PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

PRINCIPALII  INDICATORI  ECONOMICO – SOCIALI 

AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA  SEPTEMBRIE 2022

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

SEPTEMBRIE 2022 faţă de: 1.I.-30.IX.2022

faţă de

1.I.-30.IX.2021

AUGUST

2022

SEPTEMBRIE 2021 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

107,60 97,49 98,81 98,36
industria bunurilor intermediare 104,77 91,88 93,66 93,84
industria bunurilor de capital 137,76 160,23 136,21 108,30
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 96,33 70,84 68,03 67,63
industria bunurilor de uz curent 108,08 101,70 107,67 113,43
industria  energetică 95,90 92,97 80,55 89,87

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Septembrie 2022, comparativ cu luna August 2022, a fost  mai mare cu  7,60  %.

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna August 2022 în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (-3,67 %)  și industria  energetică (-4,01 %) .

Au avut loc creșteri în :  industria bunurilor de capital (+37,76 %) , industria bunurilor intermediare (+4,77 %) și industria bunurilor de uz curent (+ 8,08 %)  .

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Septembrie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Septembrie 2022  a fost cu 2,51 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari  în: industria bunurilor de capital (+ 60,23 %)   și industria bunurilor de uz curent (+ 1,70 %) .

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Septembrie 2022 față de luna Septembrie  2021 în :  industria bunurilor intermediare (- 8,12  %), industria energetică (-7,03 %), și  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 29,16 %)

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.IX.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-septembrie din anul 2022 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 1,64 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (-6,16%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 32,37 %),  și industria energetică (- 10,13%).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Septembrie 2022 față de perioada Ianuarie-Septembrie  2021 în : industria bunurilor de capital (+8,30% )  și industria bunurilor de uz curent (+ 13,43 %)  .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Septembrie 2022
faţă de:
1.I.-30.IX.2022

faţă de

1.I.-30.IX.2021

August 2022 Septembrie 2021
Total industrie 116,6 125,4 126,9

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Septembrie 2022, a fost cu 16,6 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna August 2022, datorită creșterii  producţiei realizate în industria prelucrătoare (+16,8 %).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Septembrie 2022
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 77,1
capital străin 22,9

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Septembrie 2022 , a fost cu 25,4 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșteriii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+25,6 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.IX.2021

În perioada ianuarie-septembrie din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 26,9 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-septembrie 2022 a fost realizată în proporţie de 52,7 % pe piaţa internă şi 47,3 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,31 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,99 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 37,44 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 58,26 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.07.2021

În perioada 1.01.-31.07.2022, exporturile FOB au însumat 340985 mii Euro, mai mari  cu  25,74 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 405226 mii Euro, mai mari  cu  30,26 % faţă de perioada 1.01.-31.07.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.07.2022  se cifrează la  – 64241 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.07.2022  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (33,53 %),  Mijloace şi materiale de transport  (17,59 %),  Metale comune si articole din acestea  (16,26 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (23,23 %), Metale comune si articole din acestea  (15,55 %) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (16,04%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna iulie 2022 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna iunie 2022  cu 5609 mii Euro ( – 10,83 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 51 mii Euro ( +0,08 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna iulie 2022, exporturile FOB au fost mai mari  cu  2291 mii  Euro (+ 4,96 %) faţă de luna iulie 2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 10846 mii Euro (+ 18,06 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

 În luna septembrie 2022, în activitatea de turism,  au funcţionat 262 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2695 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6132.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna septembrie 2022 a fost de 180487 locuri-zile, cu 0,6% mai mică faţă de luna septembrie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (34,6%), urmate de hoteluri  (29,7%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 35,7%.

În luna septembrie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 9,3%, iar  înnoptările au înregistrat scăderi cu 9,4%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,  în luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 

Sosiri Innoptări
Septembrie 2022

(număr)

Septembrie 2021

(număr)

Septembrie 2022

faţă de

septembrie 2021

(%)

Septembrie 2022

(număr)

Septembrie 2021

(număr)

Septembrie 2022

faţă de

septembrie 2021

(%)

Total 22245 24537 90,7 38884 42911 90,6
Turişti români 20841 23860 87,3 36429 41828 87,1
Turişti străini 1404 677 207,4 2455 1083 226,7

În luna septembrie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 40,8% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 29,8% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 62,4%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna septembrie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 25,2% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț (25,5% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna septembrie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (16,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (9,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț (8,7% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al cincilea localitatea Roman (6,9% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât pe total turişti cât și la turiştii români și la turiştii străini a fost de 1,7 zile/turist. 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna septembrie 2022 

Tipuri de structuri

de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 22245 20841 1404 38884 36429 2455 1,7 1,7 1,7
Hoteluri 9087 7914 1173 17797 15680 2117 2,0 2,0 1,8
Hosteluri 826 824 2 1889 1887 2 2,3 2,3 1,0
Moteluri 1056 1035 21 1578 1538 40 1,5 1,5 1,9
Vile turistice 838 817 21 1254 1222 32 1,5 1,5 1,5
Cabane turistice 881 881 1041 1041 1,2 1,2
Pensiuni turistice 1645 1607 38 2333 2267 66 1,4 1,4 1,7
Pensiuni agroturistice 6639 6498 141 11139 10949 190 1,7 1,7 1,3
Campinguri 7 2 5 7 2 5 1,0 1,0 1,0
Popasuri turistice 12 12 12 12 1,0 1,0
Bungalouri 84 84 84 84 1,0 1,0
Tabere de elevi și preșcolari 662 662 905 905 1,4 1,4
Căsuțe turistice 382 379 3 677 674 3 1,8 1,8 1,0
Spații de cazare pe nave 126 126 168 168 1,3 1,3

 

Din cei 1404 vizitatori străini, 1199 provin din ţări situate în Europa.

În luna septembrie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (20,4% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Ucraina (10,6%), Germania (9,8%), Spania (9,5%), Israel (9,5%). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna septembrie 2022, de 21,5% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,1 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna septembrie 2021. 

În luna septembrie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 46 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului  Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 370 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 753.

Sosirile şi înnoptările în apartamente și camere de închiriat, în luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 

Sosiri Innoptări
Septembrie 2022

(număr)

Septembrie 2021

(număr)

Septembrie 2022

faţă de

septembrie 2021

(%)

Septembrie 2022

(număr)

Septembrie 2021

(număr)

Septembrie 2022

faţă de

septembrie 2021

(%)

Total 2718 3004 90,5 4491 5514 81,4
Turişti români 2632 2806 93,8 4389 5052 86,9
Turişti străini 86 198 43,4 102 462 22,1

 Sosirile  în apartamente și camere de închiriat înregistrate în  luna septembrie 2022 au însumat 2718 persoane, în scădere cu 9,5% faţă de cele din luna septembrie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna septembrie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 96,8%, în timp ce turiştii străini doar  3,2%.

Pe localități, în luna septembrie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Piatra Neamț (525 persoane), Bicaz (543 persoane), Bicaz-Chei (353 persoane), Ceahlău (339 persoane) și Alexandru cel Bun (324 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna septembrie 2022 au însumat un număr de 4491, în scădere cu 18,6% faţă de cele din luna septembrie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna septembrie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 97,7%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 2,3%.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

5. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Septembrie 2022 era de 90813 persoane, mai mare cu 148 persoane faţă de luna August 2022 şi în creștere cu 2815 persoane faţă de luna Septembrie 2021. Din totalul salariaţilor, 3500 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32113 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55200 persoane (60,79%) lucrau în servicii.

 

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Septembrie 2022 a fost de  6457 lei/salariat, cu  109 lei (+1,7%) mai mare decât în luna August 2022, iar cel net de 4003 lei/salariat, în  creștere cu 70 lei (+1,8%) faţă de luna August 2022.

În luna septembrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna august 2022, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, bonusuri pentru management, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 114,7% ȋn fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, respectiv cu 57,4% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, în principal ca urmare a acordării de prime ocazionale și stimulente, bonusuri pentru management, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”;
 • între 10,0% și 21,5% ȋn extracţia minereurilor metalifere, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor);
 • între 3,5% și 5,0% ȋn alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;
 • între 2,0% și 3,5% ȋn fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor textile, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea echipamentelor electrice, industria metalurgică, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea de mobilă, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna august 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 10,1% ȋn telecomunicaţii;
 • între 2,5% și 5,0% ȋn producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din tutun, activităţi de servicii anexe extracţiei, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), hoteluri şi restaurante, extracţia cărbunelui superior şi inferior, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

În sectorul bugetar, în luna septembrie 2022 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn învăţământ (+8,8%, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+1,0%). În sănătate şi asistență socială, câştigului salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,4%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4970 /salariat, iar cel net de 3078 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 0,65 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna August 2022. 

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Septembrie  2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 5636 persoane, din care 2536 (44,99%) femei.

La sfârşitul lunii Septembrie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 165 persoane mai mare  faţă de luna August 2022. Din numărul total al şomerilor, 4700 persoane (83,39 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Septembrie 2022, era de  2,50 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Septembrie 2022 de 3,74 %  (3,64 % în August 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 12 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani era de 1,58 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,53 %, în zona Roman de 1,42 %, în zona Poiana Teiului de  2,10 % , în zona Bicaz de 1,95 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,22 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Septembrie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 397, fiind cu 27 născuţi-vii mai mic faţă de luna August 2022  şi cu  63 născuţi-vii mai mare decât în luna  Septembrie 2021.

Numărul deceselor (569) a fost mai mare faţă de luna  August 2022 cu 44 şi cu 102 mai mic decât numărul deceselor din luna Septembrie 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut  de la – 101  în luna August 2022  la -172 în luna  Septembrie 2022.

 Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Septembrie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 351,  mai mic  decât în luna August 2022  cu 103 şi mai mic cu 51 faţă de numărul căsătoriilor din luna Septembrie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 72, cu 34 mai mare  faţă de luna August 2022  şi cu  43 mai mare  faţă de luna Septembrie 2021.

 

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Septembrie 2022, a fost de 87, fiind mai mic  cu 1 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna August 2022  şi cu 41 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Septembrie 2021  .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Septembrie 2022 a fost  înmatriculată o singură societate  comercială  cu participare străină la capitalul social subscris.

 

 

 

Lasă un răspuns