PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IULIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IULIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

1.Producţia industrială realizată

 Indicii producţiei industriale

  IULIE 2022 faţă de: 1.I.-31.VII.2022

faţă de

1.I.-31.VII.2021

IUNIE 2022 IULIE 2021 Media lunară
Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

93,23 94,60 94,17 99,19
industria bunurilor intermediare 89,13 89,02 90,24 95,07
industria bunurilor de capital 88,98 113,24 95,46 100,70
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 89,60 65,49 64,45 68,11
industria bunurilor de uz curent 102,25 111,54 108,39 115,98
industria energetică 113,30 61,81 81,57 90,46
1.1  Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Iulie  2022, comparativ cu luna Iunie 2022, a fost  mai mică cu 6,77 %.

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna Iunie 2022 în: industria bunurilor intermediare (- 10,87%), industria bunurilor de capital (-11,02 %) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-10,4 %) .

Au avut loc creșteri în : industria bunurilor de uz curent (+2,25%) și industria energetică (+13,30 %).

 • Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Iulie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Iulie 2022  a fost cu 5,4 % mai mica.

 S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari   în: industria bunurilor de capital (+13,24%) și industria bunurilor de uz curent (+ 11,54 %) .

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna Iulie 2022 față de luna Iulie 2021 în : industria bunurilor intermediare (- 10,98 %), industria energetică (-38,19 %), și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 34,51%)

1.3  Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.VII.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-iulie din anul 2022 s-a situat sub nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 0,81 %, datorită scăderii înregistrate în: industria bunurilor intermediare  (-4,93%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 31,89 %), și industria energetică (- 9,54 %).

S-au înregistrat creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Iulie 2022 față de perioada Ianuarie-Iulie 2021 în : industria bunurilor de capital (+ 0,70 % ) și industria bunurilor de uz curent (+ 15,98 %) .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

   

Iulie 2022 faţă de:

1.I.-31.VII.2022

faţă de

1.I.-31.VII.2021

Iunie 2022 Iulie 2021
Total industrie 90,5 107,8 126,1
2.1  Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iulie 2022, a fost cu 9,5 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Iunie 2022, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (- 9,04%) și în indistria extractivă (-29 %).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate
  Iulie 2022
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 76,3
capital străin 23,7
2.2  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iulie 2022 , a fost cu 7,8 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+8 %).

2.3  Comparaţie cu perioada 1.I.-31.VII.2021

În perioada ianuarie-iulie din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 26,1 %

mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-iulie 2022 a fost realizată în proporţie de 51,7 % pe piaţa  internă şi 48,3 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,31 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 4,18 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 36,65 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 58,86 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

3.  COMERŢ INTERNAŢIONAL
 • Comparaţie cu perioada 01-31.05.2021

În perioada 1.01.-31.05.2022, exporturile FOB au însumat 242983 mii Euro, mai mari cu 31,71 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 284915 mii Euro, mai mari cu 34,93 % faţă de perioada 1.01.-31.05.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.05.2022 se cifrează la – 41932 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.05.2022 s-au înregistrat la: Textile si  articole din textile (32,99 %), Mijloace şi materiale de transport (18,43 %), Metale comune si articole din acestea (16,94 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (22,46 %), Mașini, aparate și echipamente electrice (15,06 %) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (16,60%).

3.2  Comparaţie cu luna precedentă 

În luna mai 2022 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna aprilie 2022 cu 8453 mii Euro ( +16,01 %), iar importurile CIF au fost mai mari cu 18946 mii Euro ( +25,85 %) faţă de luna anterioară.

3.3  Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent 

În luna mai 2022, exporturile FOB au fost mai mari cu 19789 mii Euro (+ 37,49 %) faţă de luna mai 2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 32098 mii Euro (+43,80 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

4.    TURISM 

În luna iulie 2022, în activitatea de turism, au funcţionat 321 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2762 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6482.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna iulie 2022 a fost de 199539 locuri-zile, cu 1,5% mai mare faţă de luna iulie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (34,5%), urmate de hoteluri (27,9%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 37,6%.

În luna iulie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 12,7%, iar înnoptările au înregistrat creșteri cu 22,6%.

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 
  Sosiri Innoptări
 

Iulie 2022 (număr)

 

Iulie 2021 (număr)

Iulie 2022 faţă de iulie 2021

(%)

 

Iulie 2022 (număr)

 

Iulie 2021 (număr)

Iulie 2022 faţă de iulie 2021

(%)

Total 33245 29508 112,7 64734 52791 122,6
Turişti români 31913 29080 109,7 62224 52019 119,6
Turişti străini 1332 428 311,2 2510 772 325,1

În luna iulie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în pensiunile agroturistice (într-un procent de 33,8% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în hoteluri (într-un procent de 32,4% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 62,4%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna iulie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 19,6% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (24,8% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna iulie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (18,9% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Bicaz (9,3% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Alexandru cel Bun (9,2% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al cincilea localitatea Târgu Neamț (6,4% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât pe total turişti cât și la turiştii români și la turiştii străini a fost de 1,9 zile/turist.

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna iulie 2022  
 

Tipuri de structuri de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 33245 31913 1332 64734 62224 2510 1,9 1,9 1,9
Hoteluri 10766 9817 949 24251 22457 1794 2,3 2,3 1,9
Hosteluri 2303 2266 37 4392 4355 37 1,9 1,9 1,0
Moteluri 1642 1599 43 2338 2279 59 1,4 1,4 1,4
Vile turistice 1199 1177 22 2110 2086 24 1,8 1,8 1,1
Cabane turistice 1706 1706 1860 1860 1,1 1,1
Pensiuni turistice 1908 1878 30 3255 3202 53 1,7 1,7 1,8
Pensiuni agroturistice 11223 10983 240 19966 19437 529 1,8 1,8 2,2
Campinguri 8 8 8 8 1,0 1,0
Popasuri turistice 57 57 97 97 1,7 1,7
Bungalouri 138 138 224 224 1,6 1,6
Tabere de elevi și preșcolari 741 741 2978 2978 4,0 4,0
Căsuțe turistice 1518 1515 3 3219 3213 6 2,1 2,1 2,0
Spații de cazare pe nave 36 36 36 36 1,0 1,0

 Din cei 1332 vizitatori străini, 1107 provin din ţări situate în Europa.

În luna iulie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (17,6% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Ucraina (10,1%), Israel (9,5%), Germania (8,1%), Republica Cehă (6,8%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna iulie 2022, de 32,4% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 5,6 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna iulie 2021.

În luna iulie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 49 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 389 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 791.

Sosirile şi înnoptările în apartamente și camere de închiriat, în luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 
  Sosiri Innoptări
 

Iulie 2022 (număr)

 

Iulie 2021 (număr)

Iulie 2022 faţă de iulie 2021

(%)

 

Iulie 2022 (număr)

 

Iulie 2021 (număr)

Iulie 2022 faţă de iulie 2021

(%)

Total 3640 3824 95,2 6196 6943 89,2
Turişti români 3513 3642 96,5 6012 6592 91,2
Turişti străini 127 182 69,8 184 351 52,4

 Sosirile  în apartamente și camere de închiriat înregistrate în  luna iulie 2022 au însumat 3640 persoane, în scădere cu 4,8% faţă de cele din luna iulie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna iulie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 96,5%, în timp ce turiştii străini doar 3,5%.

Pe localități, în luna iulie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Alexandru cel Bun (868 persoane), Bicaz (645 persoane), Ceahlău (552 persoane) și Piatra Neamț (477 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna iulie 2022 au însumat un număr de 6196, în scădere cu 10,8% faţă de cele din luna iulie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna iulie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 97,0%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 3,0%.

IMPORTANT!

Informaţiile pentru luna iulie 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

  

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 5. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii iulie 2022 era de 90680 persoane, mai mare cu  147 persoane faţă de luna iunie 2022 şi în creștere cu 2954 persoane faţă de luna iulie 2021. Din totalul salariaţilor, 3495 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32066 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55119 persoane (60,79%) lucrau în servicii.

6.  Câştiguri salariale

 Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna iulie 2022 a fost de 6405 lei/salariat, cu 8 lei (-0,1%) mai mic decât în luna iunie 2022, iar cel net de 3975 lei/salariat, în ușoară scădere cu 2 lei (- 0,1%) faţă de luna iunie 2022.

În luna iulie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic1, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 6,6% ȋn depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;
 • între 4,0% și 6,0% ȋn activităţi de servicii anexe extracţiei, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, transporturi aeriene, alte activităţi extractive;
 • între 2,0% și 4,0% ȋn silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), cercetare-dezvoltare, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea băuturilor, fabricarea produselor textile, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii).

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna iunie 2022 au fost cauzate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 14,2% ȋn activităţi de editare;
 • între 4,0% și 7,0% ȋn fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, captarea, tratarea şi distribuţia apei, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea produselor din tutun;
 • între 1,5% și 4,0% ȋn extracţia minereurilor metalifere, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare

şi fonduri de pensii, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, colectarea şi epurarea apelor uzate.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn învăţământ (-6,6%, în principal ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), ȋn administraţia publică (-1,5%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (-1,0%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4872 /salariat, iar cel net de 3019 lei/salariat,  fiind  mai mic cu 0,59 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna iunie 2022.

 

7.    ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Iulie 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 5486 persoane, din care 2453 (44,71%) femei.

La sfârşitul lunii Iulie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 174 persoane mai mic faţă de luna Iulie 2022. Din numărul total al şomerilor,4689 persoane (85,47 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii iulie 2022, era de 2,45 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii iulie 2022 de 3,03 % (3,12 % în iunie 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,6 %, un număr de 14 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,53 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,42 %, în zona Roman de 1,34 %, în zona Poiana Teiului de 2,83 % , în zona Bicaz de 1,69 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,20 %.

 

INDICATORI SOCIALI
 1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna iulie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 370, fiind cu 83 născuţi-vii mai mare faţă de luna iunie 2022  şi cu  30 născuţi-vii mai mare decât în luna iulie 2021.

Numărul deceselor (495) a fost mai mic faţă de luna iunie 2022 cu 15 şi cu 49 mai mic decât numărul deceselor din luna iulie 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la – 223 în luna iunie 2022 la -125 în luna iulie 2022.

Nupţialitate şi divorţialitate

 În luna iulie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 520, mai mare decât în luna iunie 2022 cu 297 şi mai mic cu 19 faţă de numărul căsătoriilor din luna iulie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 58, cu 22 mai mare faţă de luna iunie 2022 şi cu 6 mai mare faţă de luna iulie 2021.

9.  CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna iulie 2022, a fost de 79, fiind mai mic cu 15 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna iunie 2022 şi cu 17 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în iulie 2021 .

 

ALŢI INDICATORI 
 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna iulie 2022 a fost înmatriculată  o  singură societate comercială cu participare străină la capitalul social subscris.

11.  Indicele preţurilor de consum

 Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna iulie 2022 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

  Indicele preţurilor de consum în luna Iulie 2022

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.07.

Iunie 2022 Iulie 2021 2022 2021
TOTAL 100,89 114,96 1,5 0,6
Mărfuri alimentare x) 100,92 116,05 1,6 0,4
Mărfuri nealimentare 100,87 116,59 1,6 0,9
Servicii 100,88 108,33 0,8 0,3
 1. x) inclusiv băuturi

 

Creșterea cu 0,87 % faţă de luna Iunie 2022 la grupa mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • gaze +8,16
 • energie electrică +2,77

S-au înregistrat scăderi faţă de luna Iunie 2022 la :

 • combustibili -2,04

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari cu 0,92 %, pe total grupă.

S-au înregistrat preţuri mai mari faţă de luna Iunie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

 • ulei comestibil +3,70
 • margarină +2,18
 • unt +3,73

S-au înregistrat scăderi faţă de luna Iunie 2022 la :

 • legume și conserve de legume – 1,68
 • cartofi -12,32

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,88%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

 • transport aerian +6,29
 • CFR +20,92
 • Transport urban +3,61

S-au înregistrat scăderi la:

 • poștă și telecomunicații -0,07

Lasă un răspuns