Primele date provizorii pentru Recensământul Populației și Locuințelor, runda 2021

Primele date provizorii pentru Recensământul Populației și Locuințelor, runda 2021

Varianta completă în format pdf.

 

Primele date provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) prezentate la finele anului 2022, conform calendarului de diseminare, sunt:

 • populația rezidentă a României = 19.053,8 mii persoane (19.053.815 persoane), din care:
  • 808,3 mii (reprezentând 51,5%) de sex feminin și
  • 941,2 mii (reprezentând 52,2%) în mediul urban.

 

Figura nr.1 Piramida vârstelor

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 10 ani în urmă (recensământul din 2011 – RPL2011), remarcându-se creșterea ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste). Indicele de îmbătrânire demografică s-a depreciat cu aproape 20 de puncte procentuale, crescând la 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (RPL 2021) comparativ cu 101,8 (RPL2011).

Deși numărul tinerilor (sub 15 ani) a scăzut cu 115,7 mii persoane, ponderea lor în total populație a urcat ușor la 16,1% (față de 15,9% la RPL2011), în timp ce ponderea populației de 65 ani și peste în total populație a înregistrat o creștere cu aproape jumătate de milion de persoane, respectiv cu 3,5 puncte procentuale (de la 16,1% la RPL2011 la 19,6% la RPL2021). Astfel, raportul de dependență demografică a crescut în decurs de un deceniu de la 47,0 (RPL2011) la 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte (la RPL2021).

Față de populația țintă estimată pentru momentul de referință al recensământului, respectiv 1 decembrie 2021, populația rezidentă provizorie este mai mare cu numai 30 mii persoane (respectiv cu numai 0,2% mai mult).

Figura nr.2 Creșteri/descreșteri de populație, pe județe, la RPL2021 față de RPL2011 (%)

 

Față de populația rezidentă înregistrată la recensământul precedent (RPL2011), România a pierdut 1,1 milioane locuitori (1067,8 mii persoane). Din 42 de județe (inclusiv municipiul București), 39 au pierdut din numărul de locuitori. Excepțiile le constituie județul Ilfov care a câștigat 153,9 mii persoane, dar și județele Bistrița-Năsăud și Suceava care au câștigat 9,8, respectiv 7,7 mii locuitori. În valori relative, cele mai mari reduceri de populație le-au înregistrat județele Caraș-Severin (-16,6%, respectiv cu 49,0 mii persoane mai puțin) și Teleorman (-14,9%, respectiv cu 56,6 mii persoane mai puțin). În valori absolute, municipiul București a înregistrat cea mai mare pierdere de populație, de 166,4 mii persoane (-8,8%), urmat de județele Prahova (-67,8 mii, reprezentând 8,9 %) și Dolj (-61,1 mii, reprezentând 9,3%).

 

Structura etnică și confesională a populației rezidente a României

La RPL2021, înregistrarea etniei, limbii materne și a religiei s-a făcut pe baza liberei declarații a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care au refuzat să declare aceste trei caracteristici, precum și pentru persoanele pentru care informațiile au fost colectate indirect din surse administrative, informația nu este disponibilă pentru aceste trei caracteristici. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcție de numărul total de persoane care și-au declarat etnia, limba maternă și respectiv religia și nu în funcție de numărul total al populației rezidente.

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 16.568,9 mii persoane (din totalul celor 19.053,8 mii persoane care formează populația rezidentă a României). S-au declarat români 14.801,4 mii persoane (89,3%). Populația de etnie maghiară înregistrată la recensământ a fost de 1.002,2 mii persoane (6,0%), iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 569,5 mii persoane (3,4%). Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de persoane de peste 20 mii sunt: ucraineni (45,8 mii persoane), germani (22,9 mii persoane) și turci (20,9 mii persoane).

Potrivit liberei declarații a celor 16.551,4 mii persoane care au declarat limba maternă, structura populației după limba maternă se prezintă astfel: pentru 91,6% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei, iar în cazul a 6,3% dintre persoane limba maghiară reprezintă limba maternă; limba romani a reprezentat limba maternă pentru 1,2%, iar limba ucraineană pentru 0,2% din totalul populației rezidente pentru care această informație a fost disponibilă.

Structura confesională a fost declarată de 16.397,3 mii persoane din totalul populației rezidente și arată că 85,3% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă; 4,5% s-au declarat de religie romano-catolică, 3,0% de religie reformată, iar 2,5% penticostală. Ponderi între 0,4% – 0,8% au înregistrat următoarele religii: greco-catolică (0,7%), baptistă (0,6%), iar adventistă de ziua a șaptea și musulmană câte 0,4%. S-au declarat „fără religie” sau atei sau agnostici un procent de 0,9% din totalul populației.

 

Structura populației rezidente pe stări civile

Aproape jumătate din populația rezidentă (47,9%) cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Sunt căsătoriți 4.495,5 mii bărbați și 4.629,7 mii femei. Două persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite, iar persoanele văduve reprezintă 5,2% din totalul populației rezidente.

 

Structura după nivelul de instruire absolvit

Din totalul populației rezidente, 43,5% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional sau tehnic de maiștri), 40,5% nivel scăzut(primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 16,0% nivel superior. La RPL2021 erau analfabete 143,6 mii persoane (față de 245,4 mii la RPL2011).

Figura nr.3 Structura populației rezidente după nivelul de educație, la RPL2021 și RPL2011 (%)

 

 

Structura populației după statutul activității curente

Populația activă[1] este de 8.185,0 mii persoane, fiind compusă din 7.689,0 mii persoane ocupate și din 496,1 mii șomeri.

Populația inactivă cuprinde 10.868,8 mii persoane din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezentă două cincimi (39,5%), iar elevii și studenții aproape o treime (32,0%).

Principalii indicatori diseminați cu caracter provizoriu se regăsesc în Anexa 2. Primul tabel care cuprinde populația rezidentă totală este prezentat și dezagregat pe județe, ceilalți indicatori fiind disponibili numai la nivel național. Până la finalul lunii ianuarie 2023, acești indicatori vor fi diseminați și la nivel de județ.

Datele complete și finale vor fi făcute publice, etapizat, începând cu luna mai a anului viitor și până la finalul anului 2023.

RPL2021 a fost al 13-lea recensământ din istorie și primul din România organizat integral în format digital. Întregul proces al colectării datelor s-a desfășurat cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor.

Institutul Național de Statistică împreună cu structurile sale teritoriale mulțumesc populației României care a participat în număr foarte mare la procesul de recenzare. Această acțiune s-a desfășurat în condiții optime cu sprijinul  Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) care a oferit suportul tehnic și operațional. Recensământul s-a bucurat și de sprijinul activ al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) precum și de cel al primăriilor.

Pentru informații detaliate privind RPL2021, vă rugăm să consultați www.recensamantromania.ro

 

ANEXA 1

Precizări metodologice

RPL2021 s-a realizat în conformitate cu recomandările Conferinței Statisticienilor Europeni pentru runda 2020 a recensămintelor populației și locuințelor[2] și ale Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și locuințelor[3]. Prin regulamentele europene de implementare[4], pentru runda 2021, a Regulamentului nr. 763/2008 s-au actualizat aspecte precum: anul de referință al recensământului, programul datelor și metadatelor statistice, specificațiile subiectelor, dezagregările subiectelor, formatul tehnic al transmiterii datelor, modalitățile de realizare și structura raportului de calitate.

Conform acestor recomandări, populația rezidentă a României include:

 • persoanele de cetățenie română, străină sau fără cetățenie cu reședința obișnuită[5] în România;
 • persoanele cu cetățenie română care sunt membri ai personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, membrii forțelor armate naționale staționate în restul lumii, personalul național al bazelor științifice naționale stabilite în afara teritoriului geografic al țării, persoanele de cetățenie română care sunt membri ai echipajelor navelor de pescuit, altor nave, aeronave și platforme plutitoare operând parțial sau în întregime în afara teritoriului economic.

Conform definiției internaționale, nu s-au cuprins în populația rezidentă a țării:

 • persoanele de cetățenie română, străină sau fără cetățenie cu domiciliul în România plecate în străinătate pentru o perioadă de cel puțin 12 luni sau cu intenția de a rămâne în străinătate o perioadă de cel puțin 12 luni: la lucru, în căutarea unui loc de muncă, la studii, în interes de afaceri etc. (persoane plecate pe perioadă îndelungată);
 • persoanele de cetățenie străină sau fără cetățenie venite în România pentru o perioadă mai mică de 12 luni (persoane temporar prezente).

Nu au făcut obiectul recensământului și nu au fost înregistrate la recensământ următoarele categorii de populație: persoanele care nu dețin cetățenie română din cadrul reprezentanțelor diplomatice, consulare și comerciale sau al reprezentanțelor organizațiilor internaționale și nici membrii familiilor lor, personalul forțelor armate străine, personalul flotei comerciale navale și aeriene – cetățeni străini, care la momentul de referință al recensământului se află temporar pe teritoriul țării.

Au făcut obiectul recensământului, dar nu au putut fi înregistrate în chestionarele individuale următoarele categorii de persoane:

 • persoane care au refuzat explicit sau tacit recenzarea, care nu au vrut să se auto-recenzeze și nici să primească vizita recenzorului (populație necontactată).

Procentajul persoanelor care nu s-au recenzat (fie prin autorecenzare, fie prin intermediul recenzorului) până la finalul zilei de 31 iulie 2022, ultima zi de recenzare, a fost de 4,8% din totalul populației rezidente de 19,05 milioane persoane.

După încheierea perioadei de colectare a datelor, conform art. 22 din O.U.G nr 19/2020, s-a realizat „asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele” pentru circa 1 milion de persoane. Aceasta s-a realizat „prin imputare prin metode statistice, din surse statistice și administrative, pentru acele unități statistice pentru care nu există un formular completat cu date, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 9 alin. (4).” Metodologia de imputare statistică aplicată pentru recensământ a fost aprobată în iulie 2021, de către Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor (CCRPL2021).

 

ANEXA 2

 1. POPULAȚIA LA RECENSĂMINTELE DIN ANII 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011 ȘI 2021, PE JUDEȚE
     JUDEȚUL P O P U L A Ț I A    L A    R E C E N S Ă M I N T E L E    D I N:
25 ianuarie 21 februarie 15 martie 5 ianuarie 7 ianuarie 18 martie 20 octombrie 1 decembrie
1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011 2021
         A 1 2 3 4 5 6 7 8
ROMÂNIA 15872624 17489450 19103163 21559910 22810035 21680974 20121641 19053815
  ALBA 361062 370800 382786 409634 413919 382747 342376 325941
  ARAD 476207 475620 481248 512020 487617 461791 430629 410143
  ARGEȘ 448964 483741 529833 631918 681206 652625 612431 569932
  BACĂU 414996 507937 598321 667791 737512 706623 616168 601387
  BIHOR 536323 574488 586460 633094 638863 600246 575398 551297
  BISTRIȚA-NĂSĂUD 233650 255789 269954 286628 326820 311657 286225 295988
  BOTOȘANI 385236 428050 452406 451217 461305 452834 412626 392821
  BRAȘOV 300836 373941 442692 582863 643261 589028 549217 546615
  BRĂILA 271251 297276 339954 377954 392031 373174 321212 281452
  BUZĂU 430225 465829 480951 508424 516961 496214 451069 404979
  CARAȘ-SEVERIN 302254 327787 358726 385577 376347 333219 295579 246588
  CĂLĂRAȘI 287722 318573 337261 338807 338804 324617 306691 283458
  CLUJ 520073 580344 629746 715507 736301 702755 691106 679141
  CONSTANȚA 311062 369940 465752 608817 748769 715151 684082 655997
  COVASNA 157166 172509 176858 199017 233256 222449 210177 200042
  DÂMBOVIȚA 409272 438985 453241 527620 562041 541763 518745 479404
  DOLJ 615301 642028 691116 750328 762142 734231 660544 599442
  GALAȚI 341797 396138 474279 581561 641011 619556 536167 496892
  GIURGIU 313793 325045 320120 327494 313352 297859 281422 262066
  GORJ 280524 293031 298382 348521 401021 387308 341594 314684
  HARGHITA 258495 273964 282392 326310 348335 326222 310867 291950
  HUNEDOARA 306955 381902 474602 514436 547950 485712 418565 361657
  IALOMIȚA 244750 274655 291373 295965 306145 296572 274148 250816
  IAȘI 431586 516635 619027 729243 811342 816910 772348 760774
  ILFOV 167533 196265 229773 287738 286965 300123 388738 542686
  MARAMUREȘ 321287 367114 427645 492860 540099 510110 478659 452475
  MEHEDINȚI 304788 304091 310021 322371 332673 306732 265390 234339
  MUREȘ 461403 513261 561598 605345 610053 580851 550846 518193
  NEAMȚ 357348 419949 470206 532096 578420 554516 470766 454203
  OLT 442442 458982 476513 518804 523291 489274 436400 383280
  PRAHOVA 557776 623817 701057 817168 874349 829945 762886 695117
  SATU MARE 312672 337351 359393 393840 400789 367281 344360 330668
  SĂLAJ 262580 271989 263103 264569 266797 248015 224384 212224
  SIBIU 335116 372687 414756 481645 452873 421724 397322 388325
  SUCEAVA 439751 507674 572781 633899 701830 688435 634810 642551
  TELEORMAN 487394 510488 516222 518943 483840 436025 380123 323544
  TIMIȘ 588936 568881 607596 696884 700033 677926 683540 650533
  TULCEA 192228 223719 236709 254531 270997 256492 213083 193355
  VASLUI 344917 401626 431555 437251 461374 455049 395499 374700
  VÂLCEA 341590 362356 368779 414241 438388 413247 371714 341861
  VRANCEA 290183 326532 351292 369740 393408 387632 340310 335312
  MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1025180 1177661 1366684 1807239 2067545 1926334 1883425 1716983

 Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ PE SEXE, DUPĂ GRUPA DE VÂRSTĂ, LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII
SEXE POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
G R U P A   D E   V Â R S T Ă
0 – 4  5 – 9  10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 85 85 ani
ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani și peste
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ROMÂNIA 19053815 956735 1023540 1093654 1039069 953245 959319 1244112 1244059 1451583 1466994 1665200 1010527 1219318 1263400 990030 615581 490249 367200
 MASCULIN 9245544 491307 526031 562556 533503 488074 491087 638296 640672 744893 748335 835623 493801 561361 555468 412542 237754 169042 115199
 FEMININ 9808271 465428 497509 531098 505566 465171 468232 605816 603387 706690 718659 829577 516726 657957 707932 577488 377827 321207 252001

Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

  

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ PE SEXE, DUPĂ STAREA CIVILĂ,

LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII

SEXE POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
S T A R E A   C I V I L Ă
necăsătorit căsătorit văduv divorțat
A 1 2 3 4 5
ROMÂNIA 19053815 7496849 9125111 992716 1439139
 MASCULIN 9245544 3910642 4495451 171425 668026
 FEMININ 9808271 3586207 4629660 821291 771113

       

         Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ PE SEXE, DUPĂ ETNIE,

LA 1 DECEMBRIE 2021- REZULTATE PROVIZORII

 

ETNIA POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
S E X E
Masculin Feminin
A 1 2 3
ROMÂNIA 19053815 9245544 9808271
Români 14801442 7159309 7642133
Maghiari 1002151 480563 521588
Romi 569477 290760 278717
Ucraineni 45835 23033 22802
Germani 22907 11421 11486
Turci 20945 11315 9630
Ruși-Lipoveni 19394 9091 10303
Tătari 18156 8630 9526
Sârbi 12026 5928 6098
Slovaci 10232 4890 5342
Bulgari 5975 2919 3056
Croați 4842 2377 2465
Greci 2086 1250 836
Italieni 4039 3362 677
Evrei 2378 1358 1020
Cehi 1576 767 809
Polonezi 2137 1021 1116
Ruteni 834 421 413
Armeni 1213 592 621
Albanezi 645 402 243
Macedoneni 1089 536 553
Altă etnie 19510 12877 6633
Informație nedisponibilă 2484926 1212722 1272204

 

                  Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ PE SEXE, DUPĂ LIMBA MATERNĂ,

LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII

 

LIMBA MATERNĂ POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
S E X E
Masculin Feminin
A 1 2 3
ROMÂNIA 19053815 9245544 9808271
Română 15153198 7341720 7811478
Maghiară 1038806 497469 541337
Romani 199050 100748 98302
Ucraineană 40861 20561 20300
Germană 15943 7704 8239
Turcă 17101 9423 7678
Rusă 14414 6536 7878
Tătară 13805 6494 7311
Sârbă 10058 4815 5243
Slovacă 9241 4343 4898
Bulgară 4478 2123 2355
Croată 4664 2284 2380
Italiană 4105 3434 671
Greacă 1069 706 363
Cehă 1130 523 607
Polonă 1539 694 845
Ruteană 594 305 289
Armeană 421 192 229
Albaneză 421 312 109
Macedoneană 201 115 86
Idiș 597 425 172
Altă limbă maternă 19741 13320 6421
Informație nedisponibilă 2502378 1221298 1281080

                 

                             Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ DUPĂ ETNIE ȘI LIMBA MATERNĂ,

LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII

 

ETNIA POPULAȚIA
REZIDENTĂ
TOTAL
din care, cu L I M B A   M A T E R N Ă
Româna Maghiară Romani Ucraineană Germană Turcă Rusă Tătară Sârbă Slovacă
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ROMÂNIA 19053815 15153198 1038806 199050 40861 15943 17101 14414 13805 10058 9241
Români 14801442 14742416 24650 9404 1379 1429 464 646 156 439 325
Maghiari 1002151 22353 977450 1335 13 191 * 12 9 19
Romi 569477 347258 32086 188073 7 183 1683 3 8 4 *
Ucraineni 45835 6234 19 19 39326 * * 149 * * *
Germani 22907 5201 3841 23 4 13710 * 7 * 6 4
Turci 20945 5977 5 124 6 14671 5 73 *
Ruși – Lipoveni 19394 5836 5 14 22 * 13457 * *
Tătari 18156 4329 * 13 * 184 6 13551 *
Sârbi 12026 2287 30 3 * 93 * 9561 7
Slovaci 10232 1272 66 3 * 9 * * 8861
Bulgari 5975 1664 38 3 4 3 * 8 6 *
Croați 4842 185 6 19 6 7
Greci 2086 1060 11 * * 3
Italieni 4039 427 10 3 7 * *
Evrei 2378 1733 220 * * 19 * 14 * *
Cehi 1576 484 9 7 * *
Polonezi 2137 626 9 * * * *
Ruteni 834 179 7 * 90 * 7 * *
Armeni 1213 741 51 * * 10
Albanezi 645 301
Macedoneni 1089 983 4 * 4
Alta etnie 19510 1646 288 12 7 269 86 86 11 13 17
Informație nedisponibilă 2484926 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ DUPĂ ETNIE ȘI LIMBA MATERNĂ,

LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII – continuare

ETNIA POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
din care, cu L I M B A   M A T E R N Ă
Bulgară Croată Italiană Greacă Cehă Polonă Ruteană Armeană Albaneză Macedo-neană Idiș Alta limba
materna
Informație nedispo-nibilă
A 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ROMANIA 19053815 4478 4664 4105 1069 1130 1539 594 421 421 201 597 19741 2502378
Români 14801442 184 36 443 95 55 45 10 21 57 87 150 2496 16455
Maghiari 1002151 15 5 3 * * * 14 * 43 682
Romi 569477 11 6 6 * * * * 9 58 75
Ucraineni 45835 4 3 * 15 * * 28 25
Germani 22907 8 * * 4 4 50 38
Turci 20945 * * 59 21
Ruși – Lipoveni 19394 3 3 22 * 17 10
Tătari 18156 22 7 40
Sârbi 12026 3 5 3 4 5 22
Slovaci 10232 * 3 * * 6 5
Bulgari 5975 4233 * * * 8
Croați 4842 4610 6 3
Greci 2086 * * 962 * * * 4 28 7
Italieni 4039 3558 * 26 5
Evrei 2378 * * 338 39 7
Cehi 1576 3 * 1064 3 *
Polonezi 2137 * 1480 * 6 6
Ruteni 834 545 * *
Armeni 1213 396 9 4
Albanezi 645 * 341 *
Macedoneni 1089 96 *
Altă etnie 19510 12 * 59 8 * 5 * 13 83 16850 42
Informație                                     nedisponibilă 2484926 * 2484918

     * – Număr redus de cazuri de observare (sub 3)

   Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ PE SEXE, DUPĂ RELIGIE,

LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII

RELIGIE POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
R E L I G I E
MASCULIN FEMININ
A 1 2 3
ROMÂNIA 19053815 9245544 9808271
Ortodoxă (Biserica Ortodoxă Română) 13989584 6769089 7220495
Romano-Catolică 741276 357344 383932
Reformată 495380 238520 256860
Penticostală (Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică) 404307 196673 207634
Greco-Catolică (Biserica Română Unită cu Roma) 115364 54367 60997
Baptistă (Cultul Creștin Baptist) 103157 46724 56433
Adventistă de Ziua a Șaptea 65812 30135 35677
Musulmană (Cultul Musulman) 58335 31226 27109
Unitariană (Biserica Unitariană Maghiară) 47991 23609 24382
Martorii lui Iehova 43324 17718 25606
Creștină după Evanghelie 36339 17260 19079
Creștină de Rit Vechi 28280 13830 14450
Evanghelică Lutherană (Biserica Evanghelică Lutherană din România) 20023 9564 10459
Ortodoxă Sârbă 55206 26438 28768
Evanghelică (Biserica Evanghelică Română) 7680 3650 4030
Evanghelică de Confesiune Augustană 3737 1748 1989
Mozaică (Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic) 2707 1440 1267
Armeană (Arhiepiscopia Bisericii Armene) 804 397 407
Alte religii 23925 12405 11520
Fără religie 71417 42500 28917
Atei 57205 39211 17994
Agnostic 25485 15432 10053
Informație nedisponibilă 2656477 1296264 1360213

  

                 Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ DUPĂ ETNIE ȘI RELIGIE, LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII
ETNIA POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
din care, de R E L I G I E
Ortodoxă (Biserica Ortodoxă Română) Romano-Catolică Reformată Penticostală (Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică) Greco-Catolică (Biserica Română Unită cu Roma) Baptistă (Cultul Creștin Baptist) Adventistă de Ziua a Șaptea Musulmană (Cultul Musulman) Unitariană (Biserica Unitariană Maghiară) Martorii lui Iehova Creștină după Evanghelie Creștină de Rit Vechi
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ROMÂNIA 19053815 13989584 741276 495380 404307 115364 103157 65812 58335 47991 43324 36339 28280
Români 14801442 13513471 283092 28419 295802 94968 79278 51755 9211 1269 31747 30250 11190
Maghiari 1002151 19162 405212 453621 5852 12772 10922 6673 87 46186 9054 1778 359
Romi 569477 401997 16103 12612 95772 5122 12044 5900 4166 506 1700 3603 373
Ucraineni 45835 34721 198 19 5850 885 149 1252 16 * 517 149 1188
Germani 22907 2324 12495 420 179 396 148 101 23 14 63 166 5
Turci 20945 552 14 11 3 12 8 19932 5 *
Ruși – Lipoveni 19394 3686 14 * 28 4 33 19 24 18 13 15055
Tătari 18156 319 6 5 17460 *
Sârbi 12026 2381 111 3 80 12 125 10 34 11 59 7
Slovaci 10232 473 6853 23 427 304 33 8 * 4 14 11
Bulgari 5975 1977 3583 13 29 13 9 10 3 108 14
Croați 4842 92 4663 * 8 25 * 5 *
Greci 2086 1740 24 3 6 50 * * 13 * * 9
Italieni 4039 468 2773 8 31 339 15 12 11 91 12 10
Evrei 2378 140 24 7 17 6 16 11 32 * 4 7 5
Cehi 1576 70 1290 68 4 19 58 * 3 * *
Polonezi 2137 101 1898 3 6 28 * * * *
Ruteni 834 605 15 5 15 152 3 * * 4 6
Armeni 1213 539 63 8 * 14 * 7 * 3 *
Albanezi 645 402 25 3 3 3 160 * *
Macedoneni 1089 1012 9 * 3 * 3 5
Altă etnie 19510 3341 2810 155 195 230 303 49 7135 8 86 172 51
Informație nedisponibilă 2484926 11 * * *

 

 

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ DUPĂ ETNIE ȘI RELIGIE, LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII continuare
ETNIA POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
din care, de R E L I G I E
Evanghelică Lutherană (Biserica Evanghelică Lutherană din România) Ortodoxă Sârbă Evanghelică (Biserica Evanghelică Română) Evanghelică de Confesiune Augustană Mozaică (Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic) Armeană (Arhiepiscopia Bisericii Armene) Altă
religie
Fără
religie
Atei Agnostic Informație nedisponibilă
A 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ROMÂNIA 19053815 20023 55206 7680 3737 2707 804 23925 71417 57205 25485 2656477
Români 14801442 4420 44299 6188 1153 828 144 16807 58362 53836 24589 160364
Maghiari 1002151 10534 185 344 494 143 137 2532 6017 1801 422 7864
Romi 569477 309 1304 448 65 26 8 1528 4383 149 52 1307
Ucraineni 45835 3 271 4 4 5 152 134 73 23 221
Germani 22907 2810 12 537 1949 8 101 486 274 78 318
Turci 20945 * * 11 * 34 123 57 28 148
Ruși – Lipoveni 19394 79 * * * 46 94 103 36 137
Tătari 18156 * * * 12 * 10 63 72 21 182
Sârbi 12026 * 8933 17 * 25 65 48 16 86
Slovaci 10232 1838 22 43 36 16 28 24 3 71
Bulgari 5975 * 21 38 * 20 35 31 10 58
Croați 4842 * 8 3 8 5 * 18
Greci 2086 5 * * * 18 53 50 28 75
Italieni 4039 3 * 3 3 22 76 67 27 66
Evrei 2378 3 * 3 1633 * 59 120 147 50 91
Cehi 1576 5 4 * 8 17 9 * 15
Polonezi 2137 * * * * 6 23 28 6 28
Ruteni 834 6 5 5 * 9
Armeni 1213 504 3 25 16 6 20
Albanezi 645 * 5 6 20 * * 11
Macedoneni 1089 * 31 * * 3 8 * 8
Altă etnie 19510 89 15 47 27 38 4 2522 1276 405 82 470
Informație nedisponibilă 2484926 * * 2484910

               * – Număr redus de cazuri de observare (sub 3)

           Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ DUPĂ CEL MAI ÎNALT NIVEL DE EDUCAȚIE ABSOLVIT,

LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII

SEXE POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
CEL MAI ÎNALT NIVEL DE EDUCAȚIE ABSOLVIT
SUPERIOR1) MEDIU2) SCĂZUT3)
     
A 1 2 3 4
ROMÂNIA 19053815 3056898 8280122 7716795
MASCULIN 9245544 1361713 4331899 3551932
FEMININ 9808271 1695185 3948223 4164863

 

 

Notă:
1) include persoane care au absolvit nivelul superior
2) include persoane care au absolvit nivelul postliceal și de maiștri, liceal sau profesional de ucenici
3) include persoane care au absolvit nivelul gimnazial, primar, preșcolar și persoane fără școală absolvită
Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ DUPĂ ETNIE ȘI CEL MAI ÎNALT NIVEL DE EDUCAȚIE ABSOLVIT,

LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII

 

ETNIE POPULAȚIA REZIDENTĂ

TOTAL

CEL MAI ÎNALT NIVEL DE EDUCAȚIE ABSOLVIT
SUPERIOR1) MEDIU2) SCĂZUT3)
A 1 2 3 4
ROMÂNIA 19053815 3056898 8280122 7716795
Români 14801442 2589282 6965362 5246798
Maghiari 1002151 130051 501411 370689
Romi 569477 12365 86294 470818
Ucraineni 45835 3331 19286 23218
Germani 22907 6202 10389 6316
Turci 20945 2419 6712 11814
Ruși – Lipoveni 19394 2985 8511 7898
Tătari 18156 4340 8409 5407
Sârbi 12026 2571 5418 4037
Slovaci 10232 1244 4753 4235
Bulgari 5975 1271 2777 1927
Croați 4842 422 1856 2564
Greci 2086 1089 701 296
Italieni 4039 810 2269 960
Evrei 2378 1453 690 235
Cehi 1576 219 623 734
Polonezi 2137 381 1029 727
Ruteni 834 123 299 412
Armeni 1213 592 443 178
Albanezi 645 133 344 168
Macedoneni 1089 314 512 263
Altă etnie 19510 6561 7695 5254
Informație nedisponibilă 2484926 288740 644337 1551849

                 

Notă:
1) include persoane care au absolvit nivelul superior
2) include persoane care au absolvit nivelul postliceal și de maiștri, liceal sau profesional de ucenici
3) include persoane care au absolvit nivelul gimnazial, primar, preșcolar și persoane fără școală absolvită
Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ ACTIVĂ ȘI INACTIVĂ PE SEXE,

DUPĂ STATUTUL OCUPAȚIONAL, LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII

 

SEXE POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
D I N  C A R E :
 A C T I V Ă I N A C T I V Ă
TOTAL Populație ocupată Șomeri TOTAL Elevi/ Studenți Pensionari Casnice Întreținut de altă persoană Întreținut de stat sau de alte organizații Întreținut din alte surse Altă

situație economică

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ROMÂNIA 19053815 8185049 7688967 496082 10868766 3477027 4288077 1169829 1049167 112636 273215 498815
 MASCULIN 9245544 4465474 4142982 322492 4780070 1760041 1714349 215014 539634 58324 183799 308909
 FEMININ 9808271 3719575 3545985 173590 6088696 1716986 2573728 954815 509533 54312 89416 189906

     Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ PE SEXE, DUPĂ LOCUL NAȘTERII,

LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE PROVIZORII

SEXE POPULAȚIA
REZIDENTĂTOTAL
L O C U L    N A Ș T E R I I    Î N:
LOCALITATEA DE RECENZARE ALTĂ LOCALITATE DIN ȚARĂ ALTĂ ȚARĂ
   
A 1 2 3 4
ROMÂNIA 19053815 11860441 6806894 386480
MASCULIN 9245544 6054742 2991414 199388
FEMININ 9808271 5805699 3815480 187092

                     Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

 

 

 1. POPULAȚIA REZIDENTĂ DUPĂ REȘEDINȚA ANTERIOARĂ,

LA 1 DECEMBRIE 2021 – REZULTATE  PROVIZORII

POPULAȚIA REZIDENTĂ     TOTAL PERSOANE
CARE NU
ȘI-AU
SCHIMBAT
REȘEDINȚATOTAL
PERSOANE CARE ȘI-AU
SCHIMBAT REȘEDINȚATOTAL
DIN CARE, DUPĂ PERIOADA SCHIMBĂRII REȘEDINȚEI
DIN CARE, CU REȘEDINȚA ANTERIOARĂ ÎN:
înainte de decembrie 2020 decembrie 2020- noiembrie 2021 JUDEȚUL
DE RECENZARE
ALT JUDEȚ DECÂT CEL
DE RECENZARE
ALTĂ
ȚARĂ
Total
A 1 2 3 4 5 6 7 8
ROMÂNIA 19053815 12816033 6237782 5906994 330788 115469 114700 100619

                Sursa: INS, Recensământul populației și locuințelor, 2022

[1] La RPL2021 metodologia de determinare a populației ocupate și a celei aflate în șomaj a fost revizuită pentru a răspunde cerințelor Biroului Internațional al Muncii trasate prin Rezoluţia privind statistica muncii, a ocupării şi a subutilizării forţei de muncă – adoptată de cea de a 19-a Conferinţă Internaţională a Statisticienilor Muncii (ICLS) – Octombrie 2013(http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/–dgreports/–stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf). Cea mai importantă modificare vizează excluderea din sfera ocupării a persoanelor care produc bunuri agricole destinate exclusiv sau majoritar auto-consumului care generează un impact sesizabil în special în sensul reducerii numărului populației ocupate și a celei active (precum și a ratelor de ocupare și activitate).

Din acest motiv rezultatele din RPL2021 nu sunt comparabile cu cele publicate la recensămintele anterioare.

[2] https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf

[3] http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2019/02/REGULAMENTUL-763_2008.pdf

[4] Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor;

Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr.1151/2010;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acțiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populației și al locuințelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2

[5] Definită în conformitate cu prevederile din art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor.

Lasă un răspuns