Nomenclatoare statistice

 

Serverul Nomenclatoarelor de Interes Naţional – SENIN


Clasificările/nomenclatoarele reprezintă fundaţia pe care sunt construite toate sistemele statistice, naţionale şi internaţionale. De aceea, este esenţial ca statisticienii şi publicul să aibă acces la sistemul de clasificări. Acesta este motivul pentru care Institutul Naţional de Statistică, coordonator al sistemului de clasificări de interes naţional, a creat acest server.

Strategia de informatizare a României include, printre instrumentele de bază, realizarea şi administrarea Serverului Nomenclatoarelor de Interes Naţional ca responsabilitate a Institutului Naţional de Statistică.

Obiectivul Serverului SENIN este prezentarea clasificărilor şi nomenclatoarelor prevăzute în Hotărârea de Guvern 575bis din 22.09.1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare de interes general în scopul construirii Societăţii Informaţionale în România.

SENIN pune la dispoziţia utilizatorilor clasificările de interes general, versiunea operaţională aprobată. În plus, SENIN prezintă şi următoarele categorii de informaţii descriptive:

  • principiile metodologice aplicate la construcţia clasificărilor
  • descrierea structurii clasificărilor
  • prezentarea generală a clasificărilor/nomenclatoarelor
  • legătura cu alte clasificări/nomenclatoare naţionale şi internaţionale
  • informaţii relevante (exemplu Reguli de încadrare a activităţilor, produselor, etc.)

Conţinutul server-ului SENIN se poate actualiza cu noi versiuni pe măsura evoluţiei clasificărilor/nomenclatoarelor încărcate sau cu noi clasificări/nomenclatoare pe măsura lărgirii sferei de interes.