ANUNȚ PROMOVARE

Descarcare anunțformular de înscrieremodel adeverință și declarație pe proprie răspundere

Direcția Regională de Statistică Neamț organizează examen pentru promovarea în funcția contractuală de Expert gradul II, în data de 18 aprilie 2022, ora 9.00 – proba scrisă, a personalului contractual de execuție care îndeplinește condițiile necesare pentru promovare.

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț, Compartimentul de coordonare IT, infrastructură statistică, gestiune resurse umane și contabilitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului la sediul instituției și pe pagina de internet, respectiv până la data de 08.04.2022, ora 14.00.

Selecția dosarelor se va face în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a cererilor. Rezultatele selecției vor fi publicate în termen de o zi lucrătoare de la data selecției.

Examenul se va organiza la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț și constă în susținerea unei probe scrise care va avea loc în data de 18.04.2022, ora 9.00.

Punctajul minim de promovare a probei scrise este de 50 de puncte, dintr-un maxim de 100 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei se afișează la sediul Direcției Regionale de Statistică Neamț și pe pagina de internet a instituției, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acesteia. Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar rezultatele finale vor fi afișate la sediul DRS Neamț în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

Condiții de participare: vechime minimă de 6 luni în funcția contractuală de debutant.

 

Lasă un răspuns