PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA NOIEMBRIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA NOIEMBRIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

NOIEMBRIE 2022 faţă de: 1.I.-30.XI.2022

faţă de

1.I.-30.XI.2021

OCTOMBRIE

2022

NOIEMBRIE 2021 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

98,40 88,46 103,64 96,49
industria bunurilor intermediare 96,01 79,71 91,13 91,20
industria bunurilor de capital 102,61 108,13 112,40 110,78
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 98,71 77,18 62,50 68,37
industria bunurilor de uz curent 100,68 102,04, 135,55 110,65
industria  energetică 109,21 94,08 107,71 89,87

 

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Noiembrie  2022, comparativ cu luna Octombrie 2022, a fost  mai mică cu  1,6  %.

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna Octombrie 2022 în: industria bunurilor intermediare (-3,99 %)  și industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (-1,29%)  .

Au avut loc creșteri în : industria bunurilor de capital (+2,61 %), industria bunurilor de uz curent (+ 0,68 %) și industria  energetică (+9,21%) .

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Noiembrie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Noiembrie 2022  a fost cu 11,54 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 8,13 %)   și industria bunurilor de uz curent (+ 2,04 %) .

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Noiembrie 2022 față de luna Noiembrie 2021 în :  industria bunurilor intermediare (- 20,29  %), industria energetică (-5,92 %) și  industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 22,82 %)

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.XI.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-noiembrie din anul 2022 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 3,51 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (-8,8 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 31,63 %),  și industria energetică (- 10,13%).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Noiembrie 2022 față de perioada Ianuarie-Noiembrie   2021 în : industria bunurilor de capital (+10,78% )  și industria bunurilor de uz curent (+ 10,65%)  .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Noiembrie 2022
faţă de:
1.I.-30.XI.2022

faţă de

1.I.-30.XI.2021

Octombrie 2022 Noiembrie 2021
Total industrie 91,7 107,7 125,0

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Noiembrie  2022, a fost cu 8,3 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Octombrie 2022, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-8,4%).

 

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Noiembrie 2022
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 74,4
capital străin 25,6

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Noiembrie 2022 , a fost cu 7,7 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșteriii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+8,4 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.XI.2021

În perioada ianuarie-noiembrie din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 25 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-noiembrie 2022 a fost realizată în proporţie de 52,4 % pe piaţa internă şi 47,6 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,36 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,91 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 37,90 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 57,83 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.09.2021

În perioada 1.01.-30.09.2022, exporturile FOB au însumat 446507 mii Euro, mai mari  cu  27,86 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 537664 mii Euro, mai mari  cu  32,74 % faţă de perioada 1.01.-30.09.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 30.09.2022  se cifrează la  – 91157 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 30.09.2022  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (32,20 %),  Mijloace şi materiale de transport  (18,04 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,04 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (22,67 %), Metale comune si articole din acestea  (14,57 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (15,48%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna Septembrie 2022 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna August 2022  cu 3757 mii Euro ( +6,95 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 1071 mii Euro ( +1,60 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Septembrie 2022, exporturile FOB au fost mai mari  cu  13838 mii  Euro (+ 25,61 %) faţă de luna Septembrie 2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 21290 mii Euro (+ 31,87 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM 

În luna noiembrie 2022, în activitatea de turism,  au funcţionat 185 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2436 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5333.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna noiembrie 2022 a fost de 159390 locuri-zile, cu 0,5% mai mică faţă de luna noiembrie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (35,3%), urmate de hoteluri  (33,6%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 31,1%.

În luna noiembrie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 32,0%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 37,2%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 

Sosiri Innoptări
Noiembrie 2022

(număr)

Noiembrie 2021

(număr)

Noiembrie 2022

faţă de

noiembrie 2021

(%)

Noiembrie 2022

(număr)

Noiembrie 2021

(număr)

Noiembrie 2022

faţă de

noiembrie 2021

(%)

Total 12610 9551 132,0 23385 17049 137,2
Turişti români 12023 9315 129,1 22384 16392 136,6
Turişti străini 587 236 248,7 1001 657 152,4

În luna noiembrie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 42,4% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 28,6% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 67,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna noiembrie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 20,1% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț (22,5% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna noiembrie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (17,3% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Roman (10,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Alexandru cel Bun (10,4% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al cincilea localitatea Bicaz (6,5% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români tot de 1,9 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,7 zile/turist.

 Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna noiembrie 2022 

Tipuri de structuri

de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 12610 12023 587 23385 22384 1001 1,9 1,9 1,7
Hoteluri 5351 4808 543 11768 10824 944 2,2 2,3 1,7
Hosteluri 771 771 1943 1943 2,5 2,5
Moteluri 659 653 6 904 898 6 1,4 1,4 1,0
Vile turistice 381 371 10 521 511 10 1,4 1,4 1,0
Cabane turistice 674 674 738 738 1,1 1,1
Pensiuni turistice 651 641 10 900 889 11 1,4 1,4 1,1
Pensiuni agroturistice 3609 3593 16 5666 5638 28 1,6 1,6 1,8
Campinguri 2 2 2 2 1,0 1,0
Tabere de elevi și preșcolari 219 219 401 401 1,8 1,8
Căsuțe turistice 293 293 542 542 1,8 1,8

Din cei 587 vizitatori străini, 552 provin din ţări situate în Europa.

În luna noiembrie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (29,5% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Ucraina (14,8%), Italia (11,2%), Polonia (7,2%).  

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna noiembrie 2022, de 14,7% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 4,1 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna noiembrie 2021.

 În luna noiembrie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 39 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului  Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 323 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 646.

 

Sosirile şi înnoptările în apartamente și camere de închiriat, în luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 

Sosiri Innoptări
Noiembrie 2022

(număr)

Noiembrie 2021

(număr)

Noiembrie 2022

faţă de

noiembrie 2021

(%)

Noiembrie 2022

(număr)

Noiembrie 2021

(număr)

Noiembrie 2022

faţă de

noiembrie 2021

(%)

Total 1784 1674 106,6 2738 2894 94,6
Turişti români 1744 1634 106,7 2684 2818 95,2
Turişti străini 40 40 100,0 54 76 71,1

 Sosirile  în apartamente și camere de închiriat înregistrate în  luna noiembrie 2022 au însumat 1784 persoane, în creștere cu 6,6% faţă de cele din luna noiembrie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna noiembrie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 97,8%, în timp ce turiştii străini doar  2,2%.

Pe localități, în luna noiembrie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Roman (459 persoane), Alexandru cel Bun (395 persoane), Bicaz (281 persoane), Piatra Neamț (254 persoane) și Ceahlău (151 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna noiembrie 2022 au însumat un număr de 2738, în scădere cu 5,4% faţă de cele din luna noiembrie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna noiembrie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 98,0%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 2,0%.

 

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Noiembrie 2022 era de 91018 persoane, mai mare cu 80 persoane faţă de luna Octombrie 2022 şi în creștere cu 2776 persoane faţă de luna Noiembrie 2021. Din totalul salariaţilor, 3508 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32185 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55325 persoane (60,79%) lucrau în servicii.

 

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Noiembrie  2022 a fost de  6679 lei/salariat, cu  218 lei (+3,4 %) mai mare decât în luna Octombrie 2022, iar cel net de 4141 lei/salariat, în  creștere cu  133 lei (+3,3 %) faţă de luna Octombrie 2022.

În luna noiembrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna octombrie 2022, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe sau realizări deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 56,6% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), ca urmare a acordării primelor ocazionale (pentru realizări deosebite ori pentru sărbătorile de iarnă) și a drepturilor în natură;
 • între 10,5% și 14,5% în fabricarea produselor din tutun, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • între 7,0% și 10,0% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea echipamentelor electrice, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;
 • între 3,5% și 6,5% în fabricarea de mobilă, activităţi de poștă şi de curier, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi pe apă, fabricarea produselor textile, alte activităţi industriale n.c.a., cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicaţii.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna octombrie 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 10,5% în transporturi aeriene;
 • între 4,0% și 7,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de editare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

În sectorul bugetar, în luna noiembrie 2022 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+2,3%, ca urmare a plății cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administraţia publică (+1,5%). În sănătate şi asistență socială, câştigului salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,2%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5047 /salariat, iar cel net de 3121 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 2,14 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Octombrie 2022.

  

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Noiembrie 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6123 persoane, din care 2743 (44,79%) femei.

La sfârşitul lunii Noiembrie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 109 persoane mai mare  faţă de luna Noiembrie 2022. Din numărul total al şomerilor, 4912 persoane (80,22 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Noiembrie  2022, era de  2,56 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Noiembrie 2022 de 4,1 %  (4  % în Octombrie 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,00 %, un număr de 12 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani era de 1,71 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,84 %, în zona Roman de 1,54 %, în zona Poiana Teiului de  2,57 % , în zona Bicaz de 2,28 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,25 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei

 Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Noiembrie  2022, numărul născuţilor-vii a fost de 266, fiind cu 67 născuţi-vii mai mic faţă de luna Octombrie 2022  şi cu  6 născuţi-vii mai mic decât în luna Noiembrie 2021.

Numărul deceselor (573) a fost mai mare faţă de luna  Octombrie 2022 cu 11 şi cu 377 mai mic decât numărul deceselor din luna Noiembrie 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut  de la – 229  în luna Octombrie  2022  la – 307  în luna  Noiembrie 2022.

  

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Noiembrie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 126,  mai mic  decât în luna Octombrie 2022  cu 71 şi mai mare cu 65 faţă de numărul căsătoriilor din luna Noiembrie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 79, cu 29 mai mare   faţă de luna Octombrie 2022  şi cu  31 mai mare  faţă de luna Noiembrie 2021.

 

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Noiembrie  2022, a fost de 62, fiind egal  faţă de  numărul autorizaţiilor eliberate în luna Octombrie 2022  şi cu 6 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Noiembrie 2021  .

 

ALŢI INDICATORI

 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Noiembrie  2022 au fost  înmatriculate 4 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.

  

 1. Indicele preţurilor de consum

 Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Noiembrie 2022 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna  Noiembrie 2022

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-30.11.

Octombrie 2022 Noiembrie 2021 2022 2021
TOTAL 101,25        116,76 1,4 0,7
Mărfuri alimentare x)       101,54 121,55 1,7 0,5
Mărfuri nealimentare        101,03 116,17 1,3 0,9

Servicii

      101,31 109,51 0,8 0,4

Creșterea cu 1,03  % faţă de luna Octombrie 2022 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea  preţurilor  la majoritatea mărfurilor,  cele mai semnificative fiind  la:     

·       săpun de rufe

·       articole de igienă, cosmetice

·       energie termică

+2,40

+2,41

+10,42

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Octombrie 2022 la:

·       frigidere și congelatoare -0,07

 

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari   cu  1,54 %, pe total grupă

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Octombrie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·       zahăr

·       margarină

·       ouă

+4,47

+4,91

+7,20

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna  Octombrie 2022 la :

·       citrice și alte fructe meridionale

·       alte legume și conserve de legume

-3,30

-2,15

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+1,31%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       igienă și cosmetică

·       reparații auo, electronice și lucrări foto

·       alte servicii

+2,38

+2,49

+5,31

S-au înregistrat scăderi  la:

 • transport aerian
 • telefon
-10,44

-0,27

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

Lasă un răspuns