PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IANUARIE 2024

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IANUARIE 2024

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

Ianuarie 2023 faţă de: 1.I.-31.I.2024 faţă de 1.I.-31.I.2023
Decembrie 2023 Ianuarie   2023 Media lunară 
Total industrie (serie brută)din care, pe marile grupe industriale: 74,22 99,16 70,34 99,16
industria bunurilor intermediare 66,31 89,44 53,58 89,44
industria bunurilor de capital 107,96 106,11 96,85 106,11
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 73,56 60,81 71,17 60,81
industria bunurilor de uz curent 70,47 107,93 84,57 107,93
industria  energetică 135,98 169,56 109,88 169,56

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Ianuarie 2024, comparativ cu luna Decembrie 2023, a fost  mai mică cu  25,78 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Noiembrie 2023 în: industria bunurilor de capital (+ 7,96 %) și industria  energetică (+ 35,98 %)

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor intermediare (- 33,69 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (- 26,44 %), industria bunurilor de uz curent (- 29,53 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Ianuarie 2023, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Ianuarie 2024   a fost cu 0,84 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 6,11 %) , industria bunurilor de uz curent (+7,93 %) și industria energetică ( + 69,56%).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Ianuarie 2024 față de luna Ianuarie 2023 în : industria bunurilor intermediare (- 10,56 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-39,19 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.I.2023

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada Ianuarie  din anul 2024 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2023 cu 0,84 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 10,56 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-39,19 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie 2024 față de perioada Ianuarie 2023  în : industria bunurilor de capital (+ 6,11 %) , industria bunurilor de uz curent (+7,93 %) și industria energetică ( + 69,56%).

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Ianuarie 2024
faţă de:
1.I.-31.I.2024 faţă de 1.I.-31.I.2023
Decembrie 2023 Ianuarie 2024
Total industrie 94,3 89,4 89,4

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Ianuarie 2024, a fost cu 5,7 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Decembrie 2023, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (- 4,7 %) și în industria extractivă (- 51,2 %).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Ianuarie 2024
Total industriedin care, pe forme de proprietate: 100,0
capital integral privat 71,4
capital străin 28,6

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Ianuarie 2024 , a fost cu 10,6 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (- 10,6  %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.I.2022

În perioada Ianuarie din anul 2024, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 10,6 % mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada Ianuarie 2024 a fost realizată în proporţie de 50,2  % pe piaţa internă şi 49,8 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,78 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  5,24 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 45,99 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 47,99 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.11.2022     

În perioada 1.01.-30.11.2023, exporturile FOB au însumat 544436 mii Euro, mai mici cu  2,04 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 547837 mii Euro, mai mici  cu  15,54 % faţă de perioada 1.01.-30.11.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 30.11.2023  se cifrează la – 3401 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 30.11.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,68 %),  Mijloace şi materiale de transport  (22,53 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,15 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (19,33 %), Metale comune si articole din acestea  (17,74 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (17,76 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna Noiembrie 2023 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna Octombrie 2023  cu 2285 mii Euro ( +8,31 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 7427 mii Euro ( -13,49 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Noiembrie 2023, exporturile FOB au fost mai mari cu 1832 mii  Euro (+ 3,55 %) faţă de luna Noiembrie 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 787 mii Euro (- 1,62 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna ianuarie 2024, în activitatea de turism,  au funcţionat 206 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2562 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5381.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna ianuarie 2024 a fost de 169254 locuri-zile, cu 1,8% mai mică faţă de luna ianuarie 2023.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (35,2%), urmate de hoteluri și și hoteluri apartament (26,8%), apartamente și camere de închiriat (11,6%), pensiuni turistice (6,8%), hosteluri (6,5) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin un procent de 13,1%.

În luna ianuarie 2024, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat scăderi cu 3,2%, iar  înnoptările au înregistrat scăderi cu 2,6%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 

Sosiri Innoptări
Ianuarie 2024 (număr) Ianuarie 2023 (număr) Ianuarie 2024 faţă de ianuarie 2023(%) Ianuarie 2024 (număr) Ianuarie 2023 (număr) Ianuarie 2024 faţă de ianuarie 2023(%)
Total 12726 13143 96,8 21264 21829 97,4
Turişti români 12285 12704 96,7 20249 21033 96,3
Turişti străini 441 439 100,5 1015 796 127,5

În luna ianuarie 2024, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri și hoteluri apartament (într-un procent de 33,9% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 30,5% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 15,4% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 69,0%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna ianuarie 2024, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele urmat de 23,5% dintre turiști în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău cu 3295 turiști (25,9% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna ianuarie 2024). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț cu 2824 turiști (22,2% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Roman cu 1470 turiști (11,5% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Alexandru cel Bun cu 1071 turiști (8,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează, pe locul al cincilea, localitatea Târgu Neamț cu 1022 turiști (8,0% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Bicaz cu 569 turiști (4,5% din numărul total al sosirilor turiştilor) pe locul al șaselea.

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români de 1,6 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,3 zile/turist.

Din cei 441 vizitatori străini, 402 provin din ţări situate în Europa.

În luna ianuarie 2024, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (152 turiști), Italia (51 turişti), Ucraina (44 turiști),  Germania (26 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna ianuarie 2024, de 12,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,1 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna ianuarie 2023.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

5.Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Ianuarie 2024 era de 92234 persoane, mai mare cu 563 persoane faţă de luna Decembrie 2023 şi în creștere cu 1076 persoane faţă de luna Ianuarie 2023. Din totalul salariaţilor, 3451 persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32331 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  56452 persoane (61,21%) lucrau în servicii.

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Ianuarie 2024 a fost de  7976 lei/salariat, cu 325 lei (-3,9%) mai mic decât în luna Decembrie 2023, iar cel net de 4859 lei/salariat, în scădere cu 220 lei (-4,3 %) față de luna Decembrie 2023.

În luna ianuarie 2024, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna decembrie 2023, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net din luna ianuarie au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 34,1% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;
 • între 19,0% și 27,0% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, transporturi pe apă, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din tutun, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură);
 • între 7,0% și 18,0% în alte activităţi extractive, fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, cercetare-dezvoltare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor textile, colectarea şi epurarea apelor uzate, industria metalurgică, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, construcţii, activităţi de editare.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • între 7,0% și 10,0% în transporturi aeriene, activităţi de servicii anexe extracţiei, alte activităţi industriale n.c.a.;
 • între 1,0% și 6,0% în extracţia minereurilor metalifere, hoteluri şi restaurante, activităţi de poștă şi de curier, activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

În sectorul bugetar[2], în luna ianuarie 2024 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+11,1%), în sănătate şi asistență socială (+0.7%), respectiv în administraţia publică (+0,3%), în principal ca urmare a aplicării prevederilor legale[3].

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 6694 lei /salariat, iar cel net de 4068 lei/salariat, fiind  mai mare cu 4,17 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Decembrie 2023. 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Ianuarie 2024 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6396 persoane, din care 2810 (43,93 %) femei.

La sfârşitul lunii Ianuarie, numărul şomerilor înregistraţi era cu  684 persoane mai mic faţă de luna Decembrie 2023. Din numărul total al şomerilor, 4664 persoane (72,92 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii  Ianuarie 2024, era de  2,66  %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Ianuarie 2024  de 4,1 %  (4,6 % în Decembrie 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3 %, un număr de 14  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,79 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,91 %, în zona Roman de 1,52 %, în zona Poiana Teiului de  2,87 % , în zona Bicaz de 2,37 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,38 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Ianuarie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 302, fiind cu 39 născuţi-vii mai mare faţă de luna Decembrie 2023  şi cu  4 născuţi-vii mai mic decât în luna Ianuarie 2023.

Numărul deceselor (686) a fost mai mare faţă de luna Decembrie 2023 cu 132 şi cu 50 mai mare decât numărul deceselor din luna Ianuarie 2023.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut  de la -291 în luna Decembrie 2023 la – 384 în luna Ianuarie 2024. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Ianuarie 2024, numărul căsătoriilor a fost de 80,  mai mic decât în luna Decembrie 2023  cu 13 şi mai mic cu 25  faţă de numărul căsătoriilor din luna Ianuarie 2023.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 24, cu 21 mai mic  faţă de luna Decembrie 2023  şi cu  17 mai mic faţă de luna Ianuarie 2023. 

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Ianuarie 2024, a fost de 35, fiind mai mic cu 4 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Decembrie 2023 şi cu 2 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Ianuarie 2023  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna  Ianuarie 2024 a fost  înmatriculată   o singură  societate  comercială  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Ianuarie 2024 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consumîn luna Ianuarie 2024faţă de: Rata medie lunară a inflaţieiîn perioada 1.01.-31.01.
Decembrie 2023 Ianuarie 2023 2024 2023
TOTAL 101,10        107,41 1,1 0,3
Mărfuri alimentare x)       101,34 105,64 1,3 1,5
Mărfuri nealimentare       100,74 107,36 0,7 -1,0

Servicii

          101,55 110,91 1,6 1,8
 1. x) inclusiv băuturi

Creșterea cu 0,74 % faţă de luna Decembrie 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:

·       Tutun, țigări·       Combustibili +2,32+1,39

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Decembrie 2023 la:

·       Încălțăminte -0,10

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu  1,34 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Decembrie 2023 la:

·       Alte legume și conserve de legume

·       Conserve din fructe

·       Fructe proaspete

+3,92

+3,74

+3,37

 

 

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Decembrie 2023 la  :

·       Mălai

·       Ulei comestibil

-3,72

-2,07

 

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+1,55 %) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       Transport aerian

·       Servicii poștale

+21,12

+17,28

Nu s-au înregistrat scăderi .

 

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă social

2 Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

3 OUG nr. 128/2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară, OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice,

Lasă un răspuns