PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA AUGUST 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA AUGUST 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

August 2023 faţă de: 1.I.-31.VIII.2023

faţă de

1.I.-31.VIII.2022

IULIE

2023

AUGUST 2022 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

96,40 90,04 83,97 91,98
industria bunurilor intermediare 90,12 82,29 81,58 83,17
industria bunurilor de capital 105,35 116,61 102,60 121,43
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 128,46 66,85 61,96 62,42
industria bunurilor de uz curent 121,18 110,61 85,18 103,98
industria  energetică 65,24 68,58 65,26 112,76

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna August 2023, comparativ cu luna Iulie 2023, a fost  mai mică cu  3,6  %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Iulie 2023 în: industria bunurilor de capital (+5,35 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+28,46 %), industria bunurilor de uz curent (+21,18 %)  .

Au avut loc scăderi în: industria bunurilor intermediare ( – 9,88 %) și  industria  energetică (- 34,76%) .

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna August 2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  August 2023   a fost cu 9,96 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 16,61 %) și  industria bunurilor de uz curent (+10,61 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna August 2023 față de luna August 2022 în : industria bunurilor intermediare (- 17,71 %) ,industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 33,15 %)  și industria energetică (- 31,42 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.VIII.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-august din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 8,02 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 16,83 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 37,58 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-August 2023 față de perioada Ianuarie-August 2022 în industria bunurilor de capital (+ 21,43 %), industria bunurilor de uz curent (+ 3,98 %) și industria energetică ( + 12,76 %).

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Agust 2023
faţă de:
1.I.-31.VII.2023

faţă de

1.I.-31.VII.2022

Iulie 2023 August 2022
Total industrie 95,2 92,6 103,5

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna August 2023, a fost cu 4,8 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Iulie 2023, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (- 4,8 %) .

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  August  2023
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 82,7
capital străin 17,3

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna August 2023 , a fost cu 7,4 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-7,4 %) și în industria extractivă (-3,1%).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.VIII.2022

În perioada ianuarie-august din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 3,5 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-august 2023 a fost realizată în proporţie de 54,1 % pe piaţa internă şi 45,9 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,81 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,33 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 45,85 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 50,01 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.06.2022

În perioada 1.01.-30.06.2023, exporturile FOB au însumat 313448 mii Euro, mai mari  cu  6,04 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 312041 mii Euro, mai mici  cu  9,40 % faţă de perioada 1.01.-30.06.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 30.06.2023  se cifrează la + 1407 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 30.06.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,15 %),  Mijloace şi materiale de transport  (23,14 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,59 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (21,12 %), Metale comune si articole din acestea  (18,17 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (17,77 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna iunie 2023 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna mai 2023  cu 2887 mii Euro ( -5,37 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 8528 mii Euro ( -14,87 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna iunie 2023, exporturile FOB au fost mai mici  cu  1172 mii  Euro (- 2,25 %) faţă de luna iunie 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 11155 mii Euro (- 18,60 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna august 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 302 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 3452 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 7299.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna august 2023 a fost de 222407 locuri-zile, cu 2,5% mai mică faţă de luna august 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (30,3%), urmate de hoteluri  (24,7%), apoi de apartamente și camere de închiriat (10,2%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 34,8%.

În luna august 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat creșteri cu 4,5%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 3,3%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare  (inclusiv apartamente și camere de închiriat),  în luna august 2023 comparativ cu luna august 2022 

Sosiri Innoptări
August 2023

(număr)

August 2022

(număr)

August 2023

faţă de

august 2022

(%)

August 2023

(număr)

August 2022

(număr)

August 2023

faţă de

august 2022

(%)

Total 47209 45170 104,5 89003 86172 103,3
Turişti români 44660 43318 103,1 84882 82673 102,7
Turişti străini 2549 1852 137,6 4121 3499 117,8

În luna august 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri (într-un procent de 33,6% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 31,9% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 8,2% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 64,4%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna august 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 23,2% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț cu 11465 turiști (24,3% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna august 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 9789 turiști (20,7% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 4510 turiști (9,6% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Bicaz cu 3738 turiști (7,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează localitatea Târgu Neamț cu 3471 turiști (7,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), localitatea Roman cu 2799 turiști (5,9% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Agapia cu 2352 turiști (5,0% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români de 1,9 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,6 zile/turist. 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna august 2023 

Tipuri de structuride primire turistică Sosiri (număr) Înnoptări (număr) Durata medie a şederii(număr zile/turist)
Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 47209 44660 2549 89003 84882 4121 1,9 1,9 1,6
Hoteluri 15870 14242 1628 26589 23755 2834 1,7 1,7 1,7
Hosteluri 2160 1908 252 6441 6127 314 3,0 3,2 1,2
Moteluri 1688 1575 113 2648 2481 167 1,6 1,6 1,5
Vile turistice 1264 1252 12 2669 2657 12 2,1 2,1 1,0
Cabane turistice 1582 1558 24 3065 3028 37 1,9 1,9 1,5
Pensiuni turistice 2293 2205 88 3755 3616 139 1,6 1,6 1,6
Pensiuni agroturistice 15080 14818 262 27982 27593 389 1,9 1,9 1,5
Tabere de elevi și preșcolari 577 577 3799 3799 6,6 6,6
Căsuțe turistice 1939 1895 44 3909 3865 44 2,0 2,0 1,0
Popasuri turistice 182 182 182 182 1,0 1,0
Campinguri 24 14 10 24 14 10 1,0 1,0 1,0
Bungalouri 237 231 6 427 421 6 1,8 1,8 1,0
Spații de cazare pe nave 450 430 20 450 430 20 1,0 1,0 1,0
Apartamente și camere de închiriat 3863 3773 90 7063 6914 149 1,8 1,8 1,7

Din cei 2549 vizitatori străini, 2192 provin din ţări situate în Europa.

În luna august 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Spania (348 turiști),  Republica Moldova (312 turişti), Italia (208 turiști), Germania (206 turiști), Ucraina (195 turiști), Israel (193 turiști), Polonia (149 turiști), Franța (143 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna august 2023, de 40,0% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,2 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna august 2022.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

5. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii August 2023 era de 91845 persoane, mai mic cu 116 persoane faţă de luna Iulie 2023 şi în creștere cu 1180 persoane faţă de luna August 2022. Din totalul salariaţilor, 3437 persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32194 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  56214 persoane (61,21%) lucrau în servicii.

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna August 2023 a fost de  7258 lei/salariat, cu 59 lei (-0,68%) mai mic decât în luna Iulie 2023, iar cel net de 4531 lei/salariat, în  scădere cu  34 lei (-0,7 %) faţă de luna Iulie  2023.

În luna august 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna iulie 2023, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție, încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 18,2% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;
 • între 4,0% și 5,5% în fabricarea produselor textile, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, transporturi aeriene;
 • între 2,0% și 3,5% în alte activităţi industriale n.c.a., intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii).

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 14,6% în extracţia minereurilor metalifere;
 • între 5,0% și 9,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, industria metalurgică;
 • între 1,5% și 4,0% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), transporturi pe apă, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe).

În sectorul bugetar[2], în luna august 2023, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă ȋn administraţia publică (-1,5%), respectiv în învăţământ (-1,1%, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare în lunile precedente, precum și a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare). În sănătate şi asistență socială, câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna precedentă (+2,1%, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de  5692 lei /salariat, iar cel net de 3574 lei/salariat, fiind  mai mare cu 0,11 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Iulie 2023. 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii August 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6370 persoane, din care 2776 (43,57%) femei.

La sfârşitul lunii August 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu  90 persoane mai mare  faţă de luna Iulie 2023. Din numărul total al şomerilor, 5284 persoane (82,88 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii August  2023, era de  2,76 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii August 2023  de 4,1 %  (4,1 % în Iulie 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 11  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,78 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,55 %, în zona Roman de 2,06 %, în zona Poiana Teiului de  2,45 % , în zona Bicaz de 1,80 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,17 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna August 2023, numărul născuţilor-vii a fost de 336, fiind cu 29 născuţi-vii mai mare faţă de luna Iulie 2023  şi cu  7 născuţi-vii mai mic decât în luna August 2022.

Numărul deceselor (522) a fost mai mare faţă de luna Iulie 2023 cu 61 şi cu 10 mai mare decât numărul deceselor din luna August 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la -154 în luna Iulie 2023 la – 186 în luna August 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna August 2023, numărul căsătoriilor a fost de 546,  mai mare decât în luna Iulie 2023  cu 69 şi mai mic cu 8 faţă de numărul căsătoriilor din luna August 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 36, cu 25 mai mic  faţă de luna Iulie 2023  şi cu  4 mai mic faţă de luna August  2022. 

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna August 2023, a fost de 85, fiind mai mare cu 8 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Iulie 2023 şi cu 3 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în August 2022  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna August 2023 au fost  înmatriculate  4 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna August 2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna  August 2023

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.08.

Iulie 2023 August 2022 2023 2022
TOTAL 100,54 109,43 0,6 1,4
Mărfuri alimentare x) 98,01 111,88 0,6 1,7
Mărfuri nealimentare 102,43 106,98 0,5 1,4
Servicii 100,44 111,72 1,0 0,7
 1. x) inclusiv băuturi

Creșterea cu 2,43 % faţă de luna Iulie 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:                                                                                                                                                      

·       Medicamente

·       Articole medicale

·       Combustibili

+20,78

+15,49

+3,92

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Iulie  2023 la :                                                                                                                                                         

·       Energie electrică -1,1

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mici  cu  1,99%, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Iulie 2023 la:

·       Citrice și alte fructe meridionale

·       Carne de bovine

·       Alte produse alimentare

+4,88

+1,14

+1,27

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Iulie 2023 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la  :

·       Făină

·       Cartofi

·       Alte legume și conserve de legume

-16,97

-13,24

-13,79

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,44%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       Transport aerian

·       Reparații auto, electronice și lucrări foto

·       Alte servicii

+1,99

+1,44

+1,01

S-au înregistrat scăderi la :

·       Auto-abonamente -0,02

 

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[2]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

 

Lasă un răspuns