Structura organizatorică a Direcţiei Regionale de Statistică Neamț

Direcţia Regională de Statistică Neamţ este organizată şi funcţionează potrivit Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.
Direcţia Regională de Statistică Neamţ este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale / judeţene de statistică din ţară, direcţiile generale / direcţiile din I.N.S.
De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.
Direcţia Regională de Statistică Neamţ are următoarea structură organizatorică:

 

SERVICIUL DE CERCETĂRI STATISTICE DE ÎNTREPRINDERI ŞI EXPLOATAŢII AGRICOLE
Condus de Şef serviciu
Telefon:
0233/213207
0233/214118 0233/219773
COMPARTIMENTUL DE STATISTICĂ REGIONALĂ; SINTEZĂ, CERCETĂRI STATISTICE ÎN GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI, PREŢURI, DEMOGRAFIE, DISEMINARE ŞI  RELAŢII CU PUBLICUL
Coordonat de Director executiv adjunct
Telefon:
0233/213206
0233/226135
COMPARTIMENTUL DE COORDONARE IT, INFRASTRUCTURĂ STATISTICĂ, GESTIONARE RESURSE UMANE ŞI CONTABILITATE
Coordonat de Director executiv adjunct
Telefon:
0233/214564
0233/219774