PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MAI 2021

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA MAI 2021

INDUSTRIE

 1. Producţia industrială realizată

 Indicii producţiei industriale

 1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Mai   2021, comparativ cu luna aprilie 2021, a fost   mai  mică   cu 7,98 %.

S-au înregistrat   producţii mai mari faţă de luna Martie 20121   în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată   (+6,52%), şi în industria energetică (+ 61,63 %).

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor intermediare (-9,17 %) industria bunurilor de capital (- 16,29 %) şi în industria bunurilor de uz curent (-6,27 %).

 1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna mai 2020, producţia industrială (serie brută) realizată în luna mai  2021  a fost cu 41,99 % mai  mare.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari  în: industria bunurilor de uz curent (+11,69 %) , industria bunurilor intermediare (+42,30 %), în industria energetică (+156,69 %). industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+168,53 %) şi industria bunurilor de capital (+132,92% ).

Nu s-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna mai 2021 față de luna mai 2020 .

 1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.V.2020

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-mai din anul 2021 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2019 cu 23,72 %, datorită creşterilor înregistrate în: industria energetică (+25,21 %), industria bunurilor intermediare (+34,75%), industria bunurilor de capital (+37,54%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+77,92% ).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în industria bunurilor de uz curent (-12,86 %).

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

 2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna mai 2021, a fost cu 9,1 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna aprilie 2021 , datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (- 9,1%).

 2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna mai 2021 , a fost cu 34,6 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare .

 2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.V.2020

În perioada ianuarie-mai din anul 2021, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 24,9 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-mai2021 a fost realizată în proporţie de 53,2 % pe piaţa internă şi 46,8 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,51 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 2,31 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 40,08 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 57,09 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

 3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.03.2020 

În perioada 1.I.-31.03.2021, exporturile FOB au însumat 96114 mii Euro, mai mari cu 4,07 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 111735 mii Euro, mai mari cu 2,61 % faţă de perioada 1.I.- 31.03.2020.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 31.03.2021 se cifrează la -15621 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 31.03.2021 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (35,04 %), Mijloace şi materiale de transport (24,84 %), Metale comune si articole din acestea (10,18 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,38 %), Maşini, aparate şi echipamente electrice (15,98 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (17,11%).

 • Comparaţie cu luna precedentă 

În luna martie 2021 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna februarie 2021 cu 5286 mii Euro ( +14,51%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 7419 mii Euro (+16,64%) faţă de luna anterioară.

 • Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent 

În luna martie 2021, exporturile FOB au fost mai mari cu 6321 mii Euro (+17,35%) faţă de luna martie 2020, iar importurile CIF au fost mai mari cu 9906 mii Euro (+22,22%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM 

În luna mai 2021, în activitatea de turism, au funcţionat 225 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare  turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2396 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5237.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna mai 2021 a fost de 162077 locuri-zile, faţă de 7414 locuri-zile în luna mai 2020 (cand au funcționat doar 14 structuri de cazare)

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (39,0%), urmate de hoteluri (31,7%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 29,3%.

În luna mai 2021, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 34,9% din numărul sosirilor pe total judeţ și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 32,4% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 67,6%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna mai 2021, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 18,7% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (20,9% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna mai 2021). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (18,7% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (12,0% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (8,0% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români tot de 1,8 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,3 zile/turist.

Din cei 123 vizitatori străini, 115 provin din ţări situate în Europa.

În luna mai 2021, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (35 turiști), Germania (16 turiști), Italia (12).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna mai 2021, de 17,3% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 10,3 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna mai 2020.

Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

 IMPORTANT!

Informaţiile pentru lunile: mai 2020 și mai 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de urgență, respectiv a stării de alertă pe teritoriul României.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii mai 2021 era de 882041 persoane, mai mare cu 161 persoane faţă de luna aprilie 2021 şi în creștere cu 1253 persoane faţă de luna mai 2020. Din totalul salariaţilor, 3850 persoane (4,4%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30952 persoane (35,1%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 53402 persoane (60,5%) lucrau în

 

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna mai 2021 a fost de 5695 lei/salariat, cu 1,9 % mai mic decât în luna aprilie 2021, iar cel net de 3492 lei/salariat, în scădere cu 69 lei (-1,9 %) faţă de luna aprilie 2021.

În luna mai 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât ȋn luna aprilie 2021, ca urmare a acordării ȋn lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite, de fidelitate ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 21,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii);
 • între 14,0% și 16,0% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de

asigurări sociale), telecomunicaţii, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;

 • între 5,5% și 8,5% în extracţia minereurilor metalifere, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat, industria metalurgică, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din tutun;
 • între 3,5% și 5,0% în alte activităţi extractive, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), transporturi pe apă, fabricarea băuturilor.

Ȋn anumite activități economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă, determinate de acordarea de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare bănești, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat reluării activității anumitor agenți economici, realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 14,5% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
 • între 3,5% și 6,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene, hoteluri şi restaurante;
 • între 1,0% și 2,5% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), transporturi

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învățământ (+5,3% ca urmare a plății cu ora a cadrelor didactice), respectiv în administrație publică (+0,1%). În sănătate şi asistență socială, câștigul salarial mediu net a scăzut ușor comparativ cu luna precedentă (-0,8%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4526 /salariat, iar cel net  de 2770 lei/salariat, fiind  mai mic cu 0,2 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna aprilie 2021.

 

 1. ŞOMAJ 

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii mai 2021 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 7591 persoane, din care 3415 (44,98%) femei.

La sfârşitul lunii mai 2021, numărul şomerilor înregistraţi era cu 563 persoane mai mic faţă de luna aprilie 2021. Din numărul total al şomerilor, 5673 persoane (74,73 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii mai 2021, era de 2,83%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii mai 2021 de 4,18 % (4,50 % în aprilie 2021).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,1 %, un număr de 12 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,12 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 3,13 %, în zona Roman de 2,26 %, în zona Poiana Teiului de 3,10 % , în zona Bicaz de 1,94 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,52 %.

 

INDICATORI SOCIALI

 1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Mai 2021, numărul născuţilor-vii a fost de 337, fiind cu 85 născuţi-vii mai mare faţă de luna aprilie 2021 şi cu 25 născuţi-vii mai mare decât în luna mai 2020.

Numărul deceselor (704) a fost mai mic faţă de luna aprilie 2021 cu 168 şi cu 100 mai mare decât numărul deceselor din luna mai 2020.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -620 în luna aprilie 2021 la -367 în luna mai 2021.

 

Nupţialitate şi divorţialitate 

În luna mai 2021, numărul căsătoriilor a fost de 245, mai mare decât în luna aprilie 2021 cu 166 şi mai mare faţă de numărul căsătoriilor din luna mai 2020 cu 188.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 35, cu 25 mai mic faţă de luna aprilie 2021 şi cu 21 mai mare faţă de luna mai 2020.

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna mai 2021, a fost de 115, fiind mai mare cu 10 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna aprilie 2021 şi cu 35 mai mare faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în mai 2020 .

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna mai 2021 au fost înmatriculată o societate comercială cu participare străină la capitalul social subscris.

 

 1. Indicele preţurilor de consum

 Creșterea     cu 0,28 % faţă de luna Aprilie 2021 la grupa mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor la la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·       încălțăminte

·       combustibili

+0,51

+0,80

Nu s-au înregistrat preţuri mai mici faţă de luna Aprilie 2021.

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu 1,10 %, pe total grupă.

S-au înregistrat scăderi semnificative:

 • ouă -1,04

S-au înregistrat preţuri mai mari faţă de luna aprilie 2021 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • cartofi +11,74
 • fructe proaspete +8,78

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,27%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

Nu s-au înregistrat tarife mai mici faţă de luna precedentă .

 

Varianta completă în format pdf și editabil.

Lasă un răspuns