Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională

Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională

Direcția Regională de Statistică Neamț vă prezintă o analiză sintetică privind ponderea și locul județului Neamț în economia națională utilizând indicatori statistici grupați pe diferite domenii (populație, resurse de muncă, agricultură și silvicultură, învățământ, justiție, locuințe și utilități, activitate economică). Această metodă de analiză este utilă și relevantă pentru că indicatorii statistici absoluți spun prea puțin în lipsa unui sistem de referință care să permită, prin comparabilitate, evaluări ale performanțelor sociale și economice ale județului. Această analiză a fost prezentată în cadrul Colegiului Prefectural, la data de 29.05.2018. Notă: Cu excepția indicatorilor în care este precizat anul, analiza este realizată utilizând date corespunzătoare anului 2016. Sursa: Anuarul Statistic Județean, ed. 2017.

Populaţia

Cu o populaţie rezidentă de peste 453 mii de persoane, judeţul Neamţ se află pe locul 15 în ierarhia judeţelor şi deţine 2,6% din populaţia rezidentă a României.. Densitatea populaţiei judeţului este de 77,6 locuitori/kmp, cu peste 6 locuitori/kmp mai mică decât cea naţională (83,1 locuitori/kmp). În ceea ce priveşte mişcarea naturală a populaţiei, judeţul Neamţ înregistra (anul 2016) un număr de 4760 nascuţi vii, reprezentând 2,3% din numărul total de nascuţi vii la nivel naţional şi un număr de 6712 decedaţi, reprezentând 2,6% din numărul total de decese la nivel naţional. Sporul natural a fost negativ (-1952 persoane) plasând judeţul pe locul 33 în comparaţie cu celelalte judeţe ale ţării. Durata medie a vieţii (75,58 ani) plasează judeţul Neamţ pe locul 17 in ierarhia naţională cu diferenţe relativ mari pe sexe: masculin -71,98 ani (locul 17 ) şi feminin- 79,32 ani (locul 16).

Resurse de muncă

Resursele de muncă sunt, în judeţul Neamţ, de 270,9 mii persoane, reprezentând 2,2% din totalul naţional al resurselor de muncă şi plasând judeţul pe locul 19 în ierarhia judeţelor. Rata de ocupare a resurselor este de 63,2% (peste cea la nivel regional – 55,5%) dar este destul de mică în comparaţie cu alte judeţe – locul 21 în ierarhia naţională. Populaţia activă civilă a judeţului (182,4 mii persoane) reprezintă 2,1% din totalul naţional în timp ce populaţia ocupată civilă este de 171,2 mii persoane (o pondere importantă – 58,1% – lucrează în domeniul agricultură,silvicultură). În ceea ce priveşte câştigurile salariale, judeţul Neamţ ocupa poziţia 36 în clasamentul judeţelor la câştigul mediu salarial net, respectiv poziţia 33 la câştigul mediu salarial nominal brut. Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului 2017, în judeţul Neamţ (9.039 persoane) reprezintă peste 2,6% din total şomeri la nivel naţional iar rata şomajului (5%) plasa judeţul pe locul 14 în clasamentul naţional (ordine descrescătoare a ratei șomajului). Numărul mediu al pensionari

lor de asigurari sociale de stat era de peste 116 mii persoane iar pensia medie lunară (în trimestrul IV al anului 2017) era de 1007 lei.

Agricultura şi silvicultura

Având o suprafaţă totală de 589717 ha – 2,5% din suprafaţa României (al 18-lea judeţ ca suprafaţă) – judeţul Neamţ deţine 1,9% din suprafaţa agricolă naţională (281870 ha). Totodată, suprafaţa ocupată cu păduri şi vegetaţie forestieră (3,9% din totalul la nivel naţional) plasează judeţul pe locul 9 în ţară. În funcţie de tipurile de culturi existente, judeţul Neamţ deţinea o pondere importantă la suprafeţele cultivate cu sfeclă de zahăr (13,7% din suprafaţa naţională şi locul 2 la nivel naţional); secară(4,6% din suprafaţa naţională şi locul 7 la nivel naţional); rădăcinoase pentru nutreț (4,4% din suprafaţa naţională şi locul 7 la nivel naţional) etc. Acest lucru se reflectă în producţia diferitelor tipuri de culturi, astfel încât judeţul Neamţ se află pe primul loc la producţia de sfeclă de zahăr (13,2% din producţia naţională de sfeclă de zahăr), secară (5,4% din producţia naţională – locul 6) şi rădăcinoase furajere(4,7% din producţia naţională – locul 6). În ceea ce priveşte producţia medie vegetală (kg/ha), judeţul Neamţ se află în primele 10 judeţe la: porumb(5355 kg/ha-locul 6 în ţară) și grâu(4524 kg/ha-locul 6 în ţară). Parcul de tractoare şi maşini agricole din judeţul Neamţ este relativ slab dezvoltat comparativ cu celelalte judeţe: locul 39 la tractoare agricole, locul 22 la semănători mecanice şi locul 24 la combine. La producţia de struguri, judeţul Neamţ produce 2478 tone reprezentând doar 0,3% din totalul producţiei naţionale (locul 30 în ţară) în timp ce producţia de fructe este 1,5% din producţia naţională (locul 25 în ţară). În ceea ce priveşte creşterea animalelor, judeţul Neamţ are: 71660 bovine reprezentând 3,5%din numărul total de bovine (locul 7 în topul judeţelor); 109896 porcine reprezentând 2,3% din numărul total de porcine; 195825 ovine reprezentând 2% din numărul total de ovine; 34547 caprine reprezentând 2,3% din numărul total de caprine. Producţia agricolă animală poziţionează judeţul Neamţ între primele judeţe (locul 7) la lapte de vacă şi bivoliţă (în Neamţ s-au produs 1492 mii hl reprezentând 3,6% din producţia naţională). Valoarea totală a producţiei agricole judeţene reprezintă 2,2% din valoarea totală a producţiei agricole naţionale şi plasează judeţul Neamţ pe poziţia 23 în clasamentul judeţelor. Judeţul Neamţ deţine 4% din suprafaţa fondului forestier naţional şi este al doilea judeţ din ţară la volumul de lemn recoltat (s-a exploatat în Neamţ 6,5% din volumul total naţional).

Învăţământ şi cultură

În cele aproximatiov 144 unităţi şcolare învaţă un număr de peste 74 mii persoane, reprezentând 2,1% din populaţia şcolară naţională. Personalul didactic însumează un număr total de 4857 persoane. Activitatea unităţilor culturale a fost restrânsă comparativ cu alte judeţe (locul 33 la numărul de spectacole şi locul 40 la numărul de spectatori). Un loc important ocupă judeţul Neamţ în privinţa numărului de biblioteci (locul 9) şi a numărului de volume eliberate (locul 11).

Justiţie şi starea infracţională

Cifrele plasează judeţul Neamţ pe locul 23 în ţară în ceea ce priveşte rata criminalităţii (173 persoane condamnate definitiv la 100.000 locuitori) respectiv pe locul 21 la rata infracţionalităţii (1662 infracţiuni la 100.000 locuitori).

Sănătate şi asigurări sociale

Reţeaua unităţilor sanitare cuprinde: 5 spitale, 42 cabinete medicale de medicină generală, 263 de cabinete medicale de familie, 329 de cabinete stomatologice, 352 cabinete medicale de specialitate, 193 farmacii şi puncte farmaceutice. Personalul medico-sanitar în unităţile proprietate publică este format din: 405 medici, 4 stomatologi, 9 farmacişti, 2050 personal sanitar mediu şi 1276 personal sanitar auxiliar. În unităţile proprietate privată profesează: 406 medici, 276 stomatologi, 283 farmacişti, 1012 personal sanitar mediu şi 84 personal sanitar auxiliar.

Locuinţe şi utilităţi

Reţeaua de distribuţie judeţeană a apei potabile are o lungime totală de peste 1455 km prin care se distribuie în 53 localităţi peste 10000 mii mc de apă. Judeţul Neamţ se află pe locul 29 la lungimea reţelei, respectiv pe locul 25 la cantitatea de apă distribuită comparativ cu celelalte judeţe. În ceea ce priveşte reţeaua şi volumul gazelor naturale, într-un număr de 16 localităţi se distribuie un volum de peste 97000 mii mc iar lungimea reţelei de distribuţie este de peste 575 km.Lungimea străzilor orăşeneşti este de 401 km din care modernizate sunt peste 324 km. Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor din Neamţ este de peste 6000 ha, iar suprafaţa spaţiilor verzi (de 352 ha) plasează judeţul pe locul 26 în comparaţie cu celelalte judeţe. În judeţul Neamţ fondul de locuinţe este constituit dintr-un număr de peste 222 mii locuinţe însumând o suprafață locuibilă de 10423 mii mp şi reprezintă 2,5% din fondul locativ naţional (locul 15 în ierarhia judeţelor).

Turism

În judeţul Neamţ există peste 235 unităţi de cazare turistică reprezentând 3,4% din totalul naţional şi plasând judeţul în primele 10 judeţe. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune este de 2.041.316 locuri-zile. În ceea ce priveşte numărul de turişti cazaţi, judeţul Neamţ se situa în clasamentul judeţelor pe locul 13 cu un număr total de turişti de 224.105 persoane. La nivel teritorial, cea mai mare capacitate de cazare turistică se înregistra în comuna Ceahlău (peste 1.500 locuri) şi cele mai multe sosiri ale turiştilor în municipiul Piatra Neamţ (peste 57 mii persoane).

Activitatea economică

În judeţul Neamţ există 8657 întreprinderi active (peste 7,5 mii microintreprinderi, 942 intreprinderi mici şi mijlocii şi doar 17 intreprinderi mari). Comparativ cu alte judeţe, judeţul Neamţ se află pe locul 21 la numărul de întreprinderi active. Cele mai multe dintre acestea activează în domeniul comerţului cu ridicata şi amănuntul sau repararea autovehiculelor şi motocicletelor urmate de domeniul industriei prelucrătoare. Unităţile locale active din Neamţ realizează o cifră de afaceri totală de peste 12,2 miliarde lei, reprezentând 1% din cifra de afaceri realizată la nivel naţional şi plasând judeţul pe locul 25 în topul judeţelor. Cele mai mari cifre de afaceri se înregistrează în: comerţ (47%) şi industrie(31%). Efectivul de personal al unităţilor locale active (peste 56000 persoane) plasează judeţul pe locul 23 în ierarhia judeţelor. Cei mai mulţi angajaţi activează în: industria prelucrătoare(peste 21 mii persoane) şi comerţ (peste 14 mii persoane).

Comerţul internaţional

În anul 2017, exporturile FOB au însumat 435.292 mii euro (locul 29 pe țară), în timp ce importurile CIF au fost de 412.209 mii euro (locul 28 pe țară). Judeţul Neamţ este printre cele 25 judeţe care înregistrează un excedent comercial FOB/CIF anual (în valoare de 23.083 mii euro) în condiţiile în care la nivel naţional se înregistrează un deficit comercial FOB/CIF (în anul 2017, un deficit la nivel național de peste 12 miliarde euro).

Lasă un răspuns