Anuarul statistic al județului Neamț – ediția 2019

Anuarul statistic al județului Neamț – ediția 2019

Anuarul Statistic conține un amplu volum de informații, organizate și sintetizate într-o manieră comprehensivă, coerentă și sintetică, reușind să evidențieze, convingător, prin date statistice, evoluțiile cele mai semnificative ce au avut loc într-o perioadă istorică determinată, în numeroase domenii social-economice. Ediția 2019 a Anuarului Statistic menține caracterul unitar și structura edițiilor precedente, asigurând utilizatorilor de date statistice posibilitatea de a-și satisface cerințele de cunoaștere, cercetare și analiză. Atât cititorul obișnuit, cât și specialistul, analistul și cercetătorul găsesc în paginile Anuarului date statistice relevante acoperind aproape toată gama de domenii economice și sociale, începând cu cele referitoare la structurile geografice și administrativ-teritoriale, continuând cu aspectele legate de populație, forță de muncă și, evident, cu altele de interes major în momentul de față, condițiile de viață ale populației, accesul la servicii de educație și sănătate și alte domenii din sfera vieții sociale. Desigur, la fel de importantă este și ilustrarea, prin cifre statistice, a stării de fapt și a evoluției fenomenelor economice aferente domeniilor: prețuri, investiții, agricultură și silvicultură, industrie și construcții, transporturi, comerț etc. Interpretarea corectă a indicatorilor și conținutului datelor statistice este înlesnită prin informații sub formă de metadate și explicații metodologice de natură să faciliteze relația indisolubilă între un număr statistic și dimensiunea procesului și fenomenului pe care îl reprezintă.

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf Anuar_NEAMT_2020_fin1 8 Mo 985

Lasă un răspuns