PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IULIE 2021

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA IULIE 2021

 1. Producţia industrială realizată

  1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Iulie   2021, comparativ cu luna Iunie   2021, a fost   mai mică   cu 2.2%.

S-au  înregistrat   producţii mai  mari  faţă  de  luna Iunie  2021   în:  industria bunurilor de uz curent   (+1,70 %)  şi   în industria energetică (+ 17,38 %).

Au avut loc scăderi în : industria bunurilor intermediare (-1,38%), industria bunurilor de capital (-25,76%) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 13,06%).

 

 1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Iulie 2020, producţia industrială (serie brută) realizată în luna Iulie 2021 a fost cu 0,23 % mai mic. S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari în: industria bunurilor intermediare (+5,16

%), în industria energetică (+25,16 %).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în luna Iulie 2021 față de luna Iulie 2020 în : industria bunurilor de

folosinţă îndelungată (-8,88 %) şi industria bunurilor de capital (-3,48% ), industria bunurilor de uz curent (-17,54%).

 1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.VII.2020

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-iulie din anul 2021 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2019 cu 19,16 %, datorită creşterilor înregistrate în: industria energetică (+27,46 %), industria bunurilor intermediare (+28,36%), industria bunurilor de capital (+29,90%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+58,61%).

S-au înregistrat scăderi ale producţiei realizate în industria bunurilor de uz curent (-12,97 %).

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

  2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iulie 2021, a fost cu 3,4 % mai mic faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna iunie 2021 , datorită creșterii producţiei realizate în industria extractivă (-19,5%).

 2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Iulie 2021 , a fost cu 8,6 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare .

 2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.VII.2020

În perioada ianuarie-iulie din anul 2021, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 21,7 %

mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-iulie 2021 a fost realizată în proporţie de 52,9 % pe piaţa  internă şi 47,1 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,48 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,44% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 39,20 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 56,88 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

 3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.05.2020 

În perioada 1.I.-31.05.2021, exporturile FOB au însumat 165593 mii Euro, mai mari cu 23,14 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 185782 mii Euro, mai mari cu 19,27 % faţă de perioada 1.I.-31.05.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 31.05.2021 se cifrează la -20189 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 31.05.2021 s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (36,50 %), Mijloace şi materiale de transport (23,21 %), Metale comune si articole din acestea (10,08 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (27,83 %), Maşini,

aparate şi echipamente electrice (14,97 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (17,31%).

 • Comparaţie cu luna precedentă 

În luna mai 2021 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna aprilie 2021 cu 3530 mii Euro ( -9,62%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 2188 mii Euro (+5,24%) faţă de luna anterioară.

 • Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent 

În luna mai 2021, exporturile FOB au fost mai mari cu 13083 mii Euro (+39,47%) faţă de luna mai 2020, iar importurile CIF au fost mai mari cu 15904 mii Euro (+38,14%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM 

În luna iulie 2021, în activitatea de turism, au funcţionat 312 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2705 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 6352.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna iulie 2021 a fost de 196642 locuri-zile, cu 9,5% mai mare faţă de

luna iulie 2020.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (36,5%), urmate de hoteluri (26,7%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 36,8%.

În luna iulie 2021, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în pensiunile agroturistice (într-un procent de 35,6% din numărul sosirilor pe total judeţ și în hoteluri (într-un procent de 30,6% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 61,6%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna iulie 2021, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 21,0% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (25,9% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna iulie 2021). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (17,8% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (9,6% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Bicaz (7,2% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, atât pe total turişti cât și la turiştii români și la turiştii străini a fost de 1,8 zile/turist. 

Din cei 428 vizitatori străini, 411 provin din ţări situate în Europa.

În luna iulie 2021, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Germania (83 turiști), Polonia (49 turiști), Ucraina (41 turişti) și Republica Cehă (30 turiști).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna iulie 2021, de 26,8% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 4,7 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna iulie 2020.

Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice. 

IMPORTANT!

Informaţiile pentru lunile: iulie 2020 și iulie 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de urgență, respectiv a stării de alertă pe teritoriul României.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii iulie 2021 era de 875801 persoane, mai mare cu 125 persoane faţă de luna iunie 2021 şi în creștere cu 734 persoane faţă de luna iulie 2020. Din totalul salariaţilor, 3529 persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30721 persoane (35,03%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 53476 persoane (60,95%) lucrau în servicii.
 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna iulie 2021 a fost de 5780 lei/salariat, cu 1 leu mai mare  decât în luna iunie 2021, iar cel net de 3545 lei/salariat, în creștere cu 4 lei (+0,1%) faţă de  luna iunie 2021.

În luna iulie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte), reluării activității anumitor agenți economici, cât și disponibilizărilor de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 21,7% în extracţia cărbunelui superior şi inferior;
 • între 8,0% și 13,0% în transporturi aeriene, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, extracţia minereurilor metalifere;
 • între 4,0% și 7,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, tranzacţii imobiliare, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de poștă şi de curier;
 • între 2,0% și 3,5% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, alte activităţi extractive, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, fabricarea băuturilor, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), transporturi pe apă.

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna iunie 2021 au fost cauzate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 13,6% în activităţi de editare;
 • între 8,0% și 12,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente c.a;
 • între 4,0% și 8,0% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din tutun, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), telecomunicaţii, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;
 • între 1,0% și 2,0% în colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de spectacole, culturale şi

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învățământ (- 6,2%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), sănătate şi asistență socială (-1,1%), respectiv administrație publică (-0,2%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4523 /salariat, iar cel net  de 2786 lei/salariat, fiind  mai mic cu 0,25 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna iunie 2021.

 

 1. ŞOMAJ

 Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii iulie 2021 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 7162 persoane, din care 3193 (44,58%) femei.

La sfârşitul lunii iulie 2021, numărul şomerilor înregistraţi era cu 220 persoane mai mic faţă de luna iunie 2021. Din numărul total al şomerilor, 5815 persoane (81,19 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii iulie 2021, era de 2,76%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii

iulie 2021 de 3,95 % (4,07 % în mai 2021).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3 %, un număr de 12 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea

înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,00 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 3,08 %, în zona Roman de 2,20 %, în zona Poiana Teiului de 3,02 % , în zona Bicaz de 1,61 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,35 %.

1 ) Acest indicator se utilizează la elaborarea documentaţiei necesare dezvoltării zonelor defavorizate (conform HG nr.525/1999 privind aprobarea normelor metodologice pentru

aplicarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, modificată prin OUG nr. 75/2000).

 

INDICATORI SOCIALI

 1. Mişcarea naturală a populaţiei Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna iulie 2021, numărul născuţilor-vii a fost de 312, fiind cu 26 născuţi-vii mai mic faţă de luna iunie 2021 şi cu 37

născuţi-vii mai mic decât în luna iulie 2020.

Numărul deceselor (546) a fost mai mic faţă de luna iunie 2021 cu 50 şi cu 55 mai mic decât numărul deceselor din luna iulie 2020.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la -258 în luna iunie 2021 la – 234 în luna iulie 2021.

 

Nupţialitate şi divorţialitate

 

În luna iulie 2021, numărul căsătoriilor a fost de 547, mai mare decât în luna iunie 2021 cu 263 şi mai mare faţă de numărul căsătoriilor din luna iulie 2020 cu 330.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 55, cu 21 mai mare faţă de luna iunie 2021 şi cu 1 mai mare faţă de luna iulie 2020.

 

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna iulie 2021, a fost de 96, fiind mai mic cu 1 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna iunie 2021 şi cu 1 mai mic  faţă de numărul autorizațiilor  de construire  eliberate în iulie 2020 .

 

 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna iulie 2021 au fost înmatriculate 2 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris.

 

 1. Indicele preţurilor de consum 

Creșterea     cu 2,02 % faţă de luna Iunie 2021 la grupa mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea preţurilor la la majoritatea mărfurilor.

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mici cu 0,29 %, pe total grupă.

S-au înregistrat preţuri mai mari faţă de luna iunie 2021 la majoritatea mărfurilor.

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,39%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă.

Nu s-au înregistrat preţuri mai mici faţă de luna Iunie 2021.

 

Varianta completă în format pdf și editabil.

Lasă un răspuns