PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IUNIE 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IUNIE 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

IUNIE 2023 faţă de: 1.I.-30.VI.2023

faţă de

1.I.-30.VI.2022

MAI

2023

IUNIE 2022 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

87,32 87,48 93,42 93,38
industria bunurilor intermediare 98,10 77,33 90,16 83,37
industria bunurilor de capital 98,02 131,46 134,22 122,88
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 84,44 54,11 59,95 62,94
industria bunurilor de uz curent 58,76 96,04 78,59 108,03
industria  energetică 73,38 129,11 105,31 121,13

 

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Iunie 2023, comparativ cu luna Mai 2023, a fost  mai mică cu  12,68  %.

Nu s-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Mai 2023.

Au avut loc scăderi în: industria bunurilor intermediare ( -1,9 %) , industria bunurilor de capital (-1,98 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  ( -15,56 %) , industria bunurilor de uz curent (- 41,24 %) și  industria  energetică (- 26,62 %) .

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Iunie  2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Iunie 2023   a fost cu 12,52 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 31,46 %) și industria energetică (+29,11 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Iunie 2023 față de luna Iunie 2022 în : industria bunurilor intermediare (-22,67%) ,industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 45,89 %)  și  industria bunurilor de uz curent (-3,96 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.VI.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-iunie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 6,61 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 16,63 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 37,06 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Iunie 2023 față de perioada Ianuarie-Iunie 2022 în industria bunurilor de capital (+ 22,88 %), industria bunurilor de uz curent (+ 8,03 %) și industria energetică ( + 21,13 %)  . 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie 


Iunie 2023
faţă de:
1.I.-30.VI.2023

faţă de

1.I.-30.VI.2022

Mai  2023 Iunie 2022
Total industrie 95,4 102,6 105,5

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iunie 2023, a fost cu 4,6 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Mai 2023, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (-4,5 %) și în industria extractivă (-39,5 % )

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Iunie 2023
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 72,8
capital străin 27,2

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iunie 2023 , a fost cu 2,6 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+2,7 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-30.VI.2022

În perioada ianuarie-iunie din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,5 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-iunie 2023 a fost realizată în proporţie de 52,1 % pe piaţa internă şi 47,9 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,48 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,27 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 45,23 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 51,01 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.04.2022

În perioada 1.01.-30.04.2023, exporturile FOB au însumat 209587 mii Euro, mai mari  cu  9,44 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 205366 mii Euro, mai mici  cu  2,96 % faţă de perioada 1.01.-30.04.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 30.04.2023  se cifrează la  + 4221 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 30.04.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,82 %),  Mijloace şi materiale de transport  (21,99 %),  Metale comune si articole din acestea  (18,23 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (21,15 %), Metale comune si articole din acestea  (17,23 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (18,08 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna aprilie 2023 , exporturile FOB au fost mai mici  faţă de luna martie 2023  cu 8147 mii Euro ( +14,47%), iar importurile CIF au fost mai mici cu 17790 mii Euro ( -29,03 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Aprilie 2023, exporturile FOB au fost mai mari  cu  3849 mii  Euro (+ 7,99 %) faţă de luna Martie 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 10971 mii Euro (- 20,14 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

În luna iunie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 282 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 3269 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6908.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna iunie 2023 a fost de 203286 locuri-zile, cu 5,7% mai mică faţă de luna iunie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (30,4%), urmate de hoteluri  (26,1%), apoi de apartamente și camere de închiriat (9,7%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 33,8%.

În luna iunie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat scăderi cu 2,4%, iar  înnoptările au înregistrat scăderi cu 8,9%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 

Sosiri Innoptări
Iunie 2023

(număr)

Iunie 2022

(număr)

Iunie 2023

faţă de

iunie 2022

(%)

Iunie 2023

(număr)

Iunie 2022

(număr)

Iunie 2023

faţă de

iunie 2022

(%)

Total

26529 27172 97,6 47502 52143 91,1

Turişti români

24979 26032 96,0 44959 50000

89,9

Turişti străini 1550 1140 136,0 2543 2143

118,7

În luna iunie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în hoteluri (într-un procent de 35,5% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în pensiuni agroturistice (într-un procent de 30,4% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 7,9% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 66,9%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna iunie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 19,9% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț cu 5710 turiști (21,5% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna iunie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău cu 5308 turiști (20,0% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 2366 turiști (8,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Roman cu 2221 turiști (8,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează localitatea Bicaz cu 1926 turiști (7,3% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Târgu Neamț cu 1802 turiști (6,8% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români de 1,8 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,6 zile/turist. 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna iunie 2023 

Tipuri de structuri

de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 26529 24979 1550 47502 44959 2543 1,8 1,8 1,6
Hoteluri 9416 8191 1225 19637 17564 2073 2,1 2,1 1,7
Hosteluri 1611 1587 24 2481 2457 24 1,5 1,5 1,0
Moteluri 1030 991 39 1370 1311 59 1,3 1,3 1,5
Vile turistice 726 713 13 1174 1147 27 1,6 1,6 2,1
Cabane turistice 1053 1053 1184 1184 1,1 1,1
Pensiuni turistice 1332 1317 15 2065 2038 27 1,6 1,5 1,8
Pensiuni agroturistice 8076 7890 186 14199 13941 258 1,8 1,8 1,4
Tabere de elevi și preșcolari 204 204 292 292 1,4 1,4
Căsuțe turistice 847 846 1 1561 1560 1 1,8 1,8 1,0
Popasuri turistice 29 29 145 145 5,0 5,0
Campinguri 17 4 13 31 8 23 1,8 2,0 1,8
Bngalouri 85 69 16 85 69 16 1,0 1,0 1,0
Apartamente și camere de închiriat 2103 2085 18 3278 3243 35 1,6 1,6 1,9

Din cei 1550 vizitatori străini, 1355 provin din ţări situate în Europa.

În luna iunie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Spania (390 turiști), Ucraina (175 turiști), Republica Moldova (119 turişti), Italia (118 turiști), Polonia (117 turiști), Israel (103 turiști). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna iunie 2023, de 23,4% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,8 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna iunie 2022.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Iunie 2023 era de 92100 persoane, mai mare cu 46 persoane faţă de luna Mai 2023 şi în creștere cu 1567 persoane faţă de luna Iunie 2022. Din totalul salariaţilor, 3550 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32568 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar  55982 persoane (60,79%) lucrau în servicii.
 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Iunie 2023 a fost de  7364 lei/salariat, cu 135 lei (+1,9%) mai mare decât în luna Mai 2023, iar cel net de 4600 lei/salariat, în  creștere cu  57 lei (+1,3%) faţă de luna Mai  2023.

În luna iunie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[1], nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 21,3% în activităţi de editare, respectiv cu 17,9% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;
 • între 9,5% și 15,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;
 • între 3,0% și 6,5% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, alte activităţi de servicii, alte activităţi extractive, telecomunicaţii, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor din tutun, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, hoteluri şi restaurante.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna mai 2023 au fost cauzate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 10,2% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 9,3% în extracţia minereurilor metalifere;
 • între 5,5% și 8,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, industria metalurgică;
 • între 1,5% și 4,0% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), tranzacţii imobiliare, captarea, tratarea şi distribuţia apei.

În sectorul bugetar[2], în luna iunie 2023, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (-0,8%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (-0,5%).

În învăţământ, câștigul salarial mediu net a crescut cu 1,5% faţă de luna precedentă. În această activitate, evoluţia câştigului salarial mediu net din luna iunie 2023 comparativ cu luna precedentă a fost influențată de aplicarea prevederilor legale în vigoare[3], precum și de acordarea ȋn luna mai 2023 a biletelor de valoare (tichete de vacanţă) în marea majoritate a instituţiilor din învăţământul preuniversitar, de reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare, de încetarea grevei[4] din sistemul public de învăţământ.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de  5743 lei /salariat, iar cel net de 3617 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 0,41 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Mai 2023. 

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Iunie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6509 persoane, din care 2809 (43,15%) femei.

La sfârşitul lunii Iunie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu  61 persoane mai mic  faţă de luna Mai 2023. Din numărul total al şomerilor, 5504 persoane (84,55 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Iunie  2023, era de  2,85 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Iunie 2023  de 4,32 %  (4,37 % în Mai 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 10  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,82 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,67 %, în zona Roman de 2,03 %, în zona Poiana Teiului de  2,39 % , în zona Bicaz de 1,97 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,23 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Iunie  2023, numărul născuţilor-vii a fost de 287, fiind cu 3 născuţi-vii mai mic faţă de luna Mai 2023  şi cu  17 născuţi-vii mai mic decât în luna Iunie 2022.

Numărul deceselor (469) a fost mai mic faţă de luna Mai 2023 cu 75 şi cu 51 mai mic decât numărul deceselor din luna Iunie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -254 în luna Mai 2023 la – 182  în luna Iunie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Iunie 2023, numărul căsătoriilor a fost de 186,  mai mic decât în luna Mai  2023  cu 40 şi mai mic cu 37 faţă de numărul căsătoriilor din luna Iunie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 52, cu 2 mai mare  faţă de luna Mai 2023  şi cu  22 mai mic  faţă de luna Iunie 2022.

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Iunie  2023, a fost de 68, fiind mai mic  cu 54 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Mai 2023 şi cu 26 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Iunie 2022  .

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Iunie 2023 au fost  înmatriculate  2 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.  

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Iunie  2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna  Iunie 2023

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-30.06.

Mai 2023 Iunie 2022 2023 2022

TOTAL

100,40        110,25 0,7

1,6

Mărfuri alimentare x)

      99,90 117,88 1,2 1,8

Mărfuri nealimentare

      100,62

104,84 0,2

1,8

Servicii

          100,84 111,50 1,0

0,8

 1. x) inclusiv băuturi

Creșterea cu 0,62 % faţă de luna Mai 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:

·       Cărți, reviste, ziare

·       Detergenți

·       Lacuri și vopsele

+3,22

+1,95

+1,53

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Mai  2023 la :

·       Energie electrică -1,33

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mici  cu  0,10%, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Mai 2023 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·       Carne de porcine

·       Carne de bovine

·       Conserve și alte produse din pește

+3,25

+1,51

+1,49

 

 

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Mai  2023 la :

·       Fructe proaspete

·       Cartofi

·       Alte legume și conserve de legume

-4,58

-5,38

-3,66

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,84%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       Plata cazării în unități hoteliere

·       Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învățământul și turismul

·       Alte servicii cu caracter industrial

+1,69

+1,39

+1,37

 

S-au înregistrat scăderi la :

·       Transport aerian -0,25

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

[1] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[2]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

[3] O.U.G nr. 57 din 12 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat

[4]  Conform Precizărilor metodologice de la punctul 4. Concepte și definiţii, în calculul numărului mediu al salariaţilor (ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi (exclusiv cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat), din perioada de referință, inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare, împărţită la numărul total al zilelor calendaristice) nu se cuprind salariaţii care au fost în grevă, pe perioada desfăşurării acesteia.

 

Lasă un răspuns