PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MARTIE 2024

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MARTIE 2024

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

Indicii producţiei industriale                                                                   

Martie  2024 faţă de: 1.I.-31.III.2024

faţă de

1.I.-31.III.2023

Februarie

2024

Martie 2023 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

109,74 87,97 98,34 94,71
industria bunurilor intermediare 117,24 84,20 105,46 89,40
industria bunurilor de capital 96,33 81,09 95,78 92,79
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 102,90 80,44 92,67 78,83
industria bunurilor de uz curent 104,11 100,11 87,26 104,60
industria  energetică 102,61 101,46 117,11 132,02

 

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Martie 2024, comparativ cu luna Februarie 2024, a fost  mai mare cu  9,74 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Februarie 2024  în: industria bunurilor intermediare (+17,24 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+ 2,90%), industria bunurilor de uz curent (+ 4,11 %) și industria  energetică (+ 2,61 %)

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor de capital (- 3,67 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Martie 2023, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Martie  2024   a fost cu 12,03 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de uz curent (+0,11 %) și industria energetică ( + 1,46 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Martie 2024 față de luna Martie  2023 în : industria bunurilor de folosinţă îndelungată ( -19,56 %),  industria bunurilor de capital (-18,91 %) și industria bunurilor intermediare (- 15,8 %) .

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.III.2023

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada Ianuarie-Martie  din anul 2024 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2023 cu 5,29 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 10,6 %), industria bunurilor de capital (-7,21 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 21,17 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Martie 2024 față de perioada Ianuarie-Martie 2023  în : industria bunurilor de uz curent (+4,60 %) și industria energetică ( + 32,02%).

 2.Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Martie  2024
faţă de:
1.I.-31.III.2024

faţă de

1.I.-31.III.2023

Februarie 2024 Martie  2023
Total industrie 100,3 80,6 90,4

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Martie  2024, a fost cu 0,3 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Februarie 2024, datorită creșterii producţiei realizate în industria extractivă (+403,4%) . 

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Martie 2024
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 76,0
capital străin 24,0

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Martie 2024 , a fost cu 19,4 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-19,2%) și industria extractivă(- 39 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.III.2023

În perioada Ianuarie-Martie din anul 2024, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 9,6 % mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada Ianuarie-Martie   2024 a fost realizată în proporţie de 53,8  % pe piaţa internă şi 46,2 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,98 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  5,05 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 46,20 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 47,77 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.01.2023     

În perioada 1.01.-31.01.2024, exporturile FOB au însumat 38513 mii Euro, mai mici cu  25,42 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 35283 mii Euro, mai mici  cu  25,21 % faţă de perioada 1.01.-31.01.2023.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.01.2024  se cifrează la  3230 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.01.2024  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,17 %),  Mijloace şi materiale de transport  (26,53 %),  Metale comune si articole din acestea  (10,36 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (19,49 %), Metale comune si articole din acestea  (15,64 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (14,24 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna Ianuarie 2024 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna Decembrie 2023  cu 779 mii Euro ( +2,02 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 6854 mii Euro ( -16,26 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Ianuarie, exporturile FOB au fost mai mici cu 13128 mii  Euro (- 25,42%) faţă de luna Decembrie 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 11899 mii Euro ( -25,21 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna martie 2024, în activitatea de turism,  au funcţionat 210 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2741 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5903.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna martie 2024 a fost de 186558 locuri-zile, cu 1,1% mai mare faţă de luna martie 2023.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (32,8%), urmate de hoteluri și și hoteluri apartament (29,5%), apartamente și camere de închiriat (10,8%), pensiuni turistice (6,4%), hosteluri (4,6) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin un procent de 15,9%.

În luna martie 2024, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 10,7%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 9,5%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 

Sosiri Innoptări
Martie 2024

(număr)

Martie 2023

(număr)

Martie 2024

faţă de

martie 2023

(%)

Martie 2024

(număr)

Martie 2023

(număr)

Martie 2024

faţă de

martie 2023

(%)

Total 15439 13943 110,7 26748 24422 109,5
Turişti români 14594 13401 108,9 25222 23301 108,2
Turişti străini 845 542 155,9 1526 1121 136,1

În luna martie 2024, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri și hoteluri apartament (într-un procent de 38,2% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 28,6% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 9,8% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 67,1%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna martie 2024, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele urmat de 24,3% dintre turiști în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti, în luna martie, a fost Piatra Neamț cu 3960 turiști (25,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna martie 2024). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 2001 turiști (13,0% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 1706 turiști (11,0% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Roman cu 1638 turiști (10,6% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează, pe locul al cincilea, localitatea Târgu Neamț cu 1443 turiști (9,3% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Bicaz cu 1011 turiști (6,5% din numărul total al sosirilor turiştilor) pe locul al șaselea.

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români de 1,7 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,8 zile/turist.

Din cei 845 vizitatori străini, 765 provin din ţări situate în Europa.

În luna martie 2024, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (299 turiști), Ucraina (116 turişti), Spania (103 turiști),  Italia (67 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna martie 2024, de 14,3% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,1 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna martie 2023.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Martie 2024 era de 92814 persoane, mai mare cu 335 persoane faţă de luna Februarie 2024 şi în creștere cu 1031 persoane faţă de luna Martie 2023. Din totalul salariaţilor, 3473 persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32534 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  56807 persoane (61,21%) lucrau în servicii.

 1. Câştiguri salariale

 Câştigul salarial mediu brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Martie 2024 a fost de  8502 lei/salariat, cu 512 lei (+6,4 %) mai mare decât în luna Februarie 2024, iar cel net de 5185 lei/salariat, în creștere cu 309 lei (+6,3 %) față de luna  Februarie 2024.

În luna martie 2024, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 42,1% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 35,6% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
 • între 20,0% și 24,0% în fabricarea băuturilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), telecomunicaţii;
 • între 13,0% și 17,5% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de editare, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
 • între 7,5% și 12,0% în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2024 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 11,1% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;
 • între 3,0% și 7,0% în extracţia minereurilor metalifere, transporturi pe apă, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.

În sectorul bugetar[2], câştigului salarial mediu net a crescut în luna martie 2024 comparativ cu luna precedentă astfel: în sănătate şi asistență socială (+6,9%), în principal ca urmare a aplicării anumitor prevederi legale4, în învăţământ (+4,6%), urmare reluării plății cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (+1,7%), prin începerea acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă) aferente anului 2024.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 6916 lei /salariat, iar cel net de 4228 lei/salariat, fiind  mai mare cu 4,56 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Februarie 2024. 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Martie 2024 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 8126 persoane, din care 3533 (43,47 %) femei.

La sfârşitul lunii Martie , numărul şomerilor înregistraţi era cu  1288 persoane mai mare faţă de luna Februarie 2024. Din numărul total al şomerilor, 6508 persoane (80,08 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii  Martie  2024, era de  3,21  %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Martie  2024  de 5,2 %  (4,4 % în Februarie 2024).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,1 %, un număr de 10  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.  

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,27 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 3,43 %, în zona Roman de 2,43 %, în zona Poiana Teiului de  3,34 % , în zona Bicaz de 2,43 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,55 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Martie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 215, fiind cu 27 născuţi-vii mai mic faţă de luna Februarie 2024 şi cu  90 născuţi-vii mai mic decât în luna Martie 2023.

Numărul deceselor (479) a fost mai mic faţă de luna Februarie 2024 cu 53 şi cu 126 mai mic decât numărul deceselor din luna Martie  2023.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut  de la -290 în luna Februarie 2024 la – 264 în luna Martie  2024.

 Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Martie  2024, numărul căsătoriilor a fost de 88,  mai mare decât în luna Februarie 2024  cu 3 şi mai mare cu 1  faţă de numărul căsătoriilor din luna Martie 2023.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 101, cu 73 mai mare  faţă de luna Februarie 2024  şi cu  54 mai mare faţă de luna Martie 2023.  

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Martie 2024, a fost de 84, fiind mai mare cu 12 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Februarie 2024 şi cu 10 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Martie   2023  .

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna  Martie 2024 au fost  înmatriculate   5   societăți  comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Martie  2024 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna Martie  2024

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.03.

Februarie  2024

Martie  2023 2024 2023
TOTAL 100,42  106,61 0,8 0,8
Mărfuri alimentare x)        100,25          102,81           0,8            1,7
Mărfuri nealimentare        100,57         108,06           0,7          -0,1
Servicii 100,35 110,20 0,9

1,2

 1. x) inclusiv băuturi

Creșterea cu 0,57 % faţă de luna Februarie 2024 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:                                                                                                                                                      

·       Detergenți

·       Energie electrică

·       Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive

 

+2,09

+1,67

+1.22

 

Nu s-au înregistrat scăderi  faţă de luna Februarie  2024 .   

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu  0,25 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Februarie 2024  la:

·       Alte legume și conserve de legume

·       Cartofi

·       Margarină

+1,89

+2,11

+4,97

 

 

 

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Februarie  2024 la  :

 

 

·       Unt

·       Zahăr

·       Ouă

 

-3,72

-2,42

-1,83

 

 

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,35 %) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

 

·       Transport :aerian

·       Îngrijire medicală

 

+5,59

+1,32

 

S-au înregistrat scăderi la :

 

 

 • Telefon

 

-0,07

 

 

 

 

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă social

 

2 Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

 

INDUSTRIE

 

 

 

Indicii producţiei industriale

             

Martie  2024 faţă de: 1.I.-31.III.2024

faţă de

1.I.-31.III.2023

Februarie

2024

Martie 2023 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

109,74 87,97 98,34 94,71
industria bunurilor intermediare 117,24 84,20 105,46 89,40
industria bunurilor de capital 96,33 81,09 95,78 92,79
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 102,90 80,44 92,67 78,83
industria bunurilor de uz curent 104,11 100,11 87,26 104,60
industria  energetică 102,61 101,46 117,11 132,02

 

 

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Martie 2024, comparativ cu luna Februarie 2024, a fost  mai mare cu  9,74 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Februarie 2024  în: industria bunurilor intermediare (+17,24 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+ 2,90%), industria bunurilor de uz curent (+ 4,11 %) și industria  energetică (+ 2,61 %)

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor de capital (- 3,67 %).

 

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Martie 2023, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Martie  2024   a fost cu 12,03 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de uz curent (+0,11 %) și industria energetică ( + 1,46 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Martie 2024 față de luna Martie  2023 în : industria bunurilor de folosinţă îndelungată ( -19,56 %),  industria bunurilor de capital (-18,91 %) și industria bunurilor intermediare (- 15,8 %) .

 

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.III.2023

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada Ianuarie-Martie  din anul 2024 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2023 cu 5,29 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 10,6 %), industria bunurilor de capital (-7,21 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 21,17 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Martie 2024 față de perioada Ianuarie-Martie 2023  în : industria bunurilor de uz curent (+4,60 %) și industria energetică ( + 32,02%).

 

 

 

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

procente


Martie  2024
faţă de:
1.I.-31.III.2024

faţă de

1.I.-31.III.2023

Februarie 2024 Martie  2023
Total industrie 100,3 80,6 90,4

 

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Martie  2024, a fost cu 0,3 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Februarie 2024, datorită creșterii producţiei realizate în industria extractivă (+403,4%) .

 

 

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

 

  Martie 2024
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 76,0
capital străin 24,0

 

 

 

 

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Martie 2024 , a fost cu 19,4 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-19,2%) și industria extractivă(- 39 %).

 

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.III.2023

În perioada Ianuarie-Martie din anul 2024, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 9,6 % mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada Ianuarie-Martie   2024 a fost realizată în proporţie de 53,8  % pe piaţa internă şi 46,2 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,98 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  5,05 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 46,20 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 47,77 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.01.2023     

În perioada 1.01.-31.01.2024, exporturile FOB au însumat 38513 mii Euro, mai mici cu  25,42 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 35283 mii Euro, mai mici  cu  25,21 % faţă de perioada 1.01.-31.01.2023.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.01.2024  se cifrează la  3230 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.01.2024  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,17 %),  Mijloace şi materiale de transport  (26,53 %),  Metale comune si articole din acestea  (10,36 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (19,49 %), Metale comune si articole din acestea  (15,64 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (14,24 %).

 

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

 

În luna Ianuarie 2024 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna Decembrie 2023  cu 779 mii Euro ( +2,02 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 6854 mii Euro ( -16,26 %) faţă de luna anterioară.

 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

 

În luna Ianuarie, exporturile FOB au fost mai mici cu 13128 mii  Euro (- 25,42%) faţă de luna Decembrie 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 11899 mii Euro ( -25,21 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna martie 2024, în activitatea de turism,  au funcţionat 210 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2741 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5903.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna martie 2024 a fost de 186558 locuri-zile, cu 1,1% mai mare faţă de luna martie 2023.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (32,8%), urmate de hoteluri și și hoteluri apartament (29,5%), apartamente și camere de închiriat (10,8%), pensiuni turistice (6,4%), hosteluri (4,6) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin un procent de 15,9%.

În luna martie 2024, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 10,7%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 9,5%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna martie 2024 comparativ cu luna martie 2023 

Sosiri Innoptări
Martie 2024

(număr)

Martie 2023

(număr)

Martie 2024

faţă de

martie 2023

(%)

Martie 2024

(număr)

Martie 2023

(număr)

Martie 2024

faţă de

martie 2023

(%)

Total 15439 13943 110,7 26748 24422 109,5
Turişti români 14594 13401 108,9 25222 23301 108,2
Turişti străini 845 542 155,9 1526 1121 136,1

În luna martie 2024, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri și hoteluri apartament (într-un procent de 38,2% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 28,6% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 9,8% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 67,1%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna martie 2024, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele urmat de 24,3% dintre turiști în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti, în luna martie, a fost Piatra Neamț cu 3960 turiști (25,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna martie 2024). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 2001 turiști (13,0% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 1706 turiști (11,0% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Roman cu 1638 turiști (10,6% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează, pe locul al cincilea, localitatea Târgu Neamț cu 1443 turiști (9,3% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Bicaz cu 1011 turiști (6,5% din numărul total al sosirilor turiştilor) pe locul al șaselea.

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români de 1,7 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,8 zile/turist.

 

 

 

 

Din cei 845 vizitatori străini, 765 provin din ţări situate în Europa.

În luna martie 2024, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (299 turiști), Ucraina (116 turişti), Spania (103 turiști),  Italia (67 turiști).

 

 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna martie 2024, de 14,3% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,1 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna martie 2023.

 

 

 

 

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Martie 2024 era de 92814 persoane, mai mare cu 335 persoane faţă de luna Februarie 2024 şi în creștere cu 1031 persoane faţă de luna Martie 2023. Din totalul salariaţilor, 3473 persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32534 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  56807 persoane (61,21%) lucrau în servicii.

 

 1. Câştiguri salariale

 

Câştigul salarial mediu brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Martie 2024 a fost de  8502 lei/salariat, cu 512 lei (+6,4 %) mai mare decât în luna Februarie 2024, iar cel net de 5185 lei/salariat, în creștere cu 309 lei (+6,3 %) față de luna  Februarie 2024.

În luna martie 2024, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 42,1% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 35,6% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
 • între 20,0% și 24,0% în fabricarea băuturilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), telecomunicaţii;
 • între 13,0% și 17,5% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de editare, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
 • între 7,5% și 12,0% în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2024 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 11,1% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;
 • între 3,0% și 7,0% în extracţia minereurilor metalifere, transporturi pe apă, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.

În sectorul bugetar[2], câştigului salarial mediu net a crescut în luna martie 2024 comparativ cu luna precedentă astfel: în sănătate şi asistență socială (+6,9%), în principal ca urmare a aplicării anumitor prevederi legale4, în învăţământ (+4,6%), urmare reluării plății cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (+1,7%), prin începerea acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă) aferente anului 2024.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 6916 lei /salariat, iar cel net de 4228 lei/salariat, fiind  mai mare cu 4,56 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Februarie 2024.

 

 

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Martie 2024 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 8126 persoane, din care 3533 (43,47 %) femei.

La sfârşitul lunii Martie , numărul şomerilor înregistraţi era cu  1288 persoane mai mare faţă de luna Februarie 2024. Din numărul total al şomerilor, 6508 persoane (80,08 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii  Martie  2024, era de  3,21  %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Martie  2024  de 5,2 %  (4,4 % în Februarie 2024).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,1 %, un număr de 10  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

 

 

 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,27 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 3,43 %, în zona Roman de 2,43 %, în zona Poiana Teiului de  3,34 % , în zona Bicaz de 2,43 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,55 %.

 

 

INDICATORI SOCIALI

 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei

 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Martie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 215, fiind cu 27 născuţi-vii mai mic faţă de luna Februarie 2024 şi cu  90 născuţi-vii mai mic decât în luna Martie 2023.

Numărul deceselor (479) a fost mai mic faţă de luna Februarie 2024 cu 53 şi cu 126 mai mic decât numărul deceselor din luna Martie  2023.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut  de la -290 în luna Februarie 2024 la – 264 în luna Martie  2024.

 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Martie  2024, numărul căsătoriilor a fost de 88,  mai mare decât în luna Februarie 2024  cu 3 şi mai mare cu 1  faţă de numărul căsătoriilor din luna Martie 2023.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 101, cu 73 mai mare  faţă de luna Februarie 2024  şi cu  54 mai mare faţă de luna Martie 2023.

 

 

 

 1. CONSTRUCŢII

 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Martie 2024, a fost de 84, fiind mai mare cu 12 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Februarie 2024 şi cu 10 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Martie   2023  .

 

ALŢI INDICATORI

 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna  Martie 2024 au fost  înmatriculate   5   societăți  comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.

 

 

 1. Indicele preţurilor de consum

 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Martie  2024 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

 

 

Indicele preţurilor de consum

în luna Martie  2024

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.03.

Februarie  2024 Martie  2023 2024 2023
TOTAL 100,42 106,61 0,8 0,8
Mărfuri alimentare x) 100,25 102,81 0,8 1,7
Mărfuri nealimentare 100,57 108,06 0,7 -0,1
Servicii 100,35 110,20 0,9 1,2
 1. x) inclusiv băuturi

 

Creșterea cu 0,57 % faţă de luna Februarie 2024 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:

                                                                                                                                                      

·       Detergenți

·       Energie electrică

·       Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive

 

+2,09

+1,67

+1.22

 

 

 

Nu s-au înregistrat scăderi  faţă de luna Februarie  2024 .

                                                                                                                                           

 

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu  0,25 %, per  total grupă.

 

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Februarie 2024  la:

 

·       Alte legume și conserve de legume

·       Cartofi

·       Margarină

+1,89

+2,11

+4,97

 

 

 

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Februarie  2024 la  :

 

 

·       Unt

·       Zahăr

·       Ouă

 

-3,72

-2,42

-1,83

 

 

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,35 %) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

 

·       Transport :aerian

·       Îngrijire medicală

 

+5,59

+1,32

 

S-au înregistrat scăderi la :

 

 

 • Telefon

 

-0,07

 

 

 

 

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă social

 

2 Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

 

 

 

Lasă un răspuns