PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IUNIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IUNIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IUNIE 2022

 INDUSTRIE 

 1. Producţia industrială realizată 

Indicii producţiei industriale

1.1  Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Iunie  2022, comparativ cu luna Mai 2022, a fost  mai mare cu 3,11 %.

S-au  înregistrat   producţii  mai  mari  faţă de luna  Mai  2022 în:  industria bunurilor  intermediare (+3,59  %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+6,35 %) , industria bunurilor de uz curent (+2,73 %) și industria energetică (+11,67 %).

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor de capital (-2,18 %).

 

 • Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Iunie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Iunie 2022  a fost cu 6,89 % mai mică. 

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari  în: industria bunurilor de uz curent (+10,91 %).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna Iunie 2022 față de luna Iunie 2021 în : industria bunurilor intermediare (- 5,5 %), industria energetică (-35,68 %), industria bunurilor de capital (- 36,46%) și industria bunurilor de  folosinţă îndelungată (- 40,94%)

1.3  Comparaţie cu perioada 1.I.- 30.VI.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-iunie din anul 2022 s-a situat sub nivelul celei  realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 0,01 %, datorită scăderii înregistrate în: industria bunurilor intermediare (-3,88%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 31,49 %), industria bunurilor de capital (- 0,94 % ) și industria energetică (- 2,09 %).

S-au înregistrat creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Iunie 2022 față de perioada Ianuarie-Iunie 2021  în : industria bunurilor de uz curent (+ 16,82 %) . 

 

 1. Cifra de afaceri din industrie
2.1  Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iunie 2022, a fost cu 0,7 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Mai 2022, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+1,0%).

2.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iunie 2022 , a fost cu 17,6 %  mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+17,7%).

2.3  Comparaţie cu perioada 1.I.-30.VI.2021

În perioada ianuarie-iunie din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 29,7% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-iunie 2022 a fost realizată în proporţie de 50,8 % pe piaţa internă şi 49,2 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,31 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,81 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 36,62 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 59,26 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL
 • Comparaţie cu perioada 01-30.04.2021

În perioada 1.01.-30.04.2022, exporturile FOB au însumat 190096 mii Euro, mai mari cu 30,07 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 211684 mii Euro, mai mari cu 31,87 % faţă de perioada 1.01.-30.04.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 30.04.2022 se cifrează la – 21588 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 30.04.2022 s-au înregistrat la: Textile si  articole din textile (32,57 %), Mijloace şi materiale de transport (18,94 %), Metale comune si articole din acestea (17,29 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (23,53 %), Mașini, aparate și echipamente electrice (15,59 %) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (16,74%).

 

3.2  Comparaţie cu luna precedentă 

În luna aprilie 2022 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna martie 2022 cu 9265 mii Euro ( -17,32 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 493 mii Euro (-0,89%) faţă de luna anterioară.

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent 

În luna aprilie 2022, exporturile FOB au fost mai mari cu 17049 mii Euro (+ 31,91 %) faţă de luna aprilie 2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 14837 mii Euro (+27,22%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

4.    TURISM 

În luna iunie 2022, în activitatea de turism, au funcţionat 302 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2925 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6586.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna iunie 2022 a fost de 194432 locuri-zile, cu 13,5% mai mare faţă de luna iunie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (38,5%), urmate de hoteluri (26,9%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 34,6%.

În luna iunie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 29,2%, iar înnoptările au înregistrat creșteri cu 36,1%. 

În luna iunie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 34,7% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 35,1% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 62,1%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna iunie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 21,6% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (23,5% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna iunie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (19,2% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (9,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț (6,9% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al cincilea localitatea Roman (6,3% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români tot de 1,9 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 2,0 zile/turist.

Din cei 1006 vizitatori străini, 855 provin din ţări situate în Europa.

În luna iunie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (21,8% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Italia (10,2%), Germania (10,0%), Israel (9,4%), Belgia (6,8%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna iunie 2022, de 24,5% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 4,1 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna iunie 2021.

În luna iunie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 46 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 358 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 710.

Sosirile în apartamente și camere de închiriat înregistrate în luna iunie 2022 au însumat 2810 persoane, în creștere cu 21,8% faţă de cele din luna iunie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna iunie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 95,2%, în timp ce turiştii străini doar 4,8%.

Pe localități, în luna iunie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Alexandru cel Bun (816 persoane), Bicaz (607 persoane) și Piatra Neamț (397 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna iunie 2022 au însumat un număr de 4599, în creștere cu 15,7% faţă de cele din luna iunie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna iunie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 96,5%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 3,5%.

IMPORTANT!

Informaţiile pentru luna iunie 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 
 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii iunie 2022 era de 89476 persoane, mai mare cu 28 persoane faţă de luna mai 2022 şi în creștere cu 1896 persoane faţă de luna iunie 2021. Din totalul salariaţilor, 3599 persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 31334 persoane (35,02%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 54543 persoane (60,96%) lucrau în servicii.
6.  Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna iunie  2022 a fost de  6413 lei/salariat, cu 55 lei (+0,9%) mai mare decât în luna mai 2022, iar cel net de 3977 lei/salariat, în creștere cu 49 lei (+1,2%) faţă de luna mai 2022.

În luna iunie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic1, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și a realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat aplicării prevederilor legale privind unele măsuri fiscale2 conform cărora unele categorii de salariații beneficiază de prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia la asigurări sociale şi contribuţia la asigurări sociale de sănătate.

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 24,2% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 23,2% ȋn industria alimentară, respectiv cu 22,1% ȋn agricultură, vânătoare şi servicii anexe;
 • între 11,5% și 18,0% ȋn activităţi de editare, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, extracţia minereurilor metalifere;
 • între 4,0% și 7,0% ȋn fabricarea produselor textile, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), captarea, tratarea şi distribuţia apei, hoteluri şi restaurante, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, transporturi pe apă, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi aeriene, fabricarea băuturilor.

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna mai 2022 au fost cauzate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 16,5% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 10,1% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
 • între 1,5% și 6,0% ȋn activităţi de servicii anexe extracţiei, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tranzacţii imobiliare, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor

În sectorul bugetar3 s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn învăţământ (-11,7%), în principal ca urmare a acordării ȋn luna mai 2022 a biletelor de valoare (tichete de vacanţă) și a reducerii ȋn luna iunie 2022 a sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare. Ȋn administraţia publică s-a înregistrat o reducere de -2,2%. Ȋn sănătate şi asistență socială, câștigul salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna precedentă (+0,7%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4913 /salariat, iar cel net de 3037 lei/salariat,  fiind  mai mare cu 0,95 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna mai 2022.

7.    ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Iunie 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 5660 persoane, din care 2530 (44,69%) femei.

La sfârşitul lunii Iunie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 82 persoane mai mare faţă de luna Mai 2022. Din numărul total al şomerilor,4830 persoane (85,33 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii iunie 2022, era de 2,54 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii iunie 2022 de 3,12 % (3,08 % în aprilie 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,5 %, un număr de 14 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,58 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,53 %, în zona Roman de 1,34 %, în zona Poiana Teiului de 2,84 % , în zona Bicaz de 1,85 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,25 %.

 

INDICATORI SOCIALI
 1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna iunie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 287, fiind cu 17 născuţi-vii mai mic faţă de luna mai 2022 şi cu 83 născuţi-vii mai mic decât în luna iunie 2021.

Numărul deceselor (510) a fost mai mic faţă de luna mai 2022 cu 16 şi cu 92 mai mic decât numărul deceselor din luna iunie 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la – 222 în luna mai 2022 la -223 în luna iunie 2022.

 

Nupţialitate şi divorţialitate

 

În luna iunie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 223, mai mic decât în luna mai 2022 cu 35 şi mai mic cu 57 faţă de numărul căsătoriilor din luna iunie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 36, cu 5 mai mic faţă de luna mai 2022 şi cu 10 mai mic faţă de luna iunie 2021.

 

9.  CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna iunie 2022, a fost de 94, fiind mai mare cu 15 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna mai 2022 şi cu 3 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în iunie 2021 .

 

ALŢI INDICATORI

 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna iunie 2022 au fost înmatriculate 6 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris.

 

Lasă un răspuns