Principalii indicatori economico-sociali ai județului Neamț la sfârșitul anului 2019

Principalii indicatori economico-sociali ai județului Neamț la sfârșitul anului 2019

Indicatori sociali

Mişcarea naturală a populaţiei

În anul 2019, numărul născuţilor-vii a fost de 4305, fiind cu 463 născuţi-vii mai mic  faţă de anul 2018 (scădere cu 10%). Numărul total al deceselor din 2019 (6998) a fost mai mic  cu 237 decese față de anul 2018 (scădere cu 3,2%).

În consecință, sporul natural în anul 2019 a fost negativ (-2693) fiind cu 226 mai mic decât sporul natural înregistrat în anul 2018 (-2467).

Nupţialitate şi divorţialitate

În anul 2019, numărul căsătoriilor a fost de 2886, mai mic decât în anul 2018 cu 152 căsătorii, iar numărul divorțurilor a fost de 792, mai mic decât în anul precedent cu 109 divorțuri.

Forța de muncă și șomaj

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii decembrie 2019 era de 88157  persoane, mai mic cu 280 persoane faţă de luna noiembrie 2019 şi în creştere cu 1955 persoane faţă de luna decembrie 2018. Din totalul salariaţilor, 3622 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 31690 persoane (35,9%) lucrau în industrie şi construcţii, iar  52845 persoane (60%) lucrau în servicii. Efectivul salariaților din județ reprezentau la sfîrșitul anului 1,6% din efectivul salariaților la nivel național (locul 21).

Câştiguri salariale

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut la sfârșitul anului 2019 (luna decembrie) a fost de 4455/salariat, iar cel net de 2737 lei/salariat. Comparativ cu începutul anului 2019 (luna ianuarie), salariul mediu nominal brut a crescut cu 10,4%, iar cel net cu  11,7% (cele mai mari creșteri s-au înregistrat în domeniul industriei și construcțiilor – câstig salarial brut +18,8%, caștig salarial net + 21,7%, cu toate acestea, acest domeniu are cele mai mici câștiguri salariale).

Comparativ cu celelalte județe, județul Neamț se află pe poziția 23 la câştigul salarial mediu nominal brut și 24 la cel net.  Fața de cel național (5465 lei), câştigul salarial mediu nominal brut județean este cu 18.4% mai mic, iar cel net cu 18% mai mic.

Șomaj

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii decembrie 2019 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 7346 persoane, din care 3135 (42,67%) femei. Comparativ cu sfârșitul anului 2018 (decembrie), numărul șomerilor înregistrați a scăzut cu 11,14%. Rata șomajului înregistrat era de 4% (mai mică cu 0.6% fața de sfârșitul anului trecut).

Din numărul total al şomerilor, 5729 persoane (79,06 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă.

Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii decembrie  2019, era de  2,85% (județul Neamț ocupând poziția 13 ca număr de șomeri înregistrați si poziția 12 ca rată a somașului).

Indicatori economici

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-decembrie  din anul 2019 s-a situat peste  nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2018 cu 14,14 %, datorită creşterilor  înregistrate în industria  energetică (+4,40%), industria bunurilor de capital  (+14,59%), industria bunurilor intermediare (+21,45 %), industria bunurilor de uz curent (+0,58%) .

Cifra de afaceri din industrie

În perioada ianuarie – decembrie din anul 2019, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 1,2 % mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie – decembrie 2019 a fost realizată în proporţie de 55,8 % pe piaţa internă şi 44,2 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 15,23 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 4,25% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 31,50 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 49,02 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

Comerțul internațional

În perioada 1.I.-31.10.2019, exporturile FOB au însumat 343913 mii Euro, mai mici cu  7,88 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 336426 mii Euro, mai mici cu  7,71 % faţă de perioada 1.I.-31.10.2018.

Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.- 31.10.2019  se cifrează la 7487  mii Euro. Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 31.10.2019  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (41,62 %),  Mijloace şi materiale de transport  (18,60%), Metale comune si articole din acestea (14,08%).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (29,49 %), Maşini, aparate şi echipamente electrice (12,68 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (16,07%).

Turism

În luna decembrie 2019, în activitatea de turism au funcţionat 188 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2420 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5275.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna decembrie 2019  a fost de 162620 locuri-zile, cu 2,3% mai mare faţă de luna decembrie 2018.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (37,5%), urmate de hoteluri  (31,8%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 30,7%.

În luna decembrie 2019, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri  cu 9,1%, iar  înnoptările au înregistrat creşteri  cu  8,6%.

Sosirile turiştilor români în luna decembrie 2019 au reprezentat 97,3% din numărul total de sosiri (faţă de 96,7% în luna decembrie 2018), în timp ce sosirile turiştilor străini  au reprezentat 2,7% (faţă de 3,3% în luna decembrie 2018).

Comparativ cu luna decembrie 2018, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 9,7%, iar numărul sosirilor turiştilor străini  a fost în scădere cu 10,5%.

Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 8,7% în luna decembrie 2019 faţă de luna decembrie 2018, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat creşteri cu 4,4%.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (24,7% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna decembrie 2019). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (24,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Roman (10,0% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Alexandru cel Bun (8,9% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât la total turişti cât şi la turiştii români, a fost de 1,8 zile/turist iar la turiştii străini a fost de 2,1 zile/turist.

În luna decembrie 2019, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Israel (17,4% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Ucraina (15,0%), Republica Moldova (13,1%), Italia (12,5%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna decembrie 2019, de 15,5% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,9 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna decembrie 2018.

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf info12_Neamt_2019 17 Mo 186
xls info12_Neamt_2019 139 Ko 167

Lasă un răspuns