Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna ianuarie 2021

Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Neamţ în luna ianuarie 2021

INDUSTRIE

1.Indicii producţiei industriale

IANUARIE 2021 faţă de: 1.I.-31.I.2021faţă de

1.I.-31.I.2020

Decembrie 2020 Ianuarie  2020 Media lunară 
Total industrie (serie brută)din care, pe marile grupe industriale: 67,11 103,62 75,74 103,62
industria bunurilor intermediare 60,20 114,08 70,18 114,08
industria bunurilor de capital 116,52 98,82 110,13 98,82
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 101,90 137,57 126,86 137,57
industria bunurilor de uz curent 74,72 79,90 76,57 79,90
industria  energetică 80,93 110,29 112,72 110,29

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna ianuarie  2021, comparativ cu luna decembrie 2020, a fost  mai mică  cu 32,89 %.

Au avut loc scăderi  determinate de realizarea unor producţii mai mici în: industria bunurilor intermediare (- 39,8%) ,  în   industria bunurilor de uz curent  (-25,28%) și în industria  energetică (-19,07%) .

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna decembrie 2020  în industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+ 1,90%) și industria bunurilor de capital (+16,52 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna ianuarie 2020, producţia industrială (serie brută) realizată în luna ianuarie 2021  a fost cu 3,62 % mai mare.

S-au înregistrat creşteri  determinate de realizarea unor producţii mai mari în industria bunurilor intermediare (+14,08 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+37,57%) și în industria energetică (+10,29 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna ianuarie 2021 față de luna ianuarie 2020   în  industria bunurilor de capital (-1,18 % ) și  în industria bunurilor de uz curent (- 20,1%) .

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.I.2020

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie  din anul 2021 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2019 cu 3,62 %, datorită creșterilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (+14,08 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+37,57%) și în industria energetică (+10,29 %).

 

2.Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Ianuarie 2021 faţă de: 1.I.-31.I.2021faţă de

1.I.- 31.I.2020

Decembrie 2020 Ianuarie 2020
Total industrie 102,8 103,0 103,0

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna ianuarie 2021, a fost cu 2,8 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna decembrie 2020 , datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare  (+5%).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Ianuarie 2021
Total industriedin care, pe forme de proprietate: 100,0
capital integral privat 68,4
capital străin 31,6

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna ianuarie 2021, a fost cu 3% mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria extractivă .

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.I.2020

În perioada ianuarie din anul 2021, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 3% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie 2021 a fost realizată în proporţie de 43,7% pe piaţa internă şi 56,3% pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,48 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,08% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 37,08 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 59,35 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-30.11.2019

În perioada 1.I.-30.11.2020, exporturile FOB au însumat 314368 mii Euro, mai mici cu  16,5 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 353480 mii Euro, mai mici cu  7,72 % faţă de perioada 1.I.-30.11.2019.

Soldul balanței comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 30.11.2020  se cifrează la – 39112  mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 30.11.2020  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (39,68 %),  Mijloace şi materiale de transport  (19,15%), Metale comune si articole din acestea (9,92%).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (26,20 %), Maşini, aparate şi echipamente electrice (15,39 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (16,15%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna noiembrie 2020 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna octombrie 2020  cu 5441 mii Euro ( -14,6%), iar importurile CIF au fost mai mici  cu 2202 mii Euro (-5,78%) faţă de luna anterioară.

 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna noiembrie 2020, exporturile FOB au fost mai mici  cu  2002 mii  Euro (- 5,95%) faţă de luna noiembrie 2019, iar importurile CIF au fost mai mici cu 7538 mii Euro (-17,36%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM 

În luna ianuarie 2021, în activitatea de turism,  au funcţionat 187 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2135 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 4582.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna ianuarie 2021 a fost de 141709 locuri-zile, cu 10,5% mai mică faţă de luna ianuarie 2020.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (41,4%), urmate de hoteluri  (29,4%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 29,2%.

În luna ianuarie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 2,6%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 1,1%.

 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini,în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna ianuarie 2021 comparativ cu luna ianuarie 2020 

Sosiri Innoptări
Ianuarie 2021(număr) Ianuarie 2020(număr) Ianuarie 2021faţă de

ianuarie 2020

(%)

Ianuarie 2021(număr) Ianuarie 2020(număr) Ianuarie 2021faţă de

ianuarie 2020

(%)

Total 11590 11899 97,4 19741 19519 101,1
Turişti români 11434 11524 99,2 19460 18733 103,9
Turişti străini 156 375 41,6 281 786 35,8

În luna ianuarie 2021, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 40,6% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 32,0% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 69,0%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna ianuarie 2021, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 19,8% dintre turiști, unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (34,7% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna ianuarie 2021). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (15,5% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (11,9% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț (7,2% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români tot de 1,7 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,8 zile/turist.

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna ianuarie 2021

Tipuri de structuride primire turistică Sosiri (număr) Înnoptări (număr) Durata medie a şederii(număr zile/turist)
Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 11590 11434 156 19741 19460 281 1,7 1,7 1,8
Hoteluri 4702 4625 77 8191 8031 160 1,7 1,7 2,1
Hosteluri 796 796 1436 1436 1,8 1,8
Moteluri 550 542 8 922 908 14 1,7 1,7 1,8
Vile turistice 532 532 1240 1240 2,3 2,3
Cabane turistice 661 661 667 667 1,0 1,0
Pensiuni turistice 535 529 6 743 733 10 1,4 1,4 1,7
Pensiuni agroturistice 3708 3643 65 6366 6269 97 1,7 1,7 1,5
Căsuțe turistice 106 106 176 176 1,7 1,7

Din cei 156 vizitatori străini, 147 provin din ţări situate în Europa.

În luna ianuarie 2021, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (21 turiști), Polonia (11 turiști), Germania (7 turişti).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna ianuarie 2021, de 13,9% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 1,6 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna ianuarie 2020.
 

            Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

 

IMPORTANT!

Informaţiile pentru luna ianuarie 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii ianuarie 2021 era de 87495[1] persoane, mai mare cu 256 persoane faţă de luna decembrie 2020 şi în scădere cu 1080 persoane faţă de luna ianuarie 2020. Din totalul salariaţilor, 3819 persoane (4,4%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30703 persoane (35,1%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 53195 persoane (60,5%) lucrau în servicii. 
 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna ianuarie 2021 a fost de  5549 lei/salariat, cu  6 % mai mic  decât în luna decembrie 2020, iar cel net de 3395 lei/salariat, în scădere cu 225 lei (- 6,2  %) faţă de luna decembrie 2020.

În luna ianuarie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[2], nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării în luna decembrie 2020 de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • între 16,0% şi 24,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea produselor din tutun, transporturi pe apă, alte activităţi extractive, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, industria metalurgică, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
 • între 11,5% şi 15,5% în telecomunicaţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tranzacţii imobiliare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, cercetare-dezvoltare, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), activităţi de editare, extracţia minereurilor metalifere, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei;
 • între 7,5% şi 11,0% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea echipamentelor electrice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea produselor textile, construcţii, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea băuturilor, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice.

Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în sectorul economic, la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2, după cum urmează:

 • în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (+5,4%), ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanţe deosebite);
 • în hoteluri şi restaurante (+2,8%), respectiv în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+2,1%), ca urmare a reluării activităţii anumitor agenţi economici, aplicării prevederilor legale[3], încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), precum şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.

În sectorul bugetar[4] s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: în sănătate şi asistenţă socială (-2,6%), în administraţie publică (-1,3%), respectiv în învăţământ (-1,1%).

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4439 /salariat, iar cel net de 2702 lei/salariat, fiind cu 5,9   % mai mic  faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna  decembrie 2020.

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii ianuarie 2021 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 9252 persoane, din care 4178 (45,15%) femei.
La sfârşitul lunii ianuarie 2021, numărul şomerilor înregistraţi era cu 218 persoane mai mare  faţă de luna decembrie 2020. Din numărul total al şomerilor, 6625 persoane (71,60 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii ianuarie 2021, era de  3,16%. 

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii ianuarie 2021 de 5,10 %  (4,20% în decembrie 2020).
Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,3 %, un număr de 7 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.
Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,59 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 4,06 %, în zona Roman de 2,85 %, în zona Poiana Teiului de  2,11 % , în zona Bicaz de 2,08 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,77 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei

Natalitate, mortalitate şi spor natural
În luna ianuarie 2021, numărul născuţilor-vii a fost de 300, fiind cu 32  născuţi-vii mai mic  faţă de luna decembrie 2020  şi cu 45 născuţi-vii mai mic decât în luna ianuarie 2020.
Numărul deceselor (769) a fost mai mic faţă de luna decembrie 2020  cu 83 şi cu 83 mai mare decât numărul deceselor din luna ianuarie 2020.
Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la – 520  în luna decembrie  2020  la –  469 în luna ianuarie 2021.

 

Nupţialitate şi divorţialitate
În luna ianuarie 2021, numărul căsătoriilor a fost de 120, mai mare decât în luna decembrie 2020  cu 16  şi mai mare faţă de numărul căsătoriilor din luna ianuarie  2020 cu 25.
Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 35, cu 1 mai mic faţă de luna decembrie 2020  şi cu  5 mai mare  faţă de luna ianuarie 2020. 

 

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna ianuarie 2021, a fost de 54, fiind mai mic  cu 3  faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna decembrie 2020  şi cu 10 mai mare  faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în ianuarie 2020  .
 

ALŢI INDICATORI 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna ianuarie 2021  nu au fost  înmatriculate  societăţi  comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.
 

 1. Indicele preţurilor de consum

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna ianuarie 2021 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

Indicele preţurilor de consumîn luna Ianuarie 2021

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţieiîn perioada 1.01.-31.01.
Decembrie 2020 Ianuarie 2020 2021 2020
TOTAL 101,33       102,99 1,3 0,4
Mărfuri alimentare *        100,63 102,88 0,6 1,0
Mărfuri nealimentare       102,24 103,25 2,2 0,0
Servicii       100,25 102,51 0,3 0,4

* inclusiv băuturi

Creșterea   cu 2,24 % faţă de luna Decembrie  2020 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea  preţurilor la:

·         energie electrică·         combustibili +18,38+1,92

Nu s-au înregistrat  preţuri mai mici faţă de luna Decembrie 2020 .

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari  cu 0,63 %, pe total grupă.

S-au înregistrat scăderi  semnificative:

 • miere de albine
-0,06

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna  decembrie 2020majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·         ulei, slănină, găsimi +2,33
·         legume şi conserve de legume +2,23

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,25%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·         transport aerian +6,47

Nu s-au înregistrat  tarife mai mici faţă de luna precedentă .

2) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2019 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.
3) Începând cu luna iulie 2019, datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2018.

[2] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[3] HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

[4]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

1 ) Acest indicator se utilizează la elaborarea documentaţiei necesare dezvoltării zonelor defavorizate (conform HG nr.525/1999 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, modificată prin OUG nr. 75/2000).

 

Varianta completă în format pdf și editabil.

Lasă un răspuns