PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale             

Septembrie 2023 faţă de: 1.I.-30.IX.2023

faţă de

1.I.-30.IX.2022

August

2023

Septembrie 2022 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

126,55 98,36 106,26 92,76
industria bunurilor intermediare 125,21 88,47 102,15 83,83
industria bunurilor de capital 138,93 123,30 142,54 121,67
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 123,40 83,18 76,46 64,44
industria bunurilor de uz curent 121,32 124,24 103,34 106,39
industria  energetică 126,65 90,57 82,65 110,33

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Septembrie 2023, comparativ cu luna August 2023, a fost  mai mare cu  26,55 %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna August 2023 în: industria bunurilor de capital (+38,93 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+23,40 %), industria bunurilor de uz curent (+21,32 %), industria bunurilor intermediare ( + 25,21%) și  industria  energetică (+ 26,65 %) .

Nu au avut loc scăderi .

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Septembrie 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Septembrie  2023   a fost cu 1,64 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 23,30 %) și  industria bunurilor de uz curent (+24,24 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Septembrie 2023 față de luna Septembrie 2022 în : industria bunurilor intermediare (- 11,53 %) ,industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 16,82 %)  și industria energetică (- 9,43 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.IX.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-septembrie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 7,24 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 16,17 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 35,56 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Septembrie 2023 față de perioada Ianuarie-Septembrie  2022 în industria bunurilor de capital (+ 21,67 %), industria bunurilor de uz curent (+ 6,39 %) și industria energetică ( + 10,33 %). 

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Septembrie  2023
faţă de:
1.I.-30.IX.2023

faţă de

1.I.-30.IX.2022

August 2023 Septembrie 2022
Total industrie 103,1 82,6 100,8

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Septembrie 2023, a fost cu 3,1 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna August 2023, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+3 %) și în industria extractivă (+25,5 %) . 

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Septembrie 2023
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 75,1
capital străin 24,9

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Septembrie 2023 , a fost cu 17,4 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-17,6 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.IX.2022

În perioada ianuarie-septembrie din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 0,8 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-septembrie 2023 a fost realizată în proporţie de 53,6 % pe piaţa internă şi 46,4 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,86 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,35 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 45,74 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 50,05 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.07.2022

În perioada 1.01.-31.07.2023, exporturile FOB au însumat 356354 mii Euro, mai mari  cu  4,26 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 363075 mii Euro, mai mici  cu  10,23 % faţă de perioada 1.01.-31.07.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.07.2023  se cifrează la – 6721 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.07.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,80 %),  Mijloace şi materiale de transport  (22,85 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,15 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (20,82 %), Metale comune si articole din acestea  (18,08 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (18,05 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna iulie 2023 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna iunie 2023  cu 7885 mii Euro ( -15,51 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 2609 mii Euro ( +5,08 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna iulie 2023, exporturile FOB au fost mai mici  cu  4140 mii  Euro (- 8,79 %) faţă de luna iulie 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 9045 mii Euro (- 14,99 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna septembrie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 278 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2948 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6283.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna septembrie 2023 a fost de 198356 locuri-zile, cu 2,0% mai mică faţă de luna septembrie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (31,3%), urmate de hoteluri  (26,8%), apoi de apartamente și camere de închiriat (10,8%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 31,1%.

În luna septembrie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 20,4%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 16,4%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare  (inclusiv apartamente și camere de închiriat),  în luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 

Sosiri Innoptări
Septembrie 2023

(număr)

Septembrie 2022

(număr)

Septembrie 2023

faţă de

septembrie 2022

(%)

Septembrie 2023

(număr)

Septembrie 2022

(număr)

Septembrie 2023

faţă de

septembrie 2022

(%)

Total 30053 24963 120,4 50482 43375 116,4
Turişti români 28286 23473 120,5 47857 40818 117,2
Turişti străini 1767 1490 118,6 2625 2557 102,7

În luna septembrie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri (într-un procent de 38,2% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 25,7% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 10,7% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 62,8%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna septembrie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 24,6% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț cu 8086 turiști (26,9% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna septembrie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 5706 turiști (19,0% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 2552 turiști (8,5% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Bicaz cu 2331 turiști (7,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează localitatea Târgu Neamț cu 2320 turiști (7,7% din numărul total al sosirilor turiştilor), localitatea Roman cu 1959 turiști (6,5% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Agapia cu 1053 turiști (3,5% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români de 1,7 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,5 zile/turist. 

 

Din cei 1767 vizitatori străini, 1530 provin din ţări situate în Europa.

În luna septembrie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Spania (453 turiști),  Republica Moldova (313 turişti), Israel (147 turiști), Germania (123 turiști), Italia (115 turiști), Ucraina (102 turiști), Austria (66 turiști), Polonia (65 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna septembrie 2023, de 25,5% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 4,1 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna septembrie 2022.

 

 

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Septembrie 2023 era de 91977 persoane, mai mare cu 132 persoane faţă de luna August 2023 şi în creștere cu 1164 persoane faţă de luna Septembrie 2022. Din totalul salariaţilor, 3442 persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32241 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  56294 persoane (61,21%) lucrau în servicii.

 

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Septembrie 2023 a fost de  7350 lei/salariat, cu 92 lei (+1,3 %) mai mare decât în luna August 2023, iar cel net de 4593 lei/salariat, în  creștere cu  62 lei (+1,4 %) faţă de luna August 2023.

În luna septembrie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2023, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

             Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 23,2% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;
 • între 4,0% și 7,5% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), telecomunicaţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
 • între 2,5% și 3,5% în fabricarea produselor textile, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea de mobilă, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea băuturilor, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

              Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna august 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 11,0% în extracţia minereurilor metalifere;
 • între 4,0% și 6,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;
 • între 1,0% și 2,0% în fabricarea altor mijloace de transport, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea produselor din tutun, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

În sectorul bugetar[2], în luna septembrie 2023 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+4,3%, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), în sănătate şi asistență socială (+2,3%), respectiv în administraţia publică (+1,4%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5804 lei /salariat, iar cel net de 3652 lei/salariat, fiind  mai mare cu 2,13 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna August  2023. 

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Septembrie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6477persoane, din care 2865 (44,23%) femei.

La sfârşitul lunii Septembrie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu  107 persoane mai mare  faţă de luna August 2023. Din numărul total al şomerilor, 5329 persoane (82,27%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii  Septembrie  2023, era de  2,82 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Septembrie 2023  de 4,2 %  (4,1 % în August 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,8 %, un număr de 12  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,81 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,66 %, în zona Roman de 2,05 %, în zona Poiana Teiului de  2,50 % , în zona Bicaz de 1,86 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,19 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Septembrie  2023, numărul născuţilor-vii a fost de 353, fiind cu 17 născuţi-vii mai mare faţă de luna August 2023  şi cu  27 născuţi-vii mai mic decât în luna Septembrie 2022.

Numărul deceselor (485) a fost mai mic faţă de luna August 2023 cu 37 şi cu 66 mai mic decât numărul deceselor din luna Septembrie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -186în luna August 2023 la – 132 în luna Septembrie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Septembrie  2023, numărul căsătoriilor a fost de 334,  mai mic decât în luna August 2023  cu 212 şi mai mic cu 17  faţă de numărul căsătoriilor din luna Septembrie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 45, cu 9 mai mare  faţă de luna August 2023  şi cu  15  mai mic faţă de luna Septembrie 2022. 

 

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Septembrie 2023, a fost de 72, fiind mai mic cu 13 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna August 2023 şi cu 15 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Septembrie 2022  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Septembrie 2023 a fost  înmatriculată   1 societate  comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.

 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Septembrie 2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna  Septembrie 2023

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-30.09.

August  2023 Septembrie  2022 2023 2022
TOTAL 100,79        108,83 0,6 1,4
Mărfuri alimentare x) 100,33 110,36 0,5 1,7
Mărfuri nealimentare 101,00         106,68 0,6 1,4
Servicii 101,06 112,10 1,0 0,7
 1. x) inclusiv băuturi

Creșterea cu 1 % faţă de luna August 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:

·       Cărți, ziare, reviste

·       Detergenți

·       Combustibili

+3,57

+2,26

+2,01

Nu s-au înregistrat scăderi  faţă de luna August 2023 .                                                                                                                                                    

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu  0,33 %, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna August 2023 la:

·       Citrice și alte fructe meridionale

·       Cartofi

·       Alte legume și conserve de legume

+2,62

+6,73

+3,05

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna August 2023 la  :

·       Făină

·       Fructe proaspete

·       Ulei comestibil

-3,7

-7,18

-2,36

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+1,06%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       Servicii poștale

·       Apă, canal, salubritate

·       Transport aerian

+7,51

+3,00

+2,78

S-au înregistrat scăderi la :

·       Plata cazării în unităti hoteliere

·       Alte servicii

-0,08

-0,84

 

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[2]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

Lasă un răspuns