Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna mai 2019

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna mai 2019

INDUSTRIE

1. Producţia industrială realizată

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna mai 2019, comparativ cu luna aprilie  2019, a fost  mai mică  cu 0,14 %.

Au avut loc scăderi  determinate de realizarea unor producţii mai mici în: industria bunurilor de capital (- 4,03%) şi industria bunurilor de uz curent  (- 7,49%)

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna aprilie 2019 în :industria bunurilor intermediare (+ 1,21 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+25,77% ) şi în industria  energetică (+21,72 %)

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna mai 2018, producţia industrială (serie brută) realizată în luna mai  2019  a fost cu 19,64% mai mare, creştere  determinată de realizarea unor producţii mai mari în  industria bunurilor intermediare (+ 32,88 %) , industria bunurilor de capital (+ 9,79% ), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+30,63%) și industria energetică (+10,99%).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna mai 2019 în industria bunurilor de uz curent (-8,84 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.V.2018

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-mai  din anul 2019 s-a situat peste  nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2018 cu 16,52 %, datorită creşteilor  înregistrate în industria  energetică (+7,61 %), industria bunurilor de capital  (+5,67%) şi industria bunurilor intermediare (+29,73 %) .

 1. Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna mai 2019, a fost cu 17,1 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna aprilie 2019,datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+17,1%).

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna mai  2019, a fost cu 5,8 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria extractivă.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.V.2018

În perioada ianuarie – mai  din anul 2019, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 1,4 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie – mai   2019 a fost realizată în proporţie de 50,6 % pe piaţa internă şi 49,4% pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 12,85 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,95% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 30,63 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 52,57% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.03.2018

În perioada 1.I.-31.03.2019, exporturile FOB au însumat 104202 mii Euro, mai mici cu  4,8 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 95745 mii Euro, mai mari cu  2 % faţă de perioada 1.I.-31.03.2018.

Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.- 31.03.2019  se cifrează la 8457  mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 31.03.2019  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (42,56 %),  Mijloace şi materiale de transport  (19,28%), Metale comune si articole din acestea (12,02%).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (31,8%), Maşini, aparate şi echipamente electrice (11,58 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (15,11%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna martie 2019 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna februarie 2019  cu  5684 mii Euro ( +15,11%), iar importurile CIF au fost mai mari  cu 2857 mii Euro (+8,22%) faţă de luna anterioară.

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna martie  2019, exporturile FOB au fost mai mici   cu 1205 mii  Euro (-3 %) faţă de luna martie 2018, iar importurile CIF au fost mai mici  cu 2536 mii Euro (-6,8%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 1. TURISM

În luna mai 2019, în activitatea de turism au funcţionat 205 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2550 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5638.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna mai 2019 a fost de 173130 locuri-zile, cu 2,6% mai mare faţă de luna mai 2018.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (36,8%), urmate de hoteluri  (29,5%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 33,7%.

În luna mai 2019, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri  cu 17,6%, iar  înnoptările au înregistrat creşteri  cu  19,3%.

Sosirile turiştilor români în luna mai 2019 au reprezentat 91,9% din numărul total de sosiri (faţă de 92,8% în luna mai 2018), în timp ce sosirile turiştilor străini  au reprezentat 8,1% (faţă de 7,2% în luna mai 2018).

Comparativ cu luna mai 2018, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 16,4%, iar numărul sosirilor turiştilor străini  a fost în creştere cu 33,0%.

Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 19,1% în luna mai 2019 faţă de luna mai 2018, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat creşteri cu 22,8%.

În luna mai 2019, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 43,2% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 24,3% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 57,4%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna mai 2019, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (29,2% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna mai 2019). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (18,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (9,8% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (7,9% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la fel si la turiştii români, tot de 1,8 zile/turist iar la turiştii străini a fost de 1,5 zile/turist.

Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (90,2%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat  56,0% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ.

Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (52,6%), urmat de pensiunile agroturisticede 4 stele (16,6%) *).

În luna mai 2019, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (29,3% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Belgia (10,2%), Franţa (8,6%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna mai 2019, de 25,1% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 3,5 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna mai 2018.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii mai 2019 era de 87550 persoane, mai mare cu 14 persoane faţă de luna aprilie 2019 şi în creştere cu 1551 persoane faţă de luna mai 2018. Din totalul salariaţilor, 3681 persoane (4,3%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 31130 persoane (35,5%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 52739 persoane (60,2%) lucrau în servicii.

 

 1. Câştiguri salariale

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna mai  2019 a fost de  5078  lei/salariat, cu  0,5% mai mic decât în luna aprilie  2019, iar cel net de 3101 lei/salariat, în scădere cu 14 lei (-0,4%) faţă de luna aprilie  2019.

În luna mai 2019, valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (6946 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1782 lei).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de  luna aprilie 2019, au fost determinate de acordarea în lunile precedente de  premii ocazionale,  inclusiv prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna mai au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (în funcţie de contracte/proiecte), sau a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 17,8% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, cu 17,1% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), respectiv cu 16,2% în extracţia minereurilor metalifere;
 • între 5,0% şi 12,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicaţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • între 3,0% şi 4,0% în repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe).

În luna mai 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna mai au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: învăţământ (+2,6%), administraţie publică (+1,4%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (+0,5%).

Indicele câştigului salarial real a fost de 99,1 %  pentru luna mai 2019 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 213,5%, cu  1,9 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna aprilie  2019.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4154 /salariat, iar cel net de 2539 lei/salariat, fiind cu 0,55  % mai mare  faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna  aprilie  2019.

INDICATORI SOCIALI

 1. Mişcarea naturală a populaţiei

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna mai  2019, numărul născuţilor-vii a fost de 351, fiind cu 89  născuţi-vii mai mare faţă de luna aprilie 2019  şi cu 4  născuţi-vii mai mic decât în luna mai  2018.

Numărul deceselor (583) a fost mai mare faţă de luna aprilie  2019  cu 26 şi cu 20  mai mare decât numărul deceselor din luna mai 2018.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -295  în luna aprlie 2019  la –  232 în luna mai  2019.

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna mai 2019, numărul căsătoriilor a fost de 280, mai mare decât în luna aprilie  2019  cu 211  şi mai mare  faţă de numărul căsătoriilor din luna mai  2018 cu 27.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 50, cu 3  mai mic faţă de luna aprilie  2019  şi cu 16 mai mic faţă de luna mai 2018.

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna mai  2019, a fost de 97, fiind mai mare  cu 23  faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna aprilie 2019  şi cu 5 mai mic decât numărul autorizațiilor de construire eliberate în mai  2018  .

ALŢI INDICATORI

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna mai  2019 au fost  înmatriculate 3 societăţi  comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf info05_Neamt_2019 8 Mo 220

Lasă un răspuns