Buletin informativ – Legea 544/2001

Pentru a solicita Direcției Regionale de Statistică Neamț informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să ne contactați la  telefon +40.233.213.207 sau +40.233.226.135, fax +40.233.237.890 și adresa de email tele@neamt.insse.ro.

                            Programul de funcționare  :

luni – vineri : 08.00 – 16.00

 

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil în format pdf sau editabil.

 

Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare aferente pentru reclamaţia administrativă:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative sunt disponibile în format pdf sau editabil.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016

<br\>

Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001: 2022.