PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA DECEMBRIE 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA DECEMBRIE 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale                                                                  

Decembrie 2023 faţă de: 1.I.-31.XII.2023faţă de1.I.-31.XII.2022
Noiembrie2023 Decembrie 2022 Media lunară 
Total industrie (serie brută)din care, pe marile grupe industriale: 78,86 100,89 87,63 93,15
industria bunurilor intermediare 75,39 101,19 65,34 84,24
industria bunurilor de capital 67,36 124,62 83,96 121,22
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 82,01 81,87 72,36 70,17
industria bunurilor de uz curent 86,40 98,35 161,19 104,76
industria  energetică 104,60 79,44 106,80 102,10

 

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Decembrie  2023, comparativ cu luna Noiembrie 2023, a fost  mai mică cu  21,14 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Noiembrie 2023 în: industria  energetică (+ 4,60 %)

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor intermediare (- 24,61 %), industria bunurilor de capital (- 32,64 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (- 17,99 %), industria bunurilor de uz curent (- 13,60 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Decembrie 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Decembrie 2023   a fost cu 0,89 % mai mare.

S-au înregistrat creşteri în: : industria bunurilor intermediare (+1,19%) și industria bunurilor de capital (+ 24,62 %) ,

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Decembrie 2023 față de luna Decembrie 2022 în  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-18,13 %), industria bunurilor de uz curent (-1,65 %) și industria energetică (- 20,56 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.XII.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada Ianuarie-Decembrie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 6,85 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 15,76 %) și  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 29,83 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Decembrie 2023 față de perioada Ianuarie-Decembrie 2022 în industria bunurilor de capital (+ 21,22 %), industria bunurilor de uz curent (+ 4,76 %) și industria energetică ( + 2,10 %). 

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Decembrie  2023
faţă de:
1.I.-31.XII.2023faţă de1.I.-31.XII.2022
Noiembrie 2023 Decembrie 2022
Total industrie 74,9 106,4 99,8

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Decembrie 2023, a fost cu 25,1 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Noiembrie 2023, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-26,4 %).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Decembrie  2023
Total industriedin care, pe forme de proprietate: 100,0
capital integral privat 73,7
capital străin 26,3

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Decembrie 2023 , a fost cu 6,4 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+4,9 %)  și în industria extractivă (+201,9%) .

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.XII.2022

În perioada Ianuarie-Decembrie din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 0,2 % mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada Ianuarie-Decembrie 2023 a fost realizată în proporţie de 54,1  % pe piaţa internă şi 45,9 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 1,15 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,24 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 46,65 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 48,97 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.10.2022     

În perioada 1.01.-31.10.2023, exporturile FOB au însumat 492625 mii Euro, mai mici cu  2,65 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 499975 mii Euro, mai mici  cu  16,71 % faţă de perioada 1.01.-31.10.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.10.2023  se cifrează la – 7350 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.10.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,99 %),  Mijloace şi materiale de transport  (22,44 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,61 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (19,53 %), Metale comune si articole din acestea  (18,00 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (17,68 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna Octombrie 2023 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna Septembrie 2023  cu 2371 mii Euro ( -4,79 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 12251 mii Euro ( + 22,32 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Octombrie 2023, exporturile FOB au fost mai mici  cu 13310 mii  Euro (- 22,03 %) faţă de luna Octombrie 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 8816 mii Euro (- 13,84 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna decembrie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 212 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2688 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5789.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna decembrie 2023 a fost de 182170 locuri-zile, cu 6,8% mai mică faţă de luna decembrie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (34,6%), urmate de hoteluri și hoteluri apartament  (24,9%), apoi de apartamente și camere de închiriat (10,3%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 30,2%.

În luna decembrie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 18,6%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 17,8%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare  (inclusiv apartamente și camere de închiriat),  în luna decembrie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 

Sosiri Innoptări
Decembrie 2023(număr) Decembrie 2022(număr) Decembrie 2023faţă dedecembrie 2022(%) Decembrie 2023(număr) Decembrie 2022(număr) Decembrie 2023faţă dedecembrie 2022(%)
Total 19231 16213 118,6 33471 28410 117,8
Turişti români 18672 15661 119,2 32331 27364 118,2
Turişti străini 559 552 101,3 1140 1046 109,0

În luna decembrie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri și hoteluri apartament (într-un procent de 32,4% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 32,2% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 12,5% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 68,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna decembrie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 22,7% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț cu 4110 turiști (21,4% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna decembrie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 3995 turiști (20,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 2562 turiști (13,3% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Roman cu 1610 turiști (8,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează, pe locul al cincilea, localitatea Târgu Neamț cu 1523 turiști (7,9% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Bicaz cu 1092 turiști (5,7% din numărul total al sosirilor turiştilor) pe locul al șaselea.

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât pe total turişti cât și la turiștii români a fost de 1,7 zile/turist, iar la turiștii străini 2,0 zile/turist.

Din cei 559 vizitatori străini, 500 provin din ţări situate în Europa.

În luna decembrie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (194 turiști),  Italia (100 turişti), Ucraina (47 turiști), Germania (39 turiști), Franța (23 turiști), S.U.A. (23 turiști) si Israel (13 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna decembrie 2023, de 18,4% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 3,9 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna decembrie 2022.

Comparaţie cu perioada ianuarie–decembrie 2022

În perioada 1.I.-31.XII.2023, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) numărul de sosiri  ale turiştilor a totalizat 283825, fiind mai mare cu 11,0% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. La sosirile turiştilor români au fost înregistrate creşteri  cu 10,7%, iar la sosirile turiştilor străini creşteri  cu 16,9%. Înnoptările turiştilor au fost în număr de 504334, fiind cu 6,4% mai mare decât numărul înnoptărilor din perioada 1.I.-31.XII.2022.

 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini,  în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în perioada ianuarie – decembrie 2023 comparativ cu perioada ianuarie – decembrie 2022 

Sosiri Innoptări
Ian.-Dec. 2023 (număr) Ian.-Dec. 2022 (număr) Ian.-Dec. 2023 față de Ian.-Dec. 2022 (%) Ian.-Dec. 2023 (număr) Ian.-Dec. 2022 (număr) Ian.-Dec. 2023 față de Ian.-Dec. 2022 (%)
Total 283825 255773 111,0 504334 473860 106,4
Turişti români 270566 244434 110,7 481799 452382 106,5
Turişti străini 13259 11339 116,9 22535 21478 104,9

 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor nerezidenţi, pe ţări de provenienţă, în perioada ianuarie-decembrie 2023 

Sosiri (număr) Înnoptări (număr) Durata medie a şederii(număr zile/turist)
Total  turişti  nerezidenţi  în România, din care: 13259 22535 1,7
 • Republica Moldova
2549 3747 1,5
 • Spania
1762 2696 1,5
 • Ucraina
1267 1672 1,3
 • Italia
1178 2676 2,3
 • Israel
1053 1718 1,6
 • Germania
920 1998 2,2
 • Polonia
642 1131 1,8
 • Franța
445 727 1,6
 • S.U.A.
360 879 2,4
 • Regarul Unit
331 649 2,0

 

Sosirile turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică şi categorii de clasificare, (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada ianuarie-decembrie 2023

Tipuri de structuri de primire turistică Total din total, pe categorii de clasificare:
4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasifi-cate
Total sosiri 283825 64092 187638 28157 614 3324
·     turişti români

·     turişti străini

270566

13259

58981

5111

1799297

709

27721

436

611

3

3324

Hoteluri și hoteluri apartament – total 98191 38526 56110 3555
·     turişti români

·     turişti străini

88214

9977

34088

4438

50571

5539

3555-

Hosteluri   – total 14700 13000 1700
 • turisti romani
 • turisti straini
14347

353

12647

353

1700

Moteluri – total 10152 8472 1680
·     turişti români

·     turişti străini

9782

370

8249

223

1533

147

Vile turistice – total 8632 5580 3052
·     turişti români

·     turişti străini

8475

157

5423

157

3052

Cabane turistice – total 11242 3102 8140
·     turişti români

·     turişti străini

1121824 3102- 811624
Pensiuni turistice  – total 14725 581 12964 1180
·     turişti români

·     turişti străini

14426

299

527

54

12773

191

1126

54

Pensiuni agroturistice – total 84536 19349 60890 4297
·     turişti români

·     turişti străini

83244

1292

18887

462

60106

784

4251

46

            –

Popasuri turistice – total 432 357 75
·     turişti români

·     turişti străini

432- 357- 75-
Bungalouri – total 531 240 291
·     turişti români

·     turişti străini

468

63

240

228

63

Tabere de elevi şi preşcolari – total 3324 3324
·     turişti români

·     turişti străini

3324

3324

Căsuţe turistice – total 7324 56 2803 3851 614  
·     turişti români

·     turişti străini

7271

53

56

2763

40

3841

10

611

3

Spaţii de cazare pe nave – total 654 654
·     turişti români

·     turişti străini

632

22

632

22

Campinguri – total 93 93
·     turişti români

·     turişti străini

33

60

33

60

Camere și apartamente de închiriat 29289 25994 3295
·     turişti români

·     turişti străini

28700

589

25437

557

3263

32

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în perioada 1.I.-31.XII.2023 de 21,8% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,4 puncte procentuale mai mare faţă de perioada 1.I.-31.XII.2022.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Decembrie 2023 era de 91671 persoane, mai mic cu 304 persoane faţă de luna Noiembrie 2023 şi în creștere cu 955 persoane faţă de luna Decembrie 2022. Din totalul salariaţilor, 3430 persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32133 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  56108 persoane (61,21%) lucrau în servicii.
 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Decembrie  2023 a fost de  8301 lei/salariat, cu 535 lei (+6,9%) mai mare decât în luna Noiembrie 2023, iar cel net de 5079 lei/salariat, în creştere cu 314 lei (+6,6%) față de luna Noiembrie 2023.

În luna Decembrie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna noiembrie 2023, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 57,1% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 34,8% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 32,9% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;
 • între 20,0% și 30,0% în transporturi pe apă, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;
 • între 10,0% și 19,5% în industria metalurgică, tranzacţii imobiliare, alte activităţi extractive, fabricarea produselor din tutun, telecomunicaţii, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, colectarea şi epurarea apelor uzate.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie 2023 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 8,8% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, respectiv cu 6,2% în extracţia minereurilor metalifere;
 • între 1,0% și 3,5% în fabricarea de mobilă, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi de poștă şi de curier, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor).

În sectorul bugetar în luna decembrie 2023 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+5,0%, în principal ca urmare a acordării unor diferenţe salariale restante, aferente lunilor anului 2023 sau a aplicării prevederilor legale în vigoare4), respectiv în sănătate şi asistență socială (+2,8%). În învăţământ, câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-2,3%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 6384 lei /salariat, iar cel net de 3898 lei/salariat, fiind  mai mare cu 4,38 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Noiembrie 2023.

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Decembrie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 7080 persoane, din care 3086 (43,58 %) femei.

La sfârşitul lunii Decembrie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu  116 persoane mai mare  faţă de luna Noiembrie 2023. Din numărul total al şomerilor, 5545 persoane (78,31 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii  Decembrie 2023, era de  3  %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Decembrie 2023  de 4,6 %  (4,5% în Noiembrie 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 11  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

 Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,98 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,91 %, în zona Roman de 2,16 %, în zona Poiana Teiului de  2,70 % , în zona Bicaz de 2,33 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,35 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Decembrie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 263, fiind cu 16 născuţi-vii mai mare faţă de luna Noiembrie 2023  şi cu  43 născuţi-vii mai mare decât în luna Decembrie 2022.

Numărul deceselor (554) a fost mai mic faţă de luna Noiembrie 2023 cu 8 şi cu 29 mai mic decât numărul deceselor din luna Decembrie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -315 în luna Noiembrie 2023 la – 291 în luna Decembrie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Decembrie 2023, numărul căsătoriilor a fost de 93,  mai mic decât în luna Noiembrie 2023  cu 4 şi mai mic cu 34  faţă de numărul căsătoriilor din luna Decembrie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 45, cu 3 mai mare  faţă de luna Noiembrie 2023  şi cu  5 mai mare faţă de luna Decembrie 2022.

 

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Decembrie 2023, a fost de 39, fiind mai mic cu 24 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Noiembrie 2023 şi cu 8 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Decembrie 2022  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna  Decembrie  2023 au fost  înmatriculate   0 (zero)  societăți  comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.

  

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Decembrie 2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consumîn luna Decembrie 2023faţă de: Rata medie lunară a inflaţieiîn perioada 1.01.-31.12.
Noiembrie  2023 Decembrie 2022 2023 2022
TOTAL 100,26        106,61 0,5 1,3
Mărfuri alimentare x)       100,29 105,82 0,5 1,7
Mărfuri nealimentare       100,09 105,51 0,4 1,2
Servicii           100,70 111,21 0,9 0,8
 1. x) inclusiv băuturi

 

Creșterea cu 0,09 % faţă de luna Noiembrie 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:                                                                                                                                                      

·       Încălțăminte

·       Energie termică

+1,06

+2,84

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Noiembrie 2023 la:

·       Combustibili -1,49

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu  0,29 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Noiembrie 2023 la:

·       Fructe proaspete

·       Alte legume și conserve de legume

·       Ouă

+4,96

+3,27

+1,31

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Noimebrie 2023 la  :

·       Făină

·       Citrice și alte fructe meridionale

-2,67

-2,73

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,70 %) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       Transport CFR

·       Alte servicii

+8,44

+1,44

 

S-au înregistrat scăderi la :

·       Transport: aerian -3,05

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

Lasă un răspuns