PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA FEBRUARIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA FEBRUARIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

  FEBRUARIE 2022 faţă de: 1.I.-28.II.2022

faţă de

1.I.-28.II.2021

Ianuarie

2022

Februarie 2021 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

105,16 119,62 88,87 109,44
industria bunurilor intermediare 115,14 126,76 86,75 107,89
industria bunurilor de capital 94,85 99,45 103,45 103,61
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 96,11 68,28 70,41 71,10
industria bunurilor de uz curent 94,97 125,21 93,14 122,44
industria  energetică 74,43 107,18 89,99 116,54

 

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Februarie 2022, comparativ cu luna Ianuarie 2022, a fost  mai mare cu  5,16 %.

Au avut loc scăderi  în : industria bunurilor de capital (- 5,15 %),  industria bunurilor de uz curent (-5,03%) și industria  energetică (- 25,57 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată   (-3,89%) .

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna Ianuarie 2022 în: industria bunurilor intermediare (+15,14%).

 

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Februarie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Februarie 2022  a fost cu 19,62  % mai mare.

S-au înregistrat creşteri determinate de realizarea unor producţii mai mari  în:   industria bunurilor intermediare (+26,76 %),  industria bunurilor de uz curent (+ 25,21 %) și industria energetică (+ 7,18 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Februarie  2022 față de luna Februarie  2021 în : industria bunurilor de capital (-0,55  %)  și   industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 31,72 %)

 

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 28.II.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-februarie din anul 2022 s-a situat peste nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 9,44 %, datorită creşterilor înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (+ 7,89 %), industria bunurilor de capital (+ 3,61  % ),   industria bunurilor de uz curent (+ 22,44 %) și industria energetică (+ 16,54 %).

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în perioada Ianuarie-Februarie 2022 față de perioada Ianuarie-Februarie  2021 în : industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 28,9 %)  .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

  Februarie  2022 faţă de: 1.I.-28.II.2022

faţă de

1.I.-28.II.2021

Ianuarie 2022 Februarie  2021
Total industrie 122,9 155,3 149,0

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Februarie  2022, a fost cu 22,9 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Ianuarie 2022, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+23,6%).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Februarie 2022
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 72,3
capital străin 27,7

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Februarie 2022 , a fost cu 55,3 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria prelucrătoare (+54,5 %) și în industria extractivă (+162,1 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-28.II.2021

În perioada ianuarie-februarie  din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 49  % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-februarie 2022 a fost realizată în proporţie de 47,8 % pe piaţa internă şi 52,2  % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,24 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,15 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 36,10 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 60,51 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.12.2020

În perioada 1.I.-31.12.2021, exporturile FOB au însumat 441692 mii Euro, mai mari  cu  23,40 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 507622 mii Euro, mai mari  cu  24,69 % faţă de perioada 1.I.-31.12.2020.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 31.12.2021  se cifrează la  – 65930 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 31.12.2021  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (37,06 %),  Mijloace şi materiale de transport  (19,19 %),  Metale comune si articole din acestea  (12,84 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (24,31 %), Maşini, aparate şi echipamente electrice (16,53 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (16,95%).

 

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna decembrie 2021 , exporturile FOB au fost mai mici  faţă de luna noiembrie  2021  cu  1528 mii Euro ( -3,72 %), iar importurile CIF au fost mai mari  cu 1318 mii Euro (+2,64 %) faţă de luna anterioară.

 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna decembrie  2021, exporturile FOB au fost mai mari  cu  14553 mii  Euro (+ 36,87 %) faţă de luna decembrie 2020, iar importurile CIF au fost mai mari cu 20029 mii Euro (+40,19%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM 

În luna februarie 2022, în activitatea de turism,  au funcţionat 181 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerului Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2241 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 4965.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna februarie 2022 a fost de 138420 locuri-zile, cu 3,1% mai mare faţă de luna februarie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (38,9%), urmate de hoteluri  (30,0%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 31,1%.

În luna februarie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat scăderi cu 10,2%, iar  înnoptările au înregistrat scăderi cu 13,8%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,  în luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021 

  Sosiri Innoptări
Februarie 2022

(număr)

Februarie 2021

(număr)

Februarie 2022

faţă de

februarie 2021

(%)

Februarie 2022

(număr)

Februarie 2021

(număr)

Februarie 2022

faţă de

februarie 2021

(%)

Total 8910 9918 89,8 14155 16419 86,2
Turişti români 8468 9843 86,0 13357 16284 82,0
Turişti străini 442 75 589,3 798

 

135 591,1

În luna februarie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 41,8% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 32,9% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 72,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna februarie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 19,7% dintre turiști, unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (20,7% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna februarie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (19,2% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (16,7% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (11,5% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,6 zile/turist, la turiştii români tot de 1,6 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,8 zile/turist. 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna februarie 2022 

Tipuri de structuri

de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 8910 8468 442 14155 13357 798 1,6 1,6 1,8
Hoteluri 3724 3424 300 5414 4800 614 1,5 1,4 2,0
Hosteluri 194 194 326 326 1,7 1,7
Moteluri 431 417 14 964 949 15 2,2 2,3 1,1
Vile turistice 538 481 57 929 851 78 1,7 1,8 1,4
Cabane turistice 360 360 444 444 1,2 1,2
Pensiuni turistice 671 632 39 960 905 55 1,4 1,4 1,4
Pensiuni agroturistice 2929 2897 32 5050 5014 36 1,7 1,7 1,1
Căsuțe turistice 63 63 68 68 1,1 1,1

Din cei 442 vizitatori străini, 404 provin din ţări situate în Europa.

În luna februarie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (17,5% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Germania (14,7%i), Italia (13,9%), S.U.A (9,9%). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna februarie 2022, de 10,2% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,0 puncte procentuale mai mic faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna februarie 2021. 

În luna februarie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 36 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului  Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 303 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 608.

 

Sosirile şi înnoptările în apartamente și camere de închiriat, în luna februarie 2022 comparativ cu luna februarie 2021 

  Sosiri Innoptări
Februarie 2022

(număr)

Februarie 2021

(număr)

Februarie 2022

faţă de

februarie 2021

(%)

Februarie 2022

(număr)

Februarie 2021

(număr)

Februarie 2022

faţă de

februarie 2021

(%)

Total 1078 1384 77,9 1689 2451 68,9
Turişti români 996 1376 72,4 1569 2432 64,5
Turişti străini 82 8 # 120 19 #

  

Sosirile  în apartamente și camere de închiriat înregistrate în  luna februarie 2022 au însumat 1078 persoane, în scădere cu 22,1% faţă de cele din luna februarie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna februarie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 92,4%, în timp ce turiştii străini doar 7,6%.

Pe localități, în luna februarie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Bicaz (284 persoane), Piatra Neamț (272 persoane) și Alexandru cel Bun (202 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna februarie 2022 au însumat un număr de 1689, în scădere cu 31,1% faţă de cele din luna februarie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna februarie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 92,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 7,1%.

IMPORTANT!

Informaţiile pentru lunile: februarie 2021 și februarie 2022 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii februarie 2022 era de 88872 persoane, mai mare cu 287 persoane faţă de luna ianuarie 2022 şi în creștere cu 1901 persoane faţă de luna februarie 2021. Din totalul salariaţilor, 3575 persoane (4,02%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 31123 persoane (35,02%) lucrau în industrie şi construcţii, iar  54174 persoane (60,96%) lucrau în servicii. 

 

 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna februarie 2022 a fost de  6059 lei/salariat, cu  28 lei (+ 0,5 %) mai mare  decât în luna ianuarie 2022, iar cel net de 3721 lei/salariat, în creștere cu 23 lei (+0,6%) faţă de luna ianuarie 2022.

În luna februarie 2022, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât creşteri, cât şi scăderi faţă de luna precedentă.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de reluarea activităţii anumitor agenţi economici, de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 30,6% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 10,6% ȋn fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
 • între 7,0% și 10,0% ȋn activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), tranzacţii imobiliare, transporturi pe apă, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • între 1,5% și 4,5% ȋn activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi de servicii, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), industria metalurgică, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), alte activităţi extractive, activităţi de editare, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, construcţii.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 9,1% ȋn extracţia minereurilor metalifere, respectiv cu 8,4% ȋn telecomunicaţii;
 • între 5,0% și 7,0% ȋn depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
 • între 1,5% și 3,5% ȋn fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, colectarea şi epurarea apelor uzate, alte activităţi industriale n.c.a., colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), hoteluri şi restaurante.

În sectorul bugetar s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+0,6%), respectiv ȋn administraţia publică (+0,5%). Ȋn sănătate şi asistență socială câştigul salarial mediu net a fost în uşoară scădere (-0,4%) comparativ cu luna precedentă.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4839 /salariat, iar cel net de 2952 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 1,93 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna ianuarie 2022.

 

 1. ŞOMAJ 

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Februarie 2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 5762 persoane, din care 2536 (44,01%) femei.

La sfârşitul lunii Februarie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 133 persoane mai mic  faţă de luna ianuarie 2022. Din numărul total al şomerilor,4463 persoane (77,45 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii februarie 2022, era de  2,47%.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii februarie 2022 de 3,18 %  (3,25 % în ianuarie 202).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 2,7 %, un număr de 13 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani era de 1,61 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,32 %, în zona Roman de 1,43 %, în zona Poiana Teiului de  2,81 % , în zona Bicaz de 2,18 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,29 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Februarie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 238, fiind cu 82 născuţi-vii mai mic faţă de luna ianuarie 2022  şi cu  15 născuţi-vii mai mic decât în luna februarie 2021.

Numărul deceselor (827) a fost mai mare faţă de luna ianuarie 2022 cu 29 şi cu 151 mai mare decât numărul deceselor din luna februarie  2021.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut  de la – 478  în luna  ianuarie 2022  la – 589 în luna  februarie 2022. 

 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna februarie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 131,  mai mare  decât în luna ianuarie 2022  cu 23  şi mai mare cu 17 faţă de numărul căsătoriilor din luna februarie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 51, cu 14 mai mare  faţă de luna ianuarie 2022  şi cu  17 mai mare  faţă de luna februarie 2021.

  

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna februarie 2022, a fost de 69, fiind mai mare  cu 30 faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna ianuarie 2022  şi cu 8 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în februarie 2021  .

 

  

 

Lasă un răspuns