Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna februarie 2018

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna februarie 2018

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

Comparaţie cu luna precedentă Producţia industrială (serie brută) realizată în luna februarie 2018, comparativ cu luna ianuarie 2018, a fost cu 11.46% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria prelucrătoare (- 11.47%). Marile grupe industriale au înregistrat atât producţii mai mici faţă de luna ianuarie 2018, semnificativă fiind scăderea din industria bunurilor de uz curent (- 37,37%), cât şi creşteri, semnificativă fiind industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+ 43,65 %) Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent Comparativ cu luna februarie 2017, producţia industrială (serie brută) realizată în luna februarie 2018 a fost cu 11,7% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria prelucrătoare (-11,7%) şi industria extractivă (-16%). Cu excepţia producţiei din cadrul industriei bunurilor de capital şi a industriei bunurilor de folosinţă îndelungată, care a fost mai mare decât producţia realizată în luna februarie 2017, restul marilor grupe industriale au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna februarie 2018, comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, mai accentuată fiind scăderea în industria energetică (-30,27%). Comparaţie cu perioada 1.I.- 2.II.2017 Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-februarie din anul 2018 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2017 cu 1,9%, datorită creşterilor înregistrate în industria prelucrătoare (+ 1,9%). Cu excepţia producţiei din cadrul industriei bunurilor intermediare şi a industriei bunurilor de capial, care a fost mai mare decât producţia realizată în perioada ianuarie-februarie 2017, restul marilor grupe industriale au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în perioada ianuarie- februarie 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, mai accentuată fiind scăderea de producţie din industria bunurilor energetice (-32,11%).

Cifra de afaceri din industrie

Comparaţie cu luna precedentă Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna februarie 2018, a fost cu 12,2% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna ianuarie 2018, datorită creşterii producţiei realizate în industria extractive (+13,9%). Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna februarie 2018, a fost cu 10,9% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare.

Comparaţie cu perioada 1.I.-28.II.2017 În perioada ianuarie-februarie din anul 2018, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 13,8% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie- februarie 2018 a fost realizată în proporţie de 42,3% pe piaţa internă şi 57,7% pe piaţa externă. După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 6,18% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 5,62% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 31,22% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 56,97% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

COMERŢ INTERNAŢIONAL

Comparaţie cu perioada 1.I.-31.XII.2016 În perioada 1.I.-31.XII.2017, exporturile FOB au însumat 435292 mii Euro, mai mari cu 9% comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 412209 mii Euro, mai mari cu 9 % faţă de perioada 1.I.-31.XII.2016.Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.-30.XII.2017 se cifrează la 23083 mii Euro. Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-30.XII.2017 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (39,47%), Mijloace si materiale de transport (18,68%), Produse din fonta, fier si otel (13,28%), Lemn brut, cherestea, produse stratificate si alte produse din lemn (9,84%), Mobila; aparate de iluminat si alte articole similare (inclusiv componente) (3,59%). În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: textile şi articole din textile(25,13%), Masini, aparate si echipamente electrice; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile (14,51%), Mijloace si materiale de transport (13,58 %), Materiale plastice, cauciuc si articole din acestea (13,47 %). Comparaţie cu luna precedentă În luna decembrie 2017 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna noiembrie 2017 cu 14330 mii Euro (-34,4%), iar importurile CIF au fost mai mici cu 9004 mii Euro (-23,6%) faţă de luna anterioară. Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent În luna decembrie 2017, exporturile FOB au fost mai mari cu 2909 mii Euro (+20.3%) faţă de luna decembrie 2016, iar importurile CIF au fost mai mari cu 740 mii Euro (+2,55%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

TURISM

În luna februarie 2018, în activitatea de turism au funcţionat 136 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 1905 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 3981. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna februarie 2018 a fost de 111468 locuri-zile, cu 12,5% mai mică faţă de aceeaşi lună a anului 2017. Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (42,9%), urmate de hoteluri (29,8%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 27,3%. În luna februarie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 6,0%, deasemenea înnoptările au înregistrat scăderi cu 6,0%. Sosirile turiştilor români în luna februarie 2018 au reprezentat 96,1% din numărul total de sosiri (faţă de procentul din luna februarie 2017, de 95,0%), în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 3,9%. Comparativ cu luna februarie 2017, numărul sosirilor turiştilor români a fost în scădere cu 4,9%, iar numărul sosirilor turiştilor străini a fost în scădere cu 26,8%. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 4,7% în luna februarie 2018 faţă de luna februarie 2017, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat scăderi cu 25,2%.În luna februarie 2018, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 44,3% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 29,8% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 65,9%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna februarie 2018, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele. Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (26,0% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna februarie 2018). Pe locul al doilea se află localitatea Roman (16,9% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (12,6% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Ceahlău (11,9% din numărul total al sosirilor turiştilor). Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,5 zile/turist, la turiştii români de 1,5 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 1,9 zile/turist. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (94,6%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 83,7% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ. Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (46,2%), urmat de hotelurile de 3 stele (37,5%). În luna februarie 2018, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Italia (31,0% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Germania (10,9%), Polonia (8,7% ). Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna februarie 2018, de 12,5% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,9 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna februarie 2017.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii februarie 2018 era de 85167 persoane, în creştere cu 594 persoane faţă de luna ianuarie 2018 şi în creştere cu 2537 persoane faţă de luna februarie 2017.Din totalul salariaţilor, 3562 persoane (4,2%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30135 persoane (35,4%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 51470 persoane (60,4%) lucrau în servicii.

Câştiguri salariale

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna februarie 2018 a fost de 4128 lei/salariat, cu 0,36 % mai mic decât în luna ianuarie 2018, iar cel net de 2487 lei/salariat, în creştere cu 3 lei (+0,1%) faţă de luna ianuarie 2018. În luna februarie 2018, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât creşteri, cât şi scăderi faţă de luna precedentă. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2018 din sectorul economic s-au datorat acordării de prime ocazionale (premii anuale ori pentru performanţe deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2018 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime anuale ori pentru performanţe), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri.De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+1,1%), respectiv în administraţie publică (+0,6%). Câştigul salarial mediu net a scăzut în sănătate şi asistenţă socială (-2,1%) comparativ cu luna precedentă.Indicele câştigului salarial real a fost de 99,8% pentru luna februarie 2018 faţă de luna precedentă.Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 180,6%, cu 0,3 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2018. În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3206 lei/salariat, iar cel net de 1924 lei/salariat, fiind cu 0,4 % mai mic faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna ianuarie 2018.

ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii februarie 2018 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 9224 persoane, din care 3683 (40%) femei. La sfârşitul lunii februarie 2018 numărul şomerilor înregistraţi era cu 124 persoane mai mic faţă de luna ianuarie 2018. Din numărul total al şomerilor, 7400 persoane (80%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă.Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară, la sfârşitul lunii februarie 2018, era de 2,67%.Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii februarie 2018 de 5,06% ( 5,2 % în luna ianuarie 2018). Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,9%, un număr de 9 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani) era de 2,52%, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 4,36%, în zona Roman de 2,84%, în zona Poiana Teiului de 3,06% , în zona Bicaz de 1,08%, iar în zona Piatra Neamţ de 1,64%.

INDICATORI SOCIALI

Mişcarea naturală a populaţiei

Natalitate, mortalitate şi spor natural În luna februarie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 277, fiind cu 93 născuţi-vii mai mic faţă de luna ianuarie 2018 şi cu 20 născuţi-vii mai mic decât în luna februarie 2017. Numărul deceselor (652) a fost mai mic faţă de luna decembrie 2017 cu 4 şi cu 80 mai mare decât numărul deceselor din luna februarie 2017. Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la -286 în luna ianuarie 2018 la -375 în luna februarie 2018.

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna ianuarie 2018, numărul căsătoriilor a fost de 108, mai mare decât în luna ianuarie 2018 cu 2 şi cu 5 mai mic comparativ cu luna februarie 2017. Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 66, cu 40 mai mare faţă de luna ianuarie 2018 şi cu 29 mai mare faţă de luna februarie 2017.

CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna februarie 2018 , a fost de 61, fiind mai mare cu 16 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna ianuarie 2018 şi cu 14 mai mic decât numărul autorizațiilor de construire eliberate în luna februarie 2017.

ALŢI INDICATORI

Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna februarie 2018 au fost înmatriculate un număr de 9 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris, valoarea capitalului social total subscris fiind de 2000 lei. IMPORTANT: Pentru notele metodologice și datele în format tabelar (xls) consultați pagina Publicații Statistice  

Lasă un răspuns