PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MAI 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MAI 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

 

 1. Producţia industrială realizată

 

Indicii producţiei industriale

MAI 2022 faţă de: 1.I.-31.V.2022

faţă de

1.I.-31.V.2021

APRILIE 2022 MAI 2021 Media lunară
Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

108,26 99,04 97,96 101,00
industria bunurilor intermediare 107,26 92,73 97,73 96,81
industria bunurilor de capital 113,14 116,22 109,74 100,05
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 92,46 59,06 67,64 69,56
industria bunurilor de uz curent 111,13 124,09 103,18 118,18
industria energetică 112,89 64,60 64,48 107,43
1.1  Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Mai 2022, comparativ cu luna Aprilie 2022, a fost  mai mare cu 8,26 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Aprilie 2022 în: industria bunurilor intermediare (+7,26 %), industria bunurilor de capital (+13,14 %), industria bunurilor de uz curent (+11,13 %)  și industria energetică (+12,89 %).

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 7,54 %) .

 • Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Mai  2021, producţia industrială (serie brută)  realizată în luna   Mai   2022   a fost cu 0,96   % mai mică. 

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari  în: industria bunurilor de capital (+16,22%) și industria bunurilor de uz curent (+ 24,09 %).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna Mai 2022 față de luna Mai 2021 în : industria bunurilor intermediare (-7,27 %), industria energetică (-35,4 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 40,94%)

1.3  Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.V.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-mai din anul 2022 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 1,00 %, datorită creşterilor înregistrate în: industria bunurilor de capital (+0,05 %), industria bunurilor de uz curent (+ 18,18 %) și industria energetică (+7,43 %).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Mai 2022 față de perioada Ianuarie-Mai 2021 în : industria bunurilor intermediare (-3,19 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 30,44 %) . 

 

 1. Cifra de afaceri din industrie 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

 

Mai 2022 faţă de:

1.I.-31.V.2022

faţă de

1.I.-31.V.2021

Aprilie 2022 Mai 2021
Total industrie 116,7 137,1 132,9
2.1  Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Mai 2022, a fost cu 16,7 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Aprilie 2022, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+17,1%).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate
Mai 2022
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 74,7
capital străin 25,3
2.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Mai 2022 , a fost cu 37,1 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+37 %) și în industria extractivă (+54,3 %).

2.3  Comparaţie cu perioada 1.I.-31.V.2021

În perioada ianuarie-mai din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 32,9 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-mai 2022 a fost realizată în proporţie de 50,7 % pe piaţa  internă şi 49,3 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,32 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,88 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 36,43 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 59,37 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL
 • Comparaţie cu perioada 01-31.03.2021

În perioada 1.01.-31.03.2022, exporturile FOB au însumat 145966 mii Euro, mai mari cu 65,9 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 156934 mii Euro, mai mari cu 66,6 % faţă de perioada 1.01.-31.03.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.03.2022 se cifrează la – 10968 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.03.2022 s-au înregistrat la: Textile si  articole din textile (32,79 %), Mijloace şi materiale de transport (18,62 %), Metale comune si articole din acestea (17,70 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (24,42 %), Mașini, aparate și echipamente electrice (15,98 %) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (16,36%).

3.2  Comparaţie cu luna precedentă

 În luna martie 2022 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna februarie 2022 cu 3753 mii Euro ( +7,02 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 2760 mii Euro (-4,78%) faţă de luna anterioară.

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

 În luna martie 2022, exporturile FOB au fost mai mari cu 17049 mii Euro (+ 31,91 %) faţă de luna martie 2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 10416 mii Euro (+18,97%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

4.    TURISM

 În luna mai 2022, în activitatea de turism, au funcţionat 203 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare  turistică (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2583 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5660.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna mai 2022 a fost de 174515 locuri-zile, cu 7,7% mai mare faţă de luna mai 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (36,2%), urmate de hoteluri (31,1%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 32,7%.

În luna mai 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 29,0%, iar înnoptările au înregistrat creșteri cu 23,9%.

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna mai 2022 comparativ cu luna mai 2021

 În luna mai 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 39,4% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 31,9% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 64,8%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna mai 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 25,2% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț (23,1% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna mai 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (18,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (9,1% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Roman (8,5% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al cincilea localitatea Târgu Neamț (7,6% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români tot de 1,8 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,1 zile/turist.

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna mai 2022

Din cei 989 vizitatori străini, 845 provin din ţări situate în Europa.

În luna mai 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (27,1% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Italia (8,1%), Regatul Unit (8,0%), Germania (6,4%), Israel (4,6%), Turcia (4,2%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna mai 2022, de 19,9% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,6 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna mai 2021.

În luna mai 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 42 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 335 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 674.

Sosirile în apartamente și camere de închiriat înregistrate în  luna mai 2022 au însumat 1758 persoane, în scădere  cu 9,5% faţă de cele din luna mai 2021. Din numărul total de sosiri, în luna mai 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 95,1%, în timp ce turiştii străini doar 4,9%.

Pe localități, în luna mai 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Bicaz (450 persoane), Alexandru cel Bun (420 persoane) și Piatra Neamț (333 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna mai 2022 au însumat un număr de 2790, în scădere cu 19,5% faţă de cele din luna mai 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna mai 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 95,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 4,1%.

IMPORTANT!

Informaţiile pentru luna mai 2021surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

  

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 
 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii mai 2022 era de 89448 persoane, mai mare cu 185 persoane faţă de luna aprilie 2022 şi în creștere cu 1993 persoane faţă de luna mai 2021. Din totalul salariaţilor, 3598 persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 31324 persoane (35,02%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 54526 persoane (60,96%) lucrau în servicii.
6.  Câştiguri salariale

 Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna mai 2022 a fost de 6358 lei/salariat, cu 85 lei (-1,3%) mai mic decât în luna aprilie 2022, iar cel net de 3928 lei/salariat, în scădere cu 39 lei (-1,0%)  faţă de luna aprilie 2022.

În luna mai 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic1, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut ca urmare a acordării ȋn lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 19,2% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 17,8% ȋn activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), respectiv cu 15,3% ȋn fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;
 • între 6,5% și 11,0% ȋn telecomunicaţii, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;
 • între 3,0% și 6,0% ȋn activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, transporturi pe apă, industria metalurgică, alte activităţi extractive, fabricarea băuturilor, activităţi de poștă şi de curier, tranzacţii imobiliare, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de editare.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna aprilie 2022 au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (prime anuale, de vacanță ori pentru performanțe deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 26,6% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 15,4% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
 • între 2,0% și 5,0% ȋn tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi industriale n.c.a., transporturi aeriene.

În sectorul bugetar2 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă), ȋn învăţământ (+11,6%), respectiv ȋn administraţia publică (+3,1%). Ȋn sănătate şi asistență socială, câștigul salarial mediu net a scăzut ușor comparativ cu luna precedentă (- 1,0%).

1 Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

2 Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4894 /salariat, iar cel net de 3008 lei/salariat,  fiind  mai mic cu 0,5 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna aprilie 2022.

7.    ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Mai 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 5578 persoane, din care 2464 (44,17%) femei.

La sfârşitul lunii Mai 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 83 persoane mai mare faţă de luna Aprilie 2022. Din numărul total al şomerilor,4671 persoane (83,73 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii mai 2022, era de 2,50 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii mai 2022 de 3,08 % (3,03% în aprilie 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,5 %, un număr de 14 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,56 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,42 %, în zona Roman de 1,32 %, în zona Poiana Teiului de 2,87 % , în zona Bicaz de 1,91 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,25 %.

INDICATORI SOCIALI
 1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna mai 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 304, fiind cu 46 născuţi-vii mai mare faţă de luna aprilie 2022 şi cu  54 născuţi-vii mai mic decât în luna mai 2021.

Numărul deceselor (526) a fost mai mic faţă de luna aprilie 2022 cu 32 şi cu 180 mai mic decât numărul deceselor din luna mai 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la – 300 în luna aprilie 2022 la -222 în luna mai 2022.

Nupţialitate şi divorţialitate

 În luna mai 2022, numărul căsătoriilor a fost de 258, mai mare decât în luna aprilie 2022  cu 167  şi mai mare cu 8  faţă de numărul căsătoriilor din luna mai 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 41, cu 3 mai mare faţă de luna aprilie 2022 şi cu 6 mai mare faţă de luna  mai 2021.

Lasă un răspuns