PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA FEBRUARIE 2021

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA FEBRUARIE 2021

INDUSTRIE

1.Indicii producţiei industriale       

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna februarie 2021, comparativ cu luna ianuarie 2021, a fost  mai mare  cu  7,40 %.

Au avut loc scăderi  determinate de realizarea unor producţii mai mici în: industria bunurilor de uz curent  (-9,41%) și în industria  energetică (-12,31%) .

S-au înregistrat  producţii mai mari faţă de luna ianuarie 20121  în: industria bunurilor intermediare (+ 14,83 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+ 4,23%) și industria bunurilor de capital (+2,90 %).

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna februarie 2020, producţia industrială (serie brută) realizată în luna februarie 2021  a fost cu 0,16 % mai mică.

S-au înregistrat scăderi  determinate de realizarea unor producţii mai mici în: industria bunurilor de capital (- 2,46 % ) și  în industria bunurilor de uz curent (- 33,16%) .

S-au înregistrat  creșteri ale producţiei realizate în luna februarie 2021 față de luna februarie 2020 în: industria bunurilor intermediare (+13,67 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+38,34%) și în industria energetică (+9,19 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.I.2020

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-februarie  din anul 2021 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2019 cu 1,63 %, datorită creșterilor înregistrate în industria bunurilor intermediare (+13,86 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+37,96%) și în industria energetică (+9,77 %).

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna februarie 2021, a fost cu 13,6 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna ianuarie 2021 , datorită creșterii producţiei realizate în industria extractivă  (+28,4%).

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Februarie 2021
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 69,1
capital străin 30,9

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna februarie 2021 , a fost cu 0,1 % mai mare faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită creșterii producţiei realizate în industria extractivă .

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-29.II.2020

În perioada ianuarie-februarie din anul 2021, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 2% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-februarie 2021 a fost realizată în proporţie de 47,7 % pe piaţa internă şi 52,3  % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,49 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 2,62 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 37,14 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 59,75 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.12.2019

În perioada 1.I.-31.12.2020, exporturile FOB au însumat 338488 mii Euro, mai mici cu  15,17 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 382390 mii Euro, mai mici cu  6,24 % faţă de perioada 1.I.-31.12.2019.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.I.- 31.12.2020  se cifrează la – 43902  mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.- 31.12.2020  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (39,68 %),  Mijloace şi materiale de transport  (19,32 %), Metale comune si articole din acestea (10,08 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (25,98 %), Maşini, aparate şi echipamente electrice (15,64 % ) ,Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (16,02%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna decembrie 2020 , exporturile FOB au fost mai mici faţă de luna noiembrie 2020  cu 6587 mii Euro ( -20,86 %), iar importurile CIF au fost mai mici  cu 6349 mii Euro (-17,78%) faţă de luna anterioară.

 3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna decembrie 2020, exporturile FOB au fost mai mari  cu  2497 mii  Euro (+9,99%) faţă de luna decembrie  2019, iar importurile CIF au fost mai mari cu 4531 mii Euro (+15,44%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM

 În luna februarie 2021, în activitatea de turism,  au funcţionat 188 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului-Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2253 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 4801.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna februarie 2021 a fost de 134262 locuri-zile, cu 7,7% mai mică faţă de luna februarie 2020.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (40,2%), urmate de hoteluri  (34,6%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 25,2%.

În luna februarie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 0,1%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 12,1%.

 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,  în luna februarie 2021 comparativ cu luna februarie 2020  

Sosiri Innoptări
Februarie 2021

(număr)

Februarie 2020

(număr)

Februarie 2021

faţă de

februarie 2020

(%)

Februarie 2021

(număr)

Februarie 2020

(număr)

Februarie 2021

faţă de

februarie 2020

(%)

Total 9918 9913 100,1 16419 14643 112,1
Turişti români 9843 9650 102,0 16284 14051 115,9
Turişti străini 75 263 28,5 135 592 22,8

În luna februarie 2021, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 36,7% din numărul sosirilor pe total judeţ), în pensiunile agroturistice (într-un procent de 33,8% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 66,9%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna februarie 2021, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 17,7% dintre turiști, unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Ceahlău (30,8% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna februarie 2021). Pe locul al doilea se află localitatea Piatra Neamț (15,4% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (12,3% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (9,0% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,7 zile/turist, la turiştii români tot de 1,7 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,8 zile/turist.

  

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turisticăîn luna februarie 2021. 

Tipuri de structuri

de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 9918 9843 75 16419 16284 135 1,7 1,7 1,8
Hoteluri 3642 3588 54 7091 6987 104 1,9 1,9 1,9
Hosteluri 557 557 577 577 1,0 1,0
Moteluri 575 560 15 1128 1103 25 2,0 2,0 1,7
Vile turistice 409 409 658 658 1,6 1,6
Cabane turistice 815 815 815 815 1,0 1,0
Pensiuni turistice 507 501 6 743 737 6 1,5 1,5 1,0
Pensiuni agroturistice 3353 3353 5347 5347 1,6 1,6
Căsuțe turistice 60 60 60 60 1,0 1,0

Din cei 75 vizitatori străini, 69 provin din ţări situate în Europa.

În luna februarie 2021, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (28 turiști), Germania (12 turiști), Italia (9 turişti). 

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna februarie 2021, de 12,2% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,1 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna februarie 2020.

            Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv înnoptări nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

 IMPORTANT!

Informaţiile pentru luna februarie 2021 surprind impactul crizei COVID-19 şi al măsurilor luate de autorităţi ca urmare a decretării stării de alertă pe teritoriul României.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii februarie 2021 era de 87717[1] persoane, mai mare cu 222 persoane faţă de luna ianuarie 2021 şi în scădere cu 934 persoane faţă de luna februarie 2020. Din totalul salariaţilor, 3829 persoane (4,4%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30781 persoane (35,1%) lucrau în industrie şi construcţii, iar  53107 persoane (60,5%) lucrau în servicii. 
 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna februarie 2021 a fost de  5497 lei/salariat, cu  0,9 % mai mic  decât în luna ianuarie 2021, iar cel net de 3365 lei/salariat, în scădere cu 30 lei (- 0,9  %) faţă de luna ianuarie 2021.

În luna februarie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[2], nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activităţii, de continuarea şomajului tehnic de către anumiţi agenţi economici sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 26,3% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, ca urmare a acordării de prime ocazionale în lunile anterioare;
 • între 6,0% şi 10,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia minereurilor metalifere, activităţi de servicii anexe extracţiei, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;
 • între 2,0% şi 5,0% în telecomunicaţii, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, transporturi aeriene, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, activităţi de poştă şi de curier.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 53,6% în fabricarea produselor din tutun, cu 17,8% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, respectiv cu 13,0% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură şi sume din alte fonduri;
 • între 3,0% şi 6,5% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, alte activităţi extractive, activităţi de editare, tranzacţii imobiliare;
 • între 1,0% şi 3,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), industria metalurgică, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, alte activităţi de servicii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.

În sectorul bugetar[3] s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-2,7%), respectiv în învăţământ (-0,3%). Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în administraţia publică (+0,1%) comparativ cu luna precedentă.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4439 /salariat, iar cel net de 2702 lei/salariat, fiind  acelaşi cu câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna  ianuarie 2021.

 

 1. ŞOMAJ

 Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii februarie 2021 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 9097 persoane, din care 4053 (44,55%) femei.

La sfârşitul lunii februarie  2021, numărul şomerilor înregistraţi era cu 155 persoane mai mic  faţă de luna ianuarie 2021. Din numărul total al şomerilor, 6517 persoane (71,63 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii februarie 2021, era de  3,09%.

 Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii februarie 2021 de 5,01 %  (5,10% în ianuarie 2021).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3, %, un număr de 8 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 2,55 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 4,29 %, în zona Roman de 2,61 %, în zona Poiana Teiului de  3,40 % , în zona Bicaz de 2,08 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,74 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna  februarie 2021, numărul născuţilor-vii a fost de 253, fiind cu 47  născuţi-vii mai mic  faţă de luna ianuarie 2021  şi cu 35 născuţi-vii mai mic decât în luna februarie 2020.

Numărul deceselor (676) a fost mai mic faţă de luna ianuarie 2021  cu 93 şi cu 107  mai mare decât numărul deceselor din luna februarie 2020.

Sporul natural a fost negativ şi a crescut de la – 469  în luna ianuarie 2021  la –  423 în luna februarie 2021.

 Nupţialitate şi divorţialitate

În luna februarie 2021, numărul căsătoriilor a fost de 114, mai mic decât în luna ianuarie 2021  cu 6  şi mai mic faţă de numărul căsătoriilor din luna februarie  2020 cu 1.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 34, cu 1 mai mic faţă de luna ianuarie 2021  şi cu  3 mai mic  faţă de luna februarie  2020.

 

 1. CONSTRUCŢII

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna februarie 2021, a fost de 77, fiind mai mare  cu 23  faţă numărul autorizaţiilor eliberate în luna ianuarie 2021  şi cu 17 mai mare  faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în februarie 2020  .

  

ALŢI INDICATORI

 

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna februarie 2021  au fost  înmatriculată o societate  comercială  cu participare străină la capitalul social subscris.

  

 1. Indicele preţurilor de consum

 Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna februarie 2021 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

procente

Indicele preţurilor de consum

în luna Februarie 2021

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-28.02.

Ianuarie 2021 Februarie 2020 2021 2020
TOTAL 100,41       103,16 0,9 0,3
Mărfuri alimentare x)        100,46 102,70 0,5 0,8
Mărfuri nealimentare       100,47 103,80 1,4 0,0

Servicii

      100,20 102,32 0,2 0,4
 1. x) inclusiv băuturi

 

Creșterea   cu 0,47 % faţă de luna Ianuarie 2021 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de creșterea  preţurilor la:

·       alte mărfuri nealimentare

·       combustibili

+0,36

+2,22

S-au înregistrat  preţuri mai mici faţă de luna Ianuarie  2021 la  .

 • încălțăminte din piele
-0,02

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari  cu 0,46 %, pe total grupă.

 

S-au înregistrat scăderi  semnificative:

 • ouă
-0,77

 

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna  ianuarie 2021la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·       ulei, slănină, găsimi +1,40
·       alte legume şi conserve de legume +2,35

 

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,20%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       servicii poștale +4,28

 

S-au înregistrat  tarife mai mici faţă de luna precedentă la:

·       transport aerian -19,55


[2]
Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[3]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

1 ) Acest indicator se utilizează la elaborarea documentaţiei necesare dezvoltării zonelor defavorizate (conform HG nr.525/1999 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, modificată prin OUG nr. 75/2000).

 

Varianta completă în format pdf și editabil.

Lasă un răspuns