Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna octombrie 2020

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna octombrie 2020

1.INDUSTRIE

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna ocrombrie 2020, comparativ cu luna septembrie 2020, a fost  mai mare  cu 3,95  %. S-au înregistrat creşteri ale producției în: industria bunurilor intermediare (+ 6,22 %), industria bunurilor de folosință îndelungată (+20,20 %) și în industria energetică (+12,93%).

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna septembrie 2020 în : industria bunurilor de capital (-2,54%) şi în industria bunurilor de uz curent (- 4,13 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna octombrie 2019, producţia industrială (serie brută) realizată în luna octombrie 2020 a fost cu 7,83% mai mică.

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna octombrie 2020 față de luna octombrie 2019 în: industria bunurilor de uz curent (- 42,21 %) și în industria energetică (- 11,57%).

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor intermediare (+ 5,54 %), industria bunurilor de capital (+32,18 %) şi  industria bunurilor de folosință îndelungată (+53,64 %)

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.X.2019

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-octombrie  din anul 2020 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2019 cu 16,9%, datorită scăderilor  înregistrate  în toate marile grupe industriale.

2.Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna octombrie 2020, a fost cu 4,6% mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna septembrie 2020, datorită scăderii producţiei în industria prelucrătoare (-4,5%). 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna octombrie 2020, a fost cu 0,9% mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.X.2019

În perioada ianuarie- octombrie din anul  2020, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,7% mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-octombrie  2020 a fost realizată în proporţie de 59,2 % pe piaţa internă şi 40,8 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,48 % de microîntreprinderi(0-9 salariaţi), 2,64 % de întreprinderile mici(10-49 salariaţi), 48,82 % de întreprinderile mijlocii(50–249 salariaţi) şi 48,05 % de întreprinderile mari(peste 250 salariaţi).

3.COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.08.2019

În perioada 1.I.-31.08.2020, exporturile FOB au însumat 212065 mii Euro, mai mici cu  21,31 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de  244701 mii Euro, mai mici cu  8.27 % faţă de perioada 1.I.-31.08.2019.

Soldul balantei comerciale FOB/CIF pe perioada 1.I.- 31.08.2020  se cifrează la  – 32636 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-31.8.2020  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (40,73 %),  Mijloace şi materiale de transport  (17,87 %), Metale comune si articole din acestea (9,99%).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,58 %), Maşini, aparate şi echipamente electrice (14,72 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (15,71%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna august 2020 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna iulie 2020  cu 11606 mii Euro (-34,9 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 7471 mii Euro (- 20,30 %) faţă de luna anterioară.

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna august 2020, exporturile FOB au fost mai mici cu 332 mii  Euro ( – 1,51 %) faţă de luna august 2019, iar importurile CIF au fost mai mari cu 390 mii euro ( +1,33 %) faţă de luna corespunzătoare din anul precedent.

4.TURISM 

În luna octombrie 2020, în activitatea de turism au funcţionat 227 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri -Turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2474 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5339.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna octombrie 2020 a fost de 162938 locuri-zile, cu 0,5% mai mică faţă de luna octombrie 2019.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (39,5%), urmate de hoteluri  (32,0%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 28,5%.

În luna octombrie 2020, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 31,4%, iar  înnoptările au înregistrat scăderi  cu  36,0%. 

În luna octombrie 2020, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 34,1% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 33,9% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 63,9%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna octombrie 2020, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 19,7% dintre turiști, unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (21,4% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna octombrie 2020). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (19,7% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (11,2% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț (9,3% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români tot de 1,9 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,3 zile/turist. 

Din cei 111 vizitatori străini, 107 provin din ţări situate în Europa.

În luna octombrie 2020, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Italia (17 turiști), Franța (15 turiști), Polonia (11 turişti). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna octombrie 2020, de 14,9% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 8,2 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna octombrie 2019.  

Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

IMPORTANT!

Informaţiile pentru luna octombrie 2020 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ     

5.Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii octombrie 2020 era de 87497 persoane, mai mare cu 90 persoane faţă de luna septembrie 2020 şi în scădere cu 924 persoane faţă de luna octombrie 2019. Din totalul salariaţilor, 3819 persoane (4,4%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30703 persoane (35,1 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  52975  persoane (60,5%) lucrau în servicii.

6.Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna octombrie 2020 a fost de 5452 lei/salariat, cu  0,7% mai mare  decât în luna septembrie 2020, iar cel net de 3343 lei/salariat, în creştere cu 22 lei (+0,7 %) faţă de luna septembrie.

În luna octombrie 2020, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, a realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), precum şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 7,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
  • între 3,0% şi 5,0% în extracţia minereurilor metalifere, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea echipamentelor electrice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor;
  • între 1,5% şi 3,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor textile, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi de editare, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea de mobilă, tranzacţii imobiliare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), industria metalurgică.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna septembrie 2020 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activităţii, de continuarea şomajului tehnic în cazul anumitor agenţi economici sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 21,7% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, cu 16,1% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 14,7% în transporturi aeriene;
  • între 3,5% şi 5,5% în alte activităţi extractive, captarea, tratarea şi distribuţia apei, transporturi pe apă;
  • între 1,5% şi 2,5% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor mijloace de transport, hoteluri şi restaurante, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (+3,2% ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice), în administraţie publică (+0,9%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,1%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4385 lei/salariat, iar cel net de 2687 lei/salariat, fiind cu 0,3 % mai mic  faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna septembrie 2020.

 7.ŞOMAJ 

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii octombrie 2020 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 7869 persoane, din care 3809 (48,40%) femei.

La sfârşitul lunii octombrie 2020, numărul şomerilor înregistraţi era cu 501 persoane mai mic  faţă de luna septembrie 2020. Din numărul total al şomerilor, 5437 persoane (69%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii octombrie 2020, era de  2,75%. 

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii octombrie  2020 de 4,34 %  (4,61 % în septembrie 2020).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,3 %, un număr de 8 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani era de 2.34 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 3,18 %, în zona Roman de 2,57 %, în zona Poiana Teiului de  2,95 % , în zona Bicaz de 1,57 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,50 %.

 8.Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna octombrie 2020, numărul născuţilor-vii a fost de 356, fiind cu 22 născuţi-vii mai mic faţă de luna septembrie 2020 şi cu 33 născuţi-vii mai mare decât în luna octombrie 2019.

Numărul deceselor (775) a fost mai mare faţă de luna septembrie 2020  cu 146  şi cu 228  mai mare decât numărul deceselor din luna  octombrie 2019.

Sporul natural a fost negativ şi a  scăzut de la – 251  în luna septembrie 2020  la – 419  în luna octombrie 2020. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna octombrie  2020, numărul căsătoriilor a fost de 153, mai mic decât în luna septembrie  2020  cu 79  şi mai mic faţă de numărul căsătoriilor din luna octombrie 2019 cu 59.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 62, cu 21 mai mic faţă de luna septembrie 2020  şi cu 28  mai mic  faţă de luna octombrie 2019. 

 9.CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna octombrie 2020, a fost de 84, fiind mai mic cu 22  faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna septembrie2020  şi cu 6 mai mic  faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în octombrie 2019  . 

 

Lasă un răspuns