Legislaţie

1. Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. O.G nr.3/2016 pentru  stabilirea unor masuri de reorganizare si eficientizare a activitatii unor structuri ale administratie publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr.422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri;
4. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Hotararea Guvernului nr.795/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a Romaniei in perioada 2015-2020;
6. Hotararea Guvernului nr.933/2017 privind aprobarea Programului Statistic National Multianual 2018-2020;
7. Hotararea Guvernului nr.489/2019 privind aprobarea Programului Statistic National Anual 2019;
8. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor);
13. Legea nr.190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor)
14. Acord colectiv privind raporturile de serviciu in Institutul National de Statistica pe anul 2019