PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IANUARIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IANUARIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IANUARIE 2022

 INDUSTRIE

 1.Producţia industrială realizată

Indicii producţiei industrial

1.1  Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Ianuarie 2022, comparativ cu luna Decembrie 2021, a fost mai mică cu 14,04 %.

Au avut loc scăderi  în : industria bunurilor intermediare (-7,95%), industria bunurilor de capital (- 13,02 %),     industria bunurilor de uz curent (-24,16%) și industria energetică (- 16,22 %) .

S-au înregistrat   producţii mai  mari faţă de luna Decembrie 2021 în:  industria bunurilor  de folosinţă îndelungată      (+4,30 %)

1.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Ianuarie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna Ianuarie 2022 a fost cu 0,45 % mai mare.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari în: industria bunurilor de capital (+7,92% ), industria bunurilor de uz curent (+ 19,93 %) și industria energetică (+ 24,64 %).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna Ianuarie 2022 față de luna Ianuarie 2021 în : industria bunurilor intermediare (- 7,9 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 25,95 %)

1.3  Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.I.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie din anul 2022 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 0,45 %, datorită creşterilor înregistrate  în: industria bunurilor de capital (+7,92  % ),  industria bunurilor de uz curent (+ 19,93 %) și industria energetică (+ 24,64 %).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în perioada Ianuarie 2022 față de perioada Ianuarie 2021 în : industria bunurilor intermediare (- 7,9 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 25,95 %)

2.Cifra de afaceri din industrie

 2.1  Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Ianuarie 2022, a fost cu 1,5 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Decembrie 2021 , datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+2,7%).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate
2.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Ianuarie 2022 , a fost cu 41,9 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+40,3 %) și în industria extractivă (+294,9 %).

2.3  Comparaţie cu perioada 1.I.-31.I.2021

În perioada ianuarie din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 41,9 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie 2022 a fost realizată în proporţie de 44,4 % pe piaţa internă şi 55,6 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,15 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,40 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 34,66 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 61,80 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL
 • Comparaţie cu perioada 01-30.11.2020

În perioada 1.I.-30.11.2021, exporturile FOB au însumat 402352 mii Euro, mai mari cu 22,10 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 458561 mii Euro, mai mari cu 23,13 % faţă de perioada 1.I.-30.11.2020.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 30.11.2021 se cifrează la – 56209 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 30.11.2021 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (37,37 %), Mijloace şi materiale de transport (19,33 %), Metale comune si articole din acestea (12,25 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (24,66 %), Maşini, aparate şi echipamente electrice (16,13 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (17,33%).

3.2  Comparaţie cu luna precedentă 

În luna noiembrie 2021 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna octombrie 2021 cu 2029 mii Euro ( +4,93%), iar importurile CIF au fost mai mici cu 2008 mii Euro (-3,96 %) faţă de luna anterioară.

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

 În luna noiembrie 2021, exporturile FOB au fost mai mari cu 9519 mii  Euro (+ 23,17 %) faţă de luna noiembrie  2020, iar importurile CIF au fost mai mari cu 13195 mii Euro (+27,11%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

4.    TURISM

 În luna ianuarie 2022, în activitatea de turism, au funcţionat 226 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2319 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5185.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna ianuarie 2022 a fost de 151287 locuri-zile, cu 6,8% mai mare faţă de luna ianuarie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (40,1%), urmate de hoteluri (23,6%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 36,3%.

În luna ianuarie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 18,4%, iar înnoptările au înregistrat scăderi cu 21,4%.

În luna ianuarie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în pensiunile agroturistice (într-un procent de 35,9% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în hoteluri (într-un procent de 30,1% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 71,2%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna ianuarie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 16,2% dintre turiști, unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (27,1% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna ianuarie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Alexandru cel Bun (15,1% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Piatra Neamț (10,9% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (10,3% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,6 zile/turist, la turiştii români tot de 1,6 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,7 zile/turist.

Din cei 196 vizitatori străini, 182 provin din ţări situate în Europa.

În luna ianuarie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Germania (39 turiști), Republica Moldova (31 turiști), Italia (24 turişti).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna ianuarie 2022, de 10,3% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 3,6 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna ianuarie 2021.

În luna ianuarie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 41 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 360 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 753. 

Sosirile în apartamente și camere de închiriat înregistrate în luna ianuarie 2022 au însumat 1845 persoane, în creștere cu 41,7% faţă de cele din luna ianuarie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna ianuarie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 94,2%, în timp ce turiştii străini doar 5,8%.

Pe localități, în luna ianuarie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Piatra Neamț (828 persoane), Bicaz (413 persoane), Alexandru cel Bun (185 persoane) și Ceahlău (178 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna ianuarie 2022 au însumat un număr de 3154, în creștere cu 20,9% faţă de cele din luna ianuarie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna ianuarie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 91,1%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 8,9%.

IMPORTANT!

Informaţiile pentru lunile: ianuarie 2021 și ianuarie 2022 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

 PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 5. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii ianuarie 2022 era de 88585 persoane, mai mare cu 579 persoane faţă de luna decembrie 2021 şi în creștere cu 1834 persoane faţă de luna ianuarie 2021. Din totalul salariaţilor, 3563 persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 31022 persoane (35,02%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 54000 persoane (60,96%) lucrau în

6.  Câştiguri salariale

 Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna ianuarie 2022 a fost de 6031 lei/salariat, cu 296 lei (-4,7%) mai mic decât în luna decembrie 2021, iar cel net de 3698 lei/salariat, în scădere cu 181  lei (-4,7%) faţă de luna decembrie 2021.

În luna ianuarie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut faţă de luna precedentă, ca urmare a acordării în luna decembrie 2021 de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 32,8% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 31,9% ȋn fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;
 • între 15,0% și 25,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), transporturi pe apă, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), extracţia cărbunelui superior şi inferior, industria metalurgică, alte activităţi extractive, fabricarea produselor din tutun, fabricarea altor mijloace de transport, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe);
 • între 10,5% și 14,5% ȋn fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii anexe extracţiei, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, cercetare- dezvoltare, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;
 • între 7,0% și 10,0% ȋn activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), tranzacţii imobiliare.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, aplicării prevederilor legale, realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat ȋn activităţi de editare (+11,4%), hoteluri şi restaurante (+6,5%), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (+4,8%).

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+3,1% ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), sănătate şi asistență socială (+1,7%), respectiv ȋn administraţia publică (+0,5%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4755 /salariat, iar cel net de 2895 lei/salariat,  fiind  mai mic cu 3,5 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna decembrie 2021.

7.    ŞOMAJ

 Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Ianuarie 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 5895 persoane, din care 2626 (44,54%) femei.

La sfârşitul lunii Ianuarie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 687 persoane mai mic faţă de luna decembrie 2021. Din numărul total al şomerilor, 4513 persoane (76,55 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii ianuarie, era de 2,52%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii ianuarie 2022 de 3,25 % (3,63 % în decembrie 2021).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,7 %, un număr de 13 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,65 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,40 %, în zona Roman de 1,59 %, în zona Poiana Teiului de 2,72 % , în zona Bicaz de 2,10 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,24 %.

INDICATORI SOCIALI
 1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna ianuarie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 320, fiind cu 8 născuţi-vii mai mic faţă de luna decembrie 2021

şi cu 20 născuţi-vii mai mare decât în luna ianuarie 2021.

Numărul deceselor (798) a fost mai mare faţă de luna decembrie 2021 cu 142 şi cu 29 mai mare decât numărul deceselor din luna ianuarie 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la – 328 în luna decembrie 2021 la – 478 în luna ianuarie 2022.

Nupţialitate şi divorţialitate

 În luna ianuarie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 108, mai mare decât în luna decembrie 2021  cu 23  şi mai mic  cu 12 faţă de numărul căsătoriilor din luna ianuarie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 37, cu 6 mai mic faţă de luna decembrie 2021  şi cu  2 mai mare  faţă de luna ianuarie 2021.

9.  CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna ianuarie 2022, a fost de 39, fiind mai mic cu 25 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna decembrie 2021 şi cu 15 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în ianuarie 2021 .

 

ALŢI INDICATORI 
 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna ianuarie 2022 au fost  înmatriculate 0 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris.

11.  Indicele preţurilor de consum

Creșterea cu 1,73 % faţă de luna Decembrie 2021 la grupa mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea    preţurilor la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • gaze***  +6,22
 • energie termică +6,39
 • combustibili +3,59

Nu s-au înregistrat preţuri mai mici faţă de luna Decembrie 2021 .

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu 1,15 %, pe total grupă.

S-au înregistrat scăderi semnificative la:

 • citrice și alte fructe meridionale -1,09

S-au înregistrat preţuri mai mari faţă de luna Decembrie 2021 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • făină +3,15
 • alte legume și conserve de legume +2,95
 • mălai +2,99

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+1,37%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

 • transport aerian  +19,86
 • apă, canal, salubritate  +4,37

 

 

 

Lasă un răspuns