Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna noiembrie 2020

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna noiembrie 2020

INDUSTRIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna noiembrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2020, a fost  mai mică   cu 5,66  %. S-au înregistrat creşteri ale producției în : industria energetică (+10,41%).

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna octombrie 2020 în : industria bunurilor intermediare (- 5,61 %), , industria bunurilor de folosință îndelungată (-18,37%) și industria bunurilor de capital (-9,84%)  şi  în industria bunurilor de uz curent (- 3,5 %)

 

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna noiembrie 2019, producţia industrială (serie brută) realizată în luna noiembrie 2020  a fost cu 4,95 % mai mare.

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna noiembrie 2020 față de luna noiembrie 2019 în: industria bunurilor de uz curent (- 19,14 %).

S-au înregistrat creşteri în : industria bunurilor intermediare (+ 13,63 %), industria bunurilor de capital (+14,98 %),  industria bunurilor de folosință îndelungată (+7,50 %) și în industria energetică (+ 20,08%)

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.XI.2019

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-noiembrie  din anul 2020 s-a situat sub  nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2019 cu 14,93 %, datorită scăderilor  înregistrate  în toate marile grupe industriale. 

 

2. Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna noiembrie 2020, a fost cu 4,6 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna octombrie 2020 , datorită scăderii producţiei  în industria prelucrătoare (-12,6%).

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna noiembrie 2020 , a fost cu 1,1  % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria extractivă.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.XI.2019

În perioada ianuarie- noiembrie din anul  2020, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,1% mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-noiembrie  2020 a fost realizată în proporţie de 59,1 % pe piaţa internă şi 40,9 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,52 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 2,51 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 49,01 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 47,96 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

3.COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.09.2019

În perioada 1.I.-30.09.2020, exporturile FOB au însumat 245404 mii Euro, mai mici cu  19,38  % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 279907 mii Euro, mai mici cu  7,02 % faţă de perioada 1.I.-30.09.2019.

Soldul balantei comerciale FOB/CIF pe perioada 1.I.- 30.09.2020  se cifrează la  – 34503 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-30.09.2020  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (40,47 %),  Mijloace şi materiale de transport  (18,29 %), Metale comune si articole din acestea (10,21%).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,55 %), Maşini, aparate şi echipamente electrice (15,05 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (15,95%).

 

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna septembrie 2020 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna august 2020  cu 11471 mii Euro ( +34,56 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 7440 mii Euro (+ 20,58 %) faţă de luna anterioară.

 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna septembrie 2020, exporturile FOB au fost mai mici cu 1737 mii  Euro ( – 4,97 %) faţă de luna septembrie 2019, iar importurile CIF au fost mai mari cu 1933 mii euro ( +5,34 %) faţă de luna corespunzătoare din anul precedent.

 

 

4.TURISM 

În luna noiembrie 2020, în activitatea de turism au funcţionat 210 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri -Turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2273 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 4977.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna noiembrie 2020 a fost de 147442 locuri-zile, cu 10,0% mai mică faţă de luna noiembrie 2019.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (36,7%), urmate de hoteluri  (34,3%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 29,0%.

În luna noiembrie 2020, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 38,6%, iar  înnoptările au înregistrat scăderi  cu  38,1%.

În luna noiembrie 2020, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 37,1% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 31,5% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 62,7%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna noiembrie 2020, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 22,9% dintre turiști, unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț (20,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna noiembrie 2020). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (16,6% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Roman (11,6% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Alexandru cel Bun (10,6% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români tot de 1,9 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 3,0 zile/turist.

 Din cei 73 vizitatori străini, 70 provin din ţări situate în Europa.

În luna noiembrie 2020, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (10 turiști), Germania (9 turiști), Polonia (9 turişti).

 Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna noiembrie 2020, de 10,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,6 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna noiembrie 2019.

             Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

 IMPORTANT!

Informaţiile pentru luna noiembrie 2020 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii noiembrie 2020 era de 87528persoane, mai mare cu 31 persoane faţă de luna octombrie 2020 şi în scădere cu 909 persoane faţă de luna noiembrie 2019. Din totalul salariaţilor, 3820 persoane (4,4%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30714 persoane (35,1 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  52994  persoane (60,5%) lucrau în servicii.

 

 

 1. Câştiguri salariale

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna noiembrie 2020 a fost de 5565 lei/salariat, cu  2,1% mai mare  decât în luna octombrie 2020, iar cel net de 3411 lei/salariat, în creştere cu 68 lei (+ 2 %) faţă de luna octombrie.

În luna noiembrie 2020, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 11,9% în fabricarea produselor din tutun, cu 10,6% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, respectiv cu 10,3% în transporturi pe apă;
 • între 7,0% şi 9,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • între 4,5% şi 7,0% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi de poştă şi de curier, fabricarea produselor textile;
 • între 2,5% şi 4,0% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea de mobilă, telecomunicaţii, alte activităţi industriale n.c.a., cercetare-dezvoltare, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activităţii, de continuarea şomajului tehnic în cazul anumitor agenţi economici sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 5,2% în activităţi de spectacole, culturale şi recreative, respectiv cu 4,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
 • între 1,5% şi 3,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică, hoteluri şi restaurante, transporturi aeriene, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea băuturilor.

În sectorul bugetar[3] s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (+1,9%), respectiv în învăţământ (+1,3% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice). Câştigului salarial mediu net din administraţia publică a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,9%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4480 lei/salariat, iar cel net de 2742 lei/salariat, fiind cu 2 % mai mare  faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna octombrie 2020.

 

 1. ŞOMAJ

 Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii noiembrie 2020 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 7722 persoane, din care 3666 (47,47%) femei.

La sfârşitul lunii noiembrie 2020, numărul şomerilor înregistraţi era cu 147 persoane mai mic  faţă de luna octombrie 2020. Din numărul total al şomerilor, 5396 persoane (69,87%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii noiembrie 2020, era de  2,67%.

 Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii noiembrie  2020 de 4,26 %  (4,34 % în octombrie 2020).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,3 %, un număr de 13 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,16 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,70 %, în zona Roman de 2,70 %, în zona Poiana Teiului de  2,81 % , în zona Bicaz de 1,70 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,47 %.

  

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna noiembrie 2020, numărul născuţilor-vii a fost de 315, fiind cu 41 născuţi-vii mai mic faţă de luna octombrie 2020  şi cu 32 născuţi-vii mai mare decât în luna noiembrie 2019.

Numărul deceselor (871) a fost mai mare faţă de luna octombrie 2020  cu 96  şi cu 289  mai mare decât numărul deceselor din luna  noiembrie 2019.

Sporul natural a fost negativ şi a  scăzut de la – 419  în luna octombrie 2020  la –  556  în luna noiembrie 2020.

 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna noiembrie  2020, numărul căsătoriilor a fost de 78, mai mic decât în luna septembrie  2020  cu 75  şi mai mic faţă de numărul căsătoriilor din luna noiembrie 2019 cu 30.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 31, cu 31 mai mic faţă de luna octombrie 2020  şi cu 55  mai mic  faţă de luna noiembrie 2019.

  

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna noiembrie 2020, a fost de 70, fiind mai mic cu 14  faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna octombrie 2020  şi cu 8 mai mare  faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în noiembrie 2019  .

  

Varianta completă în format pdf și editabil.

Lasă un răspuns