Anunț concurs – Recensământul populației și al locuințelor din România din 2021

Rezultate finale: Expert IA , Expert IIReferent IA

Rezultate interviu: Expert IA Expert IIReferent IA

Contestatie la proba scrisă

Rezultate proba scrisă: Expert IA , Expert IIReferent IA

Rezultate selecție dosare

Direcția Regională de Statistică NEAMȚ, cu sediul în Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr.7, județul Neamț, organizează CONCURS în vederea ocupării de personal contractual în funcţia de :

Expert I A- 3 posturi – perioadă determinată (3 ani) – Recensământul populației și al locuințelor din România din 2021

Expert II – 2 posturi – perioadă determinată (3 ani) – Recensământul populației și al locuințelor din România din 2021

Referent IA – 3 posturi – perioadă determinată (3 ani) – Recensământul populației și al locuințelor din România din 2021

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI :

Concursul constând în probă scrisă şi interviu se va desfăşura la sediul DIRECŢIEI REGIONALE DE STATISTICĂ NEAMŢ, Str.Lt.Drăghiescu Nr.7, Piatra Neamţ , după cum urmează :

 • proba scrisă : pe data de 25 ianuarie 2021, ora 9:00, la sediul instituției.

 • interviu: pe data de 27 ianuarie 2021.

CONDIŢII specifice de ocupare:

Expert I A:

Condiţii specifice:

 • vechime în specialitate: minimum 7 ani

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Bibliografie:

 1. Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; https://insse.ro/cms/ro/content/cadru-legal-ins
 2. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; https://insse.ro/cms/ro/content/cadru-legal-ins
 1. Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor;  http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-763_2008.pdf
 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor, publicat în JOL 78 din 23.03.2017; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_543.pdf
 1. Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_712.pdf
 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr.1151/2010, publicat în JOL 135 din 24.05.2017; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_881.pdf
 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acțiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2020/10/CELEX_32018R1799_RO_TXT.pdf
 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2020/09/OUG-19-2020_consolidata-prin-Legea-178_2020.pdf
 1. Legea nr.178/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/Legea-nr.-178-pe-2020-de-aprobare-a-OUG-nr-19-pe-2020.pdf
 1. HG nr. 733/2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229760
 1. Recomandările Conferinței Statisticienilor Europeni pentru runda 2020 de recensăminte ale populației și locuințelor; https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf

Expert II

Condiţii specifice:

 • vechime în specialitate: minimum 6 luni

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Bibliografie:

 1. Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; https://insse.ro/cms/ro/content/cadru-legal-ins
 2. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; https://insse.ro/cms/ro/content/cadru-legal-ins
 1. Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-763_2008.pdf
 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor, publicat în JOL 78 din 23.03.2017; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_543.pdf
 1. Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_712.pdf
 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr.1151/2010, publicat în JOL 135 din 24.05.2017; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_881.pdf
 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acțiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2020/10/CELEX_32018R1799_RO_TXT.pdf
 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2020/09/OUG-19-2020_consolidata-prin-Legea-178_2020.pdf
 1. Legea nr.178/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/Legea-nr.-178-pe-2020-de-aprobare-a-OUG-nr-19-pe-2020.pdf
 1. HG nr. 733/2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229760
 1. HG nr. 1.071/16.12.2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2020/12/HG-1071_20202.pdf
 2. Recomandările Conferinței Statisticienilor Europeni pentru runda 2020 de recensăminte ale populației și locuințelor; https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf

Referent IA

Condiţii specifice:

 • vechime în specialitate: minimum 7 ani

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Bibliografie:

 1. Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare; https://insse.ro/cms/ro/content/cadru-legal-ins
 2. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; https://insse.ro/cms/ro/content/cadru-legal-ins
 1. Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-763_2008.pdf
 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor, publicat în JOL 78 din 23.03.2017; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_543.pdf
 1. Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-COMISIEI-2017_712.pdf
 1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acțiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2020/10/CELEX_32018R1799_RO_TXT.pdf
 1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2020/09/OUG-19-2020_consolidata-prin-Legea-178_2020.pdf
 1. Legea nr.178/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/Legea-nr.-178-pe-2020-de-aprobare-a-OUG-nr-19-pe-2020.pdf
 1. HG nr. 733/2020 privind componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Unităţii de coordonare şi implementare a recensământului, respectiv ale unităţilor judeţene de implementare a recensământului- http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/229760
 • HG nr. 1.071/16.12.2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021; http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2020/12/HG-1071_20202.pdf

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 • integritate

 • atitudine pozitivă, pro-activă

 • excelente calităţi de comunicare scrisă şi verbală

 • capacitate de organizare, autodisciplină

 • promovarea de înalte standarde etice şi profesionale

CONDIŢII de participare :

 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România ;

 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;

 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 4. să aibă capacitatea deplină de exerciţiu ;

 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitar abilitate;

 6. îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit m cerinţelor postului scos la concurs;

 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARELE DE CONCURS se vor depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcţiei Regionale de Statistică Neamţ în termen de 10 zile lucrătoare, de la publicarea în Monitorul Oficial partea III, până la data de 15.01.2021, ora 15 şi vor conţine în mod obligatoriu :

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

 4. copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de unităţile sanitar abilitate;

 7. curriculum vitae;

 8. în cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

PROBE PENTRU CONCURS

 • Interviul va testa cunoştinţele, abilităţile de comunicare, capacitatea de sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situaţii de criză, inițiativă și creativitate.

 • Proba scrisă conform bibliografie.

Atribuţiile personalului angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în vederea efectuării recensământului populației și al locuințelor din 2020 – La nivel teritorial (DTS)

 • Își însușește prevederile actelor normative privind legislația primară și secundară a RPL2021, precum și cele ale hotărârilor CCRPL2021;

 • Studiază materialele metodologice, instrumentarul recensământului, etapele de desfășurare și fluxul realizării activităților etc.

 • Își însușește Normele de confidențialitate elaborate de INS;

 • Participă la realizarea recensământului de probă și a anchetei post-recensământ, desfășurând activități specifice acestuia;

 • Participă la elaborarea rapoartelor de evaluare a recensământului de probă și a anchetei post-recensământ;

 • Monitorizează, împreună cu instituțiile implicate, aplicarea normelor de recenzare a sectoarelor speciale;

 • Validează datele înregistrate la nivel de persoană, nucleu familial, gospodărie, locuință, clădire, spațiu colectiv de locuit pe baza programelor de control al datelor;

 • Validează datele la nivel de chestionar conform regulilor din Survey Solutions atât pentru metoda CAWI (autorecenzare) cât și pentru metoda CAPI (recenzarea prin interviu față-în-față cu tableta)

 • Participă la implementarea metodelor, instrumentelor și canalelor de comunicare aprobate prin Strategia de Promovare și Comunicare a RPL2021 la nivel local;

 • Asigură activităţile de secretariat pentru comisia județeană pentru recensământul populației și locuințelor 2021;

 • Studiază materialele pentru instruirea personalului de recensământ și pregătește desfășurarea instruirilor în bune condiții;

 • Realizează instruirea personalului de recensământ din județ;

 • Realizează actualizarea la zi a bazei de date de clădiri și locuințe, conform situației din teren, utilizând aplicația WebGIS (Geoloc)

 • Participă la implementarea aplicațiilor IT pe perioada recenzării, prelucrării și diseminării rezultatelor RPL2021 la nivelul UJIR (local);

 • Participă la instruirea personalului din UJIR-uri referitoare la utilizarea aplicațiilor IT de recenzare și prelucrare date;

 • Asigură depozitarea materialelor de recensământ (inlcusiv tablete) în bune condiții până la distribuirea acestora personalului de recensământ din județ

 • Efectuează instruirea personalului din UJIR referitor la utilizarea aplicațiilor IT de recenzare și prelucrare date;

 • Participă la testarea sistemului integrat IT pentru verificarea fiabilității fiecărei componente a acestuia;

 • Aplică instrucțiunile elaborate de către UCIR privind formatarea și utilizarea echipamentelor și dispozitivelor electronice (de ex. tablete);

 • Aplică instrucțiunile privind condiții și reguli de manipulare pentru depozitarea, întreținerea și încărcarea dispozitivelor electronice (tablete) elaborate de UCIR;

 • Acordă asistență tehnică personalului de recensământ din teritoriu pe perioada de pregătire a RPL și desfășurare a RPL;

 • Asigură documentarea și arhivarea materialelor recensământului la nivelul UJIR;

– Îndeplinește alte atribuții în domeniul său de competență care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a recensământului şi alte sarcini stabilite de directorul executiv al DRS Neamț, în raport cu nevoile de implementare ale recensământului;

Persoane de contact :

 1. Muraru Cristina Denisia – Director executiv adjunct, tel: 0233.219774, fax : 0233.237890,

email: cristina.muraru@neamt.insse.ro

2. Toporău Elena-Nicoleta – secretar comisie concurs, tel. 0741781311, 0233.219774,

email: nicoleta.toporau@neamt.insse.ro

Anunțul poate fi descărcat în format pdf.

Lasă un răspuns