Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna aprilie 2018

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna aprilie 2018

INDUSTRIE

1. Producţia industrială realizată 1.1 Comparaţie cu luna precedentă Producţia industrială (serie brută) realizată în luna aprilie 2018, comparativ cu luna martie 2018, a fost cu 7.52% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici pe majoritatea grupelor industriale, semnificativă fiind scăderea în industria bunurilor de uz curent (- 19,8%) şi industria energetică (-6,55%). Marile grupe industriale au înregistrat atât producţii mai mici faţă de luna martie 2018, în industria bunurilor intermediare (-5,21), cât şi creşteri, în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+ 37,70%), în industria bunurilor de capital (+ 8,52%).1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna aprilie 2017, producţia industrială (serie brută) realizată în luna aprilie 2018 a fost cu 10,86 % mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria bunurilor de uz curent (-26,25%) şi industria bunurilor intermediare (-9,00%) S-au înregistrat şi creşteri ale producţiei realizate în luna aprilie 2018 în industria bunurilor de capital (+ 38,94 %) şi a industriei energetice (+ 33,85%), care a fost mai mare decât producţia realizată în luna aprilie 2017.1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.IV.2017 Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-aprilie din anul 2018 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2017 cu 5,97 %, datorită scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (- 11,81%).Cu excepţia producţiei din cadrul industriei bunurilor de capital, care a fost mai mare decât producţia realizată în perioada ianuarie-aprilie 2017, restul marilor grupe industriale au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în perioada ianuarie- aprilie 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

  1. Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna aprilie 2018, a fost cu 11,9 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna martie 2018,datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+ 12%) 2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna aprilie 2018, a fost cu 1,9 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare.2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.IV.2017 În perioada ianuarie-aprilie din anul 2018, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 7,1 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie- aprilie 2018 a fost realizată în proporţie de 46,2% pe piaţa internă şi 53,8 % pe piaţa externă. După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 8,77% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 5,37% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 30,84% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 55,01% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-28.02.2017 În perioada 1.I.-28.02.2018, exporturile FOB au însumat 71601 mii Euro, mai mari cu 6% comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 62127 mii Euro, mai mari cu 7 % faţă de perioada 1.I.-28.02.2017. Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.-28.02.2018 se cifrează la 9474 mii Euro. Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-28.02.2018 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (38,85%), Mijloace si materiale de transport (19,36%), Produse din fonta, fier si otel (14,7%), Lemn brut, cherestea, produse stratificate si alte produse din lemn (9,6%), Mobila; aparate de iluminat si alte articole similare (inclusiv componente) (6,28%). În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: textile şi articole din textile(28,62%), Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile (14,61%), Mijloace si materiale de transport (10,4 %), Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea (12,24 %).3.2 Comparaţie cu luna precedentă În luna februarie 2018 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna ianuarie 2018 cu 1917 mii Euro ( – 5,22%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 2895 mii Euro (+8,9%) faţă de luna anterioară. 3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent În luna februarie 2018, exporturile FOB au fost mai mici cu 320 mii Euro (- 0,9%) faţă de luna februarie 2017, iar importurile CIF au fost mai mari cu 1527 mii Euro (+4.6%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

TURISM

În luna aprilie 2018, în activitatea de turism au funcţionat 158 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2430 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5296. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna aprilie 2018 a fost de 157638 locuri-zile, cu 5,7% mai mică faţă de aceeaşi lună a anului 2017. Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (36,7%), urmate de hoteluri (31,6%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 31,7%.În luna aprilie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 1,2%, iar înnoptările au înregistrat creşteri cu 6,1%.  Sosirile turiştilor români în luna aprilie 2018 au reprezentat 94,5% din numărul total de sosiri (faţă de 92,4% în luna aprilie 2017), în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 5,5% (faţă de 7,6% în luna aprilie 2017). Comparativ cu luna aprilie 2017, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 1,1%, iar numărul sosirilor turiştilor străini a fost în scădere cu 28,5%. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 8,4% în luna aprilie 2018 faţă de luna aprilie 2017, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat scăderi cu 23,7%.În luna aprilie 2018, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 41,9% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 31,6% din numărul sosirilor pe total judeţ).Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 65,7%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna aprilie 2018, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele. Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (25,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna aprilie 2018).  Pe locul al doilea se află localitatea Alexandru cel Bun (14,0% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Ceahlău (13,8% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (9,6% din numărul total al sosirilor turiştilor). Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români de 1,8 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 1,7 zile/turist. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (81,3%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 42,2% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ. Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (43,5%), urmat de hotelurile de 4 stele (28,5%). În luna aprilie 2018, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (28,5% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Italia (15,9%), Israel (12,3% ). Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna aprilie 2018, de 18,0% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,3 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna aprilie 2017.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii aprilie 2018 era de 85835 persoane, în creştere cu 82 persoane faţă de luna martie 2018 şi în creştere cu 2602 persoane faţă de luna aprilie 2017.Din totalul salariaţilor, 3590 persoane (4,2%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30372 persoane (35,4%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 51873 persoane (60,4%) lucrau în servicii.Câştiguri salariale Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna aprilie 2018 a fost de 4512 lei/salariat, cu 0,5 % mai mare decât în luna martie 2018, iar cel net de 2713 lei/salariat, în creştere cu 9 lei (+0,3%) faţă de luna martie 2018. În luna aprilie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic (exclusiv activităţile din administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială ), nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru sărbătorile de Paşte). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna aprilie au fost mai mari comparativ cu luna martie 2018 ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).  Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna martie 2018 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime anuale ori pentru performanţe), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-1,8%), respectiv administraţia publică (-0,2%) . Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în sănătate şi asistenţă socială (+2,3%) comparativ cu luna precedentă. Indicele câştigului salarial real a fost de 99,8% pentru luna aprilie 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 195,3 %, cu 0,4 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna martie 2018.În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3454 lei/salariat, iar cel net de 2068 lei/salariat, fiind cu 0,5 % mai mic faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna martie 2018.

INDICATORI SOCIALI

Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural În luna aprilie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 311, fiind cu 14 născuţi-vii mai mic faţă de luna martie 2018 şi cu 60 născuţi-vii mai mic decât în luna aprilie 2017.Numărul deceselor (610) a fost mai mic faţă de luna martie 2018 cu 82 şi cu 24 mai mare decât numărul deceselor din luna aprilie 2017. Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la -367 în luna martie 2018 la -299 în luna aprilie 2018.Nupţialitate şi divorţialitate În luna aprilie 2018, numărul căsătoriilor a fost de 140, mai mare decât în luna martie 2018 cu 34 şi cu 6 mai mare comparativ cu luna aprilie 2017. Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 37, cu 10 mai mic faţă de luna martie 2018 şi cu 23 mai mic faţă de luna aprilie 2017.

CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna aprilie 2018 , a fost de 81, fiind mai mare cu 3 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna martie 2018 şi cu 14 mai mic decât numărul autorizațiilor de construire eliberate în luna aprilie 2017.Buletinul statistic integral: info4_Neamt_2018 IMPORTANT: Pentru notele metodologice și datele în format tabelar (xls) consultați pagina Publicații Statistice

Lasă un răspuns