PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2021

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2021

INDUSTRIE 

  1. Producţia industrială realizată

 1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Septembrie 2021, comparativ cu luna August 2021, a fost mai mare cu 15,89 %. S-au înregistrat producţii mai mari faţă de luna August 2021 în: industria bunurilor intermediare (+ 18,08 %), industria bunurilor de capital (+ 4,97 %) și industria bunurilor de uz curent (+ 17,13 %).  Au avut loc scăderi în : industria energetică (- 12,57 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 15,91 %).

1.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Septembrie 2020, producţia industrială (serie brută) realizată în luna Septembrie 2021 a fost cu 13,69 % mai mare.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari în: industria bunurilor intermediare (+27,91 %).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna Septembrie 2021 față de luna Septembrie 2020 în : industria bunurilor de capital (- 35,38 % ), în industria energetică (- 8,47 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 0,25 %) și industria bunurilor de uz curent (- 15,71 %).

 1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.IX.2020

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-septembrie din anul 2021 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2020 cu 17,51 %, datorită creşterilor înregistrate în: industria energetică (+20,62 %), industria bunurilor intermediare (+27,01 %), industria bunurilor de capital (+15,38 %) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+52,13%). S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în industria bunurilor de uz curent (-13,47 %).

 

  1. Cifra de afaceri din industrie

 2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Septembrie 2021, a fost cu 21,7% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna August 2021 , datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+22,0%).

 2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Septembrie 2021 , a fost cu 14% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+15,4 %) .

 2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.IX.2020

În perioada ianuarie-septembrie din anul 2021, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 20,0 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-septembrie 2021 a fost realizată în proporţie de 54,5 % pe piaţa internă şi 45,5 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,47 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 1,85 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 41,81 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 55,87 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL

 3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.07.2020

 În perioada 1.I.-31.07.2021, exporturile FOB au însumat 253377 mii Euro, mai mari cu 11,75 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 280513 mii Euro, mai mari cu 23,62 % faţă de perioada 1.I.-30.06.2020.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 31.07.2021 se cifrează la -27136 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 31.07.2021 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (37,09 %), Mijloace şi materiale de transport (21,28 %), Metale comune si articole din acestea (11,39 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,83 %), maşini, aparate şi echipamente electrice (15,76 % ), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (17,18%).

3.2  Comparaţie cu luna precedentă 

În luna iulie 2021 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna iunie 2021 cu 471 mii Euro ( + 1,06 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 2890 mii Euro (+ 5,92%) faţă de luna anterioară.

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent 

În luna iulie 2021, exporturile FOB au fost mai mari cu 10874 mii Euro (+ 24,67%) faţă de luna iulie 2020, iar importurile CIF au fost mai mari cu 12617 mii Euro (+25,84%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

4.    TURISM

 În luna septembrie 2021, în activitatea de turism, au funcţionat 287 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2674 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6080.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna septembrie 2021 a fost de 181576 locuri-zile, cu 7,1% mai mare faţă de luna septembrie 2020.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (37,6%), urmate de hoteluri (28,0%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 34,4%. 

În luna septembrie 2021, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 39,5% din numărul sosirilor pe total judeţ și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 30,0% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 64,6%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna septembrie 2021, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 22,2% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț (21,2% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna septembrie 2021). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (19,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (11,4% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț

(9,2% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români de 1,8 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de1,6 zile/turist.

Din cei 677 vizitatori străini, 599 provin din ţări situate în Europa.

În luna septembrie 2021, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Spania (15,2% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Germania (12,3%), Italia (9,0%), Israel (7,4%).

Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (47,3%), urmat de hotelurile de 4 stele (29,7%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna septembrie 2021, de 23,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,5 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna septembrie 2020.

Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

 IMPORTANT!

Informaţiile pentru lunile: septembrie 2020 și septembrie 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de urgență, respectiv a stării de alertă pe teritoriul României.

5.PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii septembrie 2021 era de 879981 persoane, mai mare cu 157 persoane faţă de luna august 2021 şi în creștere cu 591 persoane faţă de luna septembrie 2020. Din totalul salariaţilor, 3540 persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30817 persoane (35,02%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 53641 persoane (60,96%) lucrau în

6.  Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna septembrie 2021 a fost de 5732 lei/salariat, cu 44 lei mai mare decât în luna august 2021, iar cel net de 3517 lei/salariat, în creștere cu 30 lei (+0,9%) faţă de luna august 2021.

În luna septembrie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 14,8% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, respectiv 12,0% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
  • între 3,5% și 8,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite);
  • între 2,0% și 3,5% în fabricarea produselor din tutun, fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, fabricarea de mobilă, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente c.a.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna august 2021 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție, încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 7,9% în alte activităţi extractive, respectiv cu 7,2% ȋn intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
  • între 3,0% și 5,5% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, industria metalurgică, telecomunicaţii, transporturi pe apă;
  • între 1,0% și 2,0% în hoteluri şi restaurante, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), extracţia cărbunelui superior şi inferior, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, cercetare-dezvoltare, colectarea şi epurarea apelor uzate, transporturi

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+7,6%, ca urmare a reluării plății cu ora a cadrelor didactice), în administraţia publică, respectiv în sănătate şi asistență socială (+0,5% fiecare ȋn parte).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4528 /salariat, iar cel net  de 2800 lei/salariat, fiind  mai mare cu 1,07 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna august 2021.

7.    ŞOMAJ 

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii septembrie 2021 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6935 persoane, din care 2134 (45,04%) femei.

La sfârşitul lunii septembrie 2021, numărul şomerilor înregistraţi era cu 89 persoane mai mic faţă de luna august 2021. Din numărul total al şomerilor, 5657 persoane (81,57 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii septembrie 2021, era de 2,78%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii septembrie 2021 de 3,83 % (3,87 % în august 2021).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 12 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,94 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,95 %, în zona Roman de 2,09 %, în zona Poiana Teiului de 2,87 % , în zona Bicaz de 1,66 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,34 %.

INDICATORI SOCIALI 

  1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna septembrie 2021, numărul născuţilor-vii a fost de 367, fiind cu 80 născuţi-vii mai mic faţă de luna august 2021 şi cu 12 născuţi-vii mai mic decât în luna septembrie 2020.

Numărul deceselor (665) a fost mai mare faţă de luna august 2021 cu 140 şi cu 39 mai mic decât numărul deceselor din luna septembrie 2020.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la – 78 în luna august 2021 la – 298 în luna septembrie 2021.

Nupţialitate şi divorţialitate 

În luna septembrie 2021, numărul căsătoriilor a fost de 404, mai mic decât în luna august 2021 cu 259 şi mai mare faţă de numărul căsătoriilor din luna septembrie 2020 cu 171.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 59, cu 21 mai mare faţă de luna august 2021 şi cu 19 mai mare faţă de luna septembrie 2020.

9.  CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna septembrie 2021, a fost de 128, fiind mai mare cu 5 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna august 2021 şi cu 22 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în septembrie 2020 .

ALŢI INDICATORI 

  1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna august 2021 a fost înmatriculată o societate comercială cu participare străină la capitalul social subscris.

11.  Indicele preţurilor de consum

Nu s-au înregistrat preţuri mai mici faţă de luna August 2021.

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu 0,95 %, pe total grupă.

Varianta completă în format pdf și editabil.

Lasă un răspuns