PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA OCTOMBRIE 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA OCTOMBRIE 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

Octombrie 2023 faţă de: 1.I.-31.X.2023faţă de1.I.-31.X.2022
Septembrie2023 Octombrie 2022 Media lunară 
Total industrie (serie brută)din care, pe marile grupe industriale: 100,66 92,06 106,96 92,68
industria bunurilor intermediare 85,89 81,65 87,74 83,61
industria bunurilor de capital 87,35 118,33 124,50 121,33
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 95,68 90,36 73,16 64,49
industria bunurilor de uz curent 158,10 104,81 163,39 106,10
industria  energetică 119,28 88,24 98,59 107,71

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Octombrie 2023, comparativ cu luna Septembrie 2023, a fost  mai mare cu  0,66 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Septembrie 2023 în: industria bunurilor de uz curent (+ 58,10 %)  și  industria  energetică (+ 19,28 %) .

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor intermediare (-14,11 %), industria bunurilor de capital (- 12,65 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (- 4,32%).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Octombrie 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Octombrie  2023   a fost cu 7,94 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 18,33 %) și  industria bunurilor de uz curent (+ 4,81 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Octombrie 2023 față de luna Octombrie 2022 în : industria bunurilor intermediare (- 18,35 %) ,industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 9,64 %)  și industria energetică (- 11,76 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.X.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-octombrie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 7,32 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 16,39 %) și  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 35,51 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Octombrie 2023 față de perioada Ianuarie-Octombrie  2022 în industria bunurilor de capital (+ 21,33 %), industria bunurilor de uz curent (+ 6,10 %) și industria energetică ( + 7,71 %). 

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Octombrie 2023
faţă de:
1.I.-31.X.2023faţă de1.I.-31.X.2022
Septembrie 2023 Octombrie 2022
Total industrie 104,6 91,0 99,7

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Octombrie 2023, a fost cu 4,6 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Septembrie 2023, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+4,6 %) și în industria extractivă (+2,9%) .

 

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Octombrie 2023
Total industriedin care, pe forme de proprietate: 100,0
capital integral privat 73,5
capital străin 26,5

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Octombrie 2023 , a fost cu 9 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-9,1 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.X.2022

În perioada ianuarie-octombrie din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 0,3 % mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-octombrie 2023 a fost realizată în proporţie de 53,9 % pe piaţa internă şi 46,1 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,88 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,31 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 45,79 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 50,02 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.08.2022

În perioada 1.01.-31.08.2023, exporturile FOB au însumat 395525 mii Euro, mai mari  cu  1,03 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 402377 mii Euro, mai mici  cu  14,39 % faţă de perioada 1.01.-31.08.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.08.2023  se cifrează la – 6852 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.08.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,21 %),  Mijloace şi materiale de transport  (22,77 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,49 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (19,90 %), Metale comune si articole din acestea  (17,92 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (18,03 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna August 2023 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna iulie 2023  cu 3633 mii Euro ( -8,47 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 11253 mii Euro ( -22,07 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna August 2023, exporturile FOB au fost mai mici  cu  11049 mii  Euro (- 21,97 %) faţă de luna August 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 25844 mii Euro (- 39,41 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna octombrie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 228 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2885 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6145.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna octombrie 2023 a fost de 195630 locuri-zile, cu 1,7% mai mică faţă de luna octombrie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (32,0%), urmate de hoteluri  (28,0%), apoi de apartamente și camere de închiriat (11,1%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 28,9%.

În luna octombrie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 7,7%, iar  înnoptările au înregistrat scăderi cu 3,9%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare  (inclusiv apartamente și camere de închiriat),  în luna octombrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2022 

Sosiri Innoptări
Octombrie 2023(număr) Octombrie 2022(număr) Octombrie 2023faţă deoctombrie 2022(%) Octombrie 2023(număr) Octombrie 2022(număr) Octombrie 2023faţă deoctombrie 2022(%)
Total 23710 22022 107,7 39761 41380 96,1
Turişti români 22491 20854 107,8 37692 39339 95,8
Turişti străini 1219 1168 104,4 2069 2041 101,4

În luna octombrie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri (într-un procent de 35,1% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 28,8% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 11,9% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 65,8%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna octombrie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 23,9% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț cu 5350 turiști (22,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna octombrie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 4339 turiști (18,3% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Roman cu 2321 turiști (9,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț cu 2290 turiști (9,7% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează localitatea Alexandru cel Bun cu 1957 turiști (8,3% din numărul total al sosirilor turiştilor), localitatea Bicaz cu 1427 turiști (6,0% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Agapia cu 1020 turiști (4,3% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât pe total turişti cât și la turiștii români și străini a fost de 1,7 zile/turist.

 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna octombrie 2023 

>

Tipuri de structuride primire turistică Sosiri (număr) Înnoptări (număr) Durata medie a şederii(număr zile/turist)
Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 23710 22491 1219 39761 37692 2069 1,7 1,7 1,7
Hoteluri 8332 7383 949 15516 13941 1575 1,9 1,9 1,7
Hosteluri 1111 1106 5 1814 1803 11 1,6 1,6 2,2
Moteluri 898 879 19 1233 1187 46 1,4 1,4 2,4
Vile turistice 746 746 1100 1100 1,5 1,5
Cabane turistice 883 883 1188 1188 1,3 1,3
Pensiuni turistice 1396 1382 14 1816 1800 16 1,3 1,3 1,1
Pensiuni agroturistice 6830 6674 156 11302 11092 210 1,7 1,7 1,3
Tabere de elevi și preșcolari 389 389 719 719 1,8 1,8
Căsuțe turistice 298 298 487 487 1,6 1,6
Campinguri 12 6 6 14 6 8 1,2 1,0 1,3
Apartamente și camere de închiriat 2815 2745 70 4572 4369 203 1,6 1,6 2,9

Din cei 1219 vizitatori străini, 1032 provin din ţări situate în Europa.

În luna octombrie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (434 turiști),  Italia (96 turişti), Israel (91 turiști), Ucraina (86 turiști), Germania (84 turiști), Spania (59 turiști), SUA (59 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna octombrie 2023, de 20,3% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,5 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna octombrie 2022.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Octombrie 2023 era de 92011 persoane, mai mare cu 34 persoane faţă de luna Septembrie 2023 şi în creștere cu 1073 persoane faţă de luna Octombrie 2022. Din totalul salariaţilor, 3443 persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32253 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  56315 persoane (61,21%) lucrau în servicii.
 2. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Octombrie 2023 a fost de  7509 lei/salariat, cu 159 lei (+2,2 %) mai mare decât în luna Septembrie 2023, iar cel net de 4692 lei/salariat, în  creștere cu  99 lei (+2,2 %) faţă de luna Septembrie 2023.

În luna octombrie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna septembrie 2023, ca urmare a aplicării prevederilor legale[2]  , acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 10,3% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • între 6,0% și 7,5% în alte activităţi industriale n.c.a., producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • între 3,5% și 5,0% în activităţi de editare, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de poștă şi de curier, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor din tutun, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, industria alimentară, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, tranzacţii imobiliare.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna septembrie 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 15,1% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 12,1% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;
 • între 2,0% și 5,5% în industria metalurgică, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de servicii anexe extracţiei, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia cărbunelui superior şi inferior.

În sectorul bugetar[3], în luna octombrie 2023 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,9%, ca urmare a plății cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+1,9%). În sănătate şi asistență socială, câştigului salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-1,7%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5864 lei /salariat, iar cel net de 3687 lei/salariat, fiind  mai mare cu 0,94 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Septembrie 2023.

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Octombrie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6776 persoane, din care 2993 (44,17%) femei.

La sfârşitul lunii Octombrie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu  299 persoane mai mare  faţă de luna Septembrie 2023. Din numărul total al şomerilor, 5516 persoane (81,40 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii  Octombrie  2023, era de  2,90 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Octombrie 2023  de 4,4 %  (4,2% în Septembrie 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 12  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,90 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,81 %, în zona Roman de 2,13 %, în zona Poiana Teiului de  2,65 % , în zona Bicaz de 1,98 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,25 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Octombrie 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 278, fiind cu 75 născuţi-vii mai mic faţă de luna Septembrie 2023  şi cu  3 născuţi-vii mai mic decât în luna Octombrie 2022.

Numărul deceselor (594) a fost mai mare faţă de luna Septembrie 2023 cu 109 şi cu 13 mai mare decât numărul deceselor din luna Octombrie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la -132 în luna Septembrie 2023 la – 316 în luna Octombrie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Octombrie  2023, numărul căsătoriilor a fost de 182,  mai mic decât în luna Septembrie 2023  cu 152 şi mai mic cu 15  faţă de numărul căsătoriilor din luna Octombrie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 35, cu 10 mai mic  faţă de luna Septembrie 2023  şi cu  15  mai mic faţă de luna Octombrie 2022. 

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Octombrie 2023, a fost de 51, fiind mai mic cu 21 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Septembrie 2023 şi cu 11 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Octombrie 2022  .

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Octombrie 2023 a fost  înmatriculată   1 societate  comercială  cu participare străină la capitalul social subscris.

 

 

 1. Indicele preţurilor de consum

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Octombrie 2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consumîn luna  Octombrie 2023faţă de: Rata medie lunară a inflaţieiîn perioada 1.01.-31.10.
Septembrie 2023 Octombrie  2022 2023 2022
TOTAL 100,57        108,07 0,6 1,4
Mărfuri alimentare x)       100,71 108,66 0,5 1,7
Mărfuri nealimentare       100,39 106,24 0,5 1,3

Servicii

          100,79 112,20 0,9 0,7
 1. x) inclusiv băuturi

Creșterea cu 0,39% faţă de luna Septembrie 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:            

Încălțăminte

Detergenți

Frigidere și congelatoare

+1,85

+1,76

+1,27

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Septembrie 2023 la:            

 Combustibili

Energie electrică

-0,19

-1,08

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu  0,71 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Septembrie 2023 la:

Fructe proaspete·

Cartofi

Alte legume și conserve de legume

+1,52

+6,16

+5,75

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Septembrie 2023 la  :

Făină·

Citrice și alte fructe meridionale

Ulei comestibil

-3,07

-2,25

-1,45

 

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,79%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

Îngrijire medicală·

Alte servicii cu caracter industrial

Transport : Auto – abonamente

+1,93

+1,31

+1,22

S-au înregistrat scăderi la :

Transport: aerian -18,31

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[2] HG nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

[3]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

 

Lasă un răspuns