Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna martie 2018

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna martie 2018

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

1.1 Comparaţie cu luna precedentă Producţia industrială (serie brută) realizată în luna martie 2018, comparativ cu luna februarie 2018, a fost cu 12.70% mai mare, creştere determinată de realizarea unor producţii mai mari pe majoritatea grupelor industriale, semnificativă fiind creşterea în industria energetică (+ 38,39%).Marile grupe industriale au înregistrat atât producţii mai mici faţă de luna februarie 2018, în industria bunurilor de de folosinţă îndelungată (- 29,15%), cât şi creşteri, în industria bunurilor de capital (+ 18,14%), în industria bunurilor intermediare (+ 15,93%),în industria bunurilor de uz curent (+ 9,95%). 1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent Comparativ cu luna martie 2017, producţia industrială (serie brută) realizată în luna martie 2018 a fost cu 14,13% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-29,65%), industria bunurilor de uz curent (-21,38%) şi industria bunurilor intermediare (-11,81%) Marilor grupe industriale au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna martie 2018, cu excepţia producţiei din cadrul industriei bunurilor de capital (+ 5,16 %) şi a industriei energetice (+ 39,33%), care a fost mai mare decât producţia realizată în luna martie 2017. 1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.III.2017

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-martie din anul 2018 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2017 cu 4,29%, datorită scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (- 4,29%).Cu excepţia producţiei din cadrul industriei bunurilor de capital, care a fost mai mare decât producţia realizată în perioada ianuarie-martie 2017, restul marilor grupe industriale au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în perioada ianuarie- martie 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, mai accentuată fiind scăderea de producţie din bunurilor de folosinţă îndelungată (-18,36%).

Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna martie 2018, a fost cu 6,5% mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna februarie 2018,datorită scăderii producţiei realizate în industria extractive(-9,7%).   2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna martie 2018, a fost cu 13 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare. 2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.III.2017 În perioada ianuarie-martie din anul 2018, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,2 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie- martie 2018 a fost realizată în proporţie de 44,1% pe piaţa internă şi 55,9% pe piaţa externă.După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 6,84% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 5,56% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 31,52% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 56,08% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.XII.2016 În perioada 1.I.-31.XII.2017, exporturile FOB au însumat 435292 mii Euro, mai mari cu 9% comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 412209 mii Euro, mai mari cu 9 % faţă de perioada 1.I.-31.XII.2016. Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.-30.XII.2017 se cifrează la 23083 mii Euro. Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-30.XII.2017 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (39,47%), Mijloace si materiale de transport (18,68%), Produse din fonta, fier si otel (13,28%), Lemn brut, cherestea, produse stratificate si alte produse din lemn (9,84%), Mobila; aparate de iluminat si alte articole similare (inclusiv componente) (3,59%). În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: textile şi articole din textile(25,13%), Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile (14,51%), Mijloace si materiale de transport (13,58 %), Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea (13,47 %). 3.2 Comparaţie cu luna precedentă În luna ianuarie 2018 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna decembrie 2017 cu 9282 mii Euro ( + 25,22%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 789 mii Euro (+2,64%) faţă de luna anterioară. 3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent În luna ianuarie 2018, exporturile FOB au fost mai mari cu 4920 mii Euro (+13,37%) faţă de luna ianuarie 2017, iar importurile CIF au fost mai mari cu 740 mii Euro (+11,21%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

TURISM

În luna martie 2018, în activitatea de turism au funcţionat 140 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2143 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 4672. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna martie 2018 a fost de 144464 locuri-zile, cu 5,7% mai mică faţă de aceeaşi lună a anului 2017.Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (37,4%), urmate de hoteluri (32,2%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 30,4%. În luna martie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 9,9%, deasemenea înnoptările au înregistrat creşteri cu 6,0%. Sosirile turiştilor români în luna martie 2018 au reprezentat 96,3% din numărul total de sosiri (faţă de 93,8% în luna martie 2017), în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 3,7% (faţă de 6,2% în luna martie 2017). Comparativ cu luna martie 2017, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 12,7%, iar numărul sosirilor turiştilor străini a fost în scădere cu 33,4%. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 8,2% în luna martie 2018 faţă de luna martie 2017, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat scăderi cu 20,8%.În luna martie 2018, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 43,7% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 29,4% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 64,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna martie 2018, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele. Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (30,1% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna martie 2018). Pe locul al doilea se află localitatea Roman (12,6% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (11,8% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Ceahlău (9,1% din numărul total al sosirilor turiştilor). Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,6 zile/turist, la turiştii români de 1,5 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 2,3 zile/turist. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (79,9%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 52,9% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ. Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (52,9%), urmat de hotelurile de 4 stele (26,5%). În luna martie 2018, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Italia (19,9% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Israel (15,7%), Republica Moldova (15,0% ). Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna martie 2018, de 12,3% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,3 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna martie 2017.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii martie 2018 era de 85753 persoane, în creştere cu 586 persoane faţă de luna februarie 2018 şi în creştere cu 2573 persoane faţă de luna martie 2017. Din totalul salariaţilor, 3587 persoane (4,2%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30343 persoane (35,4%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 51823 persoane (60,4%) lucrau în servicii.

Câştiguri salariale

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna martie 2018 a fost de 4488 lei/salariat, cu 8,7 % mai mare decât în luna februarie 2018, iar cel net de 2704 lei/salariat, în creştere cu 217 lei (+8,7%) faţă de luna februarie 2018.În luna martie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic (exclusiv activităţile din administraţia publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială ), nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru sărbătorile de Paşte). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna martie au fost mai mari comparativ cu luna februarie 2018 ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2018 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime anuale ori pentru performanţe), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru personalul plătit din fonduri publice, sănătate şi asistenţă socială (+22,3%), respectiv în învăţământ (+18,4%).De asemenea, o uşoară creştere a câştiguluui salarial mediu net s-a înregistrat şi în administraţia publică (+1,3%). Indicele câştigului salarial real a fost de 108,4% pentru luna martie 2018 faţă de luna precedentă.Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 195,7 %, cu 15,1 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna februarie 2018. În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3463 lei/salariat, iar cel net de 2078 lei/salariat, fiind cu 7,4 % mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna februarie 2018.

ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii martie 2018 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 9221 persoane, din care 3683 (40%) femei. La sfârşitul lunii martie 2018 numărul şomerilor înregistraţi era cu 124 persoane mai mic faţă de luna februarie 2018. Din numărul total al şomerilor, 7400 persoane (80%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă.Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară, la sfârşitul lunii martie 2018, era de 2,77%.Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii martie 2018 de 5,06% ( 5,12 % în luna februarie 2018).Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,8%, un număr de 9 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,52%, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 4,36%, în zona Roman de 2,84%, în zona Poiana Teiului de 3,06% , în zona Bicaz de 1,08%, iar în zona Piatra Neamţ de 1,64%.

INDICATORI SOCIALI

Mişcarea naturală a populaţiei

  • Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna martie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 325, fiind cu 48 născuţi-vii mai mare faţă de luna februarie 2018 şi cu 13 născuţi-vii mai mic decât în luna martie 2017. Numărul deceselor (692) a fost mai mare faţă de luna februarie 2018 cu 40 şi cu 954 mai mare decât numărul deceselor din luna martie 2017.Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -375 în luna februarie 2018 la -367 în luna martie 2018.

  • Nupţialitate şi divorţialitate

În luna martie 2018, numărul căsătoriilor a fost de 106, mai mic decât în luna februarie 2018 cu 2 şi cu 34 mai mare comparativ cu luna martie 2017. Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 47, cu 19 mai mic faţă de luna februarie 2018 şi cu 38 mai mic faţă de luna martie 2017.

CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna martie 2018 , a fost de 84, fiind mai mare cu 23 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna februarie 2018 şi cu 23 mai mare decât numărul autorizațiilor de construire eliberate în luna martie 2017.Buletinul statistic integral: info3_Neamt_2018 IMPORTANT: Pentru notele metodologice și datele în format tabelar (xls) consultați pagina Publicații Statistice

Lasă un răspuns