PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA FEBRUARIE 2024

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA FEBRUARIE 2024

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

Februarie  2024 faţă de: 1.I.-29.II.2024 faţă de 1.I.-28.II.2023
Ianuarie 2024 Februarie   2023 Media lunară 
Total industrie (serie brută)din care, pe marile grupe industriale: 127,37 99,57 89,60 99,39
industria bunurilor intermediare 167,90 96,34 89,95 93,64
industria bunurilor de capital 102,58 94,30 99,35 99,78
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 126,56 100,24 90,07 77,94
industria bunurilor de uz curent 90,10 106,26 83,81 107,09
industria  energetică 103,87 146,02 114,14 156,69

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Februarie 2024, comparativ cu luna Ianuarie 2024, a fost  mai mare cu  27,37 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Ianuarie 2024  în: industria bunurilor intermediare (+67,90 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+ 26,56%),  industria bunurilor de capital (+ 2,58 %) și industria  energetică (+ 3,87 %)

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor de uz curent (- 9,9 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Februarie 2023, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Februarie  2024   a fost cu 0,43 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată ( 0,24 %), industria bunurilor de uz curent (+6,26 %) și industria energetică ( + 46,02%).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Februarie 2024 față de luna Februarie 2023 în : industria bunurilor de capital (-5,7 %) și industria bunurilor intermediare (- 3,66 %) .

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 28.II.2023

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada Ianuarie-Februarie  din anul 2024 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2023 cu 0,61%, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 6,36 %), industria bunurilor de capital (-0,22 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 22,06 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Februarie 2024 față de perioada Ianuarie-Februarie 2023  în : industria bunurilor de uz curent (+7,09 %) și industria energetică ( + 56,69%).

  

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Februarie 2024
faţă de:
1.I.-29.II.2024 faţă de 1.I.-28.II.2023
Ianuarie 2024 Februarie 2023
Total industrie 133,8 103,9 97,2

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Februarie 2024, a fost cu 33,8 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Ianuarie 2024, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+35,1%) . 

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Februarie 2024
Total industrie din care, pe forme de proprietate: 100,0
capital integral privat 75,8
capital străin 24,2

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Februarie 2024 , a fost cu 3,9 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+ 4,8  %).

 

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-28.II.2022

În perioada Ianuarie-Februarie din anul 2024, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 2,8 % mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada Ianuarie-Februarie  2024 a fost realizată în proporţie de 51,8  % pe piaţa internă şi 48,2 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,87 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  4,94 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 45,76 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 48,43 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.12.2022     

În perioada 1.01.-31.12.2024, exporturile FOB au însumat 581921 mii Euro, mai mici cu  4,41 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 588292 mii Euro, mai mici  cu  14,43 % faţă de perioada 1.01.-31.12.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.12.2023  se cifrează la – 6371 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.12.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,59 %),  Mijloace şi materiale de transport  (22,29 %),  Metale comune si articole din acestea  (16,82 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (19,12 %), Metale comune si articole din acestea  (17,74 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (18,18 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna Decembrie 2023 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna Noiembrie 2023  cu 13967 mii Euro ( -27,01 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 5133 mii Euro ( -10,85 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Decembrie 2023, exporturile FOB au fost mai mici cu 15267 mii  Euro (- 28,80 %) faţă de luna Decembrie 2022, iar importurile CIF au fost mai mari cu 3300 mii Euro ( + 7,83 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna februarie 2024, în activitatea de turism,  au funcţionat 209 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2631 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5685.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna februarie 2024 a fost de 167098 locuri-zile, cu 6,1% mai mare faţă de luna februarie 2023.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (34,6%), urmate de hoteluri și și hoteluri apartament (25,4%), apartamente și camere de închiriat (11,2%), pensiuni turistice (6,4%), hosteluri (5,6) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin un procent de 16,8%.

În luna februarie 2024, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 10,2%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 16,5%. 

În luna februarie 2024, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri și hoteluri apartament (într-un procent de 35,6% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 28,7% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 12,2% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 70,9%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna februarie 2024, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele urmat de 21,5% dintre turiști în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti, în luna februarie, a fost Piatra Neamț cu 3313 turiști (23,5% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna februarie 2024). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 2686 turiști (19,1% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Roman cu 1585 turiști (11,2% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Alexandru cel Bun cu 1582 turiști (11,2% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează, pe locul al cincilea, localitatea Târgu Neamț cu 1195 turiști (8,5% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Bicaz cu 1010 turiști (7,2% din numărul total al sosirilor turiştilor) pe locul al șaselea.

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,6 zile/turist, la turiştii români de 1,6 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,9 zile/turist.

Din cei 360 vizitatori străini, 308 provin din ţări situate în Europa.

În luna februarie 2024, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (88 turiști), Italia (37 turişti), Ucraina (36 turiști),  Germania (30 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna februarie 2024, de 13,9% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,3 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna februarie 2023.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Februarie 2024 era de 92479 persoane, mai mare cu 245 persoane faţă de luna Ianuarie 2024 şi în creștere cu 1087 persoane faţă de luna Februarie 2023. Din totalul salariaţilor, 3460  persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32417 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  56602 persoane (61,21%) lucrau în servicii.

 

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Februarie  2024 a fost de  7990 lei/salariat, cu 14 lei (+0,2 %) mai mare decât în luna Ianuarie 2024, iar cel net de 4876 lei/salariat, în creștere cu 17 lei (+0,3 %) față de luna Ianuarie 2024.

În luna februarie 2024, faţă de luna precedentă, nivelul câştigului salarial mediu net a fost influențat, în aproape egală măsură, atât de creşteri, cât și de scăderi. Astfel, creșterile câştigului salarial mediu net din activităţile sectorului economic[1], au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale, al 13-lea salariu sau prime pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 29,2% ȋn activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, cu 28,3% în fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 12,8% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
 • între 3,0% și 8,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, tranzacţii imobiliare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;
 • între 1,5% și 3,0% în tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), construcţii, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2024 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 7,7% în telecomunicaţii;
 • între 4,5% și 6,5% în extracţia minereurilor metalifere, industria metalurgică, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi de servicii anexe extracţiei;
 • între 1,5% și 4,5% transporturi aeriene, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de poștă şi de curier, extracţia cărbunelui superior şi inferior, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

În sectorul bugetar[2], în luna februarie 2024, câştigului salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+0,6%), în timp ce în sănătate şi asistență socială (-0.9%), respectiv în învăţământ (-0,4%) a înregistrat uşoare scăderi.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 6614 lei /salariat, iar cel net de 4035 lei/salariat, fiind  mai mic cu 0,81 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Ianuarie 2024.

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Februarie 2024 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6838 persoane, din care 3026 (44,25 %) femei.

La sfârşitul lunii Februarie, numărul şomerilor înregistraţi era cu  442 persoane mai mare faţă de luna Ianuarie 2024. Din numărul total al şomerilor, 5133 persoane (75,06 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii  Februarie  2024, era de  2,77  %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Februarie 2024  de 4,4 %  (4,1 % în Ianuarie 2024).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,1 %, un număr de 12  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,91 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,90 %, în zona Roman de 1,67 %, în zona Poiana Teiului de  3,27 % , în zona Bicaz de 2,53 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,51 %.

 

INDICATORI SOCIALI

 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Februarie  2023, numărul născuţilor-vii a fost de 242, fiind cu 60 născuţi-vii mai mic faţă de luna Ianuarie 2024 şi cu  7 născuţi-vii mai mare decât în luna Februarie 2023.

Numărul deceselor (532) a fost mai mic faţă de luna Ianuarie 2024 cu 154 şi cu 50 mai mic decât numărul deceselor din luna Februarie 2023.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut  de la -384 în luna Ianuarie 2024 la – 290 în luna Februarie  2024. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Februarie 2024, numărul căsătoriilor a fost de 85,  mai mare decât în luna Ianuarie 2024  cu 5 şi mai mic cu 43  faţă de numărul căsătoriilor din luna Februarie 2023.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 28, cu 4 mai mare  faţă de luna Ianuarie 2024  şi cu  10 mai mare faţă de luna Februarie 2023.

 

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Februarie 2024, a fost de 72, fiind mai mare cu 37 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Ianuarie 2024 şi cu 18 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Februarie  2023  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna  Februarie  2024 au fost  înmatriculate   3   societăți  comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Februarie  2024 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum în luna Februarie  2024 faţă de: Rata medie lunară a inflaţiei în perioada 1.01.-29.02.
Ianuarie 2024 Februarie 2023 2024 2023
TOTAL 100,81 107,23 1,0 0,7
Mărfuri alimentare x) 100,73 104,48 1,0 1,7
Mărfuri nealimentare 100,89 107,82 0,8 -0,3
Servicii 100,78 111,00 1,2 1,3
 1. x) inclusiv băuturi

 

Creșterea cu 0,89 % faţă de luna Ianuarie 2024 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:

·       Tutun, țigări

·       Combustibili

·       Detergenți

+1,80

+1,94

+2,92

 

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Ianuarie 2024 la:

·       Energie electrică

·       Frigidere și congelatoate

-0,69

-0,24

 La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu  0,73 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Ianuarie 2024  la:

·       Legume și conserve de legume

·       Conserve din fructe

·       Margarină

+3,44

+3,74

+1,79

 

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Ianuarie 2024 la  :

·       Unt

·       Făină

-9,08

-1,47

 

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,78 %) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       Transport : auto-abonamente

·       Apă, canal și salubritate

+2,59

+1,97

 

S-au înregistrat scăderi la :

·       Transport : aerian

·       Abonament televiziune

-17,4

-0,07

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă social

2 Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

 

Lasă un răspuns