PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA NOIEMBRIE 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA NOIEMBRIE 2023

 

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

Noiembrie 2023 faţă de: 1.I.-30.XI.2023faţă de1.I.-30.XI.2022
Octombrie2023 Noiembrie 2022 Media lunară 
Total industrie (serie brută)din care, pe marile grupe industriale: 103,89 91,41 111,13 92,54
industria bunurilor intermediare 98,77 80,15 86,66 83,28
industria bunurilor de capital 100,09 117,98 124,65 121,02
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 120,60 101,67 88,23 69,24
industria bunurilor de uz curent 114,19 104,22 186,57 105,77
industria  energetică 103,57 83,68 102,11 104,96

 

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Noiembrie 2023, comparativ cu luna Octombrie 2023, a fost  mai mare cu  3,89 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Octombrie 2023 în: industria bunurilor de capital (+ 0,9 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+ 20,60 %), industria bunurilor de uz curent (+ 14,19 %)  și  industria  energetică (+ 3,57 %)

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor intermediare (- 1,23 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Noiembrie 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Noiembrie 2023   a fost cu 8,59 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 17,98 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+ 1,67 %) și  industria bunurilor de uz curent (+ 4,22 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Noiembrie 2023 față de luna Noiembrie 2022 în : industria bunurilor intermediare (- 19,85 %) și industria energetică (- 16,32%).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.XI.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-noiembrie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 7,46 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 16,72 %) și  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 30,76 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Noiembrie 2023 față de perioada Ianuarie-Noiembrie 2022 în industria bunurilor de capital (+ 21,02 %), industria bunurilor de uz curent (+ 5,77 %) și industria energetică ( + 4,96 %). 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Noiembrie  2023
faţă de:
1.I.-30.XI.2023faţă de1.I.-30.XI.2022
Octombrie 2023 Noiembrie 2022
Total industrie 98,1 96,3 99,4

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Noiembrie 2023, a fost cu 1,9 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Octombrie 2023, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-1,8 %) și în industria extractivă (-24,5 %) .

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Noiembrie  2023
Total industriedin care, pe forme de proprietate: 100,0
capital integral privat 73,1
capital străin 26,9

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Noiembrie 2023 , a fost cu 3,7 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-3,5 %)  și în industria extractivă (-35,3 %) .

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.XI.2022

În perioada ianuarie-noiembrie din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 0,6 % mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-noiembrie 2023 a fost realizată în proporţie de 54  % pe piaţa internă şi 46 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 1,02 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,32 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 45,89 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 49,77 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.09.2022     

În perioada 1.01.-30.09.2023, exporturile FOB au însumat 445188 mii Euro, mai mici cu  0,1 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 444963 mii Euro, mai mici  cu  17,08 % faţă de perioada 1.01.-30.09.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 30.03.2023  se cifrează la + 225 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 30.09.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,24 %),  Mijloace şi materiale de transport  (22,47 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,37 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (19,06 %), Metale comune si articole din acestea  (17,47 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (17,89 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna Septembrie 2023 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna August 2023  cu 10125 mii Euro ( +20,49 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 2657 mii Euro ( + 6,24 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Septembrie2023, exporturile FOB au fost mai mici  cu  4807 mii  Euro (- 8,86 %) faţă de luna Septembrie 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 24061 mii Euro (- 36,14 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 1. TURISM

În luna noiembrie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 215 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2808 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6068.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna noiembrie 2023 a fost de 183358 locuri-zile, cu 2,6% mai mare faţă de luna noiembrie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (31,4%), urmate de hoteluri și hoteluri apartament  (28,9%), apoi de apartamente și camere de închiriat (10,7%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 29,0%.

În luna noiembrie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 21,7%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 12,5%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna noiembrie 2023 comparativ cu luna noiembrie 2022 

Sosiri Innoptări
Noiembrie 2023(număr) Noiembrie 2022(număr) Noiembrie 2023faţă denoiembrie 2022(%) Noiembrie 2023(număr) Noiembrie 2022(număr) Noiembrie 2023faţă denoiembrie 2022(%)
Total 17519 14394 121,7 29393 26123 112,5
Turişti români 17000 13767 123,5 28486 25068 113,6
Turişti străini 519 627 82,8 907 1055 86,0

În luna noiembrie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri și hoteluri apartament (într-un procent de 33,4% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 28,4% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 12,5% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 70,9%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna noiembrie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 21,0% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț cu 3761 turiști (21,5% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna noiembrie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 2711 turiști (15,5% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 1919 turiști (11,0% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Roman cu 1872 turiști (10,7% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează localitatea Bicaz cu 1614 turiști (9,2% din numărul total al sosirilor turiştilor), localitatea Târgu Neamț cu 1414 turiști (8,1% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Agapia cu 700 turiști (4,0% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât pe total turişti cât și la turiștii români și străini a fost de 1,7 zile/turist. 

Din cei 519 vizitatori străini, 488 provin din ţări situate în Europa.

În luna noiembrie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (214 turiști),  Italia (68 turişti), Ucraina (51 turiști), Germania (34 turiști), Franța (18 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna noiembrie 2023, de 16,0% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,4 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna noiembrie 2022.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Noiembrie 2023 era de 91975 persoane, mai mic cu 36 persoane faţă de luna Octombrie 2023 şi în creștere cu 957 persoane faţă de luna Noembrie 2022. Din totalul salariaţilor, 3442 persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32240 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  56293 persoane (61,21%) lucrau în servicii.
 1. Câştiguri salariale

 

Câştigul salarial mediu brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Noiembrie 2023 a fost de  7766 lei/salariat, cu 257 lei (+3,4 %) mai mare decât în lunaOctombrie 2023, iar cel net de 4765 lei/salariat, în  creștere cu  73 lei (+1,6 %) faţă de luna Octombrie 2023.

În luna noiembrie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna octombrie 2023, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 15,8% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, respectiv cu 15,7% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
 • între 7,0% și 11,5% în fabricarea echipamentelor electrice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • între 4,0% și 6,5% în fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), colectarea şi epurarea apelor uzate, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, transporturi pe apă, fabricarea produselor textile, fabricarea produselor din tutun, cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi de poștă şi de curier.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna octombrie 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte). Începând cu luna noiembrie 2023 au intrat în vigoare şi unele prevederi legale[2] conform cărora s-a eliminat aplicarea anumitor facilități fiscale pentru unele domenii de activitate.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 5,8% în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, respectiv cu 5,4% în activităţi de editare;
 • între 1,0% și 5,0% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, industria alimentară, telecomunicaţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), alte activităţi extractive.

În sectorul bugetar[3], în luna noiembrie 2023 s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+1,7%), în învăţământ (+0,3%), respectiv în sănătate şi asistență socială (+0,2%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 6090 lei /salariat, iar cel net de 3727 lei/salariat, fiind  mai mare cu 1,07 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Octombrie 2023.

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Noiembrie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6964 persoane, din care 3088 (44,34%) femei.

La sfârşitul lunii Noiembrie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu  188 persoane mai mare  faţă de luna Octombrie 2023. Din numărul total al şomerilor, 5535 persoane (79,48 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii  Noiembrie 2023, era de  2,96 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Noiembrie 2023  de 4,5 %  (4,4% în Octombrie2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 11  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,95 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,88 %, în zona Roman de 2,13 %, în zona Poiana Teiului de  2,71 % , în zona Bicaz de 2,15 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,33 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Noiembrie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 247, fiind cu 31 născuţi-vii mai mic faţă de luna Octombrie 2023  şi cu  14  născuţi-vii mai mare decât în luna Noiembrie 2022.

Numărul deceselor (562) a fost mai mic faţă de luna Octombrie 2023 cu 32 şi cu 18 mai mic decât numărul deceselor din luna Noiembrie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -316 în luna Octombrie 2023 la – 315 în luna Noiembrie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Noiembrie  2023, numărul căsătoriilor a fost de 97,  mai mic decât în luna Octombrie 2023  cu 85 şi mai mic cu 29  faţă de numărul căsătoriilor din luna Noiembrie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 42, cu 7 mai mare  faţă de luna Octombrie 2023  şi cu  2 mai mare faţă de luna Noiembrie 2022.

 

 1. CONSTRUCŢII

 Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Noiembrie 2023, a fost de 63, fiind mai mare cu 12 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Octombrie 2023 şi cu 1 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Noiembrie 2022  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Noiembrie 2023 au fost  înmatriculate   0 (zero)  societăți  comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[2] Legea nr. 227/2015 (Codul fiscal) cu completările şi modificările ulterioare

[3]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

Lasă un răspuns