Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna noiembrie 2018

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna noiembrie 2018

INDUSTRIE

1. Producţia industrială realizată

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna noiembrie 2018, comparativ cu luna octombrie 2018, a fost mai mică  cu 14,27%. Au avut loc scăderi  determinate de realizarea unor producţii mai mici în industria bunurilor intermediare (-21,19%) şi în industria bunurilor de capital (-7,4%).

S-au înregistrat producţii mai mari faţă de luna octombrie 2018 în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+16,62%).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna noiembrie 2017, producţia industrială (serie brută) realizată în luna noiembrie 2018 a fost cu 7,68% mai mică, scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria bunurilor de uz curent (-23,41%)  .

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în luna noiembrie 2018 în industria bunurilor de folosinţă îndelungată               (+21,22%) şi în industria bunurilor de capital (+4,37%)  care  au fost mai mari decât producţia realizată în luna noiembrie 2017.

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.XI.2017

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-noiembrie  din anul 2018 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2017 cu 3,65%, datorită scăderilor  înregistrate în industria bunurilor de uz curent (-18,8%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (-14,52%) .

2.Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna noiembrie 2018, a fost cu 12 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna octombrie 2018, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-12,1%).

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna noiembrie  2018, a fost cu 1,1% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creşterii producţiei realizate în industria prelucrătoare.

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.XI.2017

În perioada ianuarie-noiembrie din anul 2018, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,5 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie –  noiembrie  2018 a fost realizată în proporţie de 52,0% pe piaţa internă şi 48,0% pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 14,06% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 4,82% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 27% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 54,12% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

3.COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.09.2017

În perioada 1.I.-30.09.2018, exporturile FOB au însumat 332208 mii Euro, mai mari 1,7 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 323462 mii Euro, mai mari cu 5,5 % faţă de perioada 1.I.-30.09.2017.

Excedentul comercial FOB / CIF pe perioada 1.I.-30.09.2018 se cifrează la 8746 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-30.09.2018 s-au înregistrat la: textile si articole din textile (38,05 %),  mijloace şi materiale de transport  (18,72%), metale comune si articole din acestea (16,10%).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: textile si articole din textile (27,09%), maşini, aparate şi echipamente electrice (13,27), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (12,30%),

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna septembrie 2018 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna august  2018  cu  9241 mii Euro (+25%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 1448 mii Euro (+4%) faţă de luna anterioară.

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna septembrie 2018, exporturile FOB au fost mai mici  cu 4280 mii  Euro (-10 %) faţă de luna septembrie 2017, iar importurile CIF au fost mai mari  cu 838  mii Euro (+2%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

4.TURISM

În luna noiembrie 2018, în activitatea de turism au funcţionat 154 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerul Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2337 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5199.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna noiembrie 2018 a fost de 154848 locuri-zile, cu 0,9% mai mare  faţă de aceeaşi lună a anului 2017.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (36,2%), urmate de hoteluri  (33,2%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 69,4%.

În luna noiembrie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri  cu 12,7%, iar  înnoptările au înregistrat creşteri  cu  19,1%.

 

Sosirile turiştilor români în luna noiembrie 2018 au reprezentat 96,2% din numărul total de sosiri (faţă de 94,9% în luna noiembrie 2017), în timp ce sosirile turiştilor străini  au reprezentat 3,8% (faţă de 5,1% în luna noiembrie 2017).

Comparativ cu luna noiembrie 2017, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 14,1%, iar numărul sosirilor turiştilor străini  a fost în scădere cu 14,6%.

               Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 21,5% în luna noiembrie 2018 faţă de luna noiembrie 2017, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat scăderi  cu 25,0%.

În luna noiembrie 2018, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 48,0% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 23,7% din numărul sosirilor pe total judeţ).

Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 66,8%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna noiembrie 2018, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamţ (26,1% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna noiembrie 2018). Pe locul al doilea se află localitatea Roman (16,2% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Ceahlău (15,3% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Alexandru cel Bun (11,2% din numărul total al sosirilor turiştilor).

               Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români de 1,7 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 1,5 zile/turist.

Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (91,8%). Din statele Uniunii Europene s-a înregistrat un procent de  46,1% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ.

Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (42,4%), urmat de hotelurile de 4 stele (26,3%).  În luna noiembrie 2018, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (36,3% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Italia (18,3%), Germania (5,7%), Turcia (5,2%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna noiembrie 2018, de 16,8% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,6 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna noiembrie 2017.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii noiembrie 2018 era de 86511 persoane, în creştere cu 43 persoane faţă de luna octombrie 2018 şi în creştere cu 2559 persoane faţă de luna noiembrie 2017. Din totalul salariaţilor, 3637 persoane (4,2%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30761 persoane (35,6%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 52113 persoane (60,2%) lucrau în servicii.

 Câştiguri salariale

 Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna noiembrie  2018 a fost de  4658 lei/salariat, cu 2,8% mai mare decât în luna octombrie 2018, iar cel net de 2792 lei/salariat, în creştere cu 72 lei (+2,6%) faţă de luna octombrie 2018.

În luna noiembrie 2018, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului slarial mediu net a fost mai mare decât în luna octombrie 2018, ca urmare a acordării în lunile precedente de premii ocazionale  (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat  realizărilor de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte/proiecte ), cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice

Scăderile  câştigului salarial mediu net faţă de  luna precedentă s-au datorat  acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, scăderile  salarialor  medii nete din luna noiembrie au fost cauzate de a nerealizările de producţii ori încasărilor mai mici (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi ca urmare a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat  creşteri  ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţia publică (+1,5%), învăţământ (+1,1 %), sănătate şi asistenţă socială (+0,6%)

Indicele câştigului salarial real a fost de 102,7% pentru luna noiembrie 2018 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 198,7 %, cu 5,3 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna  octombrie  2018.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3527 lei/salariat, iar cel net de 2108 lei/salariat, fiind cu 0,4% mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna octombrie  2018.

INDICATORI SOCIALI

Mişcarea naturală a populaţiei

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna noiembrie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 305, fiind cu 93 născuţi-vii mai mic faţă de luna octombrie  2018 şi cu 52 născuţi-vii mai mare decât în luna noiembrie  2017.

Numărul deceselor (547) a fost mai mic faţă de luna octombrie 2018 cu 121 şi cu 16 mai mic decât numărul deceselor din luna noiembrie   2017.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -270  în luna octombrie 2018 la -242 în luna  noiembrie 2018.

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna noiembrie 2018, numărul căsătoriilor a fost de 98, mai mic  decât în luna octombrie 2018 cu 109 şi cu 12 mai mic comparativ cu luna noiembrie 2017.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 251, cu 138 mai mare faţă de luna octombrie 2018 şi cu 178 mai mare faţă de luna noiembrie 2017.

CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna noiembrie 2018, a fost de 82, fiind mai mic  cu 10 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna octombrie 2018 şi cu 19 mai mare decât numărul autorizațiilor de construire eliberate în luna noiembrie 2017.

Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
xls info11_Neamt_2018 138 Ko 215
pdf info11_Neamt_2018 5 Mo 215

Lasă un răspuns