Despre Noi

Direcţia Regională de Statistică Neamţ organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic utilizat în constituirea, la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord – Est, a seriilor de date statistice, oficiale, cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic, necesare implementării şi evaluării politicii de dezvoltare regională.

Ca parte a teritoriului cunoscut şi sub numele tradiţional de Moldova, Regiunea de Dezvoltare Nord – Est din România a fost considerată mult timp ca un avanpost puţin cunoscut al Europei. În prezent, această regiune constituie graniţa de Est pentru NATO şi pentru Uniunea Europeană.

Geografic, teritoriul regiunii este o îmbinare armonioasă a tuturor formelor de relief. Munţii sunt bogat împăduriţi, se întâlnesc multe lacuri, podgorii şi ferme agricole în câmpii. Mici sate se regăsesc peste tot, majoritatea lor urmând tradiţiile şi obiceiurile locale care au fost respectate de secole.

În ce priveşte dezvoltarea economică, Regiunea de Dezvoltare Nord – Est prezintă două situaţii: pe de o parte sunt oraşele, în care sunt dezvoltate afaceri utilizând tehnologii avansate şi practici industriale moderne, iar pe de altă parte sunt zonele mai puţin dezvoltate, mai ales în mediul rural.

Regiunea de Dezvoltare Nord – Est are un mare număr de oferte turistice, iar toţi cei care o vizitează o îndrăgesc şi apreciază faptul că zona nu a fost afectată excesiv de poluarea industrială şi agricolă.

Obiceiurile şi tradiţiile încă existente în zonele rurale surprind şi fascinează pe mulţi dintre vizitatorii străini. Populaţia rurală este conservatoare şi religioasă, respectând de sute de ani aceeaşi cultură tradiţională. Fiecare zi este fascinantă în aceste sate pentru cei care apreciază comuniunea existentă între oameni cu natura. Moldovenii sunt extrem de ospitalieri.

O trăsătură aparte reprezintă modul în care românii apreciază regiunea istorică Moldova, astăzi Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, ca fiind o zonă bogată în tradiţii culturale. Mulţi dintre poeţii, scriitorii şi artiştii români sunt originari din Moldova, renumiţi fiind Nicolae Iorga, autorul a peste 2000 de cărţi şi articole, compozitorul George Enescu şi poetul naţional Mihai Eminescu.

Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este una dintre cele mai eficiente locaţii pentru investiţii din Europa. Regiunea are o bază industrială diversă, o forţă de muncă bine calificată şi experimentată. Originea principalelor surse de investiţii străine o constituie următoarele ţări: Olanda, Franţa, Italia, Luxemburg, Spania, Elveţia, Belgia, Finlanda, etc. Regiunea de Dezvoltare  Nord – Est are o forţă de muncă foarte diversă şi o structură educaţională bogată, pilonii de bază pentru o investiţie de succes, precum şi cheia pentru dezvoltare economică viitoare.