PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MARTIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MARTIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE 

 1. Producţia industrială realizată 

Indicii producţiei industriale

1.1  Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Martie 2022, comparativ cu luna Februarie 2022, a fost mai mare cu 19,48 %.

S-au înregistrat producţii mai mari faţă de luna Februarie 2022 în: industria bunurilor intermediare (+24,51 %),  industria bunurilor de capital (+7,99%), industria bunurilor de uz curent (+12,92 %) și industria energetică (+2,04 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+23,62%) .

Nu au avut loc scăderi . 

1.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Martie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna Martie  2022  a fost cu 8,77  %  mai mare.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari   înindustria bunurilor intermediare (+8,21 %), industria bunurilor de uz curent (+ 18,37 %) și industria energetică (+73,20%).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna Martie 2022 față de luna Martie 2021 în : industria bunurilor de capital (-5,72 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 20,85 %)

1.3  Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.III.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-martie din anul 2022 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 9,18 %, datorită creşterilor înregistrate în: industria bunurilor intermediare (+  8,02 %), industria bunurilor de capital (+ 0,20 % ), industria bunurilor de uz curent (+ 20,97 %) și industria energetică (+ 29,38%).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Martie 2022 față de perioada Ianuarie-Martie  2021 în : industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 26,06 %) .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie
2.1  Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Martie 2022, a fost cu 15,2 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Februarie 2022, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+15,6%).

2.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Martie 2022 , a fost cu 34,9 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+34,5 %) și în industria extractivă (+102,4 %).

2.3  Comparaţie cu perioada 1.I.-31.III.2021

În perioada ianuarie-martie din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 42,4% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-martie 2022 a fost realizată în proporţie de 48,97 % pe piaţa internă şi 51,02 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,26 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,38 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 36,22 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 60,13 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL
 • Comparaţie cu perioada 01-01.01.2021

În perioada 1.01.-1.01.2022, exporturile FOB au însumat 42832 mii Euro, mai mari cu 33,59 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 44182 mii Euro, mai mari cu 42,06 % faţă de perioada 1.01.-1.01.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 1.01.2022 se cifrează la – 135 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 1.01.2022 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (35,65 %), Mijloace şi materiale de transport (20,70 %), Metale comune si articole din acestea (13,48 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,55 %), Metale comune și articole din acestea (17,80 %) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (15,66%).

 

3.2  Comparaţie cu luna precedentă 

În luna ianuarie 2022 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna decembrie 2021 cu 3362 mii Euro ( +7,84 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 5652 mii Euro (-11,34 %) faţă de luna anterioară.

 

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent 

În luna ianuarie 2022, exporturile FOB au fost mai mari cu 14390 mii Euro (+ 33,59  %) faţă de luna decembrie  2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 18586 mii Euro (+42,06%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

4.    TURISM 

În luna martie 2022, în activitatea de turism, au funcţionat 171 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2375 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5029.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna martie 2022 a fost de 155223 locuri-zile, cu 4,4% mai mare faţă de luna martie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (38,4%), urmate de hoteluri (35,1%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 26,5%.

În luna martie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 28,4%, iar înnoptările au înregistrat creșteri cu 30,8%.

În luna martie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 50,6% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 26,6% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 68,5%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna martie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 22,6% dintre turiști, unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț (24,0% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna martie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Roman (14,3% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (13,8% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Ceahlău (12,4% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 2,0 zile/turist, la turiştii români tot de 2,0 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,5 zile/turist.

Din cei 546 vizitatori străini, 458 provin din ţări situate în Europa.

În luna martie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (14,7% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Germania (12,6%i), Italia (8,2%), S.U.A (8,1%), Polonia (8,1%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna martie 2022, de 13,5% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,8 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna martie 2021.

În luna martie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 39 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 313 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 628. 

Sosirile în apartamente și camere de închiriat înregistrate în luna martie 2022 au însumat 1208 persoane, în creștere cu 8,1% faţă de cele din luna martie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna martie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 97,6%, în timp ce turiştii străini doar 2,4%.

Pe localități, în luna martie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Piatra Neamț (346 persoane), Alexandru cel Bun (332 persoane) și Bicaz (218 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna martie 2022 au însumat un număr de 1997, în creștere cu 9,3% faţă de cele din luna martie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna martie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 97,7%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 2,3%.

IMPORTANT!

Informaţiile pentru lunile: martie 2021 și martie 2022 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

  

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 
 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii martie 2022 era de 89244 persoane, mai mare cu 372 persoane faţă de luna februarie 2022 şi în creștere cu 2018 persoane faţă de luna martie 2021. Din totalul salariaţilor, 3590 persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 31253 persoane (35,02%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 54401 persoane (60,96%) lucrau în servicii.
6.  Câştiguri salariale

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna martie 2022 a fost de 6401 lei/salariat, cu 342 lei (+ 5,6 %) mai mare  decât în luna februarie 2022, iar cel net de 3937 lei/salariat, în creștere cu  216 lei (+5,8%) faţă de luna februarie 2022.

În luna martie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic1, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 55,4% ȋn activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), cu 28,7% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 22,2% ȋn fabricarea băuturilor;
 • între 12,0% și 19,0% ȋn activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de editare, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, extracţia minereurilor metalifere, telecomunicaţii, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
 • între 7,5% și 11,5% ȋn fabricarea altor mijloace de transport, extracţia cărbunelui superior şi inferior, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de servicii anexe extracţiei, cercetare- dezvoltare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice;
 • între 6,0% și 7,0% ȋn fabricarea produselor textile, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2022 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Singurele scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe) (-3,6%), respectiv în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice (-0,1%).

În sectorul bugetar2 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,9%), administraţie publică (+2,2%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (+0,6%), în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4878 /salariat, iar cel net de 2982 lei/salariat,  fiind  mai mare cu 1 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna februarie 2022.

7.    ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Martie 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 5648 persoane, din care 2463 (43,60%) femei.

La sfârşitul lunii Martie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 114 persoane mai mic  faţă de luna Februarie  2022. Din numărul total al şomerilor,4501 persoane (79,69 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii martie 2022, era de 2,45 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii martie 2022 de 3,12 % (3,18 % în februarie 202).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,6 %, un număr de 13 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,58 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,40 %, în zona Roman de 1,33 %, în zona Poiana Teiului de 2,99 % , în zona Bicaz de 2,16 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,25 %.

INDICATORI SOCIALI
 1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna martie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 301, fiind cu 63 născuţi-vii mai mare faţă de luna februarie 2022

şi cu 23 născuţi-vii mai mare decât în luna martie 2021.

Numărul deceselor (646) a fost mai mic faţă de luna februarie 2022 cu 181 şi cu 193 mai mic decât numărul deceselor din luna martie 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la – 589 în luna februarie 2022 la -345 în luna martie 2022.

Nupţialitate şi divorţialitate

 În luna martie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 73, mai mic decât în luna februarie 2022 cu 58 şi mai mic cu 50  faţă de numărul căsătoriilor din luna martie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 57, cu 6 mai mare faţă de luna februarie 2022 şi cu 2 mai mic faţă de luna martie 2021.

9.  CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna martie 2022, a fost de 104, fiind mai mare cu 35 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna februarie 2022 şi cu 2 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în martie 2021 .

 

ALŢI INDICATORI

 Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna martie 2022 au fost înmatriculate 5 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris.

11.  Indicele preţurilor de consum

 Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna martie 2022 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Creșterea cu 1,86 % faţă de luna Februarie 2022 la grupa mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • gaze*** +1,07
 • alte mărfuri nealimentare +1,22
 • combustibili +7,67

Nu s-au înregistrat preţuri mai mici faţă de luna Februarie 2022.

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu 2,54 %, pe total grupă.

S-au înregistrat preţuri mai mari faţă de luna Februarie 2022 la toate mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • ulei, slănină, grăsimi +5,46
 • unt+5,10
 • legume și conserve de legume +4,92

Nu s-au înregistrat scăderi faţă de luna Februarie 2022.

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,67%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

 • transport rutier +3,58
 • apă, canal, salubritate +2,01
 • confecționat și reparat îmbrăcăminte și încălțăminte +1,43

S-au înregistrat scăderi la:

 • transport aerian -7,04

Lasă un răspuns