PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA APRILIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA APRILIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

 Producţia industrială realizată

 1.1  Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Aprilie 2022, comparativ cu luna Martie 2022, a fost mai mică cu 14,78 %.

Nu s-au înregistrat producţii mai mari faţă de luna Martie 2022.

Au avut loc scăderi în: industria bunurilor intermediare (-15,64 %), industria bunurilor de capital (- 13,2 %), industria bunurilor de uz curent (- 11,72 %) și industria energetică (-37,81 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-15,94 %) .

1.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Aprilie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna Aprilie 2022 a fost cu 16,53  %  mai mică.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+4,89 %)

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna Aprilie 2022 față de luna Aprilie 2021 în : industria bunurilor de capital (- 31,96 %), industria bunurilor intermediare (-13,95 %), industria bunurilor de uz curent (- 6,62%)  și  industria energetică (-16,53 %).

1.3  Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.IV.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-aprilie din anul 2022 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 1,54 %, datorită creşterilor înregistrate în: industria bunurilor de uz curent (+ 16,70 %) și industria energetică (+ 21,92 %).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Aprilie 2022 față de perioada Ianuarie-Aprilie  2021 în : industria bunurilor intermediare (-2,03 %), industria bunurilor de capital (-3,45 % ), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 27,57 %) .

 

 Cifra de afaceri din industrie

2.1  Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Aprilie 2022, a fost cu 15,2 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Martie 2022, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-15,4%).

2.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Aprilie 2022 , a fost cu 7,2 %  mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+6,6 %) și în industria extractivă (+84,7 %).

2.3  Comparaţie cu perioada 1.I.-30.IV.2021

În perioada ianuarie-aprilie din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 31,1% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-aprilie 2022 a fost realizată în proporţie de 49,9 % pe piaţa internă şi 50,1 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,33 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,58 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 36,15 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 59,94 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL
 • Comparaţie cu perioada 01-28.02.2021

În perioada 1.01.-28.02.2022, exporturile FOB au însumat 92583 mii Euro, mai mari cu 35,33 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 101231 mii Euro, mai mari cu 40,66 % faţă de perioada 1.01.-28.02.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 28.02.2022 se cifrează la – 8648 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 28.02.2022 s-au înregistrat la: Textile si  articole din textile (32,54 %), Mijloace şi materiale de transport (20,43 %), Metale comune si articole din acestea (18,08 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,39 %), Metale comune și articole din acestea (16,98 %) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (14,86%).

3.2  Comparaţie cu luna precedentă

 În luna februarie 2022 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna ianuarie 2022 cu  6801 mii Euro ( +13,68%),  iar importurile CIF au fost mai mari cu 12723 mii Euro (+22,33 %) faţă de luna anterioară.

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

 În luna februarie 2022, exporturile FOB au fost mai mari  cu  18266 mii  Euro (+ 36,75 %) faţă de luna februarie  2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 22509 mii Euro (+39,50%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

4.    TURISM

 În luna aprilie 2022, în activitatea de turism, au funcţionat 182 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2529 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5419.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna aprilie 2022 a fost de 162206 locuri-zile, cu 7,6% mai mare faţă de luna aprilie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (37,2%), urmate de hoteluri (32,5%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 30,3%.

În luna aprilie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 25,7%, iar înnoptările au înregistrat creșteri cu 43,2%.

În luna aprilie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 42,0% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 30,3% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 65,4%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna aprilie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 25,0% dintre turiști, unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț (23,1% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna aprilie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (16,5% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (13,1% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț (8,1% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 2,1 zile/turist, la turiştii români tot de 2,1 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,9 zile/turist.

Din cei 517 vizitatori străini, 413 provin din ţări situate în Europa.

În luna aprilie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (26,9% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Israel (13,3%i), Italia (8,7%), Germania (7,9%), Franța (4,1%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna aprilie 2022, de 16,8% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 4,2 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna aprilie 2021.

În luna aprilie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 44 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 346 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 642.

Sosirile în apartamente și camere de închiriat înregistrate în luna aprilie 2022 au însumat 1540 persoane, în creștere cu 1,7% faţă de cele din luna aprilie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna aprilie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 96,4%, în timp ce turiştii străini doar 3,6%.

Pe localități, în luna aprilie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Piatra Neamț (417 persoane), Bicaz (367 persoane) și Alexandru cel Bun (350 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna aprilie 2022 au însumat un număr de 3139, în creștere cu 29,2% faţă de cele din luna aprilie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna aprilie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 96,0%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 4,0%.

IMPORTANT!

Informaţiile pentru luna aprilie 2021surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

 

  PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii aprilie 2022 era de 89263 persoane, mai mare cu 19 persoane faţă de luna martie 2022 şi în creștere cu 1969 persoane faţă de luna aprilie 2021. Din totalul salariaţilor, 35901persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 31260 persoane (35,02%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 54412 persoane (60,96%) lucrau în

6.  Câştiguri salariale

 Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna aprilie 2022 a fost de 6443 lei/salariat, cu 42 lei (+ 0,7 %) mai mare decât în luna martie 2022, iar cel net de 3967 lei/salariat, în creștere cu 30 lei (+0,8%) faţă de luna martie2022.

În luna aprilie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic1, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 30,2% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 20,8% ȋn producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;
 • între 8,0% și 12,0% ȋn intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), transporturi pe apă, activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, industria metalurgică;
 • între 3,0% și 7,5% ȋn alte activităţi extractive, telecomunicaţii, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tranzacţii imobiliare, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), transporturi terestre şi transporturi prin conducte, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), alte activităţi de

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna martie 2022 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 32,3% ȋn fabricarea produselor din tutun, cu 18,8% ȋn activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), respectiv cu 11,0% ȋn fabricarea băuturilor;
 • între 3,0% și 9,5% ȋn activităţi de editare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, extracţia minereurilor metalifere, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor textile, fabricarea substanţelor şi a produselor

În sectorul bugetar2 s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+0,7%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (+0,1%). Ȋn învăţământ, câștigul salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-1,7%), ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4930 /salariat, iar cel net de 3023 lei/salariat,  fiind  mai mare cu 1,35 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna martie 2022.

7.    ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Aprilie 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 5495 persoane, din care 2397 (43,62%) femei.

La sfârşitul lunii Aprilie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 153 persoane mai mic faţă de luna Martie 2022. Din numărul total al şomerilor,4498 persoane (81,85 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii aprilie 2022, era de 2,44 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii aprilie 2022 de 3,03 % (3,12% în martie 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,6 %, un număr de 13 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,54 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,34 %, în zona Roman de 1,31 %, în zona Poiana Teiului de 2,91 % , în zona Bicaz de 1,97 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,22 %.

 

INDICATORI SOCIALI
 1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna aprilie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 258, fiind cu 43 născuţi-vii mai mic faţă de luna martie 2022 şi cu  6 născuţi-vii mai mare decât în luna aprilie 2021.

Numărul deceselor (558) a fost mai mic faţă de luna martie 2022 cu 88 şi cu 314 mai mic decât numărul deceselor  din luna aprilie 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la – 345 în luna martie 2022 la -300 în luna aprilie 2022.

Nupţialitate şi divorţialitate

 În luna aprilie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 91, mai mare decât în luna martie 2022 cu 18 şi mai mare cu 12  faţă de numărul căsătoriilor din luna aprilie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 38, cu 19 mai mic faţă de luna martie 2022 şi cu 22 mai mic faţă de luna aprilie 2021.

9.  CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna aprilie 2022, a fost de 64, fiind mai mic cu 40 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna martie 2022 şi cu 41 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în aprilie 2021 .

ALŢI INDICATORI

 Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna aprilie 2022 au fost înmatriculate 2 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris.

11.  Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna aprilie 2022 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Creșterea cu 5,45 % faţă de luna Martie 2022 la grupa mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • gaze*** +26,47
 • energie electrică +28,65
 • combustibili +1,65

Nu s-au înregistrat preţuri mai mici faţă de luna Martie 2022.

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu 2,56 %, pe total grupă.

S-au înregistrat preţuri mai mari faţă de luna Martie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • ulei, slănină, grăsimi +5,10
 • făină +4,83
 • alte legume și conserve de legume +4,07

S-au înregistrat scăderi faţă de luna Martie 2022 la :

 • citrice și alte fructe meridionale -0,38
 • fasole boabe și alte leguminoase -0,25

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,94%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

 • transport aerian +7,37
 • transport rutier +2,87
 • apă,canal,salubritate +2,78

S-au înregistrat scăderi la:

 • poștă și telecomunicații -0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns