PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IULIE 2023

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IULIE 2023

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale                                                                  

IULIE 2023 faţă de: 1.I.-31.VII.2023

faţă de

1.I.-31.VII.2022

IUNIE

2023

IULIE 2022 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

93,16 85,74 87,10 92,24
industria bunurilor intermediare 100,40 82,88 90,52 83,29
industria bunurilor de capital 72,16 114,74 97,38 122,02
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 80,45 53,95 48,23 61,88
industria bunurilor de uz curent 89,48 78,10 70,30 103,03
industria  energetică 94,98 108,23 100,02 119,28

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Iulie 2023, comparativ cu luna Iunie 2023, a fost  mai mică cu  6,84  %.

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Iunie 2023 în industria bunurilor intermediare ( +0,40 %) ,.

Au avut loc scăderi în: industria bunurilor de capital (-27,84 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (-19,55 %), industria bunurilor de uz curent (- 10,52 %) și  industria  energetică (- 5,02%) .

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Iulie  2022, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Iulie 2023   a fost cu 14,26 % mai mică.

S-au înregistrat creşteri în: industria bunurilor de capital (+ 14,74 %) și industria energetică (+ 8,23 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Iulie 2023 față de luna Iulie 2022 în : industria bunurilor intermediare (- 17,12%) ,industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 46,05 %)  și  industria bunurilor de uz curent (- 21,9 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.VII.2022

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-iulie din anul 2023 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2022 cu 7,76 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 16,71 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 38,12 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Iulie 2023 față de perioada Ianuarie-Iulie 2022 în industria bunurilor de capital (+ 22,02 %), industria bunurilor de uz curent (+ 3,03 %) și industria energetică ( + 19,28 %)  .

  

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie


Iulie 2023
faţă de:
1.I.-31.VII.2023

faţă de

1.I.-31.VII.2022

Iunie 2023 Iulie 2022
Total industrie 91,2 103,4 105,2

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iulie 2023, a fost cu 8,8 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Iunie 2023, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (- 8,9 %) .

 Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Iulie 2023
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 76,8
capital străin 23,2

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iulie 2023 , a fost cu 3,4 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+3,3 %) și în industria extractivă (+23,6 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.VII.2022

În perioada ianuarie-iulie din anul 2023, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 5,2 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-iulie 2023 a fost realizată în proporţie de 52,8 % pe piaţa internă şi 47,2 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,48 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,29 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 45,16 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 51,07 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.05.2022

În perioada 1.01.-31.05.2023, exporturile FOB au însumat 262878 mii Euro, mai mari  cu  7,76 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 263138 mii Euro, mai mici  cu  7,49 % faţă de perioada 1.01.-31.05.2022.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.05.2023  se cifrează la  -260 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.05.2023  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,95 %),  Mijloace şi materiale de transport  (22,80 %),  Metale comune si articole din acestea  (17,70 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (21,25 %), Metale comune si articole din acestea  (19,22 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (17,42 %).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna mai 2023 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna aprilie 2023  cu 5893 mii Euro ( +10,90%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 13566 mii Euro ( +23,64 %) faţă de luna anterioară.

 3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna mai 2023, exporturile FOB au fost mai mari  cu  1353 mii  Euro (+ 2,50 %) faţă de luna mai 2022, iar importurile CIF au fost mai mici cu 15445 mii Euro (- 21,21 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 1. TURISM

În luna iulie 2023, în activitatea de turism,  au funcţionat 305 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică inclusiv apartamente si camere de inchiriat (care sunt autorizate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 3496 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 7413.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna iulie 2023 a fost de 225107 locuri-zile, cu 0,5% mai mare faţă de luna iulie 2022.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (29,8%), urmate de hoteluri  (24,4%), apoi de apartamente și camere de închiriat (10,8%) iar restul tipurilor de structuri de cazare turistică deţin 35,0%.

În luna iulie 2023, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat scăderi cu 0,1%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 3,0%.

 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna iulie 2023 comparativ cu luna iulie 2022 

Sosiri Innoptări
Iulie 2023

(număr)

Iulie 2022

(număr)

Iulie 2023

faţă de

iulie 2022

(%)

Iulie 2023

(număr)

Iulie 2022

(număr)

Iulie 2023

faţă de

iulie 2022

(%)

Total 36836 36885 99,9 73050 70930 103,0
Turişti români 35154 35426 99,2 70213 68236 102,9
Turişti străini 1682 1459 115,3 2837 2694 105,3

În luna iulie 2023, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea, în principal, în pensiuni agroturistice (într-un procent de 34,4% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în hoteluri (într-un procent de 29,2% din numărul sosirilor pe total judeţ), apoi în apartamente și camere de închiriat (într-un procent de 8,7% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 65,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna iulie 2023, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 19,9% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău cu 8865 turiști (24,1% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna iulie 2023). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț cu 6501 turiști (17,6% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun cu 2976 turiști (8,1% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț cu 2878 turiști (7,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), urmează localitatea Bicaz cu 2740 turiști (7,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), localitatea Agapia cu 2499 turiști (6,8% din numărul total al sosirilor turiştilor) și localitatea Roman cu 2252 turiști (6,1% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 2,0 zile/turist, la turiştii români de 2,0 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,7 zile/turist. 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna iulie 2023 

Tipuri de structuri de primire turistică Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total         36836 35154 1682 73050 70213 2837 2,0 2,0 1,7
Hoteluri 10753 9547 1206 23290 21093 2197 2,2 2,2 1,8
Hosteluri 1825 1778 47 5061 5014 47 2,8 2,8 1,0
Moteluri 1287 1241 46 1772 1716 56 1,4 1,4 1,2
Vile turistice 902 885 17 1989 1948 41 2,2 2,2 2,4
Cabane turistice 1631 1631 1761 1761 1,1 1,1
Pensiuni turistice 2028 1981 47 2982 2826 56 1,5 1,4 1,2
Pensiuni agroturistice 12669 12500 169 23273 23055 218 1,8 1,8 1,3
Tabere de elevi și preșcolari 814 814 4650 4650 5,7 5,7
Căsuțe turistice 1362 1357 5 2598 2593 5 1,9 1,9 1,0
Popasuri turistice 61 61 185 185 3,0 3,0
Campinguri 18 2 16 22 2 20 1,2 1,0 1,3
Bungalouri 149 123 26 196 170 26 1,3 1,4 1,0
Spații de cazare pe nave 150 148 2 150 148 2 1,0 1,0 1,0
Apartamente și camere de închiriat 3187 3086 101 5121 4952 169 1,6 1,6 1,7

Din cei 1682 vizitatori străini, 1461 provin din ţări situate în Europa.

În luna iulie 2023, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Ucraina (280 turiști), Spania (215 turiști), Republica Moldova (174 turişti), Israel (143 turiști), Polonia (121 turiști), Germania (104 turiști), Italia (104 turiști).

 Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna iulie 2023, de 32,5% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 0,8 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna iulie 2022.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Iulie 2023 era de 91961 persoane, mai mic cu 139 persoane faţă de luna Iunie 2023 şi în creștere cu 1281 persoane faţă de luna Iulie 2022. Din totalul salariaţilor, 3441 persoane (3,74%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32235 persoane (35,05 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 56285 persoane (61,21%) lucrau în servicii.
 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Iulie 2023 a fost de  7317 lei/salariat, cu 47 lei (-0,6 %) mai mic decât în luna Iunie 2023, iar cel net de 4565 lei/salariat, în  scădere cu  35 lei (-0,8 %) faţă de luna Iunie  2023.

În luna iulie 2023, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât scăderi, cât şi creşteri faţă de luna precedentă.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna iunie 2023 au fost cauzate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 14,6% în activităţi de editare, cu 13,1% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, respectiv cu 11,4% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură);
 • între 4,5% și 11,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, alte activităţi extractive;
 • între 2,0% și 4,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de spectacole, culturale şi recreative, telecomunicaţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 11,8% în transporturi aeriene;
 • între 5,5% și 7,0% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de servicii anexe extracţiei, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor;
 • între 1,5% și 3,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, transporturi pe apă, fabricarea produselor textile, captarea, tratarea şi distribuţia apei.

În sectorul bugetar, în luna iulie 2023, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă în învăţământ (-3,0%, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare în lunile precedente, precum și a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), ȋn administraţia publică (-0,6%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (-0,5%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de  5688 lei /salariat, iar cel net de 3570 lei/salariat, fiind  mai mic cu 1,29 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Mai 2023.

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Iulie 2023 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6280 persoane, din care 2731 (43,48%) femei.

La sfârşitul lunii Iulie 2023, numărul şomerilor înregistraţi era cu  229 persoane mai mic  faţă de luna Iunie 2023. Din numărul total al şomerilor, 5296 persoane (84,33 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Iulie  2023, era de  2,76 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Iulie 2023  de 4,17 %  (4,32 % în Iunie 2023).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,9 %, un număr de 11  judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,76 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,51 %, în zona Roman de 2,05 %, în zona Poiana Teiului de  2,46 % , în zona Bicaz de 1,73 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,14 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Iulie  2023, numărul născuţilor-vii a fost de 307, fiind cu 20 născuţi-vii mai mare faţă de luna Iunie 2023  şi cu  50 născuţi-vii mai mic decât în luna Iulie 2022.

Numărul deceselor (461) a fost mai mic faţă de luna Iunie 2023 cu 8 şi cu 37 mai mic decât numărul deceselor din luna Iulie 2022.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -182 în luna Iunie 2023 la – 154 în luna Iulie 2023. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Iulie 2023, numărul căsătoriilor a fost de 477,  mai mare decât în luna Iunie 2023  cu 291 şi mai mic cu 40 faţă de numărul căsătoriilor din luna Iulie 2022.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 61, cu 9 mai mic  faţă de luna Iunie 2023  şi cu  8 mai mare faţă de luna Iulie 2022.

 

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Iulie  2023, a fost de 77, fiind mai mare cu 9 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna Iunie 2023 şi cu 2 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Iulie 2022  .

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Iulie 2023 au fost  înmatriculate  2 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris. 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Iulie  2023 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consum

în luna  Iulie 2023

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.07.

Iunie 2023 Iulie 2022 2023 2022
TOTAL 100,15        109,44 0,6 1,5
Mărfuri alimentare x)       99,51 116,24 0,9 1,6
Mărfuri nealimentare       100,30 104,25 0,2 1,6

Servicii

          101,01 111,65 1,0 0,8
 1. x) inclusiv băuturi

Creșterea cu 0,30 % faţă de luna Iunie 2023 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor  la majoritatea grupelor de mărfuri,  cele mai semnificative fiind  la:                                                                                                                                                     

·       Tutun, țigări

·       Detergenți

·       Mașini de aragaz, butelii

+1,37

+1,35

+0,91

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Iunie  2023 la:  

·       Energie electrică -1,76

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mici  cu  0,49%, per  total grupă.

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Iunie 2023 la:

·       Carne de porcine

·       Carne de bovine

·       Carne de pasăre

+1,06

+0,89

+0,81

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Iunie 2023 la :

·       Ulei comestibil

·       Cartofi

·       Alte legume și conserve de legume

-2,70

-9,51

-6,88

 

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+1,01%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       Transport aerian

·       Apă, canal, salubritate

·       Îngrijire medicală

+11,99

+1,70

+1,36

Nu s-au înregistrat scăderi.

 

***Pentru precuzări suplimentare privind modul de calcul al indicilor de preț, va rugăm să consultați Precizările Metodologice.

Lasă un răspuns