Publicații statistice

Buletin statistic lunar al județului Neamț

Buletinul Statistic Lunar al județului Neamț cuprinde atât indicatori de sinteză la nivel naţional, cât şi principalii indicatori economico-sociali la nivel judeţean: indicii producţiei industriale, indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie, comerţul internaţional cu bunuri, sosiri şi înnoptări în principalele structuri de primire turistică, efectivul salariaţilor, câştigul salarial mediu brut şi net, numărul şomerilor înregistraţi, rata şomajului înregistrat, numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat, mişcarea naturală a populaţiei, autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale, locuinţe terminate, înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris, indicatori privind activitatea desfăşurată de comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor.

2024: ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct noi dec Note metodologice_2024
2023: ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct noi dec Note metodologice_2023
2022: ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct noi dec Note metodologice_2022
2021: ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct noi dec Note metodologice_2021
2020: ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct noi dec Note metodologice_2020
2019: ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct noi dec Note metodologice_2019
2018: ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct noi dec Note metodologice_2018
2017: ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct noi dec  Note metodologice_2017

Anuarul statistic al județului Neamț

Anuarul Statistic conține un amplu volum de informații, organizate și sintetizate într-o manieră comprehensivă, coerentă și sintetică, reușind să evidențieze, convingător, prin date statistice, evoluțiile cele mai semnificative ce au avut loc într-o perioadă istorică determinată, în numeroase domenii social-economice. Atât cititorul obișnuit, cât și specialistul, analistul și cercetătorul găsesc în paginile Anuarului date statistice relevante acoperind aproape toată gama de domenii economice și sociale, începând cu cele referitoare la structurile geografice și administrativ-teritoriale, continuând cu aspectele legate de populație, forță de muncă și, evident, cu altele de interes major în momentul de față, condițiile de viață ale populației, accesul la servicii de educație și sănătate și alte domenii din sfera vieții sociale. Desigur, la fel de importantă este și ilustrarea, prin cifre statistice, a stării de fapt și a evoluției fenomenelor economice aferente domeniilor: prețuri, investiții, agricultură și silvicultură, industrie și construcții, transporturi, comerț etc.

Anuar statistic al județului Neamț – 2024 2023202220212020201920182017

Turismul județului Neamț – Breviar statistic

BREVIARUL TURISTIC AL JUDEŢULUI NEAMŢ ediţia 2023, prezintă informații cu privire la geografia și organizarea administrativ-teritorială a județului Neamț și cuprinde principalele serii de date statistice, pentru perioada 2018-2022 ce definesc activitatea turistică: capacitatea de cazare turistică, activitatea de cazare turistică și turismul județului Neamț pe localitati componente.

Breviar Turism Neamț – 202320222021202020192018