Informații

Direcţia Regională de Statistică NEAMȚ

A apărut BREVIARUL TURISTIC AL JUDEŢULUI NEAMŢ – ediția 2020

A apărut BREVIARUL TURISTIC AL JUDEŢULUI NEAMŢ – ediția 2020

BREVIARUL TURISTIC AL JUDEŢULUI NEAMŢ ediţia 2020, oferă tuturor celor interesaţi informaţii cu privire la activitatea turistică desfăşurată în judeţul Neamţ în anul 2019 şi evoluţia ei în perioada 2015 – 2019. Lucrarea este structurată pe trei capitole ce cuprind indicatori statistici privind: geografia şi organizarea administrativ-teritorială, capacitatea de cazare turistică şi activitatea de cazareRead more about A apărut BREVIARUL TURISTIC AL JUDEŢULUI NEAMŢ – ediția 2020[…]

Anuarul statistic al județului Neamț – ediția 2019

Anuarul statistic al județului Neamț – ediția 2019

Anuarul Statistic conține un amplu volum de informații, organizate și sintetizate într-o manieră comprehensivă, coerentă și sintetică, reușind să evidențieze, convingător, prin date statistice, evoluțiile cele mai semnificative ce au avut loc într-o perioadă istorică determinată, în numeroase domenii social-economice. Ediția 2019 a Anuarului Statistic menține caracterul unitar și structura edițiilor precedente, asigurând utilizatorilor deRead more about Anuarul statistic al județului Neamț – ediția 2019[…]

Principalii indicatori economico-sociali ai județului Neamț la sfârșitul anului 2019

Principalii indicatori economico-sociali ai județului Neamț la sfârșitul anului 2019

Indicatori sociali Mişcarea naturală a populaţiei În anul 2019, numărul născuţilor-vii a fost de 4305, fiind cu 463 născuţi-vii mai mic  faţă de anul 2018 (scădere cu 10%). Numărul total al deceselor din 2019 (6998) a fost mai mic  cu 237 decese față de anul 2018 (scădere cu 3,2%). În consecință, sporul natural în anulRead more about Principalii indicatori economico-sociali ai județului Neamț la sfârșitul anului 2019[…]

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna mai 2019

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna mai 2019

INDUSTRIE 1. Producţia industrială realizată 1.1 Comparaţie cu luna precedentă Producţia industrială (serie brută) realizată în luna mai 2019, comparativ cu luna aprilie  2019, a fost  mai mică  cu 0,14 %. Au avut loc scăderi  determinate de realizarea unor producţii mai mici în: industria bunurilor de capital (- 4,03%) şi industria bunurilor de uz curent Read more about Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna mai 2019[…]

Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională

Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională

Direcția Regională de Statistică Neamț vă prezintă o analiză sintetică privind ponderea și locul județului Neamț în economia națională utilizând indicatori statistici grupați pe diferite domenii (populație, resurse de muncă, agricultură și silvicultură, învățământ, justiție, locuințe și utilități, activitate economică). Această metodă de analiză este utilă și relevantă pentru că indicatorii statistici absoluți spun preaRead more about Ponderea şi locul judeţului Neamţ în economia naţională[…]