Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna iunie 2018

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna iunie 2018

INDUSTRIE

1.1 Comparaţie cu luna precedentă Producţia industrială (serie brută) realizată în luna iunie 2018, comparativ cu luna mai 2018, a fost constantă. Au avut loc creşteri determinată de realizarea unor producţii mai mari în industria bunurilor de uz curent (+5%) S- au înregistrat producţii mai mici faţă de luna mai 2018 în majoritatea grupelor industriale, semnificativă fiind industria energetică (-9,4%), şi în industria bunurilor de capital (-5,44%).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent Comparativ cu luna iunie 2017, producţia industrială (serie brută) realizată în luna iunie 2018 a fost cu 8,82% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în majoritatea grupelor industriale, semnificativă fiind industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-25,77%) şi industria energetică (-19,65%) . S-au înregistrat creşteri ale producţiei realizate în luna iunie 2018 în industria bunurilor de capital (+ 4,17 %) care a fost mai mare decât producţia realizată în luna iunie 2017.
Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-iunie din anul 2018 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2017 cu 8,04 %, datorită scăderilor înregistrate în industria bunurilor de uz curent (- 14,71%). Cu excepţia producţiei din cadrul industriei bunurilor de capital, care a fost mai mare decât producţia realizată în perioada ianuarie-iunie 2017, restul marilor grupe industriale au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în perioada ianuarie- iunie 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna iunie 2018, a fost cu 5,8 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna mai 2018,datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+-5,8%).

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna iunie 2018, a fost cu 2,2 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.VI.2017 În perioada ianuarie-iunie din anul 2018, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 4,1 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie- iunie 2018 a fost realizată în proporţie de 48,5% pe piaţa internă şi 51,5 % pe piaţa externă. După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 11,29% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 4,86% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 29,54% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 54,32% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

  1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.04.2017   În perioada 1.I.-30.04.2018, exporturile FOB au însumat 147803 mii Euro, mai mari cu 6% comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 135267 mii Euro, mai mari cu 6 % faţă de perioada 1.I.-30.04.2017. Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.-30.04.2018 se cifrează la 12536mii Euro. Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-30.04.2018 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (36,34%), Mijloace si materiale de transport (19,46%), Produse din fonta, fier si otel (16,04%), Lemn brut, cherestea, produse stratificate si alte produse din lemn (9,09%). În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: textile şi articole din textile(31,03%), Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile (14,36%), Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea (12,92 %) Mijloace si materiale de transport (10,19 %),

3.2 Comparaţie cu luna precedentă În luna aprilie 2018 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna martie 2018 cu 534 mii Euro ( -1,38%), iar importurile CIF au fost mai mici cu 3370 mii Euro (-8,79%) faţă de luna anterioară.

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent În luna aprilie 2018, exporturile FOB au fost mai mari cu 6791 mii Euro (+17,88%) faţă de luna aprilie 2017, iar importurile CIF au fost mai mari cu 1483 mii Euro (+4,24%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent

  1. TURISM

În luna iunie 2018, în activitatea de turism au funcţionat 176 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2562 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5612.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna iunie 2018 a fost de 166600 locuri-zile, cu 0,5% mai mare faţă de aceeaşi lună a anului 2017. Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (37,3%), urmate de hoteluri (29,9%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 32,8%. În luna iunie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 5,5%, iar înnoptările au înregistrat scăderi cu 9,6%.

Sosirile turiştilor români în luna iunie 2018 au reprezentat 91,1% din numărul total de sosiri (faţă de 92,7% în luna iunie 2017), în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 8,9% (faţă de 7,3% în luna iunie 2017). Comparativ cu luna iunie 2017, numărul sosirilor turiştilor români a fost în scădere cu 7,1%, iar numărul sosirilor turiştilor străini a fost în creştere cu 14,6%.

Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 10,4% în luna iunie 2018 faţă de luna iunie 2017, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat creşteri cu 2,2%.

În luna iunie 2018, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 45,2% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 25,9% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 62,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna iunie 2018, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele. Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (30,8% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna iunie 2018). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (16,9% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (10,4% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (7,4% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români de 2,0 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 1,6 zile/turist.

Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (91,2%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 68,9% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ. Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (62,5%), urmat de vilele turistice de 4 stele (9,9%).  În luna iunie 2018, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Franţa (27,0% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Republica Moldova (16,4%), Spania (11,3%), Italia (7,3% ).  Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna iunie 2018, de 27,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 3,1 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna iunie 2017.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

  1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii iunie 2018 era de 86150 persoane, în creştere cu 151 persoane faţă de luna mai 2018 şi în creştere cu 2512 persoane faţă de luna iunie 2017. Din totalul salariaţilor, 3603 persoane (4,2%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30483 persoane (35,4%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 52064 persoane (60,4%) lucrau în servicii.

 

  1. Câştiguri salariale

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna iunie 2018 a fost de 4527 lei/salariat, cu 0,7 % mai mare decât în luna mai 2018, iar cel net de 2721 lei/salariat, în creştere cu 17 lei (+0,6%) faţă de luna mai 2018. În luna iunie 2018,în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) . De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna mai au fost mai mari comparativ cu luna mai 2018 ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna mai 2018 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime anuale ori pentru performanţe), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.  În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (-1,7%), sănătate şi asistenţă socială (-0,1%) respectiv administraţia publică (-0,1%) .  Indicele câştigului salarial real a fost de 100,6% pentru luna iunie 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 195 %, cu 1,2 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna mai 2018. În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3518 lei/salariat, iar cel net de 2105 lei/salariat, fiind cu 0,7 % mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna mai 2018.

  1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii iunie 2018 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 9180 persoane, din care 3804 (41%) femei.  La sfârşitul lunii iunie 2018 numărul şomerilor înregistraţi era cu 54 persoane mai mic faţă de luna mai 2018. Din numărul total al şomerilor, 7868 persoane (86%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii iunie 2018, era de 3,01%. Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii iunie 2018 de 5,03% ( 5,06 % în luna mai 2018).  Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,5%, un număr de 8 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.  Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani era de 2,50%, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 4,42%, în zona Roman de 2,74%, în zona Poiana Teiului de 3,13% , în zona Bicaz de 1,23%, iar în zona Piatra Neamţ de 1,64%. INDICATORI SOCIALI 8. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural În luna iunie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 347, fiind cu 8 născuţi-vii mai mic faţă de luna mai 2018 şi cu 70 născuţi-vii mai mic decât în luna iunie 2017.  Numărul deceselor (511) a fost mai mic faţă de luna mai 2018 cu 52 şi cu 11 mai mic decât numărul deceselor din luna iunie 2017. Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la -208 în luna mai 2018 la -164 în luna iunie 2018.

Nupţialitate şi divorţialitate În luna iunie 2018, numărul căsătoriilor a fost de 199, mai mic decât în luna mai 2018 cu 54 şi cu 14 mai mic comparativ cu luna iunie 2017. Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 36, cu 30 mai mic faţă de luna mai 2018 şi cu 110 mai mic faţă de luna iunie 2017. CONSTRUCŢII Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna iunie 2018 , a fost de 76, fiind mai mic cu 26 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna mai 2018 şi cu 17 mai mic decât numărul autorizațiilor de construire eliberate în luna iunie 2017.

Buletin statistic integral

Lasă un răspuns