PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA OCTOMBRIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA OCTOMBRIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

  OCTOMBRIE  2022 faţă de: 1.I.-31.X.2022

faţă de

1.I.-31.X.2021

SEPTEMBRIE

2022

OCTOMBRIE 2021 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

106,61 90,66 105,33 97,45
industria bunurilor intermediare 101,35 82,31 94,92 92,51
industria bunurilor de capital 80,51 143,82 109,54 111,07
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 93,07 68,27 63,31 67,69
industria bunurilor de uz curent 125,04 102,28 134,64 111,87
industria  energetică 122,43 85,68 98,62 89,36

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Octombrie  2022, comparativ cu luna Septembrie 2022, a fost  mai mare cu  6,61  %.

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna Septembrie 2022 în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (-6,93 %)  și industria bunurilor de capital (- 19,49%) .

Au avut loc creșteri în :  industria bunurilor intermediare (+1,35 %) ,industria bunurilor de uz curent (+ 25,04 %) și industria  energetică (+22,43%) .

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Octombrie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Octombrie 2022  a fost cu 9,34 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 43,82 %)   și industria bunurilor de uz curent (+ 2,28 %) .

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Octombrie 2022 față de luna Octombrie 2021 în :  industria bunurilor intermediare (- 17,69  %), industria energetică (-14,32 %), și  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 31,73 %)

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.X.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-octombrie din anul 2022 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 2,55 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (-7,49 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 32,31 %),  și industria energetică (- 10,64%).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Octombrie 2022 față de perioada Ianuarie-Octombrie  2021 în : industria bunurilor de capital (+11,07% )  și industria bunurilor de uz curent (+ 11,87%)  .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

 
Octombrie 2022
faţă de:
1.I.-31.X.2022

faţă de

1.I.-31.X.2021

Septembrie 2022 Octombrie 2021
Total industrie 94,5 128,6 127,0

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Octombrie 2022, a fost cu 5,5 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Septembrie 2022, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (- 5,6%).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Octombrie 2022
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 73,8
capital străin 26,2

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Octombrie 2022 , a fost cu 28,6 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșteriii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+29,5 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.X.2021

În perioada ianuarie-octombrie din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 27 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-octombrie 2022 a fost realizată în proporţie de 52,6 % pe piaţa internă şi 47,4 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,33 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,91 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 37,65 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 58,11 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.08.2021

În perioada 1.01.-31.08.2022, exporturile FOB au însumat 392132 mii Euro, mai mari  cu  21,40 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 471336 mii Euro, mai mari  cu  32,93 % faţă de perioada 1.01.-31.08.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.08.2022  se cifrează la  – 79204 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.08.2022  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (32,06 %),  Mijloace şi materiale de transport  (17,77 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,38 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (22,91 %), Metale comune si articole din acestea  (14,89 %) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (15,59%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna august 2022 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna iulie 2022  cu 3365 mii Euro ( +6,70 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 5584 mii Euro ( +8,43 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna august 2022, exporturile FOB au fost mai mari  cu  21527 mii  Euro (+ 42,88 %) faţă de luna august 2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 32664 mii Euro (+ 49,35 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

 În luna octombrie 2022, în activitatea de turism,  au funcţionat 238 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2573 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5785.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna octombrie 2022 a fost de 177378 locuri-zile, cu 1,6% mai mare faţă de luna octombrie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (35,3%), urmate de hoteluri  (31,2%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 33,5%.

În luna octombrie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 47,3%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 61,5%.

 Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,  în luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 

  Sosiri Innoptări
Octombrie 2022

(număr)

Octombrie 2021

(număr)

Octombrie 2022

faţă de

octombrie 2021

(%)

Octombrie 2022

(număr)

Octombrie 2021

(număr)

Octombrie 2022

faţă de

octombrie 2021

(%)

Total 20166 13693 147,3 38270 23693 161,5
Turişti români 19052 13239 143,9 36289 22403 162,0
Turişti străini 1114 454 245,4 1981 1290 153,6

În luna octombrie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 42,9% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 28,2% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 60,0%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna octombrie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 27,1% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț (24,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna octombrie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (18,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (10,6% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț (7,9% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al cincilea localitatea Roman (7,8% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români tot de 1,9 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,8 zile/turist. 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna octombrie 2022 

Tipuri de structuri

de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 20166 19052 1114 38270 36289 1981 1,9 1,9 1,8
Hoteluri 8652 7806 846 18953 17396 1557 2,2 2,2 1,8
Hosteluri 1005 1005 2641 2641 2,6 2,6
Moteluri 1123 1102 21 1553 1523 30 1,4 1,4 1,4
Vile turistice 906 890 16 1451 1357 94 1,6 1,5 5,9
Cabane turistice 1173 1173 1296 1296 1,1 1,1
Pensiuni turistice 910 893 17 1440 1416 24 1,6 1,6 1,4
Pensiuni agroturistice 5683 5471 212 9373 9099 274 1,6 1,7 1,3
Campinguri 10 8 2 10 8 2 1,0 1,0 1,0
Tabere de elevi și preșcolari 290 290 713 713 2,5 2,5
Căsuțe turistice 414 414 840 840 2,0 2,0

Din cei 1114 vizitatori străini, 889 provin din ţări situate în Europa.

În luna octombrie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (39,3% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Israel (12,7%), Ucraina (11,9%), Italia (6,7%), Germania (4,1%).

 Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna octombrie 2022, de 21,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 8,0 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna octombrie 2021.

 În luna octombrie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 44 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului  Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 352 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 706.

 

Sosirile şi înnoptările în apartamente și camere de închiriat,  în luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 

  Sosiri Innoptări
Octombrie 2022

(număr)

Octombrie 2021

(număr)

Octombrie 2022

faţă de

octombrie 2021

(%)

Octombrie 2022

(număr)

Octombrie 2021

(număr)

Octombrie 2022

faţă de

octombrie 2021

(%)

Total 1856 2016 92,1 3110 3358 92,6
Turişti români 1802 1977 91,1 3050 3266 93,4
Turişti străini 54 39 138,5 60 92 65,2

 Sosirile  în apartamente și camere de închiriat înregistrate în  luna octombrie 2022 au însumat 1856 persoane, în scădere cu 7,9% faţă de cele din luna octombrie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna octombrie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 97,1%, în timp ce turiştii străini doar  2,9%.

Pe localități, în luna octombrie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Piatra Neamț (402 persoane), Bicaz (387 persoane), Alexandru cel Bun (315 persoane), Roman (271 persoane) și Ceahlău (268 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna octombrie 2022 au însumat un număr de 3110, în scădere cu 7,4% faţă de cele din luna octombrie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna octombrie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 98,1%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 1,6%.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Octombrie 2022 era de 90938 persoane, mai mare cu 125 persoane faţă de luna Septembrie 2022 şi în creștere cu 2758 persoane faţă de luna Octombrie 2021. Din totalul salariaţilor, 3505 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32157 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55276 persoane (60,79%) lucrau în servicii.

 

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Octombrie  2022 a fost de  6461 lei/salariat, cu  4 lei (+0,1 %) mai mare decât în luna Septembrie  2022, iar cel net de 4008 lei/salariat, în  creștere cu  5 lei (+0,1 %) faţă de luna Septembrie 2022.

În luna octombrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna septembrie 2022, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 12,5% în activităţi de editare;
 • între 4,5% și 8,5% în transporturi aeriene, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din tutun, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), transporturi pe apă;
 • între 1,5% și 4,0% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi extractive, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), tranzacţii imobiliare, fabricarea echipamentelor electrice, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea băuturilor.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna septembrie 2022 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 53,8% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, cu 38,7% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 19,6% în extracţia minereurilor metalifere, în principal ca urmare a acordării în luna precedentă de prime ocazionale și stimulente, bonusuri pentru management, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”;
 • între 3,5% și 5,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, telecomunicaţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor;
 • între 2,0% și 3,5% în industria metalurgică, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.

În sectorul bugetar, în luna octombrie 2022 s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+1,3%), respectiv în sănătate şi asistență socială (+0,5%). În administraţia publică, câştigului salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,2%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4933 /salariat, iar cel net de 3054 lei/salariat, fiind  mai mic  cu 0,78 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Septembrie 2022. 

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Octombrie 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6014 persoane, din care 2709 (45,04%) femei.

La sfârşitul lunii Octombrie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 368 persoane mai mare  faţă de luna Septembrie 2022. Din numărul total al şomerilor, 4954 persoane (82,37 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Octombrie  2022, era de  2,59 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Octombrie 2022 de 4,00 %  (3,7 % în Septembrie 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,00 %, un număr de 15 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani era de 1,68 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,79 %, în zona Roman de 1,48 %, în zona Poiana Teiului de  2,62 % , în zona Bicaz de 2,03 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,27 %.

 

INDICATORI SOCIALI

 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei

 Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Octombrie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 333, fiind cu 64 născuţi-vii mai mic faţă de luna Septembrie 2022  şi cu  39 născuţi-vii mai mare decât în luna  Octombrie2021.

Numărul deceselor (562) a fost mai mic faţă de luna  Septembrie 2022 cu 7 şi cu 694 mai mic decât numărul deceselor din luna Octombrie 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut  de la – 172  în luna Spetembrie  2022  la – 229 în luna  Octombrie 2022.

 Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Octombrie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 197,  mai mic  decât în luna Septembrie 2022  cu 154 şi mai mic cu 8 faţă de numărul căsătoriilor din luna Octombrie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 50, cu 22 mai mic  faţă de luna Septembrie 2022  şi cu  16 mai mare  faţă de luna Octombrie 2021.

 

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Octombrie 2022, a fost de 62, fiind mai mic  cu 25 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Septembrie 2022  şi cu 28 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Octombrie 2021  .

 

ALŢI INDICATORI

 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Octombrie 2022 au fost  înmatriculate 3 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris. 

  

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Octombrie 2022 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

  Indicele preţurilor de consum

în luna  Octombrie 2022

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.10.

Septembrie 2022 Octombrie 2021 2022 2021
TOTAL 101,28        115,32 1,4 0,7
Mărfuri alimentare x)       102,29 120,58 1,7 0,5
Mărfuri nealimentare        100,80 114,37 1,3 1,0

Servicii

      100,70 108,31 0,7 0,4

Creșterea cu 0,80  % faţă de luna Septembrie 2022 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea  preţurilor  la majoritatea mărfurilor,  cele mai semnificative fiind  la:                                                                                                                                                     

·       săpun de rufe

·       mașini de spălat

·       încălțăminte de piele

+3,31

+2,81

+2,33

 

 

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Septembrie 2022 la:

·       combustibili -1,06

 

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari   cu  2,29 %, pe total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Septembrie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

   
·       zahăr

·       cartofi

·       alte legume și conserve de legume

+11,85

+7,91

+6,43

 

 

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna  Septembrie 2022 la :

·       ulei comestibil -0,03

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,70%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       alte servicii cu caracter industrial

·       reparații auo, electronice și lucrări foto

·       alte servicii

+1,66

+1,48

+1,29

   

S-au înregistrat scăderi  la:

 • transport aerian
-19,33

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns