PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA OCTOMBRIE 2021

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA OCTOMBRIE 2021

INDUSTRIE

1.Producţia industrială realizată  
 1.1 Comparaţie cu luna precedentă
Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Octombrie 2021, comparativ cu luna  Septembrie  2021, a fost  mai mare cu 2,41 %.
S-au înregistrat producţii mai mari faţă de luna Septembrie 2021 în: industria energetică (+31,36 %) și industria bunurilor de uz curent (+ 24,90 %).
Au avut loc scăderi în : industria bunurilor intermediare (-1,92 %), industria bunurilor de capital (-  10,41 %) și  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 3,43 %).
1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent
Comparativ cu luna Octombrie 2020, producţia industrială (serie brută) realizată în luna Octombrie 2021 a fost cu 12,08 % mai mare.
S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari în: industria bunurilor intermediare (+18,12 %), industria energetică (+ 7,03 %) și industria bunurilor de uz curent (+ 9,78 %).
S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna Octombrie 2021 față de luna Octombrie 2020 în : industria bunurilor de capital (- 39,65 % ), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 19,86 %) .
 1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.X.2020
Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-octombrie din anul 2021 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2020 cu 16,79 %, datorită creşterilor înregistrate în: industria energetică (+18,79 %), industria bunurilor intermediare (+25,79 %), industria bunurilor de capital (+7,68 %) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+40,94% ).
S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în industria bunurilor de uz curent (-10,8 %). 
2.Cifra de afaceri din industrie 
 2.1 Comparaţie cu luna precedentă
Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Octombrie 2021, a fost cu 9,6 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Septembrie 2021 , datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-10,3%).
 2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent
Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Octombrie  2021 , a fost cu 8,3
% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei
realizate în industria prelucrătoare (+8,7 %) .
2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.X.2020
În perioada ianuarie-octombrie din anul 2021, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu
18,6 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.
Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-octombrie 2021 a fost realizată în proporţie de 54,6 % pe piaţa internă şi 45,4 % pe piaţa externă.
După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 1,75 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 2,64 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 40,01 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 55,59 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).
3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL
 3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.08.2020 
În perioada 1.I.-31.08.2021, exporturile FOB au însumat 282394 mii Euro, mai mari cu 24,90 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 314461 mii Euro, mai mari cu 22,79 % faţă de perioada 1.I.-31.08.2020.
Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 31.08.2021 se cifrează la -32068 mii Euro.
Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 31.08.2021 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (36,46 %), Mijloace şi materiale de transport (21,42 %), Metale comune si articole din acestea (11,17 %).
În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,70 %), Maşini,
aparate şi echipamente electrice (15,94 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (17,51%).
3.2  Comparaţie cu luna precedentă 
În luna august 2021 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna iulie 2021 cu 15224 mii Euro ( -34,54 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 15840 mii Euro (-32,11%) faţă de luna anterioară.
3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent 
În luna august 2021, exporturile FOB au fost mai mari cu 7196 mii Euro (+ 24,94 %) faţă de luna august 2020, iar importurile CIF au fost mai mari cu 4944 mii Euro (+14,76 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

4.    TURISM 
În luna octombrie 2021, în activitatea de turism, au funcţionat 245 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2561 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5689.
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna octombrie 2021 a fost de 174574 locuri-zile, cu 7,1% mai mare faţă de luna octombrie 2020.
Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (38,2%), urmate de hoteluri (30,1%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 31,7%. 
În luna octombrie 2021, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 37,3% din numărul sosirilor pe total judeţ și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 32,8% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 64,6%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna octombrie 2021, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 24,7% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.
Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (19,8% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna octombrie 2021). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (18,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (12,2% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (9,3% din numărul total al sosirilor turiştilor).
Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români de 1,7 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,8 zile/turist.
Din cei 454 vizitatori străini, 424 provin din ţări situate în Europa.
În luna octombrie 2021, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Italia (15,2% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Republica Moldova (12,1%), Germania (10,8%), Polonia (7,3%).
Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (47,6%), urmat de hotelurile de 4 stele (25,6%).
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna octombrie 2021, de 13,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,3 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna octombrie 2020.
Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.
 IMPORTANT!
Informaţiile pentru lunile: octombrie 2020 și octombrie 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de urgență, respectiv a stării de alertă pe teritoriul României.
 
PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 
5. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii octombrie 2021 era de 881801 persoane, mai mare cu 182 persoane faţă de luna septembrie 2021 şi în creștere cu 683 persoane faţă de luna octombrie 2020. Din totalul salariaţilor, 3547 persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30880 persoane (35,02%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 53753 persoane (60,96%) lucrau în
6.  Câştiguri salariale 
Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna octombrie 2021 a fost de 5773 lei/salariat, cu 41 lei mai mare decât în luna septembrie 2021, iar cel net de 3544 lei/salariat, în creștere cu 27 lei (+0,8%) faţă de luna septembrie 2021.
În luna octombrie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:
  • cu 8,1% în industria metalurgică;
  • între 3,5% și 7,5% în fabricarea produselor din tutun, activităţi de editare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, cercetare-dezvoltare;
  • între 1,5% și 3,0% în alte activităţi extractive, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, transporturi pe apă, fabricarea echipamentelor electrice, activităţi de poștă şi de curier, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport.
Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna septembrie 2021 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activităţii economice, de șomajul tehnic sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).
Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:
  • cu 21,5% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 12,5% ȋn fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;
  • între 6,5% și 7,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere;
  • între 1,0% și 3,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, alte activităţi de servicii, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea băuturilor, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, hoteluri şi
În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (+3,8%), respectiv în învăţământ (+2,5%). Ȋn administraţia publică, câştigului salarial mediu net a avut același nivel cu cel din luna precedentă.
În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4519 /salariat, iar cel net  de 2790 lei/salariat, fiind  mai mic cu 0,35 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna septembrie 2021.
7.    ŞOMAJ 
Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii octombrie 2021 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6483 persoane, din care 2906 (44,82%) femei.
La sfârşitul lunii octombrie 2021, numărul şomerilor înregistraţi era cu 452 persoane mai mic faţă de luna septembrie 2021. Din numărul total al şomerilor, 5231 persoane (80,68 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii octombrie 2021, era de 2,68%.
Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii octombrie 2021 de 3,58 % (3,83 % în septembrie 2021).
Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,8 %, un număr de 12 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.
Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,81 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,75 %, în zona Roman de 1,94 %, în zona Poiana Teiului de 2,67 % , în zona Bicaz de 1,82 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,24 %.
INDICATORI SOCIALI
8. Mişcarea naturală a populaţiei natalitate, mortalitate şi spor natural
În luna octombrie 2021, numărul născuţilor-vii a fost de 342, fiind cu 25 născuţi-vii mai mic faţă de luna septembrie 2021 şi cu 66 născuţi-vii mai mare decât în luna octombrie 2020.
Numărul deceselor (1220) a fost mai mare faţă de luna septembrie 2021 cu 555 şi cu 445 mai mare decât numărul deceselor din luna octombrie 2020.
Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la – 298 în luna septembrie 2021 la – 878 în luna octombrie 2021.
Nupţialitate şi divorţialitate 
În luna octombrie 2021, numărul căsătoriilor a fost de 209, mai mic decât în luna septembrie 2021 cu 259  şi mai  mare faţă de numărul căsătoriilor din luna septembrie 2020 cu 171.
Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 59, cu 195 mai mic faţă de luna septembrie 2021 şi cu 56 mai mare faţă de luna octombrie 2020.
9.  CONSTRUCŢII
Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna octombrie 2021, a fost de 90, fiind mai mic cu 38 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna septembrie 2021 şi cu 6 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în octombrie 2020 .

 

Varianta completă în format pdf și editabil.

Lasă un răspuns