PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA DECEMBRIE 2022

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI AI JUDEŢULUI NEAMŢ ÎN LUNA DECEMBRIE 2022

Varianta completă în format pdf și editabil.

 

INDUSTRIE

Indicii producţiei industriale

  DECEMBRIE 2022 faţă de: 1.I.-31.XII.2022

faţă de

1.I.-3I.XII.2021

NOIEMBRIE

2022

DECEMBRIE 2021 Media lunară

 

Total industrie (serie brută)

din care, pe marile grupe industriale:

77,63 81,83 80,46 95,29
industria bunurilor intermediare 68,57 76,35 62,49 90,19
industria bunurilor de capital 76,07 68,03 85,50 106,31
industria bunurilor de folosinţă îndelungată 103,15 91,78 64,47 69,74
industria bunurilor de uz curent 87,38 91,60 118,45 108,59
industria  energetică 110,18 82,23 118,67 88,95

 

1.1 Comparaţie cu luna precedentă

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna Decembrie  2022, comparativ cu luna Noiembrie 2022, a fost  mai mică cu  22,37 %.

S-au înregistrat  producţii mai mici faţă de luna Noiembrie 2022 în: industria bunurilor intermediare (-31,43 %), industria bunurilor de capital (-23,93 %) și  industria bunurilor de uz curent (-12,62 %)

Au avut loc creșteri în : industria  energetică (+10,18%) și industria bunurilor de folosinţă îndelungată  (+3,15 %)  .

 

1.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Comparativ cu luna Decembrie 2021, producţia industrială (serie brută) realizată în luna  Decembrie 2022  a fost cu 18,17 % mai mică.

Nu s-au înregistrat creşteri  .

S-au înregistrat  scăderi ale producţiei realizate în luna Decembrie  2022 față de luna Decembrie 2021 în :  industria bunurilor intermediare (- 23,65 %), industria bunurilor de capital (-31,97 %) , industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 8,22 %) , industria bunurilor de uz curent (- 8,4 %) și industria energetică (-17,77 %).

1.3 Comparaţie cu perioada 1.I.- 31.XII.2021

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-decembrie din anul 2022 s-a situat sub nivelul  celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2021 cu 4,71 %, datorită scăderii  înregistrate  în: industria bunurilor intermediare (- 9,81 %), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (- 30,26 %),  și industria energetică (- 11,05 %).

S-au înregistrat  creşteri ale producţiei realizate în perioada Ianuarie- Decembrie 2022 față de perioada Ianuarie-Decembrie   2021 în : industria bunurilor de capital (+ 6,31 % )  și industria bunurilor de uz curent (+ 8,59 %)  .

 

 1. Cifra de afaceri din industrie

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

 
Decembrie 2022
faţă de:
1.I.-31.XII.2022

faţă de

1.I.-31.XII.2021

Noiembrie 2022 Decembrie 2021
Total industrie 77,63 81,83 95,29

 

2.1 Comparaţie cu luna precedentă

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Decembrie  2022, a fost cu 22,37 % mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna Noiembrie 2022, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare (- 23,13%). 

Structura cifrei de afaceri pe forme de proprietate

  Decembrie 2022
Total industrie

din care, pe forme de proprietate:

100,0
capital integral privat 76,1
capital străin 23,9

 

2.2 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna Decembrie 2022 , a fost cu 18,17 % mai mică  faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria extractivă (-65,8 %).

2.3 Comparaţie cu perioada 1.I.-31.XII.2021

În perioada ianuarie-decembrie din anul 2022, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 22,8 % mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.

Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-decembrie 2022 a fost realizată în proporţie de 52,3 % pe piaţa internă şi 47,7 % pe piaţa externă.

După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 0,37 % de microîntreprinderi (0-9 salariaţi),  3,96 % de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 40,29 % de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 55,38 % de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

 

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.1 Comparaţie cu perioada 1.01-31.10.2021

În perioada 1.01.-31.10.2022, exporturile FOB au însumat 506961 mii Euro, mai mari  cu  28,69 % comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 601440 mii Euro, mai mari  cu  31,50 % faţă de perioada 1.01.-31.10.2021.

Soldul balanţei comerciale FOB / CIF pe perioada 1.01.- 31.10.2022  se cifrează la  – 94479 mii Euro.

Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.01.- 31.10.2022  s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (31,58 %),  Mijloace şi materiale de transport  (18,10 %),  Metale comune si articole din acestea  (18,12 %).

În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: Textile si articole din textile (22,44 %), Metale comune si articole din acestea  (15,78 %) ,Mașini, aparate și echipamente electrice (15,21%).

3.2 Comparaţie cu luna precedentă

În luna Octombrie 2022 , exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna Septembrie 2022  cu 6757 mii Euro ( +11,11 %), iar importurile CIF au fost mai mici cu 2776 mii Euro ( – 4,15 %) faţă de luna anterioară. 

3.3 Comparaţie cu luna corespunzătoare din anul precedent

În luna Octombrie 2022, exporturile FOB au fost mai mari  cu  21392 mii  Euro (+ 35,18 %) faţă de luna Octombrie 2021, iar importurile CIF au fost mai mari cu 13690 mii Euro (+ 21,38 %) faţă de aceeaşi lună din anul precedent.

 

 1. TURISM 

În luna decembrie 2022, în activitatea de turism,  au funcţionat 190 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care sunt autorizate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2790 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 5796.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna decembrie 2022 a fost de 177833 locuri-zile, cu 5,4% mai mare faţă de luna decembrie 2021.

Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin pensiunile agroturistice (35,9%), urmate de hoteluri  (33,9%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 30,2%.

În luna decembrie 2022, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creșteri cu 24,5%, iar  înnoptările au înregistrat creșteri cu 25,9%. 

Sosirile şi înnoptările turiştilor români şi străini, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,  în luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 

  Sosiri Innoptări
Decembrie 2022

(număr)

Decembrie 2021

(număr)

Decembrie 2022

faţă de

decembrie 2021

(%)

Decembrie 2022

(număr)

Decembrie 2021

(număr)

Decembrie 2022

faţă de

decembrie 2021

(%)

Total 14228 11431 124,5 25228 20032 125,9
Turişti români 13686 11204 122,2 24209 19453 124,4
Turişti străini 542 227 238,8 1019 579 176,0

 

În luna decembrie 2022, turiştii din judeţul Neamţ au ales cazarea în hoteluri (într-un procent de 35,1% din numărul sosirilor pe total judeţ) și în pensiunile agroturistice (într-un procent de 32,1% din numărul sosirilor pe total judeţ) iar restul în celelalte structuri de cazare turistică. Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 64,3%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna decembrie 2022, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele și 22,6% dintre turiști, în unitățile de 4 stele.

Localitatea cea mai vizitată de turişti a fost Piatra Neamț (22,6% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în luna decembrie 2022). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (21,1% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (9,7% din numărul total al sosirilor turiştilor), pe locul al patrulea localitatea Târgu Neamț (8,4% din numărul total al sosirilor turiştilor) și pe locul al cincilea localitatea Roman (7,7% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,8 zile/turist, la turiştii români tot de 1,8 zile/turist, iar la turiştii străini a fost de 1,9 zile/turist. 

Sosirile, înnoptările şi durata medie a şederii turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri de primire turistică, în luna decembrie 2022 

Tipuri de structuri

de primire turistică

Sosiri

(număr)

Înnoptări

(număr)

Durata medie a şederii

(număr zile/turist)

Total Români Străini Total Români Străini Total Români Străini
Total 14228 13686 542 25228 24209 1019 1,8 1,8 1,9
Hoteluri 5001 4534 467 8498 7682 816 1,7 1,7 1,7
Hosteluri 914 914 2360 2360 2,6 2,6
Moteluri 761 750 11 1298 1241 57 1,7 1,7 5,2
Vile turistice 613 605 8 1076 1056 20 1,8 1,7 2,5
Cabane turistice 931 931 1134 1134 1,2 1,2
Pensiuni turistice 871 857 14 1513 1497 16 1,7 1,7 1,1
Pensiuni agroturistice 4570 4528 42 8260 8150 110 1,8 1,8 2,6
Tabere de elevi și preșcolari 163 163 181 181 1,1 1,1
Căsuțe turistice 404 404 908 908 2,2 2,2

 

Din cei 542 vizitatori străini, 465 provin din ţări situate în Europa.

În luna decembrie 2022, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Republica Moldova (29,0% din numărul total al sosirilor turiştilor străini ), Ucraina (14,6%), Italia (12,9%), Israel (8,5%).

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna decembrie 2022, de 14,2% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,3 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna decembrie 2021. 

În luna decembrie 2022, în județul Neamț, au mai funcționat 35 apartamente și camere de închiriat (care sunt autorizate de Ministerului  Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat) cu un număr total de camere oferite turiştilor de 287 şi un număr total de locuri-pat oferite turiştilor de 570.

Sosirile şi înnoptările în apartamente și camere de închiriat, în luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021  

  Sosiri Innoptări
Decembrie 2022

(număr)

Decembrie 2021

(număr)

Decembrie 2022

faţă de

decembrie 2021

(%)

Decembrie 2022

(număr)

Decembrie 2021

(număr)

Decembrie 2022

faţă de

decembrie 2021

(%)

Total 1985 2308 86,0 3182 4389 72,5
Turişti români 1975 2273 86,9 3155 4293 73,5
Turişti străini 10 35 28,6 27 96 28,1

Sosirile  în apartamente și camere de închiriat înregistrate în  luna decembrie 2022 au însumat 1985 persoane, în scădere cu 14,0% faţă de cele din luna decembrie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna decembrie 2022, sosirile turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 99,5%, în timp ce turiştii străini doar  0,5%.

Pe localități, în luna decembrie 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în apartamente și camere de închiriat a înregistrat valori mai mari în: Roman (441 persoane), Piatra Neamț (344 persoane), Ceahlău (260 persoane), Alexandru cel Bun (226 persoane) și Bicaz (186 persoane).

Înnoptările înregistrate în apartamente și camere de închiriat în luna decembrie 2022 au însumat un număr de 3182, în scădere cu 27,5% faţă de cele din luna decembrie 2021. Din numărul total de înnoptări, în luna decembrie 2022, înnoptările turiştilor români în apartamente și camere de închiriat au reprezentat 99,2%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 0,8%.

 

PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ

 1. Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii Decembrie 2022 era de 90716 persoane, mai mic cu 302 persoane faţă de luna Noiembrie 2022 şi în creștere cu 2710 persoane faţă de luna Decembrie 2021. Din totalul salariaţilor, 3496 persoane (3,85%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 32079 persoane (35,36 %) lucrau în industrie şi construcţii, iar 55141 persoane (60,79%) lucrau în servicii.
 1. Câştiguri salariale 

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna Decembrie 2022 a fost de  7107 lei/salariat, cu  428 lei (+6,4 %) mai mare decât în luna Noiembrie 2022, iar cel net de 4398 lei/salariat, în  creștere cu  257 lei (+6,2 %) faţă de luna Noiembrie 2022.

În luna decembrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna precedentă, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 53,1% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, cu 42,8% ȋn extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 38,6% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;
 • între 23,0% și 30,5% în transporturi pe apă, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, industria metalurgică;
 • între 13,5% și 20,5% în telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de editare, alte activităţi extractive, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;
 • între 10,0% și 13,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, tranzacţii imobiliare, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, captarea, tratarea şi distribuţia apei, activităţi de servicii anexe extracției, fabricarea produselor din tutun, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna noiembrie 2022 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 25,2% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură);
 • între 1,5% și 8,0% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

În sectorul bugetar, în luna decembrie 2022 s-au înregistrat ușoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (+1.6%), respectiv în administraţia publică (+0,7%). În învăţământ, câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna precedentă (-4,2%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.

În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5234 /salariat, iar cel net de 3237 lei/salariat, fiind  mai mare  cu 3,58 % faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna Noiembrie  2022. 

 

 1. ŞOMAJ

Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Decembrie  2022 era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 6081 persoane, din care 2650 (43,57%) femei.

La sfârşitul lunii Decembrie 2022, numărul şomerilor înregistraţi era cu 42 persoane mai mic  faţă de luna Noiembrie 2022. Din numărul total al şomerilor, 4651 persoane (76,48 %) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. Ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul şomerilor înregistraţi pe ţară,la sfârşitul lunii Decembrie 2022, era de  2,54 %.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în judeţul Neamţ la sfârşitul lunii Decembrie 2022 de 4,04 %  (4,1  % în Noiembrie 2022).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 3,1 %, un număr de 14 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în judeţul Neamţ. 

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18 – 62 ani1) era de 1,71 %, din care: în zona Tîrgu Neamţ de 2,59 %, în zona Roman de 1,62 %, în zona Poiana Teiului de  2,24 % , în zona Bicaz de 2,39 %, iar în zona Piatra Neamţ de 1,28 %.

 

INDICATORI SOCIALI 

 1. Mişcarea naturală a populaţiei 

Natalitate, mortalitate şi spor natural

În luna Decembrie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 288, fiind cu  22 născuţi-vii mai mic faţă de luna Noiembrie 2022  şi cu  2 născuţi-vii mai mic decât în luna Decembrie 2021.

Numărul deceselor (608) a fost mai mare faţă de luna Noiembrie 2022 cu 35 şi cu 45 mai mic decât numărul deceselor din luna Decembrie 2021.

Sporul natural a fost negativ şi a scăzut  de la – 307  în luna Noiembrie 2022  la – 320 în luna  Decembrie 2022. 

Nupţialitate şi divorţialitate

În luna Decembrie 2022, numărul căsătoriilor a fost de 127,  mai mare  decât în luna Noiembrie 2022  cu 1 şi mai mare cu 43 faţă de numărul căsătoriilor din luna Decembrie 2021.

Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 59, cu 20 mai mic   faţă de luna Noiembrie  2022  şi cu  25 mai mare  faţă de luna Decembrie 2021. 

 1. CONSTRUCŢII 

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna Decembrie 2022, a fost de 47, fiind mai mic cu 15   faţă de  numărul autorizaţiilor eliberate în luna Noiembrie 2022  şi cu 17 mai mic faţă de numărul autorizațiilor de construire eliberate în Decembrie 2021  . 

 

ALŢI INDICATORI  

 1. Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna Decembrie   2022 au fost  înmatriculate 5 societăți comerciale  cu participare străină la capitalul social subscris.  

 1. Indicele preţurilor de consum 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna Decembrie 2022 pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

  Indicele preţurilor de consum

în luna  Decembrie 2022

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei

în perioada 1.01.-31.12.

Noiembrie  2022 Decembrie 2021 2022 2021
TOTAL 100,37        116,37 1,3 0,7
Mărfuri alimentare x)       101,26 122,05 1,7 0,5
Mărfuri nealimentare        99,68 114,95 1,2 0,9

Servicii

      100,67 109,78 0,8 0,4
 1. x) inclusiv băuturi

 

Scăderea  cu 0,32  % faţă de luna Noiembrie 2022 la grupa  mărfuri nealimentare a fost determinată, în principal, de scăderea  preţurilor  ,  cele mai semnificative fiind  la:                                                                                                                                            

·       Combustibil

·       energie termică

-6,45

-0,21

S-au înregistrat creșteri  faţă de luna Noiembrie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la :   

·       energie electrică

·       tricotaje

+4,79

+1,23

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mari   cu  1,26 %, pe total grupă

S-au înregistrat  preţuri mai mari faţă de luna Noiembrie 2022 la majoritatea mărfurilor, cele mai semnificative fiind la:

·       ouă

·       margarină

+6,10

+3,00

S-au înregistrat scăderi  faţă de luna Noiembrie 2022 la :

·       citrice și alte fructe meridionale

·       ulei comestibil

-3,21

-0,95

La grupa servicii, tarifele au fost mai mari (+0,67%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creșteri semnificative s-au înregistrat la:

·       transport aerian

·       alte servicii cu caracter industrial

+13,83

+2,12

Nu s-au înregistrat scăderi  .

 

 

 

 

Lasă un răspuns