Informații

Direcţia Regională de Statistică NEAMȚ

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Rezultate finale Rezultate interviu Răspuns contestație Rezultate proba scrisă Anunț selecție dosare concurs Descarcare anunț, atribuții, bibliografie, formular de înscriere, model adeverință, declarație cazier  și declarație pe proprie răspundere.    Direcția Regională de Statistică Neamț, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 forma consolidată în 2021, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, și ale art. 618 alin.Read more about ANUNȚ CONCURS ANGAJARE[…]

ANUNȚ PROMOVARE

Rezultate finale Rezultate interviu Rezultate proba scrisă Anunț selecție dosare concurs Descarcare anunț, formular de înscriere, model adeverință și declarație pe proprie răspundere.    În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008Read more about ANUNȚ PROMOVARE[…]

ANUNȚ CONCURS ANGAJARE

Rezultate finale Rezultate interviu Rezultate proba scrisă Anunț selecție dosare concurs Descarcare anunț, atribuții, bibliografie, formular de înscriere, model adeverință și declarație pe proprie răspundere.    Direcția Regională de Statistică Neamț, în conformitate cu prevederile  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice și pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi aleRead more about ANUNȚ CONCURS ANGAJARE[…]

ANUNȚ PROMOVARE

Rezultate finale Rezultate proba scrisă Anunț selecție dosare concurs Descarcare anunț, formular de înscriere, model adeverință și declarație pe proprie răspundere.  Direcția Regională de Statistică Neamț organizează examen pentru promovarea în funcția contractuală de Expert gradul II, în data de 18 aprilie 2022, ora 9.00 – proba scrisă, a personalului contractual de execuție care îndeplinește condițiile necesare pentru promovare. DosareleRead more about ANUNȚ PROMOVARE[…]

ANUNȚ PROMOVARE

Rezultate finale Rezultate interviu Rezultate proba scrisă Anunț selecție dosare concurs Descarcare anunț, formular de înscriere, model adeverință și declarație pe proprie răspundere.    Direcția Regională de Statistică Neamț organizează examenul de promovare în grad profesional superior al funcționarilor publici din cadrul D.R.S. Neamț, în data de 05.01.2022 ora 10, proba scrisă și 07.01.2022 interviul. ÎnRead more about ANUNȚ PROMOVARE[…]