Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna septembrie 2018

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna septembrie 2018

INDUSTRIE

1. Producţia industrială realizată

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna septembrie 2018, comparativ cu luna august 2018, a fost  mai mare cu 11.64 %.

Au avut loc creşteri  determinate de realizarea unor producţii mai mari în industria bunurilor de uz curent  (+19,67 %) şi în industria bunurilor de capital (+12,11 %).

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna august 2018  în  industria energetică (-8,65 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna septembrie 2017, producţia industrială (serie brută) realizată în luna septembrie  2018  a fost cu1,98 % mai mare, creştere determinată de realizarea unor producţii mai mari în majoritatea grupelor industriale, semnificativă fiind   industria energetică (+37,94 %)  .

S-au înregistrat  scăderi  ale producţiei realizate în luna septembrie 2018 în industria bunurilor de folosinţă îndelungată               (-27,96 %) şi în industria bunurilor de uz curent   (-24,45%)  care  au fost mai mici decât producţia realizată în luna septembrie 2017.

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.VIII.2017

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-septembrie din anul 2018 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2017 cu 4.1 %, datorită scăderilor  înregistrate în industria bunurilor de uz curent (- 17,86 %) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (- 18,72 %) .

2.Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna septembrie 2018, a fost cu 5.6 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna august  2018,datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare       (+5,5%).

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna septembrie  2018, a fost cu 17,3 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.IX.2017

În perioada ianuarie-septembrie din anul 2018, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,8 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie –  septembrie 2018 a fost realizată în proporţie de 51,9% pe piaţa internă şi 48,1 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 14,12 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 5,04% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 28,81% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 52,03% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

3.COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.07.2017

În perioada 1.I.-31.07.2018, exporturile FOB au însumat 268343 mii Euro, mai mari 3.82 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 252743 mii Euro, mai mari cu 20.3 % faţă de perioada 1.I.-31.07.2017.

Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.-31.07.2018 se cifrează la15600 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-31.07.2018   s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (29,45%),  Mijloace si materiale de transport (14,5%), Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (12,8%),  Produse din fonta, fier si otel (11,03%).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (39,94%),  Produse din fonta, fier si otel (17,93%), Mijloace si materiale de transport (13,44%), Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (12,8%),

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna iulie 2018 , exporturile FOB au fost mai mici   faţă de luna iunie 2018  cu  774 mii Euro ( -1,82%), iar importurile CIF au fost mai mari  cu 5597 mii Euro (+12,55%) faţă de luna anterioară.

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna iulie 2018, exporturile FOB au fost mai mari  cu 4690 mii Euro (+11.28%) faţă de luna iulie 2017, iar importurile CIF au fost mai mari  cu 10574  mii Euro (+23,72%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

4.TURISM

În luna septembrie 2018, în activitatea de turism au funcţionat 186 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2637 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5934.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna septembrie 2018 a fost de 176190 locuri-zile, cu 6,3% mai mare faţă de aceeaşi lună a anului 2017.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (35,9%), urmate de hoteluri  (29,9%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 34,2%.

În luna septembrie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri  cu 9,7%, iar  înnoptările au înregistrat creşteri  cu  16,3%.

Sosirile turiştilor români în luna septembrie 2018 au reprezentat 94,1% din numărul total de sosiri (faţă de 91,3% în luna septembrie 2017), în timp ce sosirile turiştilor străini  au reprezentat 5,9% (faţă de 8,7% în luna septembrie 2017).

Comparativ cu luna septembrie 2017, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 13,0%, iar numărul sosirilor turiştilor străini  a fost în scădere cu 25,1%.

               Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 20,2% în luna septembrie 2018 faţă de luna septembrie 2017, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat scăderi  cu 28,5%.

În luna septembrie 2018, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 42,2% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 30,0% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 61,2%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna septembrie 2018, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (28,8% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna septembrie 2018). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (19,0% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (12,9% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (7,0% din numărul total al sosirilor turiştilor).

               Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români de 1,9 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 1,5 zile/turist.

Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (82,3%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat  73,8% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ.

Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (63,5%), urmat de hotelurile de 4 stele (10,7%).  În luna septembrie 2018, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Franţa   (22,4% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Spania (15,9%), Israel (11,9%), Italia (8,6%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna septembrie 2018, de 27,0% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,3 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna septembrie 2017.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

  1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii septembrie 2018 era de 86409 persoane, în creştere cu 54 persoane faţă de luna august 2018 şi în creştere cu 2499 persoane faţă de luna septembrie 2017. Din totalul salariaţilor, 3633 persoane (4,2%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30724 persoane (35,6%) lucrau în industrie şi construcţii, iar  52052 persoane (60,2%) lucrau în servicii.
  2. Câştiguri salariale

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna septembrie  2018 a fost de  4482  lei/salariat, cu 0,7 % mai mare  decât în luna august  2018, iar cel net de 2688 lei/salariat, în creştere   cu 19 lei (+0,7%) faţă de luna august 2018.

În luna septembrie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului slarial mediu net a fost mai mare decât în luna august 2018, ca urmare a acordării în lunile precedente de premii ocazionale  (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat  realizărilor de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte/proiecte ) , ori ca urmare a concediilor de odihnă câmd nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice

Scăderile  câştigului salarial mediu net faţă de  luna precedentă s-au datorat  acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) . De asemenea, scăderile  salarialor  medii nete din luna septembrie au fost cauzate de a nerealizările de producţii ori încasărilor mai mici (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi ca urmare a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri  ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+3,3% , ca urmare a acordării  sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), respectiv sănătate şi asistenţă socială (+0,2%), respectiv în  administraţia publică (+0,1%).

Indicele câştigului salarial real a fost de 100,2%  pentru luna septembrie  2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 192,1 %, cu 0,5 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna  august 2018.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3508lei/salariat, iar cel net de 2096 lei/salariat, fiind cu 2,52 % mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna august   2018.

  1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii   septembrie 2018 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 9175 persoane, din care 3876 (42,2%) femei.

La sfârşitul lunii septembrie  2018 numărul şomerilor înregistraţi era cu 266 persoane mai mic  faţă de luna august   2018.

Din numărul total al şomerilor, 7682 persoane (83,7%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă.

Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii septembrie 2018, era de  3,09%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii septembrie   2018 de 5,08% ( 5,18 % în luna august  2018).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,4%, un număr de 7 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani era de 2,50%, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 4,55%, în zona Roman de 2,74%, în zona Poiana Teiului de  3,00% , în zona Bicaz de 1,14%, iar în zona Piatra Neamţ de 1,60%.

INDICATORI SOCIALI 

  1. Mişcarea naturală a populaţiei

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna septembrie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 411, fiind cu 73 născuţi-vii mai mic faţă de luna august  2018 şi cu 22 născuţi-vii mai mare decât în luna septembrie  2017.

Numărul deceselor (513) a fost mai mare faţă de luna august  2018  cu 27 şi cu 23 mai mic decât numărul deceselor din luna septembrie  2017.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut  de la -2  în luna august 2018 la -102  în luna  septembrie 2018.

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna septembrie  2018, numărul căsătoriilor a fost de 472, mai mic  decât în luna august  2018 cu 254 şi cu 19 mai mic comparativ cu luna septembrie  2017.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 69, cu 7 mai mare faţă de luna august  2018 şi cu 10 mai mic faţă de luna septembrie  2017.

  1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna septembrie  2018 , a fost de 97, fiind mai mare  cu 1 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna august  2018 şi cu 11 mai mare decât numărul autorizațiilor de construire eliberate în luna septembrie  2017.

 

Descarcă aici: info9_Neamt_2018

Lasă un răspuns